A61B 6/00

Prístroj na monitorovanie deštrukcie špecifického množstva hmoty tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5505

Dátum: 09.08.2010

Autor: Dowlatshahi Kambiz

MPK: A61B 6/00, A61B 18/20, A61B 5/01...

Značky: hmoty, specifického, tumorů, deštrukcie, množstva, monitorovanie, prístroj

Text:

...tumoru. Toto technické riešenie poskytuje grafické zobrazenie alebo reprezentáciu objemu zničenej hmotu tumoru stanovením objemu zničenej hmoty tumoru na základe relatívnych teplôt hmoty tumoru a teplôt hmoty tkaniva obklopujúceho hmotu tumoru, ako je detailne opísané nižšie. Toto zobrazenie výhodne poskytuje lekárom alebo iným operatérom vizuálne monitorovanie deštrukeie hmoty tumoru V reálnom čase tak, aby určili keď je deštrukcia celej...

Fantóm na kontrolu kvality systému virtuálnej simulácie rádioterapeutického pôsobenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2304

Dátum: 22.04.2004

Autori: El-balaa Hanna, Lefkopoulos Dimitri, Foulquier Jean-noël

MPK: A61B 6/00

Značky: kvality, pôsobenia, fantóm, radioterapeutického, kontrolu, systému, virtuálnej, simulácie

Text:

...tvarmi, rozmermi a hustotami, pričom tieto hustoty simulujú hustoty rôznych orgánova prostredi ľudského tela, pričom dva z týchto prvkov sú vo forme dvoch zrezaných ihlanov rôznej hustoty vsadených jeden do druhého, z ktorých najmenej jeden nemá úplnú symetriu vzhľadom k svojej pozdĺžne osi,- gule, vytvorené z materiálu, ktorý nie je rádíotransparentný, uložené v jadre,- najmenej dve odnímateľná stranové plochy, umiestnené vzájomne...

Zariadenie na stimuláciu biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266255

Dátum: 13.12.1989

Autor: Horváth Ľubomír

MPK: A61B 6/00, A01G 7/00, A61B 6/08...

Značky: procesov, stimuláciu, zariadenie, biologických

Text:

...modrej oblasti spektra. Použitie projekčnej optiky nie je potrebné, pretoželokálne nerovnomernosti osvetlenia sú zanedbateľné.Na priloženom výkrese je priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pohľade z boka.Svetelným zdrojom je halogenidová výbojka l s primesami lítia (Li), sodíka (Na), tália(Tl) a india (In) o výkone l 000 W, ktorá je umiestnená vo svietidle 3 s parabolickým reflektorom Q tak, že pozdĺžna os výbojky l je totožné s...

Zařízení automatického řízení rentgenového snímkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262871

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hamouz Jiří, Phanka Josef

MPK: A61B 6/00, H05G 1/46

Značky: automatického, řízení, zařízení, rentgenového, snímkování

Text:

...a výstupem násobičky, výstup dávkovéhokomparátoru je spojen se vstupem druhého spínacího stupně, výstup druhého spínacího stupně je spojen se svorkou ukončení snínku. Na první vstup násobičky je připojena ovládací svorka zčernání a na druhý vstup násobičky je připojen výstup třetí nelinearity. Další varianta spočívá v tom, že výstup vzorkovacího zesilovače je zapojen na vstup druhé nelinearity, jejíž výstupje spojen s prvním vstupem...

Zapojení pro časové řízení zisku přijímače echosignálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261306

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marek Jan, Urbanec Jiří

MPK: A61B 6/00, A61B 6/03

Značky: zisku, časově, echosignálu, zapojení, prijímače, řízení

Text:

...známa řešení mají před vysokofrekvenční zesilovač s logaritmickou převodní charakteristikou předřazen ještě jeden stupeň, jehož zeaílení se řídí časové proměnným napětím obvykle změnou pracovního bodu, v důsledku čehož dochází ke zkreslení vstupníhosignálu, nebo ke zhoršení šumových vlastností příjímače. Navíc je uvedený způsob poměrněUvedené nedostatky odstraňuje zapojení pro časové řízení zisku příjímače echosignálu,které je...

Nosná hlavice detektorů pro denzitometrické vyšetřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 257535

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kohout Jan, Šimeček Cyril

MPK: A61B 6/02, A61B 6/00

Značky: detektoru, nosná, hlavice, denzitometrické, vyšetřování

Text:

...ve společném rámu. Detektory jsou uloženy na výškově přestavitelných drážkách stranově posuvně. Se sbíhajícími se vedeními na rámu jsou detektory spojeny suvně prostřednictvím ramen. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí, které může být tvořeno pohybovým šroubem. Stoupání pohybového šroubu se zvětšuje ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spojenou s příslušným držakem. Rám je opatřen...

Časovacie zariadenie so signalizáciou pre zdroje infračerveného a ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 255306

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pilát Jozef, Popelka Květoslav, Kováčik Peter

MPK: G04C 23/38, A61B 6/00

Značky: časovacie, signalizáciou, zdroje, infračerveného, žiarenia, ultrafialového, zariadenie

Text:

...pričom do tohoto spojenia je tiež zapojený prepínač funkcií,ktorý je jedný-m kontaktom zapojený na napájací prívod a druhým kontaktom je napojený na uzol a zdroj žiarenia, ktorý je zase prepojený na napájací bod.Ďalej predmetom vlynálezu je i to, že motorček s klznou spojkou je- opatrený vačkou ovládajúcou prepínač.jednoduchosť, informovanosť o zostávajúcom čase dĺžky procedúry, vypnutie zdroja žiarenia po skončení procedúry so súčasnou...

Optická soustava bezvignetačního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254874

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hamerská Eva, Pospíšil Ladislav

MPK: A61B 6/00, G02B 13/14

Značky: objektivu, optická, soustava, bezvignetačního

Text:

...optický člen 51 je tvořen samostatnou bikonvexní čočkou 3 a samostatnou rozptylnou čtvrtou čočkou 3.V následujících tabulkách jsou uvedeny konstrukční parametry dvou příkladů optických soustav podle vynálezu a tyto parametry jsou přepočteny tak, že jejich ohnisková vzdálenostine ve 1) R 1 23,530 d 3 30 1 511 14 45 9 R 2 - 59,095 1 5 1 24 1 734 30 28 1 R 3 59,095 2 el 25,32 vzduch R 4 65,550 d 2 20 1 555 33 38 1 R 5 - 55,550...

Nosná hlavice detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241924

Dátum: 01.12.1987

Autori: Dutková Vladimíra, Kokta Ladislav

MPK: A61B 6/00

Značky: detektoru, nosná, hlavice

Text:

...držácích strunové posuvné. Se sbíhajícími se vedeními na rámu jsou detektory spojeny suvně prostřednictvím ramen. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí,které může být tvořeno pohybovým šroubem. Stoupání pohybového šroubu so zvětšuje ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spojenou s příslušným držákem.Rám je opatřen ramenními konzolami.Konstrukční řešení nosné hlavice detektorů podle vynálezu...

Měřič výkonu a energie neionizujícího záření, absorbovaného ve ztrátových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251815

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61B 6/00

Značky: výkonu, neionizujícího, ztrátových, energie, prostředcích, absorbovaného, záření, měřič

Text:

...tvaru Ľ dt 1 dt IPP-nana- - ž .f I - 0 0Řešením této rovnice je exponenciální funkce, která popisuje časový průběh nárastu teploty ozeřoveného objektu1 p t kde t je převýäoní teploty ozařovaného objektu nad počátećní teplotu to. to jest t t - t,Rt je teplotni odpor, cherakterizující odvod teple do okolí m je hmotnost ozařoveného objektu t je okamžité teplote onařoveného objektu c je mčrná teplo ozeřoveného objektu e je základ přirozených...

Zařízení pro kostní diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251703

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: A61B 6/00

Značky: diagnostiku, zařízení, kostní

Text:

...a nejméně jednim etředovým seintilačnin detektoren, který ~je umistěn napřič ve vlastnim doplňkovem stiněni a je připojenina vlastni vyhodnocovaci elektronické zarizeni, přičemž vzdálenostčel krajnich velkoobjemových spektrometrických scintilačnioh detektorů je plynule nastavitelná.Vsdálenost os äiroce kolimovaných velkoobjmoeých spektrometricě kých scintilačnich detektorů tvořicich detekčni systém celotěloveho detektoru, je zvolena vzhledem...

Zapojení zdroje pro žhavení rentgenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250145

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šlegr Josef, Pohanka Josef

MPK: A61B 6/00

Značky: rentgenky, zdroje, žhavení, zapojení

Text:

...smyčka udržuje proud rentgenky nainavelené hodnotě i při změnách napětí rentgenky, což je vliv průniku, změně emisní charakteristiky katody rentgeiíky i změně odporu žhavicího obvodu, což je vliv kontaktů a změn teploty. Při zahájení provozu snímkování je přivedeno napětí na druhou svorku 14 startu žhavení snímkování a tomografie. současně se v rentgenovém přístroji zapojí rozběh rotace rentgenky a příprava nářadí užiteho ke snímkování....

Zariadenie na určenie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 234196

Dátum: 01.04.1987

Autori: Košík Eduard, Tischler Ján, Zelenay Ján

MPK: A61B 6/00

Značky: srdca, zariadenie, obrazů, skreslenia, určenie, röntgenového, objemu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na rýchle zisťovanie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z posuvnej gule po vodorovnom ramene, ktoré je nasunuté na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči po stojane, ktorý má v spodnej časti držiak. Na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči, pevne spojenej s posúvačom je uložené výkyvné rameno so zameriavacím hrotom. Zariadenie možno využiť v zdravotníctve, najmä v...

Transfokační optická soustava k vytváření stranově posuvné světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237585

Dátum: 15.01.1987

Autor: Smejkal Vilém

MPK: G02B 13/14, A61B 6/00, H01S 3/101...

Značky: stranově, optická, vytváření, soustava, stopy, posuvné, transfokační, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transfokační optické soustavy k vytváření stranově posuvné světelné stopy. Soustava je tvořena dvěma optickými členy a posuvem jednoho z nich ve směru optické osy se volí velikost promítané stopy. Stranový posuv této stopy se provádí stranovým posuvem jednoho z optických členů. Soustava je vhodná pro přístroje, vytvářející laserové svazky paprsků pro ozařování části těla pacienta ve zdravotních střediscích.

Detekční jednotka pro rentgenovou diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232373

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pohanka Josef, Svobodová Blanka, Jursová Ljuba, Pavlíček Zdeněk, Hamouz Jiří

MPK: A61B 6/00

Značky: jednotka, diagnostiku, rentgenovou, detekční

Zhrnutie / Anotácia:

Detekční jednotka pro rtg diagnostiku je vhodná pro expoziční a jasovou automatiku regulace dávky rtg. záření. Detekční pole je tvořeno nosičem, v němž jsou umístěny detekční elementy se světlovody, které jsou vyvedeny vně detekčního pole na optodetektory s převodníky úrovně. Detekční pole a optodetektory s převodníky úrovně jsou umístěny ve světlotěsném obalu. Uspořádání detekční jednotky podle vynálezu výrazně zlepšuje diagnostickou hodnotu...

Mobilní stativ

Načítavanie...

Číslo patentu: 236740

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kohou Jan, Šimeček Cyril

MPK: A61B 6/00

Značky: mobilní, stativ

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilní stativ pro zařízení k denzitometrickému vyšetřování regionálních funkcí plic registrací časového průběhu změn pomocí gama záření radionuklidu, které sestává se základního rámu s vertikální částí opatřenou výškově přestavitelným nosičem. Na výškově přestavitelném nosiči je ustaveno otočné nosné rameno pro nosnou hlavici detektorů a pro zářič. Stíněné pouzdro zářiče je opatřeno výstupním otvorem směřujícím k detektorům.

Expoziční měřič záření pro kameru, použitelnou zejména u rentgenových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230702

Dátum: 15.06.1986

Autori: Végh András, Minik György

MPK: G01T 1/142, A61B 6/00

Značky: záření, zejména, měřič, kameru, zařízení, rentgenových, použitelnou, expoziční

Zhrnutie / Anotácia:

Expoziční měřič záření pro kameru, použitelnou zejména u rentgenových zařízení, obsahující jednotku pro zjišťování vážené intenzity světla, například fotoelektrický článek nebo fotodiodu, dále zesilovač, integrátor a spínací jednotky, vyznačující se tím, že mezi výstupem jednotky (1) pro zjišťování vážené intenzity světla a vstupem jednotky (16) pro zajištění expozice, zejména rentgenového generátoru, je sériový obvod, u něhož na výstup...