A61K 31/28

Spôsob prípravy cis-komplexu platiny a cis-komplex platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286374

Dátum: 21.07.2008

Autori: Giandomenico Christen, Wong Ernest

MPK: A61K 31/28, A61P 35/00, C07F 15/00...

Značky: cis-komplexu, platiny, cis-komplex, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy cis-komplexov platiny majúcich všeobecný vzorec (Ia) alebo (Ib) zahrnujúci: a) reakciu [PtA4]2- alebo jeho soli s L v aprotickom prvom rozpúšťadle pri teplote 30 °C až 100 °C za vzniku [PtA3(L)]- s podmienkou, že keď je prvé rozpúšťadlo DMF, teplota je pod 60 °C b) reakciu [PtA3(L)]- s L' v druhom rozpúšťadle za vzniku cis-[PtA2(L')(L)] bez odparenia prvého rozpúšťadla c) v prípade, keď cis-komplex platiny má všeobecný vzorec...

Použitie derivátov kyseliny fumarovej v transplantačnej medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 286352

Dátum: 07.07.2008

Autori: Strebel Hans-peter, Joshi Rajendra Kumar

MPK: A61K 31/21, A61K 31/28, A61K 31/185...

Značky: fumarovej, transplantačnej, kyseliny, použitie, medicině, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie monoalkylesterov kyseliny fumarovej ako solí alebo voľnej kyseliny, samostatne alebo v kombinácii s dialkylfumarátom, na prípravu farmaceutických prípravkov používaných v transplantačnej medicíne hlavne na liečenie, zmiernenie alebo potlačenie reakcií hostiteľ verzus štep. Na tento účel sa môžu použiť monoalkylestery kyseliny fumarovej v kombinácii s prípravkami bežne používanými v transplantačnej medicíne a imunosupresívami, ako sú...

Použitie solí monoalkylesterov kyseliny fumarovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286191

Dátum: 14.04.2008

Autori: Joshi Rajendra Kumar, Strebel Hans-peter

MPK: A61J 3/07, A61K 31/21, A61J 3/06...

Značky: monoalkylesterov, použitie, solí, kyseliny, fumarovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie jednej alebo viacerých solí monoalkylesterov kyseliny fumarovej všeobecného vzorca (I), prípadne s prímesou dialkylfumarátu všeobecného vzorca (II), kde A je dvojmocný katión z radu zahrnujúceho Ca, Mg, Zn alebo Fe alebo jednomocný katión z radu Li, Na alebo K a n znamená číslo 1 alebo 2 v závislosti od typu katiónu, a prípadne všeobecne používaných excipientov a vehikúl na prípravu farmaceutickej kompozície vo forme...

Farmaceutická kompozícia s protinádorovým účinkom na báze karboplatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284711

Dátum: 31.08.2005

Autori: Maleček Miroslav, Zatloukalová Libuše, Kysilka Vladimír, Gust Ronald

MPK: A61K 31/28

Značky: karboplatiny, účinkom, kompozícia, protinádorovým, farmaceutická, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia s protinádorovým účinkom na báze karboplatiny, ktorú tvorí vodný roztok karboplatiny s obsahom karboplatiny 1 až 20 mg.ml-1 , pričom bezprostredne po jej príprave obsahuje menej než 0,1 % hmotnostných nečistôt spôsobujúcich nukleofilnú substitúciu karboxylátového ligandu karboplatiny, najmä kyseliny 1,1-cyklobutándikarboxylovej a/alebo jej soli, vztiahnuté na hmotnosť prítomnej karboplatiny, pričom uvedené nečistoty sú...

Komplex platiny v oxidačnom čísle IV, spôsob prípravy tohto komplexu, tento komplex ako liečivo a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 284436

Dátum: 04.03.2005

Autori: Poulová Anna, Mistr Adolf, Záluská Dana, Turánek Jaroslav, Mělka Milan, Žák František

MPK: A61K 31/28, C07F 15/00

Značky: oxidačnom, platiny, tohto, přípravy, komplex, obsahujúca, farmaceutická, spôsob, kompozícia, čísle, liečivo, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex platiny všeobecného vzorca (I). Opisuje sa aj spôsob prípravy komplexu všeobecného vzorca (I) spočívajúci v oxidácii komplexu dvojmocnej platiny všeobecného vzorca (II) peroxidom vodíka a v prípadnej substitúcii hydroxylových skupín získaného produktu karboxylátovými skupinami pôsobením acylačného činidla. Uvedené komplexy sa môžu použiť samotné alebo v rámci farmaceutických kompozícií pri terapii nádorových ochorení.

Zlúčeniny obsahujúce stroncium na použitie pri prevencii alebo liečbe nekrotických kostných ochoreniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9084

Dátum: 28.02.2005

Autori: Hansen Christian, Christgau Stephan, Nilsson Henrik, Bone Henry Iii

MPK: A61K 31/28, A61K 31/57, A61K 31/56...

Značky: použitie, zlúčeniny, prevencii, liečbe, obsahujúce, stroncium, kostných, ochoreniach, nekrotických

Text:

...zlúčeniny obsahujúcej nerádioaktívne stroncíum v skutočnosti predstavovať nový a významný prístup k profylaxii, ako aj k liečbe osteonekrotického kostného ochorenia u cicavca, ktorý to potrebuje, ako napríklad idiopatickej alebo sekundárnej osteonekrózy, avaskulárnej kostnej nekrózy, kostnej ischémie/osteonekrózy indukovanej glukokortikoidmi, Legg-Calve-Perthesovho ochorenia a nekrózy femorálnej hlavi CC.Predošlé štúdie ukázali, že rôzne...

Satraplatina na liečenie rezistentných alebo refraktérnych nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4030

Dátum: 18.02.2005

Autori: Caligiuri Maureen, Wosikowski-buters Katja, Casazza Anna Maria

MPK: A61K 33/24, A61P 35/00, A61K 31/28...

Značky: nádorov, refraktérnych, rezistentných, satraplatina, liečenie

Text:

...rezlstencia alebo refraktérnost rakoviny alebonádoru je sprostredkovaná tubulínom. Môže tiež byt sprostredkovaná liekovourezistenciou na viacero liekov, napr. víaclíekovou Iiekovou rezistenciou sprostredkovanou nadmernou expresiou ABC transportéra.0007 Pokial ide o taxán, ku ktorému je rakovina alebo nádor rezistentný alebo refraktérny, môže to byť paklitaxel. Alternatívne to môže byť docetaxel.0008 V jednom uskutočnení zahrňuje nádor...

Komplex platiny s oxidačným číslom II, spôsob prípravy tohto komplexu, tento komplex ako liečivo a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 284398

Dátum: 09.02.2005

Autori: Záluská Dana, Poulová Anna, Mělka Milan, Turánek Jaroslav, Mistr Adolf, Žák František

MPK: C07F 15/00, A61K 31/28

Značky: oxidačným, tohto, přípravy, spôsob, číslom, komplexu, kompozícia, liečivo, farmaceutická, komplex, obsahujúca, platiny

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex platiny všeobecného vzorca (I). Opísaný je aj spôsob prípravy komplexu všeobecného vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa roztok alkalickej soli ammintrihalogénplatnatanu v polárnom rozpúšťadle alebo vo vode uvedie do reakcie s primárnym amínom všeobecného vzorca NH2-R, pri teplote 0 až 100 °C, ako aj spôsob prípravy uvedeného inklúzneho komplexu. Obidva komplexy sa môžu použiť samotné alebo v rámci farmaceutických kompozícií pri terapii...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce ph-senzitívne blokové kopoliméry a hydrofóbny liek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5595

Dátum: 14.04.2004

Autori: Sant Vinayak, Leroux Jean-christophe

MPK: A61K 31/275, A61K 31/185, A61K 31/21...

Značky: blokové, hydrofóbny, ph-senzitívne, kopoliméry, farmaceutické, prostriedky, obsahujúce

Text:

...molekúl v supramolekulových agregátoch, ktoré poskytujú vysoké účinnosti zabudovania.0022 Ešte ďalším cieľom tohto vynálezu je použiť tieto supramolekulové agregáty na podanie biologicky aktívnej látky do tela pomocou, avšak nie obmedzené na orálnu cestu. Pri orálnom podávaní hydrofóbna molekula, zachytená vjadre supramolekulového agregátu, bude chránená pred drsnými kysiými podmienkami žalúdka a uvoľnená v ćreve kvôli disociácii...

Roztoky oxaliplatiny pripravené na použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3754

Dátum: 26.03.2004

Autori: Merbach Bernd, Schridde Edgar, Grimmel Stefan-peter

MPK: A61K 47/00, A61K 31/28, A61K 9/08...

Značky: oxaliplatiny, roztoky, použitie, pripravené

Text:

...Nedostatočná stabilita roztokov oxaliplatiny vo vode vyplýva z nestability komplexu platiny ako takého, ktoreho veľmi labilné ligandy môžu byť zamenené za iné, silnejšie, respektívereaktívnejšie nukleofily, takže následok toho je rozrušenievýchodzieho komplexu. Preto voľba prísad do roztokov komplexov platiny je zásadne rozhodujúce.0004 Je napriklad známe, že chloridové anióny vedú k rozkladu oxaliplatiny, čo je tiež dôvod, prečo...

Koncentrovaný roztok oxaliplatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2803

Dátum: 26.03.2004

Autori: Gimmel Stefan-peter, Schridde Edgar, Merbach Bernd

MPK: A61K 9/08, A61K 47/26, A61K 31/28...

Značky: koncentrovaný, roztok, oxaliplatiny

Text:

...môžu vytvárať neprijateľné injekčne roztoky a pri intravenóznej aplikácii predstavujú nefyziologické zložky s neznámym toxikologickým profilom. Všetky hydroxylové deriváty, ktorých použitie bolo V EP l 207 875 navrhnuté na výrobu roztokov oxaliplatiny, nepatria k štandardným pomocným látkam so známymi vedľajšími účinkami používanými na injekčnú aplikáciu. Zvyčajne sa tieto zlúčeniny používajú ako pomocná látka len vo farrnaceutických...

Tiomolybdénanové soli a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16099

Dátum: 22.07.2003

Autori: Ternansky Robert, Allan Amy, Gladstone Patricia, Mazar Andrew, Coucouvanis Dimitri, Pirie-shepherd Steven Robert, Donate Fernando, O'hare Sean, Price Mellissa

MPK: A61P 35/00, A61P 3/02, A61K 31/28...

Značky: použitie, tiomolybdénanové

Text:

...môžu byť účinné pri liečení ochorení (napr. rastu pevného tumoru), ktoré vyžadujú angiogenézu.0005 W 0 00/13712 opisuje farmaceutické prostriedky zahŕňajúce tetratiomolybdénan amónny na použitie na liečenie ochorení spojených svysokými množstvami medi a hlavne na liečenie rakoviny.0006 Zverejnenie medzinárodnej prihlášky č. W 0 03/099223 A 2, publikované 4. decembra 2003, opisuje tetratiomolybdénanové zlúčeniny vrátane tetraetylamónnych,...

Test bioekvivalencie pre formulácie obsahujúce železo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4731

Dátum: 26.08.2002

Autori: Lawrence Richard, Helenek Mary Jane, Lange Ralph

MPK: A61K 31/28, G01N 33/20, G01N 31/22...

Značky: železo, obsahujúce, bioekvivalencie, formulácie

Text:

...miere kyselina askorbová. Dvojmocne železo je ceruloplasmínom oxidované z päť na trojmocne železo a potom sa pevne viaže ku krvnemu proteínu, apotransferínu, za vzniku transferínu. Molekulováhmotnost transferínu je asi 76 000 a každá molekula má dve väzobné miesta pre železite ióny.Po podaní pacientovi je komplex železo-sacharóza (alebo iný koloid trojmocnćho železa formulovaný napríklad za použitia glukonátu, dextránu sorbitolu alebo...

Tekutý doplnok pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1111

Dátum: 06.03.1996

Autori: Bílek Josef, Tyleček Josef, Kukla Jiří

MPK: A61K 31/345, A61K 31/28, A23K 1/175...

Značky: zvieratá, tekutý, doplnok

Text:

...mikroflóry a syntézu vitamínu B 12 zaradením kobaltu, zvýšením aktivity fermentov majúcich bezprostredný vzťah k metabolizmu glukoseminiglykénov a metabolizmuVýhodné u takto pripraveného roztoku je dlhodobáTekutý doplnok pre zvieratá podľa technického riešenia sa aplikuje perorálne a to s kŕmnou dávkou, alebo s jej komponentami preventívne, alebo podľa klinického vyšetrenia vysokobrezivým dojnicíam a jaloviciam a vysokoužitkovým dojnicíam...

Spôsob výroby vo vode rozpustného farmaceutického prípravku na báze metalocénového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278731

Dátum: 15.01.1992

Autori: Mohr Wilfried, Lucks Stefan, Müller Rainer, Müller Bernd

MPK: A61K 31/28, A61K 45/05

Značky: báze, přípravků, výroby, rozpustného, farmaceutického, komplexu, spôsob, metalocénového

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na báze komplexu metalocénu, ktorý je rozpustný vo vode, sa vyrobí sa zmiešaním komplexu metalocénu, polyolu, vody a prísad s nasledujúcim odstránením vody, pričom ako polyoly sa výhodne používajú glykoly, alkoholické cukry a uhľohydráty. Získané prípravky sú použiteľné ako cytostatiká.

Způsob výroby diaminoplatnatých komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242888

Dátum: 22.08.1985

Autori: Eierny Jozef, Almássy Stanislav, Sivíeek Pavel

MPK: C07F 15/00, A61K 31/28

Značky: výroby, způsob, komplexu, diaminoplatnatých

Text:

...Brusel, Belgie, prokázal, že slouče niny podle Vynálezu mají vysokou terapeutickou účinnost proti rakovině.Na rozdíl od dosud známých a prakticky používaných komplexů platiny pro boj s rakovinou,jako je například cis-diaminodichlorid platnatý (PDD), bylo nalezeno, že sloučeniny podlevynálezu vykazují nízkou nebo vůbec žádnou toxicitu pro ledviny.Jak je zřejmě z hodnot terapeutického účinku uvedených V tabulce A, nove sloučeniny maji významný...