A61F 2/32

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6377

Dátum: 04.02.2013

Autori: Prikkel Karol, Haringová Andrea

MPK: A61F 2/32

Značky: kĺbu, bedrového, endoprotéza, najmä

Text:

...aby celý povrch hlavice endoprotézy bol vybavený jamkami aj s iným obdobným tvarom, Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endoprotézy by bol vybavený jamkami.Vzhľadom na to, že technicke riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho filmu kyseliny hyalurónovej. S takouto...

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6376

Dátum: 04.02.2013

Autori: Haringová Andrea, Prikkel Karol

MPK: A61F 2/32

Značky: najmä, bedrového, kĺbu, endoprotéza

Text:

...Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endo protézy bol vybavený drážkami. Drážky sú koncentrické vzhľadom na pozdlůiu os krčka pri hlavici alebo vzhľadom na vrchol kĺbovej jamky.Vzhľadom na to, že technické riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho ñlmu kyseliny hyalurónovej. S...

Necementovaná totálna náhrada ľudského bedrového zhybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284754

Dátum: 10.10.2005

Autori: Makai František, Rehák Ľuboš, Žitňanský Marcel

MPK: A61F 2/32

Značky: totálna, necementovaná, ľudského, bedrového, náhrada, zhybu

Zhrnutie / Anotácia:

Na povrchu jamky (3) sa nachádza samorezný závit obsahujúci aspoň tri zuby (41, 42 a 43), ktoré majú výhodne konkávny tvar reznej hrany, a zrazený hrot, pričom plochy ich horných hrán ležia na guľovej ploche. Femorálny komponent (1) má na vonkajšej strane spodnej časti (11) vytvorené asymetrické skosenie pod uhlom gama = 20° až 70° a na hornej časti (13) konvexne rozšírenú vonkajšiu stranu. Na spodnej časti (11) a strednej časti (12) vnútornej...

Modulová protetická kĺbová jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1978

Dátum: 22.07.2002

Autor: Macara Frédérique

MPK: A61F 2/32

Značky: modulová, jamka, protetická, kĺbová

Text:

...kombinácia spojenia kotviacich skrutiek a nosnej základne predstavuje skutočnú osteosyntézu a jej primárna mechanická fixácia je podstatným prvkom trvanlivostirekonštrukcie a umožňuje rýchle ošetrenie pacienta.0015 Podľa iného doplnkového znaku je protetická jamka podľa vynálezu vybavená dvojitým osteokondukčným titánovým a hydroxyapatitovým povlakom.0016 Sekundárna fixácia protetickej jamky je optimalizovaná jednako naplnením. acetabulárnej...

Kostná endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 279490

Dátum: 06.07.1994

Autori: Carda Bohumil, Trč Tomáš, Babinec Bohdan, Dlouhý Karel

MPK: A61F 2/28, A61F 2/32

Značky: kostná, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Kostná endoprotéza, určená na fixáciu v kostnej dutine má v pozdĺžnej dutine (7) drieku (2) aspoň jeden uložený tvarový otvor (10), v ktorom je uložený tvarový upevňovací klinec (9), upravený na styk s ovládacím nábehom (13) fixačnej ovládacej tyče (8). Pozdĺžna dutina (7) je uzatvárateľná skrutkovacou zátkou (11) v závitovom otvore (12), určenom na výťažný závit vyťahovacej tyče (20). Fixačná ovládacia tyč (8) je vybavená závitovou dutinou...

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 275265

Dátum: 19.02.1992

Autori: Petrtýl Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: kloubová, endoprotéza

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 274959

Dátum: 17.12.1991

Autori: Petrtýl Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kloubová

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 269295

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petrhýl Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, endoprotéza

Text:

...vzniku vrubového účinku při spojení příruby a dříkem. Výhodou je také ponecháni neporuěeného dříku v dřeňově dutině při nutnosti výměny celé horní části pimplantátu.Zanedbatelné také není vyloučsní vzniku poruchy v místě svařeného spoje dřiku kyčelní endoprotázy s její přírubou a možnost její výměny nebo rektifikaoe vzdálenosti mezi okrajem resekované kosti proximální části femumz a rubem łcyčelní jamky v důsledku deformací měkkých tkání,...

Kyčelní protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 257274

Dátum: 15.04.1988

Autori: Badó Zoltán, Juhász Imre, Tari Gábor, Mészáros Lajos

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, protéza

Text:

...profil lícuje svým zabroušeným vnějším povrchem s vnitřním zabroušeným povrchem běžně používané vložky do dřeñové dutiny kosti a tvoří vedení obou povrchů.Dřík kyčelní protézy podle vynálezu umožňuje současně použití kyčelní protézy a běžné,nejčąstěji používané metody spojení zlomené stehenní kosti, který je též nejvýhodnější v případě spojení neprotézované stehenní kosti, to jest zaražení vložky do dřeňové dutiny kosti. Tato metoda...

Adaptabilní izoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 245125

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szilágyi Géza, Kasztreiner Endre, Gautier Patrick, Cautreels Werner

MPK: A61F 2/32

Značky: izoelastická, adaptabilní, endoprotéza, kyčelní

Text:

...pružných prutů.Endoprotéza podle vynálezu sestává z hlavice 4, k níž je pripojene přiruba 2, do níž jsou svými horními konci vetknuty pravotočivé nebo levotočivé spirálově stoöenépruty 1 mohou být nestejně dlouhé a mohou mit i proměuuý průřez. Podle obr. 1 sestává endoprotéza ze dvou nebo více pravo-točivých nebo levotočivých spirálově stočených pružných prutů 1 kruhuového, eliptického, obdélníkového nebo jiného vhodného průrezu,...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241915

Dátum: 01.12.1987

Autori: Witzany Jioí, Bakoš Pavel

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní

Text:

...tělísky ve tvaru kqpek, kuliček,destiček nebo podobných těles majících větší příčný průřez nežl konce těchto pružných prutů.Hlavni přednosti kýčelní endoprotézy podle vynálezu je to, «že je velice adaptabílní tvarudřeňového kanálu femuru. Další je jí výhodou je mimořádná schopnost přenášet zatižení z hlavice endoprotézy prostřednictvím pružného dříku, vytvořeného dle vynálezu, do kosti. Vzájemně nevázané pružné pruty maji možnost...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241914

Dátum: 01.12.1987

Autori: Volný Karel, Procházka Pavel, Horský Jioa, Tesao Václav

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny popisem příkladů jeho provedení pomocí připojenýoh výkresů, na nichž jsou znázorněny àdaptabílní kyčelní ągdoprotézy podle vynálezu. Na obr. 1 je znézorněna kyčelní endopŕotéza, jejíž pružný dřík je vytvořen jedním spirálovitě vytvořeným pružným prutem kruhového prúřezu a na obr. 2 je pružný dřík vytvořen spírálovítě vytvořeným plochým pružným prutem. Ne obr. 3 a 4 je pružný dřík tvořen dvojici spirálovitě...

Adaptabilní kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241745

Dátum: 15.09.1987

Autori: Poklop Josef, Kliner Jioí, Ripka Josef

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, adaptabilní, kyčelní

Text:

...povrch opatří zdrsněnim, alespoň na jejich vnější straně, tj. na straně přiléhající k vnitřní stěně dřeñového kanálu. Divergentní pružné pruty mohou mít kru 4hový, eliptický, obdelníkový nebo jiný průřez. Po zasunutí pružné-ho dříku, tvořeného soustavou k sobě přimáčknutých divergentních pružnýchprutů, do dřeňového kanálu femuru se tyto pružné pruty uzavřou a dosednou na vnitřní stěnu dřeňového kanálu. Takto dosaženým radiálním tlakem dojde...

Adaptabilní izoelastická kyčelní endoprotáza

Načítavanie...

Číslo patentu: 245599

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Lukáe Jioí, Kazda Miroslav, Eeoovský Karel

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotáza, izoelastická, kyčelní, adaptabilní

Text:

...mají možnost zaujmout optimální polohu ve směrech toku hlavních napětí.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v náryee celkový pohled na adaptabilní izoelastickou kyčelni endoprotézu podle vynálezu, obr. 2 pak znázorňuje průřez v místě A-A a obr. 3 prúřez v místě B-B u adaptabilní izoelastické kyčelní endoprotézy podle vynálezu.Endoprotéza podle vynálezu...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 238282

Dátum: 01.06.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen dřík (3), kolem dříku (3) je vytvořen porézní obal (2). Porézní obal (2) může být příčně nebo podélně dělen.

Styčné komponenty endoprotéz kloubů a kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrž Jiří, Engelthaler Zdeněk, Šebek Vladimír, Slavík Miroslav, Balek Pavel, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/32

Značky: kloubu, styčné, komponenty, endoprotéz, kosti

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká styčných komponent endoprotéz kloubů a kostí z plastů, plněných anorganickými plnivy, použitelných ke zhotovení implantátů ke kostním a kloubním operacím v orthopedii a traumatologii. Styčné komponenty se vyznačují tím že jsou vytvořeny z plněných plastů, např. polyetylenu plněného kysličníkem hlinitým, přičemž na jejích povrchu v místě jejich spojení s kostí nebo jinou tkání jsou vytvořeny - např. leptáním - povrchově otevřené...