A47C 17/00

Sklopná posteľová sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5676

Dátum: 04.03.2011

Autor: Porubec Matúš

MPK: A47C 17/00

Značky: sedačka, sklopná, posteľová

Text:

...pohľade sklopná posteľová sedačka s otočným rámom s ložiskom na pevnom mieste v polohe sedenia,na obr. 4 v bočnom pohľade sklopná posteľová sedačka s otočným rámom s ložiskom na pevnom mieste v polohe ležania,na obr. 5 v bočnom pohľade sklopná posteľová sedačka s vodiacimi žľabmi a s otočným rámom v polohe sedenia,na obr. 6 v bočnom pohľade sklopná posteľová sedačka s otočným rámom s vodiacimi žľabmi v polohe ležania,na obr. 7 detail...

Sedací a ležadlový nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286492

Dátum: 29.10.2008

Autor: Moldovan Adrian

MPK: A47C 17/00, A47C 1/022, A47C 3/00...

Značky: ležadlový, nábytok, sedací

Zhrnutie / Anotácia:

Pri sedacom a ležadlovom nábytku s operadlom (10) otočne uloženým v nábytkovej kostre (1), ako aj s najmenej jedným výsuvom (7) vychádzajúcim z nábytkovej kostry (1), je operadlo (10) na každej strane uložené na dvoch, v sedacej polohe nad sebou ležiacich bodoch (12, 13) vo vedeniach (14, 15), z ktorých horné vedenie (14) prebieha smerom dopredu a spodné vedenie (15) smerom hore. Tým sa dosiahne homogénny, plynulý otáčavý pohyb operadla (10).

Kovanie pre nábytok na sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 982

Dátum: 16.04.2004

Autor: Moldovan Adrian

MPK: A47C 17/00

Značky: nábytok, sedenie, kovanie

Text:

...uložený prídavný vankúš 4, ktorý sa V ležatej polohe znázornený na obr.3opiera o čelnú dosku 5 zásuvky 3. Pod pridavným vankúšom 4sa nachádza priestor 6 na lôžkoviny.Kovanie podľa výnálezu slúžiace na naddvihnutieprídavného vankúša 4 je namontované na oboch stranáchnábytku, avšak op saná je iba jed strana. Podľa tohona obsahuje každá strana jeden uholník 7, ktorý je upevnený na spodnej strane prídavného vankúša 4 a od zadného okrajadosahuje...

Natáčacia mechanika pre pohovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 857

Dátum: 08.11.2002

Autor: Wetzel Petra

MPK: A47C 17/00

Značky: natáčacia, pohovku, mechanika

Text:

...natáčacia mechanika l 6 posuvné vedenie 26, ktoré v príklade uskutočnenia vynálezu, znázomeného a opisovaného na obr. 1 až obr. 6, zahŕňa dve guľaté tyče 2 § a štyri kladnice E. Guľaté tyče Q sú pevne spojené s otočným kĺbom Q a v smere stranou od otočného kĺbu l 8 odstávajú. Guľaté tyče Q sú oblúkovité, v oblasti otočnćho kĺbu 13 prebiehajú vodorovne, a so zväčšujúcim sa odstupom od otočného kĺbu l 8 oblúkovito smerom nahor. Vzhľadom na...

Zdokonalenie kombinácie postele a písacieho stola

Načítavanie...

Číslo patentu: E 319

Dátum: 04.09.2002

Autori: Monestier Alejandro, Monestier Juan Carlos

MPK: A47C 17/00

Značky: postele, písacieho, kombinácie, stola, zdokonalenie

Text:

...je zložitejší než je mechanizmus nášho modelu má pät párov súčiastiek (popr. šesť alebo viac, podľa kritérií), a okrem toho vyžaduje vyhovujúcu podlahu pre bezproblémový pobyb kolies. Ak podlaha nie je vyhovujúca, musí byť upravená, prípadne saOkrem toho, hlavné spojovacie časti tohto modelu sú omnoho dlhšie a zaťažované vohybe, kdežto náš model je vtomto smere pevnejší a z hľadiska užívateľa je preto spolahlivejší.Náš model má len dva alebo...

Lamelové lôžko s pružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 277883

Dátum: 11.05.1994

Autor: Jánoši Ján

MPK: A47C 23/06, A47C 17/00, A47C 19/00...

Značky: lôžko, pružením, lamelové

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvorené kladkami (1) uchytenými konzolami (2) na lamelách (3), ktoré sú tiež uchytené na textilnej tkanine (4), osnými kladkami (6) a vodiacimi kladkami (9) uchytenými na bočných rámoch, pohyblivou kladkou (10) s pružinou (11) a tiahlom (12) s mechanizmom (14) na nastavenie tvrdosti lôžka, nekonečným lanom (8) prechádzajúcim medzi kladkami (1) a (6) cez vodiace kladky (9) na voľnú kladku (10) a dorazovou plochou (13).