A61B 5/14

Zařízení pro odběr krve z orgánů kadaverů určených k transplantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270252

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roubal Petr, Pavlíček Viktor, Černý Jan

MPK: A61M 1/00, A61B 16/00, A61B 5/14...

Značky: transplantaci, určených, zařízení, kadaverů, orgánů, odber

Text:

...eorty,ve které Jsou odatupy renálních tepen.Zařízení podle vynálezu zaaiati kanylací propojení aorty nad i pod ledvinami.Je možná provést vytětí eorty s ledvinsmi, eniž by došlo k vylití krve do dutiny břiš-Aní. Přes kenyly je potom prováděn eterilně odběr krve do záaobníků, do kterých Jsou.v přidány potřebné konzerveční a antíkoeguleční preparáty.Krev z kadaverů je zcela plnohodnotná pro transfuzní účely i pro výrobu krevních derivátů...

Zařízení pro mikroskopické vyšetření sedimentu obsaženého v odebraném vzorku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254470

Dátum: 15.01.1988

Autori: Václavíková Jindřiška, Chromý Ladislav, Snášel Josef

MPK: A61B 5/14

Značky: zařízení, vzorků, sedimentů, vyšetření, odebraném, obsaženého, mikroskopické, kapaliny

Text:

...drâžka 33 (obr. 3), v níž je uložen držák 33, který je navíc upevněn neznázorněnými šrouby. V držáku 33 je svislým čepem 33 otočně ve vodorovné rovině uložen karuselový nosič 33. v němž je vyhloubeno kruhové osazení 33 s polohovacím výstupkem 33. V kruhovém osazení 33 je vložena nosná podložka 33, na jejímž obvodu je Vytvořeno vybrání 33, do kterého zapadá polohovací výstupek 33 karuselového nosiče 33. Nosná podložka 33 je zhotovena z...

Počítačový analyzátor acidobázických parametrov krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253406

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/14

Značky: parametrov, acidobázických, analyzátor, počítačový

Text:

...5. Pacientovi sú pripojené transkutanna elektroda 1 pre snímanie p.arciálného tlaku kyslíka a transkutanná elektroda 2pre snímanie parciálného tlaku oxidu uhličitého, ktorých hodnoty rädíometer 3 zosiluje a prenáša do mikropočítača 4, kde sú spracované matematickým modelom stabilného programu s klávesnicovou korekciou hemoglobínu a teploty pacienta a tak vyhodnocovaně parametre acidobazy na displeji 5 v podobe hodnôt parciálny tlak...

Obvod pro kontrolu funkce termoregulačního systému transkutánní sondy se dvěma nezávislými teplotními čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 252078

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61B 5/14

Značky: čidly, transkutánní, obvod, termoregulačního, nezávislými, sondy, dvěma, systému, funkce, teplotními, kontrolu

Text:

...tep 1 otnímičidly. A Provedení kontrolního obvodu dle vynálezu objasní výukres Základ obvodu tvoří prvni napěřový kom 252078parátor §, druhý napěřový komparátor Z a třetí napěřový komparátor g, spojené elektricky e prvním teplotním čidlem ł a e druhým teplotním čídlem 3. umíetěnýmí v tranakutánníeondě §. Tato čidla mohou být odporová nebo polovodíčová.íPrvní vetup prvního napěřového komparátoru § je přes prvníodporový dělič 1 spojen 9...

Transkutánní sonda pro měření krevních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252077

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šebela Arnošt, Machala František, Vacek Antonín

MPK: A61B 5/14

Značky: krevních, transkutánní, sonda, měření, plynů

Text:

...Anoda 5 je čelně umístěna do valçového duteho pouzdra g z izolační hmoty. Na vnitřní straně anody 3 jeouumistěny elektricky ízolovaně tři polovodíčové čípy Q. Z, § s P-N přechody. Tři polovodíčové čípy §, Z, g jsoumechanícky spojeny e anodou 1 tepelně vodívým tme 1 em,~ Nad anodou ł je na vnitřní straně Umístěno dolní kontaktní mezikruží g a nad ním horní kontaktní mezikruží ł.Dolní kontaktní mezikruží g a horní kontaktní mezíkruží...

Sčítacie zariadenie pre hamatoimunologické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pavlík Milan, Vasil Miroslav

MPK: A61B 5/14

Značky: techniky, zariadenie, sčítacie, hamatoimunologické

Text:

...sú pripojené na vstupy sústavy pamätí a taktiež na vstup sumačnej pamäte. Výstup sústavy-pamätí je pripojený na vstup výstupných obvodov..Na jeden zo vstupov vý-stupných -obvodov je pripojené tlačítko zápis. Výstup výstupnych obvodov je pripojený na vstwp dekodéru, ktoréího výstup je pripojený na vstup displeya. Výstup sumačnej pamäte je pripojený na vstup prepínača rozsahu, ktorého výstup je »pripojený na vstup obvodu signa 4lizácie. Na...

Imunohematologický sčítač s periférnym ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249887

Dátum: 15.04.1987

Autori: Baláž Michal, Vrchovinský Pavol, Vasil Miroslav

MPK: A61B 5/14

Značky: sčítač, imunohematologický, periférnym, ovládáním

Text:

...vyšetrenia a zjednodušuje sa práca pri odčitavaní laboratórnych testov.Na pripojenom schematickom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia imunohematologického sčít-ača podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený bočný pohľad, obr. 2 zaostruje .detail umiestnenia ovládacích prvkov sčítacieho zariadenia na ľavej stenestojana mikroskopu a obr. 3 »predstavuje detail umiestnenia ovládacích prvkov sčítacieho zaria-denia na pravej stene -stojana...

Způsob zjišťování bakterií a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230958

Dátum: 15.02.1985

Autori: Köhler Werner, Kunze Manfred, Muller Klaus, Schambach Martin

MPK: A61B 5/14, G01N 33/16

Značky: způsobu, zařízení, zjišťování, bakterií, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zjišťování bakterií přímým odběrem krve a kultivováním hemokultur. Cílem vynálezu je zjednodušení metody odběru krve a hemokultur a snížení nákladů na aparaturu. Základem vynálezu je úkol vytvořit metodu, kterou se zkrátí čas i cesta, počínaje okamžikem odběru krve do působení na kapalné a pevné živné médium, a vytvoření zařízení s menším počtem prvků. Odsátá krev ve stanoveném množství systémem pro odběr...