A61B 5/00

Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6678

Dátum: 04.03.2014

Autor: Linhart Filip

MPK: A61B 5/00, G06F 19/26, A61B 5/02...

Značky: systém, sledovanie, stavu, diaľkové, zdravotného

Text:

...zariadenie (najmä mobilný telefón, tablet, notebook, PC) klienta, pacienta, rodinného príslušníka, lekára, ošetrovateľa, trénera atď.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu funguje nasledujúcim spôsobomSnímacie zariadenie g bud automaticky vo vopred daných intervaloch alebo na pokyn používateľa meria príslušné hodnoty (krvný tlak, hmotnosť, pomer tuku a aktívnej svalovej hmoty, hladinu glukózy v krvi,množstvo spálených...

Zariadenie na simultánne meranie elektrických veličín na významných meridiánových bodoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 287870

Dátum: 13.01.2012

Autori: Solár Gustav, Píš Pavel

MPK: A61B 5/00, A61B 5/0205

Značky: zariadenie, významných, bodoch, elektrických, meranie, veličin, simultánne, meridiánových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na simultánne meranie a následné štatistické hodnotenie elektrických veličín na významných aktívnych meridiánových bodoch a snímač na meranie týchto elektrických veličín.

Diagnostická pásková jednotka a diagnostický merací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11400

Dátum: 06.05.2009

Autori: Leininger Helmut, Seelig Peter

MPK: A61B 5/00, B01J 3/00, G01N 21/86...

Značky: merací, diagnostická, diagnostický, jednotka, systém, pásková

Text:

...je výhodné, keď celkový index lomu činí asi 1,5. Na udržanie reflexných efektov v nekritickej oblasti by mala byť odchýlkav indexe lomu pokial možno menšia než 0,1.0010 Ďalšie zlepšenie je možno docieliť tým, že dopravný pásik, lepiaci pásik a nosná fólia vykazujú vo viditeľnom rozsahu vlnovej dĺžky transmisie viac než 80 , výhodne 85 až 92 a tým, že celková transmisia viacvrstvového systému vo viditeľnom rozsahu vlnovej dlžky činí...

Podporné zariadenie senzorov a/alebo akčných členov, ktoré môže byť súčasťou bezdrôtovej siete senzorov/akčných členov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17656

Dátum: 16.04.2009

Autori: Vatteroni Monica, Misuri Alessio, Pensabene Virginia, Valdastri Pietro, Scapellato Sergio, Mazzeo Antonio

MPK: G01D 11/30, A61B 5/00

Značky: zariadenie, akčných, členov, súčasťou, môže, senzorov, podporné, siete, bezdrôtovej

Text:

...konkrétneho snímača alebo akčného člena, ktorý je na ňom namontovaný bez možnosti pridania alebo zmeny konkrétnej funkcie merania alebo činnosti- snímač, akčný člen alebo batéria tvorí jediný prvok, ktorý používateľ môže viac či menej ľahko vymeniť, ale iba za podobné zariadenia, t.j., s rovnakou funkciou.0013 Tieto problémy zahŕňajú obmedzenia oproti prispôsobivosti, pretože používateľ nemôže zmeniť koncový prístroj určený na meranie...

Spôsob prípravy upravených elektród, elektródy pripravené uvedeným spôsobom a enzymatické biosenzory obsahujúce uvedené elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20025

Dátum: 11.12.2007

Autori: Moscone Danila, Poscia Alessandro, Palleschi Giuseppe, Ricci Francesco

MPK: A61B 5/00, C12Q 1/54, C12Q 1/00...

Značky: přípravy, obsahujúce, uvedené, elektrod, biosenzory, pripravené, uvedeným, spôsobom, enzymatické, spôsob, upravených, elektrody

Text:

...získanie zlepšenej reprodukovteľnosti a reakcie elektródy, ale na druhú stranu spôsobuje, že je výroba upravených elektród veľmi prácna, pretože vyžaduje predbežné elektrochemické ošetrenie každej elektródy, a teda ruší výhody chemického0010 Navyše sa pri procese opisovanom vo vyššie uvedenom článku elektróda poťahujeberlínskou modrou ručne komplikovaným spôsobom, ktorý vyžaduje veľkú pozomosť, abynedošlo k nárastu vnútomého odporu v systéme...

Prenosné zariadenie na meranie a reguláciu analytov v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14380

Dátum: 06.12.2007

Autori: Valgimigli Francesco, Dall'oglio Giorgio

MPK: A61B 5/00

Značky: prenosné, tekutinách, meranie, zariadenie, biologických, analytov, reguláciu

Text:

...milivoltov.0006 Predložený vynález sa týka prenosného zariadenia opatreného biosenzorom na meraniea reguláciu biologických tekutín, ako je glukóza a ďalšie analyty.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1. Bloková schéma prenosného zariadenia na meranie a reguláciu analytov v biologickýchtekutinách podľa predloženého vynálezu.0008 Predložený vynález sa pozostáva zo zariadenia na kontinuálne meranie a reguláciu analytov prítomných v biologických...

Indikátor zdravia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20620

Dátum: 27.02.2007

Autor: Barnes Richard

MPK: A61B 5/00, G01G 19/50, A61B 5/107...

Značky: zdravia, indikátor

Text:

...presného odhadu hmotnosti pod vodou.0007 Známa technika DEXA, čo je röntgenové meranie absorpcie s duálnou energiou (Dual Energy X-ray Absorptiometry), používa skener, ktorý posiela nízku dávku röntgenového žiarenia srôznymi vlnovými dĺžkami cez osobu na určenie kostnej hustoty a percentuálneho podielu telesného tuku. Ďalšie spôsoby určovania stavby tela obsahujú skenovanie so zobrazovaním pomocou magnetickej rezonancie (MRl, Magnetic...

Sonda pre meranie obsahu kyslíka v biologickom tkanive a katéter s takou sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6567

Dátum: 17.05.2006

Autor: Kunze Gerd

MPK: A61B 5/00, G01N 21/64

Značky: sonda, kyslíka, katéter, obsahu, takou, sondou, tkanive, biologickom, meranie

Text:

...vzniknú so známymi senzormi s optickými vláknamiveľmi rozdielne namerané hodnoty obsahu voľného kyslíka, čo takmerznemožňuje interpretáciu jednotlivého merania.Úkolom predloženého vynálezu preto je sondu v úvode zmieneného druhu vylepšiť ďalej tak, že citlivosť vlákien v mieste merania voči rušivým vplyvom okolia je znížená a možnostiinterpretácie výsledkov merania sú zlepšené.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený sondou so...

Zásobník pásku pre ručný prístroj pre skúmanie telovej tekutiny, ako aj ručný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7630

Dátum: 07.03.2006

Autori: Haar Hans-peter, Roesicke Bernd, List Hans

MPK: G01N 33/00, A61B 10/00, A61B 5/00...

Značky: prístroj, ručný, zásobník, tekutiny, skúmanie, telovej, pásků

Text:

...nárokov.Podľa nich je navrhnuté, že do zásobníka pásku sú integrované brzdiace prostriedky, ktoré udržujú testovaciu pásku pod napätím vťahu. Tým sa môže udržovať potrebný minimálny ťah vpásku,pretože pohon na jednotke na odpad transportuje testovaciu pásku proti tomuto napätiu v ťahu, takže táto sa nevytíahne zo zásobnej jednotky príliš ďaleko alebo sa dokonca nežíadúcim spôsobom neodvinie. Týmto spôsobom môže byť testovací pások vedený...

Zariadenie na odoberanie vzoriek telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15744

Dátum: 04.03.2005

Autori: Sarofim Emad, Calasso Irio, Griss Patrick, Jäggi Rainer

MPK: A61B 5/00

Značky: zariadenie, tekutin, vzoriek, telných, odoberanie

Text:

...vynález preto vykazuje výrazné výhody v porovnani so známymi zariadeniami na odoberanie vzoriek.0010 Jedna výhodná oblasť uplatnenia systémov a zariadení na odoberanie malého množstva telnej tekutiny predstavuje takzvané kvapkové monitorovanie, u ktorého je koncentrácia konkrétnych analytov v telných tekutinách stanovená v konkrétnom čase. Také merania môžu byť uskutočňované opakovane v časových intervaloch za účelom sledovania zmeny...

Systém alebo spôsob na stanovenie periférneho krvného obehu subjektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6397

Dátum: 10.01.2005

Autori: Crabtree Vincent Peter, Smith Peter Richard

MPK: A61B 5/103, A61B 5/00

Značky: stanovenie, krvného, subjektu, spôsob, systém, periférneho, oběhu

Text:

...odkážeme len ako na príklad na-3 Obr. 1 schematicky znázorňuje systém 10 na objektívne stanovenie krvnej perfúzíe V dolnej končatine Q subjektuObr. 2 znázorňuje systém LQ na objektívne stanovenie krvnej perfúzie v dolnej končatine 12 subjektu s použitím optického snímača QObr. 3 schematicky znázorňuje komponenty systému, znázorneného na obr. 2Obr. 4 A a 4 B znázorňujú zmenu V pulzačnej perfúzii pre nohu zdravého subjektu, zodvihnutú do 30...

Integrovaný systém diagnostického testu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12132

Dátum: 21.12.2004

Autori: Modzelewski Brent, Neel Gary, Casterline Cameron Scott

MPK: A61B 5/15, G01N 33/487, A61B 5/00...

Značky: diagnostického, integrovaný, systém, testu

Text:

...môžu užívatelia zabudnúť kalibrovať meradlo na použitie snovou značkou alebo šaržon testovacích médií. Vdôsledku toho užívateľ môže zadať nesprávne kalibračné parametre alebo kódy, alebo môže užívateľ použiť testovacie médiá jednej značky alebo šarže s meradlom kalibrovaným na použitie s testovacími médiami inejznačky alebo šarže. Hneď ako je však meradlo kalibrované pre danú šaržu testovacích médií, 2použitie tohto meradla s testovacími...

Testovací prístroj na analýzu telových tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16563

Dátum: 15.09.2004

Autori: Miltner Karl, Hoenes Joachim, Schmid Wilfried, List Hans

MPK: A61B 5/15, A61B 5/00

Značky: telových, testovací, prístroj, analýzu, tekutin

Text:

...fólie.Pre informáciu uživateľa môže mať funkčný úsek informačné pole, z ktorého sa dáinformácia v jednoduchom písmu priamo čítať. Vo výhodnom uskutočnení prístroja sapredpokladá, že informačné polia sú usporiadané medzi testovacími úsekmi a sú očíslované,aby označili čísla zostávajúcich testovacích úsekov, ktoré sú ešte k dispozícii.Ďalšie zlepšenie funkcie a najmä hygieny spočíva v tom, že funkčný úsek obsahuje odsávacie pole pre...

Spôsob a zariadenie na kvantitatívnu analýzu roztokov a disperziu pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15152

Dátum: 22.05.2004

Autori: Prinz Heino, Christiansen Christian-peter, Ploss Hans-joachim, Mertens Richard

MPK: B07C 5/342, A61B 5/00, G01N 21/35...

Značky: infračervenej, blízkej, disperziu, analýzu, roztokov, pomocou, spektroskopie, kvantitatívnu, spôsob, oblastí, zariadenie

Text:

...(napríkladpredstavujúcu 95,0 až l 05,0 deklarovanej hodnoty pre inzulín).Európska patentová prihláška EP-A 0 887 638 opisuje spôsob a príslušné zariadenie preanalýzu zloženia pohybujúcej sa vzorky, pričom je použitý zdroj blízkeho infračerveného(NIR)-žiarenia a deteguje sa NIR-svetlo odrazené od vzorky. Ako vzorky sa analyzujú tabletyalebo kapsuly na dopravnom páse.Na kvantitatívnu analýzu kvapalných vzoriek je v podstate vhodná vysokotlaková...

Bezdrôtový polohový senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2563

Dátum: 20.12.2002

Autor: Govari Assaf

MPK: A61B 5/06, A61B 5/00

Značky: polohový, bezdrôtový, senzor

Text:

...byt ultrazvukové vlny,ultrafialové vlny, vysokofrekvenčné (RF) vlny alebo statickéalebo rotačné elektromagnetické polia.Patentová publikácia PCT W 0 96/05768, majiteľ Ben Haim a kol., opisuje systém, ktorý generuje informáciu so šestrozmernou polohou a orientáciou, týkajúcej sa špičky katétra. Tento systém používa väčšie množstvo cievok senzora u polohovej zistiteľnej strany v katétri, napríklad blízko jeho distálneho konca, a väčšie...

Systém na jímanie malých množstiev telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10563

Dátum: 17.07.2002

Autori: Koelker Karl-heinz, Deck Frank, Effenhauser Carlo, Hein Heinz-michael

MPK: B01L 3/00, A61B 5/00, A61B 5/15...

Značky: tekutin, malých, telných, množstiev, jímanie, systém

Text:

...tekutinách určuje V konkrétnom čase. Také merania je možné uskutočňovať opakovane V časových intervaloch, aby sa xnonitorovala. zmena koncentrácie analytu. Taká analýza používajúca jednorázovo použiteľné testovacie prvky sa ukázala byť zvlášť výhodnými V oblasti merania krvného cukru diabetikmi. Pokiaľ sa u diabetika objavia príliš vysoké hodnoty krvného cukru (hyperglykémia) počasm určitej časovej periódy, potom. to vedie k vážnemu...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268093

Dátum: 14.03.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: povrchové, kyslíku, parciálního, tlaku, sonda, měření

Text:

...sondy v unitikované patici.Príklad provedení sondy podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. I bokorys sondy se souborem přívodů, na obr. A púdorys s vyznačenýmí elektrodamí,na obr. 3 pohled na spodní stranu sondy opatŕenou kontaktnímí ploškami se souborem přivodu a na obr. 2 je detail konvexního povrchu tělesa sondy.Na obr. 1 vystupuje ze spodní strany tělesa Ä soubor prívodu ll.Na obr. á jsou na konvexním povrchu tělesa...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267591

Dátum: 12.02.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: měření, tlaku, parciálního, sonda, povrchové, kyslíku

Text:

...napiš. pro integrované obvody. Soubor přívodů umožňujesnadnou zíunönu sondy v txnifilcované potici.Přiłzlad provedení. sondy podle vynálozu je znázornčn na připojenćn výírosu, kdo obr. 1 představuje bolcorys sondy se souborom přivodů, obr. h představuje půdor/s s vynzxxačoxąýrąi oloktrodąmi, obr. 3 představuje pohled na spodni stranu sondy opatřonou kontaJztníni ploškzuni so souborom přívodu a obr. 2 představuje detail kouvexsniho povrchutě...

Zařízení k měření dynamických parametrů obvodu oko-ruka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kalina Josef, Maxa Stanislav, Jakubec Jioí

MPK: A61B 5/00

Značky: dynamických, měření, parametrů, oko-ruka, zařízení, obvodů

Text:

...fáze a amplitudy ovládané pohyblivé rukojetí číslicovým a logickým vyhodnocovačem, čímž jsou získány tři základní údaje - frekvence, fáze a amplituda obvodu oko-ruka zkoumané osoby, ze kterých se pak algebraitskými metodami vypočtou a stanoví dynamické vlastnosti přenosu oko-ruka zkoumané osoby. APodstatouvynálezu je zařízení, které je tvořeno jednak elektrickým generátorem vstupního hamonického. sinusového signálu s řídicí skříňkou...

Testovací souprava pro stanovení lékové závislosti u lidí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240117

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lukáe Ivan

MPK: A61B 5/00

Značky: lékové, závislosti, lidí, testovací, stanovení, souprava

Text:

...zaznamená do protokolu.Stažením neprůhledné krycí fólie za přítomnosti vyšetřované osoby se umožní volné zachazení s různobarevnými tabletami,kapslemi a dražé .vyšetřované osobě.Tak se umožní zjistít reakce vyšetřovaného člověka na predložené lékové formy, jeho postoje k nim a zacházení s nimi a zejména se umožní stanovit pořadí obliby tvarů a barev lékových forem. Toho lze využít k diagnostickým i léčebným účelům.Použitím popsané...

Zařízení pro hodnocení zásobování plodu kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249344

Dátum: 12.03.1987

Autor: Doležal Ladislav

MPK: A61B 5/00

Značky: plodů, kyslíkem, hodnocení, zařízení, zásobování

Text:

...který je spojen se sondou pro kontinuální a neinvazní snímání tepové frekvence plodu. S výhodou lze měřič tepové frekvence opatřit grafickým zapisovsčem. Pro zpřesnění diagnostiky může být zařízení dopiněno oxymetrem pro měření parciální tenze kyslíku V krvi těhotné. Případné lze zařízení doplnit o výpočetní systém, jehož sběrnice je připojena naąvstup mísícího zařízení, na výstup měřiče tepové frekvence a případně na výstup...

Zařízení k měření dynamických vlastností obvodu oko-ruka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231407

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šoch Jan, Žáček Jiří

MPK: A61B 5/00

Značky: obvodů, dynamických, měření, oko-ruka, zařízení, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k provádění měření dynamických vlastností osob v obvodu oko-ruka a je zejména vhodné pro pravidelná provozní proměřování řidičů motorových vozidel pilotů, strojníků a kosmonautů. Zařízení je tvořeno mechanickým generátorem sinusového signálu a měrným zařízením pro měření amplitudy, frekvence a fáze kopírující rukojeti sinusového signálu.