A61B 17/32

Ručný artroskopický rezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5754

Dátum: 06.05.2011

Autori: Bašťovanský Ronald, Poljak Silvester

MPK: A61B 17/34, A61B 17/32, A61B 1/313...

Značky: ručný, nástroj, artroskopický, řezný

Text:

...znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experímentovania nmoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takéhoto ručného artroskopíckého rezného nástroja a vhodná voľba materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto...

Oftalmologická chirurgická sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9278

Dátum: 26.07.2007

Autori: Lopez Jose Luis, Auld Jack, Valencia Salomon

MPK: A61F 9/00, A61B 17/3205, A61B 17/32...

Značky: chirurgická, sonda, oftalmologická

Text:

...vnútorný rezací článok môže byť ovládaný elektromechanicky medzi polohami otvoreného a uzatvoreného prechodu využitím konvenčného rotačneho elektrického motora alebo solenoidu. US patent Č. 4 577 629 opisuje príklad gilotínového štýlu, kde sonda je4 909 249 a 5 019 035 objavujú gilotínový Štýl sondyc. 5 176 628 ukazuje rotačnú dvojitú sondu s pneumatickým pohonom.0006 Pri mnohých konvenčných vitrektomických sondách sú motor a plášť alebo...

Mikrochirurgický nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8973

Dátum: 01.02.2007

Autor: Kirchhevel Lamar

MPK: A61B 17/32

Značky: mikrochirurgický, nástroj

Text:

...vstupu použitín 1 konvenčného točivého elektrického motora alebo solenoidu. US Patent č. 4 577 629 opisuje príklad ovládanej sondy gilotínoveho typu, pneumatický piest/mechanická pružina. US Patenty č. 4 909 249 a 5 019 035 objavujú ovládané sondy gilotínového typu pneumatická membrána/mechanická pružina. US Patent č. 5 176 628 predstavujeotáćavu dvojitú pneumatický poháňanú sondu.0006 V mnohých konvenčných vitrektomových sondách je...

Laparoskopický skalpel, najmä na laparoskopickú hysterektómiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285226

Dátum: 14.08.2006

Autor: Hlucháň Jozef

MPK: A61B 17/42, A61B 17/32

Značky: laparoskopickú, hysterektómiu, laparoskopický, najmä, skalpel

Zhrnutie / Anotácia:

Laparoskopický skalpel pozostáva z tŕňa (1), dlaňového ovládača (2), puzdrového telesa (3), tlačnej pružiny (4) a rezného nástroja (5). Tŕň (1) je vpredu ukončený vidlicovým zárezom (11), v ktorom je otočne uložený rezný nástroj (5). Tŕň (1) má v prednej časti zadné vonkajšie osadenie , je ukončený dlaňovým ovládačom (2) a je posuvne a otočne uložený v puzdrovom telese (3). Na konci puzdrového telesa ( 3) je dvojprstový držiak (33).

Ultrazvukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15661

Dátum: 27.07.2005

Autori: Boukhny Michael, Chon James Y

MPK: A61F 9/007, A61B 17/32

Značky: zariadenie, ultrazvukové

Text:

...jednak pozdĺžny, ako aj točivý pohyb bez použitia elektrických motorov. Napríklad V US patentoch Č. 6 028 387, 6 077 285 a 6 402 769(Boukhny), jeden z vynálezcovj terajšieho Vynálezu opisuje násadec, kde boli použité dva páry piezoelektrických kryštálov. Jeden pár je polarízovaný, aby vytváral pozdĺžny pohyb. Druhý pár je polarizovaný, aby vytváral točivý pohyb. Použité sú dva oddelené poháňacie signály, aby poháňali dva páry kryštálov....

Systém infúznej kanyly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4707

Dátum: 13.06.2005

Autor: Attinger Juerg

MPK: A61B 17/32, A61F 9/007

Značky: systém, kanyly, infúznej

Text:

...v inštalaćnej lancete.0009 Ešte ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť jednoduchú, nenákladnú infúznu kanylu, majúcu predinštalované0010 Tieto a dalšie výhody a ciele predloženého vynálezu budú zrejmé z podrobného popisu a patentových nárokov, ktoréOBR. 1 je perspektívny pohľad na systém infúznej kanyly predloženého vynálezu.OBR. 2 je priečny rez systémom infúznej kanyly predloženého vynálezu.OBR. 3 je zväčšený priečny rez...

Spôsob riadenia chirurgického systému, najmä spôsob ovládania parametrov fakoemulgačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4243

Dátum: 21.03.2005

Autori: Boukhny Mikhail, Gordon Raphael, Yadlowsky Ann, Morgan Michael

MPK: A61B 17/32, A61F 9/007

Značky: fakoemulgačného, systému, riadenia, chirurgického, parametrov, ovládania, spôsob, najmä

Text:

...od násadca k ovládaciemu panelu. Iné vhodné doštičky s reznou hranou obsahujú piezoelektricképrvky, ktoré generujú jednak pozdĺžne tak aj torzné oscilácie.Jeden príklad takejto doštičky s reznou hranou je opísaný V US0006 Zdroj zníženého tlaku alebo podtlaku v ovládacom paneli odťahuje alebo odsáva emulgované tkanivo z oka otvoreným koncom doštičky s reznou hranou, otvormi doštičky s reznou hranou a rúrky a odsávacím vedenínl a do...

Lžíce pro odstraňování trombu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266225

Dátum: 13.12.1989

Autori: Utjamyšev Rustam, Kulik Jaroslav, Vyržikovskaja Marina, Šmyrin Ivan

MPK: A61B 17/32

Značky: trombu, lžíce, odstraňování

Text:

...1 npoxonuT nonàn wpyöxa 4. Koneu 5 nonoü mpyöxu 4 numaneu na pyxqnwxn 1 nu npncoenneuux~Kaaxyyu-uacocy. Ha PYKORTxe.1 qenaHo 6 oxoaoe ornepcrue 6, coennnennoe c nonoů Tpyóxoü 4. Ha nuywpen zlí Q 26 e 225Heň cwopone nua ñomeuxu 3 HMEETCH oTBépcTne 7, B xoropřě suàąneu Bropoü Ko Heu nonoů TDYĎKH 4.HHCTDYMEHTOM HOHBSYETCH dnenymmm oöpaaou, Hncrpyueuw nonxnmqamw K Baxyym-Hacocy Konnom 5 nonoň fpy 6 Kn 4 qepes pa-.Hy cepnua Bnonnr B npençepnne H...

Bipolární bioaktivní elektrokoagulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266209

Dátum: 13.12.1989

Autor: Soročenko Oleg

MPK: A61B 17/32

Značky: bipolární, bioaktivní, elektrokoagulátor

Text:

...K sasopy 4,n T 0 ~npeMn, KaKHa.0 CTanbHOň qacru sneKTpcnon 2, 3, Koarynnpymmee neücwsne (upamurammee).BupaxeHo B Meunmeñ crenenu H HOCKT nonrorosurensauňrxapaxrep. Bnaroąpa Bpameunm paöouero anemenra 1 anexwponm 2 H 3 B 0 Bpeua paöorm Henpepmsno caMoounmamTcn. Ecnn me no TEM unu unmm npnqnnam Ha snexwponax 2,3-Haqnuaeŕ Haxannnaawbca narap, T 0 ycroäqnnax paöówa anexrpoxoarynxropa rapaHTHpYeTCH sa cqew TOPO, qro Harap,...

Bipolární biaktivní rotorový elektrický koagulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258417

Dátum: 16.08.1988

Autor: Soročenko Oleg

MPK: A61N 3/02, A61B 17/32

Značky: bipolární, rotorový, biaktivní, elektricky, koagulátor

Text:

...Ha xóuueaóñuacru powgpa 1 uns nmwanun TOKOM snexrponon saKpenneHu.xonnexwopu 4 n 5, 258417xammm na xoropux Konraxrupyer coorsercrnenuo c rooanonoM~ 6 à 7. qepes aaa 8 powqp l coenuneu c npnaoou 9. Ban 8 nomemen Buyrpn Koxyxa I 0 xecrKu sąxpennenuoro ua npnnone 9. VHpn paüome npunoa 9 npamenme uepes nan 8 nepeaewcn Má POTOP | BMê 0 T§.b Koropmu npamamwcn snexwpou 2 n 3. Or roKonnonöÉb u 7 TOK nucoxoü vcera ru pasnoro àuaka noaercn...

Rezonátor laseru se změnou frekvence záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258312

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hamal Karel, Marek Jan

MPK: H01S 3/081, H01S 3/086, A61B 17/32...

Značky: rezonátor, frekvence, záření, laseru, změnou

Text:

...přesné nastavováni do rezonátoru, Tento rezonatcr laseru ,je konetrukčně ,jednoduchý oproti etevajicím rezonátorüm se zmenouPríklad uspořádání rezonátoru laseru se zmenou frekvenceezáření je sohematicky naznačen na přiloženém výkrese.Lineární konfigurace rezonátoru seetává z polopropuetneho výetupního zrcadle l a prvního zrcaidlarł, mezi nímiž je umístěn aktivní element g a dále z druhého zrcadle 2, před nimž je umístěna závěrka 5....

Elektrochirurgický nástroj ke koagulaci cév

Načítavanie...

Číslo patentu: 258027

Dátum: 15.07.1988

Autor: Soročenko Oleg

MPK: A61B 17/32

Značky: nástroj, koagulaci, elektrochirurgický

Text:

...6 n 7.MHcwpyMeHwcna 6 meH xopncom 8 V c pyuxon 9,VB Kowopou ycraaoanenąůñpanmnIfu 2 ĺnpnaTQMV .A 6 pąHmąI mecrxo cnà 3 aHa.cvKopnycpMg 8,íàĺópaumafgąyjranoe-,Hon I 0 H Ha Henvycranoàneua Hamnmnanĺkuonka II. L ĽnHaneKTpoaoarynnunuA(cąapnBaHM 5)HeBcKpąworó cocyaÁa npocseme pana, nepenana cwenxąĺxoćoporq-oönàxena 1 nponssognr çro Mexanuúeckoé nunénenúe np nomomn cýépmun 3 Anócne Buneneaua cocyna cmepmeHb 3 paàMmanw nbĺcoçyon...

Prstencový nůž k operacím v dutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257337

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šalda Svatopluk

MPK: A61B 17/32

Značky: operacím, prstencový, dutinách, nůž

Text:

...nůž k operacím v dutinách,zejména k protětí močové roury při operačním odstranění zbytnělé prostaty přináší výhody zejména v tom, ze urethra je přerušena jedním tahem s minimálním násilím a tím s minimálním poškozením okolních struktur, což dává předpoklady k snížení procenta pooperačních komplikací. Výhodné je i to, že umožňuje přesněji zacílitbřit a provést přetětí urethry na nejvhodnějším místě, to je těsně pod adenomem.Příkladné...

Zařízení pro odběr dermoepidermálních štěpů z jatečního kruponu pro xenotransplantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 236262

Dátum: 01.02.1988

Autori: Böhm František, Dvořák Richard, Sobotka Jindřich

MPK: A61B 17/32

Značky: dermoepidermálních, odber, xenotransplantaci, štěpů, jatečního, zařízení, kruponu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odběr dermoepidermálních štěpů z jatečního kruponu pro xenotransplantací sestává z dvojdílného rámu, jehož spodní díl je připevněn ke stojanu a horní díl je připevněn otočnými závěsy ke spodnímu dílu, přičemž protilehlé částí rámu jsou opatřeny prostředky pro připevnění kruponu s výhodou hroty a drážkou, v prostoru vymezeném dvojdílným rámem je upraven příčný trám připojený k ústrojí pro vertikální a horizontální posuv a sklopná...

Elektrokoagulant

Načítavanie...

Číslo patentu: 254136

Dátum: 15.01.1988

Autor: Soročenko Oleg

MPK: A61B 17/32

Značky: elektrokoagulant

Text:

...aucoxoň qacToTu, KOT 0 p 0 eKOHneHTpHpYeTCñ-.Ha rpeönnx àsmaexoaoro enexrpoa 2,a Mexny cnemnmmmąsmçwynaun npaxmuqecxnomcyŕčwnyer. Hócne Bneennx paöoueñ uacwn 1 Koąrynnwopa-5 pàny oöpaaonaameecn none nmamnaew npoxomenue TOKa Memny axraanmum yuacrKaMn anexrponon, KoTOpuüVHpeBpamaeT Kp 0 Bb B xoarynnr, cnapnnan Kposenqcnme H nuuúaruqecxne co cynu. Oöpasymmnňcx Kóarynam H crycrxn KDOBH, nonaan B aHHToBymKaHaBKy ő,ąynanamwcn na paöoqeñ 3 OHHB...

Kombinovaný nožný spínač pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242533

Dátum: 15.11.1987

Autor: Košalko Rudolf

MPK: A61B 17/32

Značky: nožný, kombinovaný, prístroje, chirurgické, vysokofrekvenčné, spínač

Text:

...spíanani vysokofrekvenčných režimov može owbsluhujúci stlačiť obidva. nožné spínač-e, t. j. koaguláciu a rezanie. Pri použiü dvoch rukoväti na bokoch základne, resp. bokoch Zákiĺtädne s prepážkou vysokoirekvemčuných režimov je nevýhodou zložitosť riešenia, keď pre každú činnosť, funkciu musí byt vytvorený nový diel, alebo upravený tvar základne. Uvedené nedostatky odstraňuje. kombinovaný nožnný spínač pre vysokoirekvenč-nte chirurgické...

Bipolární biaktivní chirurgický nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251684

Dátum: 16.07.1987

Autor: Soročenko Oleg

MPK: A61B 17/32

Značky: chirurgicky, biaktivní, nástroj, bipolární

Text:

...7 aunxu 6.C nomombm 6 nnonnpHoro őnaxrnsnoro xnpypruqecxoro uncrpyuenra nponanoxw anek rpoxoarynnumąl COCYHOB.Mcnonbaoaaune HHCTpYMeHTa HOSBOHHET npoBonHTb oxonqawenbnyw 0 CTuHOBKY KpoaoTeqennn na cocyoa cpenero H őonbmoľo nanerpoa, pacnonoxeHHmX B Tonme napeuxnmu neqenu H Haxonnmnxcn 5 cocrosnuu Tpaxuun nocne nx nepeceqennn, TEM cau yneubmaewcn Koarynnuuonnoe nospemeane oxpymammnx cocyn rxaaeň, oôecneqnaaewca ôecxponuoe Bmnenenne...