A61J 1/06

Systém na prípravu a sprístupnenie tekutého média vytvoreného zmiešaním suchej substancie s tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9391

Dátum: 21.12.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/06, A61J 1/00

Značky: tekutinou, přípravu, suchej, substancie, media, vytvoreného, systém, sprístupnenie, tekutého, zmiešaním

Text:

...vo forme maloobjemovej sklenenej flaše komerčne dodávaného druhu nasunula na teleso puzdra potom, čo sa prenosové zariadenie predtým nasunulo centrálnym prechodovým otvorom koncovej platničky do telesa puzdra. Tým je zaistené, že pri nasúvaní nádoby do telesa puzdra kanyla prenikne centrálnou oblasťou, t.j. preniknuteľnou oblasťou uzáveru druhej nádoby.0015 Pri takomto vyhotovení telesa puzdra toto súčasne vytvára ochranný obklad nasunutej...

Zásobník a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12251

Dátum: 15.12.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/06, B65D 1/09

Značky: zariadenie, zásobník, výrobu

Text:

...dutá komora predovšetkým guľovitého tvaru slúži aj nato, aby počas tvarovania mohol byť plastový materiál ťahaný cez hranu a týmto spôsobom sa redukovala hrúbka steny plastu, takže vznikne uvedené miesto požadovaného zlomu.Zariadenie, ktoré slúži na výrobu uvedeného zásobníka, obsahuje prinajmenšom dve tvarovacie čeľuste na výrobu hlavovej časti zásobníka, ktoré samotné obsahujú vybrania formy určené pre dutú komoru a pre časti...

Zásobník na opätovné uvádzanie sedimentovaného medikamentu do suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14037

Dátum: 27.06.2006

Autor: Oliver Martin

MPK: B65D 1/09, B01F 9/00, A61J 1/06...

Značky: medikamentu, opätovné, uvádzanie, suspenzie, sedimentovaného, zásobník

Text:

...zásobník okamžite použitý farmaoeutom,nemocnicou alebo pacientom, takže je nevyhnutné uchovávať zásobník po dlhšie časové obdobie. Skladovanie suspenzií v takýchto zásobnikoch často vedie k usadzovaniu častíc mimo nosnú tekutinu a ukladanie na stenáchzásobníka. U suspenzie môže dôjsť k takému usadzovaniu, že nebude ľahkoopätovne suspendovaná (t.j. uvedená do suspenzie) jemným trepaním alebo klopaním na zásobník napríklad prstom.0011 Ak...

Zásobník na podávané tekuté lieky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10657

Dátum: 18.05.2006

Autori: Weibel-furer Dominique, Weibel-furer Ludwig

MPK: B65D 1/09, A61J 1/06

Značky: tekuté, zásobník, podávané, lieky

Text:

...tuba predstavuje zjednodušenie ampulky alebo napichovacej ampulky, pretože sa striekačka môže priamo nasadiť a natiahnuť.Ako spojovací prostriedok s tubou je navrhovaná kónická, dovnútra do špičky0009 Dokument GB 800 455 A zverejňuje spojenie dvoch túb k vzájomnému Vytlačenie obsahu. Spojenie s podávacím zariadením nie je0010 Dokument US 4 926 915 A zverejňuje okrem iného tubovitý zásobník s Luerovou koncovkou na spojenie s ampulkou. Spojenie...

Zásobník, najmä ampula

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8633

Dátum: 14.10.2005

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/20, A61J 1/06, A61J 1/00...

Značky: zásobník, najmä, ampula

Text:

...sú pre zásobník koncipované aj normované samčie ako aj samičie miesta pripojenia,ktoré sa v odbornom jazyku nazývajú aj Luer-Lock.0012 Vo zvlášť výhodnom uskutočnení zásobníka podla vynálezu vykazuje odberová komora a/alebo príslušná hrdlová časť minimálne jeden západkový prvok na záber prinajmenšom jedného korešpondujúceho západkového prvku príslušnej plniacej a / alebo odberovej prípojky. Okrem možnosti bezpečného dosadnutia...

Dvojkomorová ampulka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9878

Dátum: 26.07.2005

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65D 1/09, B65D 83/00, A61J 1/06...

Značky: dvojkomorová, ampulka

Text:

...spoločne s inými zásobníkmi (pozrite obrázok 3) vyrobit pomocou vyfukovacieho stroja, naplniť ho a sterilne uzatvoriť. Zásobník obsahuje rúrkovitú dávkovaciu komoru 10, ktorá je na svojom spodnom (pri pohľade podľa obrázku) konci uzatvorená prostredníctvom skrutkového uzáveru 12, ktorý obsahuje stiahnuté miesto 14 požadovaného zlomu a manipulačnú časť 16 na odkrútenie skrutkového uzáveru 12, aby sa týmto spôsobom uvolniI Výstupný otvor 18 na...

Ampula

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11267

Dátum: 22.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/06, A61J 1/00

Značky: ampula

Text:

...závitu prstencového kanála príslušné vystužené.Pi ďalšom výhodnom stvárnení ampuly podľa vynálezuje na strane vonkajšieho obvodu hrdlovej časti a mimo prislúchajúceho prstencového kanála ako ochrana proti prekrúteniu umiestnený dorazový prvok. Predovšetkým pripojovacie kusy podľa časti 2-3 uvedenej ISO-normyje takto možné bezpečne nasadiť na ampulu s jej hrdlovou časťou a po procese odberu aj bez prekážok odskrutkovaním z hrdlovej časti...

Výrobok pozostávajúci z nádoby, zátky a infúzneho zariadenia na parenterálny roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280536

Dátum: 12.01.1994

Autori: Brown Neil, Tirrel Joseph

MPK: B65D 51/00, A61J 1/06

Značky: zariadenia, nádoby, zátky, pozostávajúci, roztok, parenterálny, výrobok, infúzného

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok pozostávajúci z nádoby, zátky a infúzneho zariadenia na parenterálny roztok na hermetické utesnenie obsahu vnútri nádoby, pričom zátka obsahuje hlavovú časť majúcu prírubu a terčovú oblasť a zasúvací lem, kde príruba (14) zátky (10) vybieha do strany smerom von zo zasúvacieho lemu (20) a je upravená na krytie priečnej koncovej plochy (48) hrdla (42) nádoby. Zasúvací lem (20) obsahuje valcovú plochu (28) umiestnenú s odstupom smerom dolu...