A61B 5/02

Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6678

Dátum: 04.03.2014

Autor: Linhart Filip

MPK: A61B 5/00, A61B 5/02, G06F 19/26...

Značky: systém, stavu, diaľkové, zdravotného, sledovanie

Text:

...zariadenie (najmä mobilný telefón, tablet, notebook, PC) klienta, pacienta, rodinného príslušníka, lekára, ošetrovateľa, trénera atď.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu funguje nasledujúcim spôsobomSnímacie zariadenie g bud automaticky vo vopred daných intervaloch alebo na pokyn používateľa meria príslušné hodnoty (krvný tlak, hmotnosť, pomer tuku a aktívnej svalovej hmoty, hladinu glukózy v krvi,množstvo spálených...

Systém na polygrafické snímanie a vyhodnocovanie biologických signálov v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5565

Dátum: 07.10.2010

Autori: Karas Slavomír, Kneppo Peter, Rosík Vladimír, Smrčka Pavel, Mužík Jan, Hána Karel, Tyšler Milan

MPK: A61B 5/02, A61B 5/04

Značky: čase, polygrafické, biologických, signálov, vyhodnocovanie, reálnom, systém, snímanie

Text:

...čase. Vďaka tomuto riešeniu nie je výpočtovo zaťažovaný nadradený systém, typicky PC a naopak všetky možné výpočtové operácie na meraných signáloch sú výhodne presunuté priamo na snímaciu jednotku, ktorá je teda schopná pracovať do značnej miery autonónme.Ďalej snímacia jednotka výhodne obsahuje zabudované vizuálne a/alebo akustické a/alebo prídavné komunikačné prvky, využiteľné jednak na realizáciu spätnej väzby, na signalizáciu...

Kybernetický analyzátor parametrov vnútorného prostredia krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4960

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/02

Značky: kybernetický, vnútorného, prostredia, parametrov, analyzátor

Text:

...riešenie je formou nekrvavej metódy vyšetrenia rýchlejšie, kontinuálne a pri lôžku pacienta, v čom spočívajú jeho výhody voči doteraj ším analyzátorom.Pre nastavenie presnosti merania slúži klávesnica počítača, kde sa robi empirická korekcia hodnoty hemoglobínu u vyšetrovaného pacienta ako aj jeho teploty. Tieto nadväznosti sú zahrnuté do matematického modelu programu analyzátora.Prehľad obrázkov na výkresePriložený výkres obsahuje...

Přístroj pro automatické neinvazivní kontinuální měření krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260477

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peňáz Jan

MPK: A61B 5/02

Značky: kontinuální, prístroj, automatické, tlaku, neinvazivní, krevního, měření

Text:

...tak, že výstupní stejnosníěrné napětí ze špičkového detektoru 22, lsteré odpovídá aaimiplitudě o-bjemových pulsací artérii při působení tlaku na úrovni středniho krevního tlaku, se přivádí k obvodům v zesilovačích 6, 21, které ovládají jejich zesílení tak, že výstupní signal má vždy stejnou amplitudu. I tato regulace působí neustale, je na rozdíl od dosavadních systémů kontinuální.1. Prístroj pro automatické neinvazívní kontinuální měření...

Mnohokanálový reograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 263492

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šibulkin Alik, Ronkin Michail

MPK: A61B 5/02

Značky: reograf, mnohokanálový

Text:

...Buxonnoä őnox 4, a c ero Bbmoa - Ha peFHcTpHpymmee ycTpoňcTBo. B arou pemnue nponsaonnwcx saHHCB Deorpammm. vH 0 HCKBXGHHJO SBIIHCaHHbIX CHPHGJIOB MOXHO CYLĽHTI O BeIlI/ľ-PII-le HaCTOTI-Iblx HC Kamenná, anocumsm annaparypoň. CKon nnocxóů qacTn Hnynbca XapaKTepH 3 yeT orpannuenue nonocm nponycxanua B oőnacTH HHSKHX qacror (nocvonuuym Bpenenn) öonbmoe BpeMH Hapacrauun mpoHTa Hnynbca csuerenbcrnyew 06 orpannqeunn no~ nocu nponycxannx B oönacrn...

Vypúšťací ventil hlavne pre prístroje na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263184

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rumánek Gustáv, Eisele Július

MPK: A61B 5/02

Značky: vypúšťací, ventil, hlavne, prístroje, meranie, metodou, tlaku, tepenného, nepriamou

Text:

...opatrené valcovým Osadenim a na druhom konci tvarovým zápichom, v ktorom je vyhnutý lem vytvorený na ovládacej matici uzatvárajúcej spolu so škrtiacim prvkom sústredný otvor, do ktorého zasahuje priečny otvor.Nahradenie regulačnej ihly škrtiacim prvkom a spôsob ustavenia priečneho otvoru voči sústrednému otvoru zabraňuje priamemu znečisteniu práškovým separátorom manžety tak výtlačného ventila nafukovacieho balőnika, ako i vypúštacieho...

Výtlačný pružný ventil k prístrojom na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263183

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eisele Július, Rumánek Gustáv

MPK: A61B 5/02

Značky: pružný, ventil, meranie, metodou, prístrojom, tlaku, výtlačný, nepriamou, tepenného

Text:

...velkost takto vytvoreného úseku na valcovej ploche a na kolmom čele je rovnaká ako vnútorný priemer valcovej plochy.Výtlačným pružným ventilom sa zvýši spoľahlivosť pri opakovanom použití. Zârez so stopou v tvare priamky je snadno vyrobitelný, pričom sa pri jeho výrobe úplne vylúči možnost vytvorenia vydrolenin, ktoré sú zdrojom netesnosti. Stopa zárezu pretinajúca valcovú plochu a kolmé čelo je dokonale tesná i pri zvýšenom...

Zariadenie na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261404

Dátum: 10.02.1989

Autor: Török Pavol

MPK: A61B 5/02

Značky: zariadenie, tlaku, distenčného, modulovaného, vysokofrekvenčné, vytváranie

Text:

...použití kvapalinového pretlakoveho ventilu. Na obr. 3 schéma zariadenia na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku.Na obr. 1 je schematicky znázornená pretlaková krivka pri použití pružinového ventilu na grafe, kde na ose X je znázornený čas v sekundách a na ose Y tlak v kPa.Na obr. 2 je schematicky znázornená pretlaková krivka na grrafe, kde na ose X je čas v sekundách, na ose Y tlaky kPa pri použití vysokofrekvenčne...

Zařízení pro měření krevního tlaku a pulsu v mimotělním krevním obvodu při mimotělní očistě krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 260838

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lopot František

MPK: A61B 5/02

Značky: měření, mimotělním, pulsu, krevním, tlaku, zařízení, krevního, obvodů, mimotělní, očistě

Text:

...nějž je napojena návratová koncovka lg. Do akční částí, a to mezi nasávací kon- 3 260 838 covku ł a arteriální krevní pumpu Ž, je zapojen tlakový snímač 1, který je přea vyhodnocovací člen lg epojen s pulsním stop-generátorem lł,a to a jeho třetím výetupem. První výstup pulsního stop-generátoru lł je napojen na arteríální krevní pumpu 2 a dnuhý na akční člen li.Při zastavení arteriální krevní pumpy Ž e uzavření akčního členu li se průtok...

Polovodičový snímač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256798

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čihák Josef, Machala František

MPK: A61B 5/02

Značky: polovodičový, snímač, tlaku

Text:

...rôzne může být zamemąímez vybrání tělesan základna. 256798 ~ « oOcłmeąlmá ono může být tvořeno napŕ. vrstvou korozzl odolná ho kovu, např. chrom, titum, nikltągzlato, nerez oceli nebovrstvou awntetického meriaujtononn, PVC, eilikonu, mmm,polystyrénu, polyethyleuu o pod. Způsob upomční ochranné nenahrány může umožnit buä Její výměmąnebo stále neměnně příporvněrxí. Možnost výměny ochŕumé mambrânymůže být úspěšhě ře-šxena pomocío mímetehrých...

Zařízení pro kontinuální záznam tepové frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 256209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašků Stanislav, Chytil Josef

MPK: A61B 5/02

Značky: tepové, zařízení, kontinuální, záznam, frekvence

Text:

...časově velmi náročné hodnocení záznamu EKG aktivity, okamžitě po skončení každé zkoušky je k dispozici přehledný protokol, na němž jsou vypsány okamžité hodnoty tepové frekvence během celé zkoušky,průběh tepová frekvence je zobrazen graficky a jsou zde uvedeny i už zmíněne vypočtené parametry. zařízení dále umožní značnou úsporu registračního papíru do EKG přístroje a usnadní archivaci záznamů o vyšetření.vynález a jeho účinky jsou dále blíže...

Mikroelektronický stereofonendoskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 242517

Dátum: 15.11.1987

Autor: Loveeek Zdenik

MPK: A61B 5/02

Značky: mikroelektronický, stereofonendoskop

Text:

...nedajú urč-ovat smery šírenia sa rôznych šelestov, napr. u srdcových vad atd.Tieto nevýhody odstraňuje uvedený vynález, ktorého podstata spočíva v tom, že mikrostereo-zosilovač je do série zapo-jený s monočlánkom, v obvode so spínačom a do paralely má zapojené dva reostaty na dva mikroreproduktuory.Výhody navrhovaného vynálezu sú v množ 4nosti plastlckého posluchu danej patollogický zmenenej oblasti, z ktorej zvukové feno-mény patrične...

Souprava pro upevnění hrudních elektrod, to je svodů pro elektrokardiografii k tělu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241205

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sasín Miroslav

MPK: A61B 5/02

Značky: tělu, elektrokardiografii, svodů, upevnění, souprava, hrudních, elektrod

Text:

...5 jsou upevněny v pracovních pozících a fixační pas 1 obtáčí hrudník 2 pacienta přes záda a vpředuse opět spojuje s přední částí. Každá elektroda 5 má dutinu B, která je pomoci hadičky 1 D připojena ke společnému vývodu 14, opatřenému odsávacím zařízením 15.Na obr. 2 je znázorněn přiklad provedení elektrody 5. Tato elektroda 5 má přísavnou dutinu H anuloidního tvaru, ktera je vytvo řena z pružného materialu 7. Tento pružnýmateriál 7 je po...

Zařízení pro kontrolu metod vyšetřování srdeční činnosti v nukleární medicině

Načítavanie...

Číslo patentu: 238298

Dátum: 01.06.1987

Autori: Husák Václav, Kleinbauer Karel, Erban Jiří, Grigar Oldřich

MPK: A61B 5/02

Značky: medicině, nukleární, vyšetřování, činnosti, kontrolu, srdeční, metod, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu metod vyšetřování srdeční činnosti v nukleární medicíně, sestávajícího z poháněcího motoru a z hracího hřídele. Na hnacím hřídeli je umístěna dvojice vaček, které jsou kinematickými vazbami prostřednictvím dvou kladek a dvou pružin spojeny s dvěma písty. Dvojíce pístů je umístěna ve dvou válcích s radioaktivní kapalinou, spojených dvěma přírubami s dvěma balonky, které jsou umístěny ve skleněné nádobce s...

Univerzální osobní měřič krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240672

Dátum: 01.06.1987

Autori: Takeno Ryuko, Murotani Yoshiharu, Yoshida Junichi, Fukuda Hirohiko

MPK: A61B 5/02

Značky: univerzální, krevního, tlaku, měřič, osobní

Text:

...vyhlazovacím obvodom, ktorý je spojen s omzovačem 1 ampli 3240 572 tud nnpř. jednoduchým tranzistorovýn stupně se Zenerovou diodou. Onezovač 2 amp 1 itud je spojen s prvním tvarovačem 3, např. monostabilním klopným obvodom, ktorý je spojen s vyhodnocovacín obvodom Ž např. kombínačním logickým obvodom, ktorý je opatřen výstupnĺml svorknmi 5, Q, g, a je spojen prostřednictvím tlačítka li s brzdícím zařízením l 1. První výstupní svorka...

Snímač kmitů z fluidikového oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233870

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mancel Dušan, Matoulek Peter, Kolník Ján

MPK: A61B 5/02

Značky: snímač, oscilátoru, fluidikového, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače kmitů z fluidikového oscilátoru a řeší jejich zpracování na potřebný elektrický signál. Jeho podstata spočívá v tom, že ve středu snímače kmitů je vsazena plastiková destička se středovou oskou, která je uložena v ložiscích a na hranách kovových vložek, přičemž pod plastikovou vložkou jsou umístěny závrtné šrouby s gumovými dorazy. Vynálezu je možno použít zvláště ve zdravotnické technice.

Zařízení pro kontrolu a zjišťování kardiovaskulárních chorob zjištěním a záznamem frekvence a rytmu srdečního tepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249504

Dátum: 12.03.1987

Autor: Balique Georges

MPK: A61B 5/02

Značky: záznamem, frekvence, kontrolu, zařízení, zjištěním, srdečního, chorôb, kardiovaskulárních, rytmu, zjišťování

Text:

...tjvořenêrho generát-orem 8, tosahující-m cívku N 1, jejíž jeden rkonec je stpojen s emitorem tranzistoru 31 .a rtruŕhý ikon eo se zemí. Pro dorplněaíí osoilaoe je případně jparzarlelně k xcívce N 1 za~ pojem k-ondenzátor C 11.řenébo snímačom Bb, ovbsalhujícím oívku N 2,jejíž jeden konec je apojen s korlelktorem tranzistoru 31 a druhý konec je lpřípojen ke zdroji naipájecího napětí V. Paralelně k cív-ce N 2 je zapojen kondenzátor C...

Neinvazívny snímač pulzovej krivky krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232565

Dátum: 01.01.1987

Autor: Baláš Vratislav

MPK: A61B 5/02

Značky: pulzovej, snímač, krivky, neinvazívny

Zhrnutie / Anotácia:

Neinvazívny snímač pulzovej krivky krvi v teple ľudského tela je určený pre bežnú lekársku prax k zisťovaniu tlaku krvi v ľudskom organizme. Podstatou vynálezu je piezoresistančný manometer, ktorý je na vstupe opatrený lievikovite sa rozširujúcim nástavcom a k výstupu je pripojený elektronicky zosilovač s časovým zapisovačom.

Zapojení pro snímání a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231099

Dátum: 01.03.1986

Autori: Novotná Vladimíra, Hanuš Vlastimil

MPK: A61B 5/02

Značky: zpracování, automatickém, krevního, měřicí, snímání, zapojení, signálu, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro snímaní a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku nekrvavou cestou, řeší uspořádání neumetrické a elektronické části pro získáváni a zpracování pulsací z manžety, na jejichž základě se vyhodnocuje systolicky a diastolický tlak. Jeho podstata spočívá v tom, že zařízení pro nafukování a vypouštění manžety je spojeno přes první automatický odpor s prvním snímačem tlaku a distální částí manžety a přes...