A61H 1/00

Spôsob zabránenia vzniku krvnej stázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2535

Dátum: 02.02.2005

Autor: Katsuta Jiro

MPK: A61H 1/00, A47C 21/00, B60N 2/44...

Značky: vzniku, spôsob, krvnej, zabránenia, stázy

Text:

...automatická reguláciahydraulického systému tak, aby vibračné platne zaujali vopred zadanú východiskovú polohu, skôr ako sa spustia vibrácie.0012 Na vytvorenie kmitov vo vyššie opísanom sedacom nábytku sa navrhuje podľa prlkladu uskutočnenia uloženie vibračnej hmoty, ktorá je spojená s vibračnými platñami a prostredníctvom budiaceho zariadenia môže byť uvedená do vibrácií.0013 Kvôli zohľadneniu variabilných parametrov, ako napríklad...

Spôsob aktívnej aplikácie zvlhčujúcich a/alebo kozmetických účinných látok do kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 883

Dátum: 25.09.2003

Autor: Millet Oswald

MPK: A61H 1/00, A61F 13/15

Značky: spôsob, látok, aktívnej, aplikácie, kozmetických, kôže, zvlhčujúcich, účinných

Text:

...bez toho, aby bolo potrebné použiť náročnú techniku. Predovšetkým. nemusia byť k dispozícii veľkoplošnéalebo dokonca na celonl povrchu tkaniva umiestnené prvky naaktiváciu kmitov. Stačí, keď sa kompresívny prvok priloží na veľké povrchové plochy tkaniva. To sa môže dosiahnuť napr. veľkoplošnými napnutými elastickými alebo neelastickými obväzmi alebo bandážami. Tieto obväzy alebo bandáže môžu byť okrem toho napustené substanciami a/alebo...

Biovankúš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1425

Dátum: 05.03.1997

Autor: Rajniak Valér

MPK: A61F 5/30, A61H 1/00

Značky: biovankúš

Text:

...návleku.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bio-vankúša je znázornené na pripojených obrázkoch,kde obr. 1. znázorňuje sendvičovú štruktúru, obr. 2. znázorňuje bio-vankúš- zhotovený ako zdravotný valec, obr. 3. znázorňuje štruktúru uvedenéhoBio-vankúš § je vytvorený v tvare obdlžnika zo sendvičovej štruktúry pričom spodná molitanová vrstva 1 a horná molitanová vrstva 6 je zhotovená z molitanu rozmerov 68 × 58 x 1 cm. Druhá vrstva 2...

Posteľové rehabilitačné bradielka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 752

Dátum: 08.03.1995

Autor: Pedan Alexej

MPK: A61H 1/00, A63B 23/12

Značky: bradielka, rehabilitačné, posteľové

Text:

...zo základňovej stabilizačnej dosky L. na ktorú sú upevnené dve podpery g oblého trojuholníkového tvaru opatreného ukaždá najmnenej jedným otvorom 5, do ktorého je osadená hladká alebo profilovaná žŕdka J, ktorá je na oboch koncoch osadenia Ž zúžená z dôvodu zamedzenie jej axiálneho a rotač~ ného pohybu a tým vysunutia z podpery g. Žŕdka 3 môže byť alternatívne obalená čiastočne alebo celá mäkkým materiálom § rôznej povrchovej štruktúry -...

Rotátor chrbtice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267348

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kontroš Matěj

MPK: A61H 1/02, A61H 1/00

Značky: rotátor, chrbtice

Text:

...sa skladá z niekolkých časti,avšak konštrukčne prevedenie všetkých súčastí, uzlov a blokov, je potrebné aätě v mnohom dorieäit. Kostra l rotátora chrbtice spĺňa funkciu nosnej časti celého zariadenia. Do nej je vsadena nosné rúre ll, okolo ktorej rotujú rotačné dosky g, 5, §, Q, Z, g. Priečna os rotačných dosiek g, 5, §, Q, Z, 5 se zhoduje z pozdlžnou osou nosnej rúry ll takže každá rotačná doska g, 5, §, Q, Z, g sa môže samostatne točić...

Rehabilitační trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: 256697

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Petr

MPK: A61H 1/00, A63B 23/04

Značky: rehabilitační, trenažér

Text:

...provádět rozhýbání nohou v horizontální poloze, to je vleže. Vhodným sklopením a nastavením pedálů lze docílit libovolný úhel při pohybu kyčelního kloubu. Je možné nastavit rozsah úhlů potřebných pro optimální oblast rehabilitace. Nastavení zátěže pomocí brzdy napomáha k většímu účinku zařízení.Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení rehabilitačního trenažéru pro opti~ mální rozhýbání kyčelního kloubu vleže podle vynálezu, kde...