A61K 31/4035

Deuterované deriváty izoindolín-1,3-diónu ako inhibítory PDE4 a TNF-alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16769

Dátum: 15.06.2010

Autor: Liu Julie

MPK: C07D 209/46, A61K 31/4035, A61P 17/06...

Značky: deuterované, tnf-alfa, izoindolín-1,3-diónu, inhibitory, deriváty

Text:

...návrhu lieku na potlačenie nežiaduceho metabolizmu (pozri Foster na str. 35 a Fisher na str. 101).0007 Účinky modifikácie deutériom na metabolické vlastnosti lieku nie sú predvidateľné ani v pripade, keď sa atómy deutéria začlenia do známych miest metabolizmu. Lenskutočnou prípravou a testovaním deuterovaného lieku možno určiť, či a ako sa bude rýchlosť metabolizmu líšiť od rýchlosti metabolizmu v pripade bez použitia deutéria. Pozri...

Materiál a spôsoby liečenia vývinových porúch vrátane komorbídneho a idiopatického autizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18038

Dátum: 12.02.2010

Autor: Erickson Craig

MPK: A61K 31/4035, A61K 31/185, A61P 25/00...

Značky: materiál, vrátane, liečenia, vývinových, autizmu, idiopatického, spôsoby, komorbídneho, poruch

Text:

...5 doplnok máj 2005 strana 173 a), a Effects of acamprosate on neuronal receptors and ion channels expressed in Xenopus oocytes (Reilly, et al Alcoholism, Clinical and Experimental Research zv. 32, č. 2 február 2008 strany 188 - 196) - všetky tieto zdroje uvádzajú rôzne vlastnostia biologické aktivity homotaurínového analógu akamprosátu.vynález poskytuje kompozíciu, ktorá obsahuje aspoň jednu súčasť vybranú zo skupiny, ktorú tvorí...

Farmaceutické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16768

Dátum: 09.04.2009

Autor: Frederickson Martyn

MPK: C07D 209/44, A61K 31/4035, A61P 35/00...

Značky: farmaceutické, zlúčeniny

Text:

...faktoru (bFGFR). C-Src je tiež nadmeme exprimovaný a aktivovaný v mnohých ľudských karcinómoch, ktoré nadmerne exprimujú EGFR a ErbB 2. Src je tiež potrebný pre zachovanie normálnej homeostázy kostí cez reguláciu osteoklastovej funkčnosti.0010 ErbB 2 (Her 2/neu) je receptorová tyrozin kináza nadmeme exprimovaná v rôznych nádoroch vrátane rakoviny pŕs, vaječníkov, prostaty a čriev. ErbB 2 bol pôvodne identiñkovaný ako onkogén a inhibícia Hsp 90...

Tuhé formy zahrnujúce (+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4- acetylaminoizoindolín-1,3-dión, ich prostriedky a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16689

Dátum: 27.03.2008

Autori: Ge Chuansheng, Muller George, Man Hon-wah, Xu Jean, Schäfer Peter

MPK: A61K 31/4035

Značky: zahrnujúce, prostriedky, formy, tuhé, +)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4, acetylaminoizoindolín-1,3-dión, použitia

Text:

...chronické a akútne odpovede v zvieracích modeloch0007 Zvýšená alebo neregulovaná produkcia TNF-cx má za následok vírusové, genetické, zápalové, alergické aautoimunitné ochorenia. Príklady takýchto ochorení zahrnujú, ale bez obmedzovania sa na HIV hepatitídu syndróm dychovej nedostatočnosti dospelých ochorenia kostnej resorpcie chronické obštrukčné choroby pľúc chronické pľúcne zápalové ochorenia astmu dermatitídu cystickú fibrózu septický...

N-metylaminometyl izoindolové zlúčeniny a prostriedky s ich obsahom a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9528

Dátum: 14.09.2007

Autori: Muller George, Chen Roger

MPK: A61K 31/4035, A61P 35/00, A61K 31/4439...

Značky: n-metylaminometyl, izoindolové, spôsoby, použitia, obsahom, prostriedky, zlúčeniny

Text:

...Taylor a kol.,Nature 2972307 (1982) Folkman a kol., Science 2212719 (1983) a U.S. Pat. Nos. 5,001,116 a 4,994,443.0011 Stále však existuje potreba bezpečných a účinných spôsobov liečby, prevencie a riadenia rakoviny a iných ochorení azdravotných ťažkostí, najmä ochorení, ktoré sú odolné voči štandardným liečbam ako sú chirurgický zákrok, radiačná terapia, chemoterapia a hormonálna terapia, pričom sa zníži alebo zabráni toxicite alalebo...

Spôsob prípravy inhibítorov matricovej metaloproteinázy a chirálny pomocný prípravok pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13196

Dátum: 21.08.2007

Autori: Tiwari Manoj Kumar, Reddy Ranadheer, Dastidar Sunanda, Joseph Sony, Sattigeri Viswajanani, Soni Ajay, Srivastava Punit Kumar, Khera Manoj Kumar, Palle Venkata, Rauf Abdul Rehman Abdul, Musib Arpita

MPK: C07D 209/48, A61K 31/4035, A61P 29/00...

Značky: přípravy, inhibítorov, matricovej, chirálny, spôsob, metaloproteinázy, pomocný, prípravok

Text:

...kyseliny a ich deriváty ako inhíbítory matricovej metaloproteinázy. W 0 2006/090235 opisuje deriváty S-fenyl-pentánovej kyseliny akoinhíbítory matricovej metaloproteinázy na liečbu astmy a iných ochorení.0011 Bol uskutočnený výskum s cieľom identifikácie inhibítorov, ktoré sú selektívne, napr. pre niekoľko podtypov MMP. Inhibitor MMP so zlepšenou selektivitou by nemusel mať potenciálne vedľajšie účinky spojené s inhibiciou tých...

Sulfónamidové deriváty a ich použitie na moduláciu metaloproteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10607

Dátum: 24.10.2006

Autori: Bombrun Agnes, Swinnen Dominique, Gerber Patrick

MPK: A61K 31/506, A61K 31/4709, A61K 31/4035...

Značky: deriváty, sulfónamidové, moduláciu, použitie, metaloproteináz

Text:

...ako napríklad osteoartritíde a reum atoidnej artritide, efyzému a obštrukčnej chorobe pľúc.Cieľom predloženého vynálezu je najmä poskytnúť chemické zlúčeniny, ktoré sú schopné modulovať, najmä inhibovať aktivitu alebo funkciu matricových metaloproteináz, najmä želatinaz a elastázy, u cicavcov, najmä u ľudí.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť najmä chemické zlúčeniny, ktoré sú schopné modulovať, najmä inhibovat aktivitu...

Imunologické použitie imunomodulačných zlúčenín pre vakcínu a terapiu proti infekčným ochoreniam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9261

Dátum: 31.08.2006

Autori: Dalgleish Angus, Bertlett Justin, Galutian Christine, Muller George, Schäfer Peter, Meyer Brendan

MPK: A61K 39/29, A61K 31/4035, A61K 39/00...

Značky: vakcínu, ochoreniam, použitie, imunologické, zlúčenín, proti, terapiu, imunomodulačných, infekčným

Text:

...krvi. Prítomnosť nádorového antigénu v kontexte nízkej nádorovej záťaže, bez asociovanej imunitnej supresie, teda môže umožniť opakovanú primárnu aktiváciu imunitnej reakcie. Je teda potrebné činidlo, ktoré podporuje dlhodobú protinádorovú imunitu, pravdepodobne prostrednictvom bunkovej imunitnejreakcie typu Th 1.0006 Treg Iymfocyty sa vzťahujú k populácii špecializovaných T Iymfocytov,ktoré exprimujú CD 4 a CD 25. Treg Iymfocyty sú...

Inhibítor ADP receptorov trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8530

Dátum: 25.07.2002

Autori: Jantzen Hans-michael, Huang Wolin, Scarborough Robert, Sedlock David, Marlowe Charles, Kane-maguire Kim

MPK: A61K 31/4035, A61P 7/02, C07D 409/12...

Značky: receptorov, trombocytov, inhibitor

Text:

...súbstituentom, ktorýje definovaný vyššie.0018 Výraz C 1426 alkoxykarbonyl sa tu používa na označenie podielu hydroxykarbonylu, pričom vodik je nahradený jedným Ci-Co alkylovým substituentom, ktorý je definovaný vyššie.0020 Výrazy karbooyklická prstencova štruktúra a Ca-ie kâľb 0 cykllcká monoa, oi- alebo tricyklicka prstencová štruktúra apodobne sú urcene na zaznačenie stabilných prstencových štruktúr, ktorých atómový prstenec obsahuje...