A61B 5/08

Prístroj na stanovenie časového oneskorenia medzi signálmi snímačov hlavného prúdu prúdenia a bočného prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4629

Dátum: 15.09.2006

Autori: Harnoncourt Georg, Buess Christian

MPK: A61B 5/08

Značky: snímačov, oneskorenia, časového, prúdenia, prístroj, signálmi, bočného, stanovenie, prúdu, plynů, hlavného, medzi

Text:

...prúdovej trubice. Rýchlosť prúdenia sa určuje s použitímkde F je rýchlosť prúdenia plynu, t 1 a tz predstavujú doby prechodu proti a po smere prúdu a k je konštanta, ktorá závisína mechanických rozmeroch snímača prúdenia.Pri konci dýchacej trubice (1) sa malá časť prúdenia hlavného prúdu dodáva do systému bočného prúdu. S použitím plynovej pumpy (12) bočné prúdové prúdenie (9) prechádza jedným alebo niekoľkými plynovými analyzátormi (11)....

Zariadenie na kontrolovanú reedukáciu dychového procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 339

Dátum: 02.02.1994

Autor: Rolak Štefan

MPK: A61B 5/08

Značky: zariadenie, reedukáciu, procesu, dychového, kontrolovanú

Text:

...je vhodné najmä na kontrolované používanie pri rozvíjaní alebo naprávaní porušených funkcií postihnutého objektu reguláciou dychového procesu.Zariadenie na kontrolovanú reedukáciu dychového procesu pozostáva z termistorového snímača teploty vdychovaného a vydycho~ vaného vzduchu meraného objektu, ktorý je prevodníkom prepojený na upravený zdroj svetla. Zdroj svetla je umiestnený na nosiči.Teplota vdychovaneho a vydychovaného...

Spôsob stanovenia hĺbky narkózy a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279369

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pomfrett Christopher John Douglas

MPK: A61B 5/08, A61B 5/0205, A61B 5/0468...

Značky: stanovenia, spôsobu, narkózy, uskutočňovanie, hĺbky, tohto, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob stanovenia hĺbky narkózy, pri ktorom sa analyzuje rad R-vĺn na stanovenie polohy každej vlny v dychovom cykle, v ktorom k nej dochádza, odvodí sa nameraná hodnota, predstavujúca stupeň nahromadenia R-vĺn v dychových cykloch, na získanú hodnotu sa použije test na náhodnosť výskytu, čím sa získa referenčná hodnota, predstavujúca štatistickú významnosť nahromadenia R-vĺn v dychovom cykle a nameraná hodnota sa porovnáva s...

Automatický spirometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 271697

Dátum: 14.11.1990

Autori: Mašát Pavel, Chod Jiří

MPK: A61B 5/08

Značky: automatický, spirometr

Ventil pro spirometrické měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265091

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mader Richard, Mader Robert

MPK: A61B 5/08

Značky: ventil, měření, spirometrické

Text:

...kterými odchází vydechovaný vzduch bud do atmosféry nebo je veden propojovacími otvory přes výstupní nátrubek do měřícího vaku. Posuvná propojka pohybující se po tělese ventilu umožňuje bud propojení vydechovacích a propojovacích otvorů nebo jejich vzájemné oddělení.Výhody ventilu pro spirometrické měření spočívají v podstatném snížení hmotnosti, v jeho dynamickém vyvážení v podélné ose, ve snadné obsluze a vysoké spolehlivosti, neboř...

Prístroj na rádiometrickú komputer – oxygenoterápiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244302

Dátum: 15.11.1987

Autor: Koneený Zdeno

MPK: A61B 5/08, A61M 16/00

Značky: oxygenoterápiu, rádiometrickú, komputer, prístroj

Text:

...jeden výstup je spojený s videodisplejom a druhý výstup je napojený cez servozosilovač na elektromagnetické ventily owvladajúce mixovanie dýchacích plynov.Priložený výkres obsahuje blokovú schému zapojenia.Prístroj na rádiometrickú komputer-Oxygenoterápiu, pozostáva z transkutánnej elektródy 1 pre snímanie parciálneho tlakuelektrodjç, 1, sú, zapojêdé na rádiometer 2,ktorý je v sérii spojený s komputerom 3.w-NaHi-omputer 3 je napojený...

Průtokové měřidlo parametrů dýchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 238002

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kohoutek Milan, Bareš Vítězslav, Hanusová Věra

MPK: A61B 5/08, G01F 1/66

Značky: průtokové, parametrů, měřidlo, dýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Průtokovým měřidlem parametrů dýchání je možno synchronně měřit hodnoty tří základních parametrů plicní ventilace. V průtokovém měřidle se získá pomocí zmnožovacího členu otáček křídlového rotoru a pomocí snímače vhodný počet elektrických impulsů pro další zpracování ve vyhodnocovacím zařízení. V něm jsou impulsy integrovány a pomocí kalibračního obvodu je impuls vyhodnocen za jednotku objemu vzduchu 0,1 litr. Sumací těchto impulsů za každý...

Zariadenie pre kompenzáciu zmeny hmotnosti telesa pri čiastočnom ponorení do kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240508

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fietsch Günter, Grün Hanans-joachim, Grohmann Reiner

MPK: A61B 5/08

Značky: kvapaliny, ponorení, čiastočnom, kompenzáciu, změny, zariadenie, tělesa, hmotnosti

Text:

...závažim.zariadením pre kompenzáciu zmeny hmotnosti telesaso zmenou stúpania Archimedovej špirály sa pri čiastočnom ponoreni zvonu do kvapaliny dosiahne vyváženia v celom rozsahu zdvihu i pri väčšej hrúbke steny a rovnaký odpor proti výdychu vyšetrovanej osoby. Tvar vodiacej špirály vzhľadom k osi upevnenia zaručuje zmenu ramena sily vyvažovanej vyvažovacím záva 240508žím upevnenom na lanku vyvažovacieho závažia vedeného v .drážke vačky s...