A47G 25/06

Prídavné zariadenie a upevňovací prvok na upevnenie tohto zariadenia na vyhrievacom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15445

Dátum: 06.07.2012

Autor: Robl Karl

MPK: A47K 10/12, A47K 10/06, A47G 25/06...

Značky: zariadenie, vyhrievacom, tohto, prvok, upevňovací, zariadenia, upevnenie, přídavné, tělese

Text:

...medzi týmito vyhrievacími rúrkami. Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa uvažuje s tým, že protichodne usporiadané oporné úseky majú navzájom paralelne usporiadané pružné jazýčky. Najmä sa pritom uvažuje s tým, že tieto protichodne usporiadané oporné úseky sú vytvorené asymetricky, pričom pružné jazýčky majú rôznu hrúbku materiálu a rôzne vzájomné odstupy.0010 Podľa montážnej polohy sa tak dá dosiahnuť .pevnéuloženie pri výkyvoch tolerancie...

Odkladací vešiak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3797

Dátum: 06.04.2004

Autor: Klinovský Juraj

MPK: A47G 25/06, A47G 25/00

Značky: vešiak, odkládací

Text:

...je významné z hľadiska minímalizácie nákladov na skladovanie a dopravu. Z hľadiska užívateľského komfortu je výhodou odkladacieho vešiaka tá skutočnosť. že vertikálne roviny, v ktorých ležia oblúk a hrazdička deleného ramienka sú od seba maximálne vzdialené, čo umožňuje pohodlné zavesenie jednotlivych častí odevu a časť odevu uložená na oblúku voľne splýva smerom dole bez toho, aby bola do strany odtláčaná hrazdíčkou, čím sa predchádza...

Výklopný vešiak na sušenie bielizne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1909

Dátum: 05.08.1998

Autor: Rečlo Vladimír

MPK: A47G 25/00, A47G 25/06

Značky: výklopný, vešiak, sušenie, bielizne

Text:

...polohe. Rám vo vyklopenej-vodorovnej polohe je nakreslený plnou čiarou, rám v sklopenej-zvislej polohe je nakreslený prerušovanou čiarou. Obr. 3 znázorňuje vešiak vo vyklopenej polohe,ktorá je zaistená dorazmi a šnekovýn prevodom. Obr. 4 znázorňuje retiazku zasunutú zvislým článkom do drážky držiaka.Výklopný vešiak na obr. 1 pozostáva z ramiengltyče łgLktorá plní aj funkciu čapov§L retiazokiL držiakov§ 4 púzdier lJpríchytiek 1 J...

Jednostranný výsuvný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 249558

Dátum: 15.04.1987

Autor: Slabý Vladislav

MPK: A47G 25/06

Značky: jednostranný, závěs, výsuvný

Text:

...k sobě nahoře připoje Vnymi z výsuvné části 2 tvorené jedním profílem a dvou vali vých systémů spočívejících na princípu rovné válečkové klece Q, 1. Vysouvání může být provedeno držadlem 5, které po odpojení dvou šroubů s maticemi lze přípojit na opačnou stranu pro druhoátranný výsuv, přičemž se zároveň zamění í dorazy 2. Pro větší výsuv lze rovné válečkové klece à, 1 zdvojít podle obr. 4 tak, že se vždy mezi dvě válečkové klece Q, 1 vloží U...