A61F 2/38

Píšťalový komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20469

Dátum: 28.09.2012

Autor: Oosthuizen Christiaan Rudolf

MPK: A61F 2/38

Značky: píšťalový, komponent

Text:

...ložísk rôznych veľkostí. Takého balenie by bolo pre väčšinu pacientov jednoducho príliš drahé a predstavovalo by zbytočné náklady.Okrem. toho sú fixované dištančné ložiská vyrábané vo fabrikea tie ložiská nie sú obvykle odnímateľné 2 píšťalového komponentu. Žiadateľ je upozornený na fixované ložiskové komponenty, ktoré majú pripínacie dištančné ložiská. Toto použitie je ale stále obmedzené, ako je to vysvetlené Vyššie. 0007 Ďalšia nevýhoda u...

Titánový implantát nahrádzajúci telesný kĺb obsahujúci jedno alebo viac základných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 944

Dátum: 10.02.2003

Autori: Hermsen Egidius, Zeggel Peter, Melsom Giles, Neumann Hans-georg

MPK: A61F 2/30, A61F 2/38, A61F 2/36...

Značky: základných, obsahujúci, implantát, telies, telesný, nahrádzajúci, jedno, titánový

Text:

...bedrový implantát, a Obr. 2 schematicky zobrazuje prstový implantát.Bedrový implantát podľa obrázku l pozostáva zo základného telesa l, ktoré obsahuje vo svojej proximálnej časti oblasť 2, ktorá má byť pevne ukotvená s kosťou. Táto oblasť má výhodnejšie zdrsnený povrch, ktorý je možné vytvoriť opieskovaním hrubozrnným materiálom alebo titánovým povrstvením. Na iniciovanie rastu kosti je výhodné potiahnuť drsný povrch jednou alebo...

Spôsob prípravy tkanivovej implantačnej kompozície, tkanivový implantát, črevná submukóza a proteázová solubilizovaná črevná submukóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 282122

Dátum: 17.09.2001

Autori: Hiles Michael, Badylak Stephen, Voytik Sherry, Demeter Robert, Knapp Peter

MPK: A61F 2/02, A61F 2/38, A61F 2/30...

Značky: kompozície, spôsob, črevná, tkanivový, tkanivovej, submukóza, implantačnej, solubilizovaná, implantát, přípravy, proteázová

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tkanivovej implantačnej kompozície zahŕňajúcej suspenziu mechanicky spracovaného črevného tkaniva skladujúceho sa z tunica submucosa vo vodnom prostredí alebo proteázou natrávené črevné tkanivo, ktoré je tvorené tunica submucosa vo vodnom nosiči, sa skladá z krokov spracovania črevného tkaniva tvoriaceho črevnú mukózu, na prášok a hydratácie výsledného prášku črevného tkaniva počas vzniku tkanivového implantátu vo forme...

Dvojosý kolenní kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 266528

Dátum: 12.01.1990

Autor: Černý Pavel

MPK: A61F 2/38

Značky: kolenní, dvojosý, kloub

Text:

...kinematické schéma dvojosého kolenního kloubu podle vynálezu. Na obr. 4 a 5 je nárys a bokorys konkrétního provedení dvojosého kolenního kloubu podle vynálezuObr. l zachycuje čtyřkloubový mechanismus s rameny l, 3, 3, který je obdobou anatomické stavby skutečného kolenního kloubu. Rameno 3 je pevně spojeno s femurem a svírá s vertikálou úhel 40 °. Ramena l a 3 jsou otočně uložena na tibii. Kinematické uspořádání a vhodné umístění dvojosého...

Stehenní díl protézy kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262833

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybka Vratislav, Landa Ivan, Stehlík Jaroslav, Vavřík Pavel, Denk František

MPK: A61F 2/38

Značky: stehenní, protézy, kloubu, kolenního

Text:

...výstupků vytvořených na vnitřní stěně delší strany, vnitřních stěnách krstších stran a dnech tělesa.Takové vytvoření vnitřních stěn a den tělesa stehenního dílu protézy kolenního kloubu umožňuje pevnější fixąci na atehenní kosta dovoluje použití menšího množství chirurgického cementu, čímž se dosáhne menšího vývinu tepla při jeho tuhnutg a tím i menší poškození koetní dřeně.Příklad provedení stehenního dílu protézy kolenního kloubu...

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243206

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mikulec Jindoich, Smilý Josef, Pázral Emil, Sobotka Zdenik

MPK: A61F 2/38

Značky: totální, kolenního, endoprotéza, kloubu

Text:

...z časti bércové s lůžkem, rozebíratelně spojeným s držákem dříku, přičemž jak držák dříku časti stehenní, tak držák dříku části bércové jsou opatřeny elastickým dříkem, sestávajíCĺIIl nejméně z dvou prutů.Výhodou předmětné endoprotézy je zejména skutečnost, že kontaktní plochy stehenní a bércové komponenty jsou několikrát větší než u kloubu přírodního, což znamená, že vdůsledku sférického tlaku kontaktních ploch je i při valgozním či...

Súdržná protéza kolenného kľbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244960

Dátum: 15.11.1987

Autori: Marx Jörg, Rauh Wolgang, Weissflog Wolfgang

MPK: A61F 2/38

Značky: protéza, kolenného, súdržná, kĺbu

Text:

...umiestnená na hornej časti tibiovej hlavice2. V strede tibiovej excentrickej drahy 6 je drážka 10, cez ktorú prechádza krček 19 väz-obnej spojky 3, zako-nčený na hornej časti valcovou časťou 18, pohyblivo vloženou vo vnútri femurovej hlavice 1, dolná časť krčka 19 je zakončená guľovou časťou 20, pohyblivo vloženou vo vnútri tibiovej hlavice 2.Na obr. 2 je znázornená protéza kolennéh-o kĺbu pri pohľade spredu. Femurová hlavica 1, zakončená...