A61B 5/15

Lanceta, súprava lanciet, zásobník lanciet a použitie mäkkého a deformovateľného materiálu ako súčasti lancety

Načítavanie...

Číslo patentu: 286932

Dátum: 29.06.2009

Autori: Immekus Claudio, Fritz Michael, Argauer Herbert, Weiss Thomas, List Hans, Deck Frank

MPK: A61B 5/15

Značky: lanciet, materiálů, lancety, použitie, zásobník, deformovateľného, lanceta, mäkkého, súčastí, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Lanceta obsahuje ihlu (1) lancety (10) so špičkou (2) a teleso (3) lancety (10), ktoré celkom obklopuje ihlu (1) lancety (10) aspoň v oblasti špičky (2). Špička (2) je pohyblivá relatívne proti telesu (3) lancety (10) a je vysunuteľná z telesa (3) lancety (10). Teleso (3) lancety (10) je aspoň v oblasti špičky (2) ihly (1) lancety (10) vytvorené z mäkkého a deformovateľného materiálu. Špička (2) ihly (1) lancety (10) je pred svojím použitím...

Zavádzací nástroj s dvomi pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9286

Dátum: 02.07.2008

Autor: Nielsen Jens Egebjerg

MPK: A61B 5/15, A61M 5/158, A61M 5/32...

Značky: dvomi, zavádzací, nástroj, pružinami

Text:

...ihly vytiahne ihlu (14) do valca (18) hlavného telesa (16).Pri tomto zariadení, injekčná ihla po zavedení nie je automaticky vyťahovaná, ale injekčnáihla zostáva v hrudnej kosti tak dlho, dokiaľ obsluha neodstráni zariadenie od pacienta.Podľa predloženého vynálezu pracujú dve pružinové jednotky priamo spoločne, pretože prvá pružinová jednotka priamo ovplyvňuje pohyb nosného telesa, zatiaľ čo druhý systém pružín je priamo ovplyvňovaný...

Lancetové zariadenie na punkciu kože cicavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4875

Dátum: 13.04.2006

Autor: Steg Henning

MPK: A61B 5/15

Značky: punkciu, zariadenie, cicavcov, kôže, lancetové

Text:

...iba jedenkrát, je spravidla zaistena, majú ale závažný nedostatok, ktorý tkvie v tom, že ich vlastnérespektíve použiteľnými lancetovými zariadeniami leží podstatne Vyššie. To Vedie k tomu, že tieto iba jedenkrát spustiteľne lancetové zariadenia nie sú používané V širšom okruhu užívateľov, ktorí sú V hľadáčiku z hľadiska potrebnosti, ako by bolo žiadúce zo zdravotných a zdravotno-politických dôvodov. 0008 Úlohou predloženého Vynálezu je...

Tlmiaci a retrakčný mechanizmu pre lancetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4722

Dátum: 04.02.2005

Autor: Purcell Glenn

MPK: A61B 5/15

Značky: retrakčný, mechanizmu, lancetu, tlmiaci

Text:

...tomto príklade je ukázaná metóda tlmenia Iancety používajúca vyššie opísaný lancetový pristroj. Metóda obsahuje poskytnutie vyššie opisaného lancetového prístroja a stlačenie riadiacej pružiny a pridavnejpružiny odsunutím pohyblivého krytu od hlavného krytu do polohy napínania.Metóda ďalej obsahuje operácie odpruženia prídavnej pružiny na pohyb pohyblivého krytu z polohy napínania do polohy nečinnosti, čím sa pohyblivý kryt dostane do...

Vylepšené zariadenie na odber krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16104

Dátum: 21.01.2005

Autori: Rodd Aaron, Channer Don

MPK: A61B 5/15

Značky: vylepšené, zariadenie, odber

Text:

...ihly z krvnej cievy a obnaženia znečistenej vyčnievajúcej ihly, ktorá môže spôsobiť poranenie do puzdra a smerom ku koncu puzdra zatlačí zariadenie na zatiahnutie ihly, ktoré odpojí držiak ihly (obsahujúci znečistenú ihIu) od puzdra a zatiahne ihIu do zariadenia na zatiahnutie ihly, ktoré ihIu chráni, aby nemohla spôsobiť poranenie. Predpokladá sa, že tento postup bude oveľa bezpečnejší a veľmi jednoduchý,pričom pravdepodobnosť kontaktu so...

Integrovaný systém diagnostického testu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12132

Dátum: 21.12.2004

Autori: Casterline Cameron Scott, Modzelewski Brent, Neel Gary

MPK: G01N 33/487, A61B 5/15, A61B 5/00...

Značky: systém, diagnostického, testu, integrovaný

Text:

...môžu užívatelia zabudnúť kalibrovať meradlo na použitie snovou značkou alebo šaržon testovacích médií. Vdôsledku toho užívateľ môže zadať nesprávne kalibračné parametre alebo kódy, alebo môže užívateľ použiť testovacie médiá jednej značky alebo šarže s meradlom kalibrovaným na použitie s testovacími médiami inejznačky alebo šarže. Hneď ako je však meradlo kalibrované pre danú šaržu testovacích médií, 2použitie tohto meradla s testovacími...

Testovací prístroj na analýzu telových tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16563

Dátum: 15.09.2004

Autori: Hoenes Joachim, Miltner Karl, Schmid Wilfried, List Hans

MPK: A61B 5/00, A61B 5/15

Značky: analýzu, prístroj, testovací, tekutin, telových

Text:

...fólie.Pre informáciu uživateľa môže mať funkčný úsek informačné pole, z ktorého sa dáinformácia v jednoduchom písmu priamo čítať. Vo výhodnom uskutočnení prístroja sapredpokladá, že informačné polia sú usporiadané medzi testovacími úsekmi a sú očíslované,aby označili čísla zostávajúcich testovacích úsekov, ktoré sú ešte k dispozícii.Ďalšie zlepšenie funkcie a najmä hygieny spočíva v tom, že funkčný úsek obsahuje odsávacie pole pre...

Zariadenie na testovanie telesnej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10033

Dátum: 22.12.2003

Autori: Ruhl Werner, Schrem Hugo, Zimmer Volker

MPK: A61B 5/15, G01N 35/00, A61B 10/00...

Značky: zariadenie, telesnej, testovanie, tekutiny

Text:

...a v dôsledku toho poskytuje dostatočne množstvo krvi. Špička prstu však tiež vykazuje veľké množstvo nervových zakončení a preťatia špičky prstu môže byt preto bolestivé. Alternatívne miesta odberu vzoriek, ako je dlaň ruky, predlaktie, ušný boltec a podobne môžu byť tiež vhodné pre odber vzoriek a súčasne menej bolestivé. Tieto miesta však produkujú menšie množstvo krvi. Tieto alternatívne miesta sú teda vhodné len pre použitie...

Injekčná striekačka so zasúvateľnou ihlou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282633

Dátum: 17.10.2002

Autor: Mcmahon Keith Herd Younie

MPK: A61B 5/15, A61M 5/32, A61M 5/19...

Značky: ihlou, striekačka, zasúvateľnou, injekčná

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčná striekačka (1) so zasúvateľnou ihlou (10) má ihlu (10) pohyblivú z pracovnej polohy do zasunutej polohy vnútri valca (4), pričom násada (8) je vybavená tlačnou pružinou (28) na zatlačenie ihly (10) do zasunutej polohy. Ihla (10) je uložená v objímke (18) uloženej v násade (8), ktorá je vybavená krúžkom (20) uloženým v drážke (19) objímky (18), na ktorý dolieha strhávacie puzdro (36) nasadené na objímke (18), ktoré pri pohybe dopredu...

Lanceta na odber krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 49

Dátum: 28.08.2002

Autor: Argauer Herbert

MPK: A61B 5/15

Značky: lanceta, odber

Text:

...pri relatívnom otáčani medzi hlavovou časťou a základnou časťou spôsobí axiálnypohyb hlavovej časti relatívne voči základnejčasti. Miesto viac alebo menej nekontrolovanej manipulácie na odtiahnutie hlavovej časti z koncovej oblasti ihly zaručuje vodiacezariadenie vačiek riadený axiálny pohyb hlavovejčasti preč od základnej časti pri prakticky úplnom odľahčení ihly lancety od axiálnych síl pred a v priebehu oddeľovania hlavovej časti,...

Systém na jímanie malých množstiev telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10563

Dátum: 17.07.2002

Autori: Effenhauser Carlo, Koelker Karl-heinz, Deck Frank, Hein Heinz-michael

MPK: A61B 5/00, B01L 3/00, A61B 5/15...

Značky: jímanie, systém, tekutin, malých, telných, množstiev

Text:

...tekutinách určuje V konkrétnom čase. Také merania je možné uskutočňovať opakovane V časových intervaloch, aby sa xnonitorovala. zmena koncentrácie analytu. Taká analýza používajúca jednorázovo použiteľné testovacie prvky sa ukázala byť zvlášť výhodnými V oblasti merania krvného cukru diabetikmi. Pokiaľ sa u diabetika objavia príliš vysoké hodnoty krvného cukru (hyperglykémia) počasm určitej časovej periódy, potom. to vedie k vážnemu...