A61B 5/10

Zařízení pro sledování frekvence a intenzity zdvihacích pohybů živočicha

Načítavanie...

Číslo patentu: 269906

Dátum: 14.05.1990

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61B 5/10

Značky: pohybu, intenzity, zařízení, frekvence, sledování, zdvihacích, živočicha

Text:

...tekutiny, případně vypnutí bolestivá stimulace.Uvedené nedostatky odstraňuJe zařízení pro sledování frekvence s intenzity zdvíhacích pohybů živočicha, tvorená válcovou. nádobou, v níž Je suvně umístěna užší nádoba,podle vynalezu. Jeho podstata spočívá v tom, že užäí nádoba Je opatřsna víkem s rigidní trubicí, propoJenou ohebnou trubicí s nádrží na tekutinu, opatřenou výpustnín kohoutem. Podle výhodného provedení Je dno válcová nádoby...

Zařízení pro měření výkonu živočichů v kompetitivní situaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269881

Dátum: 14.05.1990

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61B 5/10

Značky: výkonu, živočichů, kompetitivní, situací, zařízení, měření

Text:

...podlažce mimo nutnosti předchozího učení jedinec nalézst bezpečný prostor je skutečnost, že chemická latka může ovlivnit intenzitu vnímaní bolesti nebo pamet pro nalezení bezpečného místa. Nevýhodou testu plavaní pod vodou je nutnost předchozího učení živočícha uniknout z umělého ponoření po předurčené draze,což mimo časové náročnosti může vést i k jeho úhynu.uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro měření výkonu v...

Bezkontaktní snímač pohybu s prvkem se záporným diferenciálním odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253474

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hein Milan

MPK: A61B 5/10

Značky: pohybu, odporem, bezkontaktní, prvkem, záporným, diferenciálním, snímač

Text:

...a L laděného obvodu je umístěn sledovaný objekt.Jednoduchou sondou podle vynálezu lze bezkontaktním způeobem, poze přiblížením sondy ke eledovanému orgánu získat jeho pohybové křivky pro zápis na libovolném zapisovači či monitoru. Zařízení neobtěžuje a nezatěžuje pacienta a je vhodné i jako hlídač důležitých vitálních funkcí zejména dechové křivky, pro účely intenzívní péče. Speciální použití má například jako snímač pohybu stěny levé...

Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poledna Juraj, Hoťka Pavel, Zachar Jozef Akademik, Toldy Mikuláš

MPK: A61B 5/10

Značky: zariadenie, plodů, vyhodnocovanie, aktivity, snímanie, pohybovej

Text:

...počtu nadprahových impulzov.Hlavnou prednosťou vynálezu je získanie signálu, reprezentujúceho pohybovú aktivitu plodu, z ktorého sú v podstatnej miere odstránené rušivé zložky od mechanických prejavov fyziologických funkcií tehotnej. Tento signál sa zaznamenáva na zapisovaciu jednotku a súčasne ďalej spracováva v digitálnej forme, čo umožňuje priebežné zobrazovanie počtu pohybov plodu na zobrazovacej jednotke. Prednostou oproti...

Třítrasové profilografické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245167

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Vlastimil, Pantueek Miloslav

MPK: A61B 5/10

Značky: třítrasové, profilografické, zařízení

Text:

...| 6 a společné vyhodnocovací jednotce 11 se epolečným zápieem Q. Výstupy obou ecintilačních detektorů i a ž, umístěných ve střední části detekčního systému, jaou připojeny buč ke třetímu aamoetatnému vyhodnocovacímu zařízení A a k třetímu aamoetatnému zapieovacímu zařízení ü e/nebo ke epolečnému eumačním členu 1 § a společné vyhodnocovací jednotce 11 ee epolečným zápieem E.Poďie obr. 2 je detekční systém třítt-asového profilografického...

Držák snímače pro medicínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238314

Dátum: 01.10.1987

Autor: Klíma Radomír

MPK: A61B 5/10

Značky: medicínu, držák, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Držák snímače pro medicínu je určen pro fixaci snímačů pro dlouhodobé sledování životních funkcí. Držák snímače pro medicínu sestává ze spony, která je opatřena základním otvorem a vodicími otvory. Pružina Je zasunuta do vodicích otvorů a vytváří dolní smyčku a horní smyčku, popřípadě ramena s oblouky. Spona může být opatřena dvěma nebo více pružinami. Držák snímače pro medicínu je možné použít zejména pro fixaci snímačů v oblasti měkkých částí...

Měřidlo skolios

Načítavanie...

Číslo patentu: 252180

Dátum: 13.08.1987

Autori: Charvátová Božena, Hořejší Stanislav, Jiroušek Václav

MPK: A61B 5/10

Značky: skolios, měřidlo

Text:

...vynálezu integąruje všechna potřebná měření, zvyšuje jejich přesnost,při vyšetřování Líspoří pracovníky, umožní rychlé vyšetření přímo V amulanci a není tndíž nutno pacienta odvádět do prostor,kde je k tomu zakreslena na svislé stěně vertikála. Umožní vyhodnocovat stav držení těla a páteře ihned číselné v příslušných hodnotách.Příklad provedení měřídla podle vynálezu je zobrazí-zn na výkresu, kde na obr. 1 je celkový políletl na měřidlo v...

Zariadenie pre meranie tlaku medzi podložkou a ľudským telom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238876

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zeman Peter

MPK: A61B 5/10

Značky: podložkou, ľudským, zariadenie, tlaku, medzi, telom, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre meranie tlaku medzi podložkou a ľudským telom založené na použití piezorezistívneho membránového snímača tlaku s extrémne malou stavebnou výškou čo sa dosahuje tým, že spoje medzi prívodnými vodičmi a mernými deformačnými čidlami sú prevedené mimo krúžku telesa snímača. Uvedené riešenie umožňuje miniatúrne prevedenie extrémne plochého tlakového snímača, čo umožní merať tlaky pôsobiace na ľudské telo, ktoré sa doposiaľ merať...

Zapojenie obvodu automatickej kompenzácie vplyvu hmotnosti subjektu v stabilometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237892

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mihalík Viliam, Hlavačka František

MPK: A61B 5/10

Značky: obvodů, kompenzácie, automatickej, stabilometrii, zapojenie, subjektu, vplyvu, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zapojenia obvodu na získanie veľkosti výchyliek miesta pôsobenia oporných síl subjektu z momentu týchto síl. Riešenie môže nájsť uplatnenie všade tam, kde je potrebné získať veľkosť výchyliek ťažiska pôsobiacej sily z jej momentu priamou metódou. Napr. pri stavbe stabilometra určeného pre možné použitie v zdravotníctve a športe. U tohoto zapojenia je výstup sumarného člena (A) pripojený na jeden vstup (1) komparátora (K),...

Posilovací přístroj pro rehabilitaci ploché nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233517

Dátum: 15.08.1986

Autor: Vyklický Josef

MPK: A61B 5/10, A61H 1/02

Značky: rehabilitaci, posilovací, ploché, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj je tvořen kostrou, v jejiž zadní části je uchycena podpěrka a dvě stavitelné destičky pro uchycení paty. V její přední části je umístěn odlitek pro prsty nohy, uložený otočně jak kolem příčného čepu, tak kolem podélného čepu. Příčný čep je přitom propojen s pružinou, uchycenou ke kostře.

Zapojení pro řízení experimentu měření tremoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231436

Dátum: 15.06.1986

Autori: Labaj Petr, Jankových Lubomír

MPK: A61B 5/10

Značky: řízení, měření, tremoru, experimentu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení experimentu měření tremoru paže nebo prstů pokusné osoby. Namísto manuálního řízení experimentu vynález řeší jeho automatické řízení. Jeho podstatou je, že počáteční i koncový dotykový bod jsou provedeny z elektricky vodivého materiálu a jsou elektricky izolovány od tělesa panelu, přičemž počáteční dotykový bod je připojen stavovým vstupem na vnější vstup signálu dotyk počátečního dotykového bodu a stavovým výstupem na...

Zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské faloplethysmografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230093

Dátum: 01.04.1986

Autor: Semerád František

MPK: A61B 5/10

Značky: měření, faloplethysmografii, objemových, zejména, objektu, zařízení, lékařské, změn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské falopthysmografii, sestavující z volumetrického snímače propojeného s měřičem objemových změn. Měřič objemových změn sestává z měrné nádoby /l/ opatřené náplní /10/ s tepelnou kapacitou v rozmezí 0,1 až 0,25 kcal kg-1 k-1, kterážto měrná nádoba /l/ je hermeticky spojena s měrnou stranou diferenciálního kapacitního snímače tlaků, který tvoří pružná kovová membrána /3/...