A61H 37/00

Skladacia masérska stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4741

Dátum: 03.05.2007

Autori: Miškus Milan, Miškusová Dana

MPK: A61H 37/00, A47C 9/00

Značky: masérska, skladacia, stolička

Text:

...pevný kolik 18 so stredným nosníkom 13 rámu s dolným dorazom 19 opierok nôh 2, ktoré sú jednou stranou upevnené v zadnom priečnom stabilizátore 5 a druhou stranou otočne vo vzpere 14 rámu na druhej strane podopretá dolným dorazom 19. Vzpera rámu 14 je otočne spojená s predným nosníkom 15 rámu,kde je otočne osadená nosná doska 21 opierky nôh 2 cez polohovací upevňovací segment 22 (napr. v tvare vedľa seba zapadajúcich kolikov umiestnených...

Zariadenie na obvodovú masáž tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2396

Dátum: 14.02.2000

Autori: Uhlík Jozef, Pekarovič Ľubomír, Markech Pavol

MPK: A61H 37/00, A61H 9/00

Značky: zariadenie, masáž, obvodovú

Text:

...K obvodovému potmbiu 1 je upevnený jeden pri-vodový kanál 3 so vstupným otvorom- 3 Zariadenie je v činnosti tak, že do vstupného otvoru g prívodového kanálu g je pod tlakom privedené masážne médium l, ktorým je vtomto prípade voda. Masážne médium l preteká prívodovým kanálom 3 a zapĺňa celé obvodové potrubie 3, pričom jeho masážnymi otvormi á vystrekuje smerom do vnútra kruhu. Manipulant uchopí zariadenie za rukoväť, ktorou je vtomto prípade...