A61K 31/365

Použitie látky účinnej pri modulácii transdukcie signálu sprostredkovanej molekulou AILIM pri potláčaní, liečbe alebo prevencii odvrhnutia štepu, farmaceutická kompozícia s jej obsahom na použitie pri potláčaní, liečbe alebo prevencii odvrhnutia š…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288048

Dátum: 18.02.2013

Autori: Suzuki Seiichi (zomrel), Isobe Mitsuaki

MPK: A61K 31/436, A61K 31/16, A61K 31/365...

Značky: obsahom, použitie, látky, odvrhnutia, účinnej, potláčaní, kompozícia, signálu, molekulou, transdukcie, prevencii, s, farmaceutická, ailim, sprostredkovanej, modulácii, štěpů, liečbe

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie látky, ktorá je účinná pri modulácii transdukcie signálu sprostredkovanej molekulou AILIM, na potláčanie, liečbu alebo prevenciu odvrhnutia štepu sprevádzajúceho transplantáciu pečene, srdca alebo ich časti a na zvýšenie účinku jedného alebo viacerých imunosupresív, ako je takrolimus, na potláčanie, liečbu alebo prevenciu odvrhnutia štepu sprevádzajúceho transplantáciu pečene, srdca alebo ich časti. Opísaná je tiež farmaceutická...

Farmaceutická formulácia obsahujúca epothilon, infúzny roztok a použitie farmaceutickej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287775

Dátum: 24.08.2011

Autor: Van Hoogevest Peter

MPK: A61K 31/365, A61K 31/335, A61K 31/425...

Značky: farmaceutická, roztok, formulácia, infúzny, použitie, epothilon, obsahujúca, farmaceutickej, formulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická formulácia vo forme infúzneho koncentrátu obsahuje epothilon a farmaceuticky prijateľné organické rozpúšťadlo. Je opísané aj použitie farmaceutickej formulácie na liečenie proliferatívneho ochorenia, pričom podávanie subjektu s ochorením zahŕňa rozpustenie farmaceutickej formulácie s vodným médiom na formu infúzneho roztoku a podanie infúzneho roztoku subjektu parenterálne.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca inhibítor lipázy a sacharózomonoester mastnej kyseliny, spôsob jej prípravy a použitie na liečenie obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: 287602

Dátum: 07.03.2011

Autori: Maeder Karsten, Raab Susanne, Schindler Thomas, Scheibler Lukas Christoph, Martin Rainer Eugen, Schroeder Marco

MPK: A61K 31/365, A61K 47/26, A61K 9/20...

Značky: liečenie, kompozícia, lipázy, inhibitor, mastnej, sacharózomonoester, použitie, kyseliny, farmaceutická, spôsob, obsahujúca, přípravy, obezity

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca inhibítor lipázy s teplotou topenia rovnajúcou sa alebo vyššou ako 37 °C, výhodne orlistat, sacharózomonoester mastnej kyseliny a voliteľne jednu alebo viacej farmaceuticky prijateľných pomocných látok. Spôsob jej prípravy miešaním jej zložiek. Použitie tejto kompozície a jej uvedených zložiek na výrobu liečiv na liečenie a prevenciu obezity.

Použitie statínového liečiva na prípravu lieku na liečenie diabetickej neuropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286854

Dátum: 25.05.2009

Autori: Cotter Mary Anne, Cameron Norman Eugene

MPK: A61K 31/365, A61K 31/21, A61K 31/40...

Značky: diabetickej, statínového, lieku, použitie, přípravu, liečenie, liečivá, neuropatie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie statínových liečiv na zlepšenie diabetickej neuropatie, konkrétne na zlepšenie rýchlosti nervového vedenia a nervového krvného prietoku u pacientov trpiacich diabetom, najmä farmaceutických kombinácií statínových liečiv a iných činidiel, o ktorých je známe, že zlepšujú diabetickú neuropatiu, ako je napríklad inhibítor aldózareduktázy (ARI), inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) alebo antagonista angiotenzínu II (AII),...

Protinádorové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15761

Dátum: 19.12.2008

Autori: Rodríguez Vicente Alberto, Digón Juárez Isabel, Sánchez Sancho Francisco, Mateo Urbano Cristina, Garranzo García-ibarrola María, Cuevas Marchante Maria Del Carmen, Murcia Pérez Carmen

MPK: A61K 31/351, C07D 309/10, A61K 31/365...

Značky: protinádorově, zlúčeniny

Text:

...syntézy Hapalosinu a expandovaných analógov s dvomi kruhmi.0006 D 3 W 0 2007/144423 A (Pharma Mar S.A.) sa týka protinádorových dihydropyran-2-onových zlúčenín.0007 Na druhú stranu boli z myxobaktérie patriace do rodu Chondromyces izolované niektoré neobvykle lineárne dipeptidy obsahujúce N-acylénamidovú funkčnú skupinu (Kunze B et al. J. Antibiot. 1994, 47, 881-886 a JansenR.et al. J. org. Chem. 1999,1085-1089). Konkrétne sú týmito...

Farmaceutický prostriedok na liečbu ochorenia spojeného s obezitou obsahujúci inzulinotropný peptidový konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17383

Dátum: 28.11.2008

Autori: Jung Sung Youb, Park Young Jin, Kim Min Young, Kwon Se Chang, Song Dae Hae, Lee Gwan Sun, Kang Eun Hee

MPK: A61K 31/365, A61K 38/22, A61K 38/16...

Značky: konjugát, ochorenia, inzulinotropný, liečbu, spojeného, peptidový, obsahujúci, farmaceutický, prostriedok, obezitou

Text:

...závislost a trvanie a neukázali výnimočnú účinnost v potlačení príjmu potravy v porovnani s natívnym exendínom.0004 Teda, predkladatelia vynálezu použili spôsob prípravy, v ktorom sú imunoglobulínová Fc oblasť, ne-peptidylový Iinker a inzulínotropný peptid kovalentne navzájom naviazané ako spôsob pre maximalizáciu účinkov zvyšujúceho sa polčasu inzulínotropného peptidu v krvi a udržania invivo aktivity. Zistili, že konjugát má značne...

Kombinácia blys inhibície a mykofenolát mofetilu na liečenie autoimunitného ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14687

Dátum: 27.03.2008

Autori: Ponce Rafael, Holdren Matthew, Wallis Wayne, Littau Alisa, Van Ness Kirk, Pena Rossi Claudia, Zuckerman Linda, Graffner Hans Otto Lennart

MPK: A61K 38/19, A61K 45/06, A61K 31/365...

Značky: mykofenolát, ochorenia, inhibície, kombinácia, liečenie, autoimunitného, mofetilu

Text:

...0,05) za použitia Iog-transformovaných dát,okrem porovnania vehikulum vs. len MMF.0025 Obrázok 2 znázorňuje graf priemerných hodnôt (zl štandardná odchýlka) IgM pre štyri terapeutické skupiny vehikulum, len MMF, len atacicept a atacicept a MMF. Všetky párové porovnania týchto hodnôt boli štatisticky signitikantné (p 0,05) za použitia Iog-transformovaných dát,okrem porovnania vehikulum vs. len MMF.0026 Obrázok 3 znázorňuje graf priemerných...

Predĺženie prežitia aloimplantátu pomocou inhibície aktivity komplementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18196

Dátum: 02.03.2007

Autori: Zhong Zhen, Wang Hao, Rother Russell

MPK: A61K 31/365, A61K 31/16, A61K 31/573...

Značky: inhibície, predĺženie, aloimplantátu, prežitia, aktivity, komplementu, pomocou

Text:

...buniek vrátane alotransplantovaných buniek obličiek. Tieto spôsoby sú zamerané na podávanie inhibitoraaktivity komplementu prijemcovi aloštepu, ako napr. pexezulimabu či ekulizumabu, spolusjedným čí viacerými imunosupresívami, napr. cyklosporínom Ači cyklofosfamidom. Tieto spôsoby je možné použiť V prípadoch, kedy bol príjemca vopred senzibilizovaný na aloštep, alebo tiež pokiaľ existuje nezhoda ABO medzi aloštepom a príjemcom.Stále...

Estery N-alkylkarbonyl-aminokyseliny a N-alkylkarbonyl-aminolaktónové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6003

Dátum: 23.03.2006

Autor: Wei Edward

MPK: A61K 31/21, A61K 31/365, A61P 11/00...

Značky: n-alkylkarbonyl-aminolaktónové, n-alkylkarbonyl-aminokyseliny, estery, použitie, zlúčeniny

Text:

...na kožu človeka. 0021 V jednom uskutočnení je vehikulom utierka.-3 0022 V jednom uskutočnení je vehikulum prispôsobený na doručenie zlúčeniny do ústnej dutiny alalebo do horného dýchacieho traktu človeka.0023 V jednom uskutočnení je zlúčenina prítomná v prostriedku vmnožstve 1 až 10 mg,napríklad, v pastilke.0024 V jednom uskutočnení je zlúčenina prítomná vprostriedku vmnožstve 0,01 až 2 hmotn.lobj0025 Vjednom uskutočnení prostriedok ďalej...

Nesteroidné (hetero)cyklicky substituované acylanilidy so zmesovým gestagénnym a androgénnym účinkom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284943

Dátum: 03.02.2006

Autori: Krattenmacher Rolf, Strehlke Peter, Muhn Hans-peter, Schöllkopf Klaus, Lehmann Manfred, Fritzemeier Karl-heinrich, Heinrich Nikolaus

MPK: A61K 31/38, A61K 31/365, A61K 31/16...

Značky: acylanilidy, androgénnym, účinkom, zmesovým, hetero)cyklicky, výroby, substituované, nesteroidné, spôsob, gestagénnym

Zhrnutie / Anotácia:

Nesteroidné (hetero)cyklicky substituované acylanilidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú atóm vodíka, C1-C5 alkyl, halogén alebo spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, tvoria 3- až 7- členný kruh R3 znamená prípadne fluorovaný C1-C5 alkyl A znamená prípadne substituovaný monocyklický alebo bicyklický aromatický kruh B znamená karbonylovú skupinu alebo skupinu -CH2- Ar znamená kruhový systém...

Farmaceutická kompozícia pre kyslé lipofilné zlúčeniny vo forme samoemulgujúcej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284616

Dátum: 29.06.2005

Autori: Morozowich Walter, Gao Ping

MPK: A61K 47/18, A61K 31/44, A61K 31/365...

Značky: formulácie, zlúčeniny, kyslé, kompozícia, lipofilné, formě, farmaceutická, samoemulgujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej farmaceutickej kompozície založenej na využití určitého množstva bázického amínu, ktorá obsahuje pyranónovú zlúčeninu ako farmaceuticky aktívnu látku, bázický amín v množstve od 0,1 % do 10 % celkovej hmotnosti kompozície, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednu alebo viac farmaceuticky prijateľnú povrchovo aktívnu látku. Kompozícia môže navyše obsahovať jeden alebo viac farmaceuticky prijateľný...

Farmaceutická kompozícia pre lipofilné zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284579

Dátum: 09.06.2005

Autori: Gao Ping, Morozowich Walter

MPK: A61K 31/365, A61K 31/44, A61K 47/14...

Značky: zlúčeniny, kompozícia, farmaceutická, lipofilné

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje pyranónovú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) ako farmaceuticky aktívnu látku, zmes diglyceridu a monoglyceridu v pomere od 9 : 1 do 6 : 4, kde diglycerid a monoglycerid sú mono- alebo diestery nenasýtenej mastnej kyseliny a glycerolu so šestnástimi až dvadsaťdva uhlíkovými atómami v reťazci, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednu alebo viac farmaceuticky prijateľnú povrchovo aktívnu...

Liečenie ochorení spôsobených užívaním antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20951

Dátum: 13.05.2005

Autori: Miller-shangle Starr Louise, Walsh Robert Brian, Sears Pamela Suzanne, Shue Youe-kong, Babakhani Farah Kondori, Okumu Franklin

MPK: A61K 31/7048, A61K 31/335, A61K 31/365...

Značky: spôsobených, ochorení, liečenie, antibiotik, užívaním

Text:

...sú dve hlavné terapie CDAD vankomycín a metronidazol. Vankomycín sa neodporúča používať na prvotnú liečbu CDAD, hlavne preto, že je jediným aktívnym antibiotikom proti niektorým závažným život ohrozujúcim multirezistentným baktériám. Preto V snahe minimalizovať vznik vankomycín rezistentných Enterokokov (VRE), alebo vankomycín rezistentných Staphylococcus aureus (VRSA), medicinska komunita odrádza odpoužívania tohto liečiva, okrem...

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie, obsahujúce hydrogenizovaný ricínový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284522

Dátum: 29.04.2005

Autori: Chern Rey, Williams James

MPK: A61K 47/14, A61K 31/70, A61K 31/365...

Značky: obsahujúce, pôsobiace, dlhodobo, hydrogenizovaný, injektovateľné, formulácie, ricínový

Zhrnutie / Anotácia:

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie obsahujú (a) terapeutickú látku, vybranú zo skupiny pozostávajúcej napríklad z insekticídov, akaricídov, paraziticídov, rastových stimulátorov a v olejoch rozpustných NSAIDS (b) hydrogenizovaný ricínový olej a (c ) hydrofóbny nosič obsahujúci: (i) triacetín, benzylbenzoan alebo etylolean alebo ich kombináciu a (ii) acylované monoglyceridy, propyldikapryláty/dikaprináty alebo triglyceridy kyseliny...

Pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 284407

Dátum: 24.02.2005

Autori: Romines Karen Rene, Tommasi Ruben, Skaletzki Louis, Luke George, Skulnick Harvey Irving, Aristoff Paul Adrian, Turner Steven Ronald, Bundy Gordon, Anderson David John, Strohbach Joseph Walter, Morris Joel, Gammill Ronald, Schwartz Theresa, Johnson Paul, Thaisrivongs Suvit

MPK: A61K 31/365, A61K 31/44, A61K 31/415...

Značky: pyranónové, použitie, infekcii, liečenie, retrovírusových, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z etyl, n-propyl, cyklopropyl-(CH2)2-, F-fenyl-(CH2)2-, Het-SO2NH-fenyl, 2-metylpropyl, fenyl-(CH2)2-, a F3C-(CH2)2-, pričom R3 je cyklopropyl, etyl alebo butyl, R4 je het alebo kyanofenyl a het je 4-imidazolyl, 2-pyridinyl alebo 8-chinolinyl, pričom ktorýkoľvek z nich je výhodne substituovaný s CH3, CN, CF3,...

Použitie 3-fenyl-4-(4-metylsulfonyl)fenyl)-2-(5H)-furanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284330

Dátum: 27.12.2004

Autori: Gertz Barry, Hancock Bruno, Winters Conrad, Ehrich Elliot

MPK: A61K 31/365, A61P 25/00, A61P 29/00...

Značky: 3-fenyl-4-(4-metylsulfonyl)fenyl)-2-(5h)-furanónu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 3-fenyl-4-(4-metylsulfonyl)fenyl)-2-(5H)-furanónu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie chorôb sprostredkovaných cyklooxygenázou-2, vhodný na orálne podanie raz denne, ktorý obsahuje 12,5, 25 alebo 50 mg uvedenej účinnej látky. Prostriedok je určený najmä na liečenie bolestí hlavy, iných bolestivých stavov, horúčkovitých stavov, zápalov kĺbov, dysmenorrhey a Alzheimerovej choroby.

Spôsob čistenia moxidektínu kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12330

Dátum: 30.07.2004

Autori: Sorokin Isidoro Hector, Chou Chin-liang, Di Raimonda Paola

MPK: A61P 33/00, A01N 43/02, A61K 31/365...

Značky: čistenia, spôsob, moxidektínu, kryštalizáciou

Text:

...sa pri spôsobe čistenia pevného moxidektínu pevný moxidektin rozpoustí v metylcyklohexáne (MCH), čím sa získa roztok moxidektín/MCH. Potom sa roztok moxidektín/MCH skoncentruje za zníženého tlaku pri teplote v reakčnej nádobe asi 45 až 50 °C. K roztoku moxidektín/MCH sa za miešania pridá n-heptán v pomere MCH k n~heptánu 14. Výsledný roztok sa potom nechá zrieť 4 až 5 hodín pri asi 30 °C a následne 2 až 3 hodiny pri teplote asi 10 °C...

Paraziticídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12929

Dátum: 12.07.2004

Autori: Blakely William, Cromie Lillian

MPK: A61P 33/14, A61K 31/365, A61K 31/609...

Značky: kompozície, paraziticídne

Text:

...a tieto zlúčeniny sa opisujú v patente US 4 310 519. Okrem toho sa deriváty týchto základných averrnektínových zlúčenin pripravili rôznymi chemíckými postupmi.Niektoré zo zlúčenín avennektínovej skupiny obsahujú 22,23-dvojitú väzbu a iné obsahujú disacharid v polohe 13, ktorý pozostáva z u-L-oleandrozyl-u-L-oleandrozylovej skupiny. Jedna alebo obe sacharidové jednotky sa môžu odstrániť, čim sa vytvorí monosacharid alebo aglykón...

Derivát esteru 2-aminobicyklo[3.1.0]hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8615

Dátum: 25.06.2004

Autori: Nakazato Atsuro, Sakagami Kazunari, Ohta Hiroshi, Yasuhara Akito

MPK: A61K 31/365, A61K 31/357, A61K 31/216...

Značky: esterů, 2-aminobicyklo[3.1.0]hexán-2,6-dikarboxylovej, kyseliny, derivát

Text:

...ako antagonista skupiny II metabotropných glutamátových receptorov a vykazuje vysokú účinnosť pri0006 GB 2341179 opisuje špecifické deriváty 2-amino-3 hydroxybicyklo 3.1.0 hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny a spôsob ich prípravy. Tieto zlúčeniny sú ligandy premetabotropne glutamátové receptory skupiny II.0007 EP 1295865 sa týka derivátov 2 ~amino-6-fluórbicyklo 3.1.0 hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny špecifického vzorca,alebo ich farmaceuticky...

Farmaceutická kompozícia s obsahom tenatoprazolu a protizápalového prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1256

Dátum: 21.10.2003

Autori: Schutze François, Homerin Michel, Inaba Yoshio, Charbit Suzy, Ficheux Hervé, Taccoen Alain

MPK: A61K 31/365, A61K 31/185, A61K 31/34...

Značky: tenatoprazolu, obsahom, protizápalového, farmaceutická, přípravků, kompozícia

Text:

...a 4,8(symptómy dyspeptických ochorení) a 2,4 (nevolnosť), zatiaľ čo v prípade liečby klasickými protizápalovými prípravkami sú tieto percentné podiely vyššie a to 6,2 ,5,9 a 3,4 . Podobné výsledky boli tiež dosiahnuté pri porovnávani s iným inhibítorom COX-2, rofecoxibom, ako ajTenatoprazol, čo je 5-metoxy-2-H(4-metoxy-3,5-dimetyl 2-pyridyl) metylsulfinylimidazo 4,5-tdpyridín, je opísaný v EP patente č. 254.588. Je súčasťou liečiv, ktoré...

Prostriedky bez kyseliny askorbovej obsahujúce inhibítor absorpcie cholesterolu, inhibítor HMG-COA reduktázy a stabilizačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3593

Dátum: 22.07.2003

Autori: Fitzpatrick Shaun, Moore William, Seiler Christian, Petts Catherine, Saklatvala Robert

MPK: A61K 31/365, A61K 31/35, A61K 31/21...

Značky: inhibitor, hmg-coa, askorbovej, absorpcie, prostriedky, reduktázy, obsahujúce, cholesterolu, činidlo, kyseliny, stabilizačné

Text:

...zmeny farby si môže vynútiť použitie povlaku na tablete na zakrytie zmeny farby. Keďže prostriedok podľa predkladaného vynálezu môže byť vytvorený bez kyseliny askorbovej, takéto tablety vytvorené bez kyseliny askorbovej môžu byť pripravené bez nadbytočného kroku pridávania filmového povlaku. Samozrejme, pokrytie filmom sa môže pridať, ak sa to vyžaduje, napríklad kvôli estetickým účelom, avšak potreba pridať poťahovaníe na zamaskovanie zmeny...

5-{2-Hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino}- ftalid a odvodené zlúčeniny upravujúce aktivitu progresterónového receptora na použitie na kontrolu plodnosti a v náhradnej hormonálnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1768

Dátum: 10.03.2003

Autori: Schmees Norbert, Fuhrmann Ulrike, Hegele-hartung Christa, Klotzbücher Michael, Muhn Hans-peter, Lehmann Manfred

MPK: A61K 31/365, A61K 31/535, C07D 265/00...

Značky: 5-{2-hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino, terapii, kontrolu, hormonálnej, použitie, zlúčeniny, odvodené, progresterónového, ftalid, receptora, plodnosti, upravujúce, aktivitu, náhradnej

Text:

...ktoré majú nízku afinitu voči iným receptoromhormónov, ale majú namiesto toho silnú disociáciu medzi rôznymiPR cieľovými tkanivami alebo orgánmi, ako v prsníkovom a V reprodukčnom trakte.0007 Najmä sa javí žiaduce poskytnutie disociovaného progestínu s antiproliferatívnym potenciálom v prsníkovom tkanive a súčasne blahodarným účinkom v endotermiu tak, ako to ukazuje množstvo epidemiologických štúdií o vztahu medzi výskytom rakoviny prsníka a...

5,6-Dihydropyrónové deriváty ako inhibítory proteázy a protivírusové činidlá a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283240

Dátum: 07.03.2003

Autori: Ellsworth Edmund, Tait Bradley Dean, Lunney Elizabeth

MPK: C07C 323/22, C07D 211/86, A61K 31/365...

Značky: deriváty, tieto, proteázy, obsahujúca, 5,6-dihydropyrónové, inhibitory, protivírusové, farmaceutická, kompozícia, činidla

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 5,6-dihydropyrónové deriváty a príbuzné štruktúry, ktoré potenciálne inhibujú HIV-aspartylproteázy s cieľom zabrániť infekcii HIV. 5,6-Dihydropyrónové deriváty sú účinné pri liečbe bakteriálnych a vírusových infekcií a chorôb vrátane AIDS. Vynález takisto zahrnuje spôsoby syntéz multifunkcionalizovaných 5,6-dihydropyrónov a príbuzných štruktúr.

Kombinácia proteázových inhibítorov závislých na cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6604

Dátum: 12.12.2002

Autori: Jochmans Dirk Edward Désiré, Groen Cornelis, Stoffels Paul, Van Der Geest Ronald

MPK: A61K 31/435, A61K 31/365, A61K 31/425...

Značky: proteázových, cytochromu, inhibítorov, závislých, kombinácia

Text:

...W 0 95/ 10281 opisuje kombináciu vybraného proteázového inhibítora L-735 524 v kombinácii bud s cimetidinom, alebo s ketokonazolom. Sadler et al. (AIDS, 2001, 15(8), 1009-1018) vyhodnotili farmakokinetiku a bezpečnosť amprenaviru a ritonaviru po násobnej dávke a súčasnom podávaní zdravým dobrovoľníkom. Tanaka et al. (J. Clin. Pharmacy Therap., 1998, 23, 403-416) opisujú niektoré HIV proteázové liečivá, ktorých metabolizmus môže byť závislýod...

Farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie maligných ochorení obsahujúca kombináciu bisfosfonátu, inhibítora COX-2 a taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4559

Dátum: 18.10.2002

Autori: Green Jonathan, Witters Lois Mary, Lipton Allan

MPK: A61K 31/337, A61K 31/335, A61K 31/365...

Značky: taxolu, použitie, farmaceutická, inhibítora, obsahujúca, liečenie, kombináciu, cox-2, malígnych, bisfosfonátu, kompozícia, ochorení

Text:

...myelómu(NlM). hypertenzie indukovaíiej nádorom (TIH). metastáz kostí (BTVT) súvisiacich SľakOVinOLlprsníka. rakovinou pľúc. rakovinou hrubého čreva alebo rakovinou prostaty.Ďalej predkladany vrymilez poskytuje použitie taxolu na pripravu liečiva na použitie v kombinácií s bisľosľonatont a COX-Z inhíbítorom na liečenie rakoviny prostaty. mnohopočetneho myelomtí llvlNl). hyperteiízie indukovaíiej nadorom (TlH). metastáz kostí (Bąyĺ) súvisiacej...

Farmaceutické kompozície obsahujúce mykofenolovú kyselinu alebo mykofenolátovú soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2838

Dátum: 16.10.2002

Autori: Rigassi Thomas, Dederichs Jürgen

MPK: A61K 31/365, A61P 37/00, A61K 9/28...

Značky: kyselinu, obsahujúce, mykofenolovú, farmaceutické, mykofenolátovú, kompozície

Text:

...celkovú hmotnosť pevnej dávkovacej formy (celková hmotnosť pevnej dávkovacej formy, ktorou je napríklad jadro s akýmkoľvek poťahom). Najmä sa môže množstvo mykofenolovej kyseliny alebo mykofenolátovej soli pohybovať V rozsahu 45 až 80 hmotnostnými, napríklad v rozsahu 50 až 65 hmotnostnými vzhľadom na celkovú hmotnosť pevnej dávkovacej formy.0013 Presnejšie predložený vynález poskytuje tabletu obsahujúcu(a) farmakologicky účinné množstvo...

(Metylsulfonyl)fenyl-2-(5H)-furanónové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282639

Dátum: 23.09.2002

Autori: Li Chung-sing, Therien Michel, Lau Cheuk-kun, Roy Patrick, Leblanc Yves, Grimm Erich, Black Cameron, Belley Michel, Gauthier Jacques Yves, Prasit Petpiboon

MPK: A61K 31/365, C07D 307/58, A61K 31/38...

Značky: prostriedok, obsahom, použitie, deriváty, farmaceutický, metylsulfonyl)fenyl-2-(5h)-furanónové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa (metylsulfonyl)fenyl-2-(5H)-furánové deriváty všeobecného vzorca (I). Sú účinnými inhibítormi cyklooxygenázy a majú protizápalový účinok a je preto možné ich použiť na výrobu farmaceutického prostriedku s uvedeným účinkom, ktorý taktiež tvorí súčasť vynálezu.

Použitie substituovaných gama-laktónových zlúčenín ako farmaceutických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 96

Dátum: 03.07.2002

Autori: Sundermann Bernd, Sundermann Corinna, Hennies Hagen-heinrich, Przewosny Michael

MPK: A61K 31/365, A61K 31/4155, A61K 31/416...

Značky: gama-laktónových, použitie, substituovaných, farmaceutických, zlúčenín, prípravkov

Text:

...l uvedeného ďalej pôsobia ako inhibitory syntázy oxidu dusného a sú obzvlášť vhodné pri príprave farmaceutického prípravku na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok, neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza,Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal,zápalová bolesť, cerebrálna ischemia, diabetes, meningitida, artérioskleróza, neoplastické ochorenia. hubové ochorenia alebo na liečenie...

Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykloalkenyldihydroxyalkánových

Načítavanie...

Číslo patentu: 278578

Dátum: 08.10.1997

Autori: Bellemin Robert, Descours Denis, Nioche Jean Yves, Festal Didier, Decerprit Jacques

MPK: A61K 31/35, A61K 31/19, A61K 31/215...

Značky: přípravy, benzocykloalkenyldihydroxyalkánových, derivátov, kyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykloalkenyldihydroxyalkánových všeobecného vzorca (I), v ktorom X napríklad znamená skupinu -CH2-, R1, R2, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, napríklad znamenajú atómy vodíka alebo alkylové skupiny s 1 až 3 atómami uhlíka, R3 a R4, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, napríklad znamenajú atómy vodíka, atómy halogénu, alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka, R5 a R6, ktoré môžu byť totožné alebo...

Substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233585

Dátum: 01.02.1987

Autori: Jurka Zdeněk, Mazal Ctibor, Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/20, A61K 31/365

Značky: 3-methylendihydro-2(3h)-furanony, způsob, substituované, přípravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony a způsob jejich přípravy. Tyto látky se připravují podle vynálezu tak, že se na substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony obecného vzorce II s danými substituenty působí chlorovodíkem nebo anorganickým azidem v rozpouštědle. Substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony s určitými substituenty mají protinádorové účinky a jsou užitečnými meziprodukty v organické syntéze.

Přípravek pro ovlivnění střevní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247990

Dátum: 15.01.1987

Autor: Weissová Věra

MPK: A61K 31/365

Značky: ovlivnění, přípravek, činnosti, střevní

Text:

...jako eubstrdtu než při použití laktózy, ONP-beta-gelaktosidu, PłłP-bete-galaktosidu.V další práci (Hiršová, Kraml, Kolínska, Study of the Active Centres of Neutral and Acid Beta-galactosidase from the Small Intestine of Suckling Rate by Means of Inhibitora,Płwaiologia Bohemoalovaca 21 343, 1972) ee uvádí, že phloz-izin v koncantraci I až 5 mll inhibuje Pouze nautrální beta-galaktosidasu. Inhibice beta-galaktoeidasy je obdobna při použití...