A47C 13/00

Posuvno-fixačná stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5153

Dátum: 06.04.2009

Autor: Čeremšák Ján

MPK: A47C 7/00, A47C 13/00

Značky: stolička, posuvno-fixačná

Text:

...vedenie pozdĺž vodiacej časti, pričom homé diely bočných častí sú vždy opatrené opomou kladkou, ktorá sa opiera o vnútomú stranu susednej opomej rúrky. Nevýhodou tohto technického riešenia je komplikovanosť technického prevedenia a tým aj vysoke náklady naUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje posuvno-fixačná stolička, určená najmä pre imobilné osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata...

Transformovateľný nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1447

Dátum: 23.01.2003

Autori: Milinov Ilian Vladimirov, Dantchev Anton Kolev

MPK: A47B 85/00, A47C 13/00

Značky: nábytok, transformovateľný

Text:

...V podstate plochého prvku. Spojovacia tyč má integrovaný blokovací schod. Na kryte prvého V podstate plochého prvku sú blokovací prvok a uvoľňovacie tlačidlo, umiestnene V špeciálnom otvore V kryte nad schodom na spojovacej tyčí.Podľa druhého výhodného uskutočnenia Fixačný mechanizmus pozostáva z uzamykacieho kolika, pružiny, umiestnenej pod tlačidlom, jazdca, ktorý má otvor na os. Os, ktorá má dva elastické pásy, prechádza cez jazdec....

Stoličkokľačadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2411

Dátum: 13.03.2000

Autor: Štelmák Ivan

MPK: A47C 16/04, A47C 13/00

Značky: stoličkokľačadlá

Text:

...stoličkoklakačky podľa technického riešenia spočivajú najmä vtom, že takto kombinovaný sedací nábytok je možné použit ako klasickú stoličku a po jednoduchej prestavbe ako kľakaćku. Na vytvorenie kľakačky sa pritom použije jeden zna to uspôsobených iných štandardných časti stoličky alebo vyvinutých nových prvkov stoličky alebo kľakačky. Analogicky jejednoduchá aj spätná prestavba kľakačky na stoličku. Napokon, stoličkokIakačkadovoľuje aj...

Rozkládací lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248635

Dátum: 12.02.1987

Autori: Snášel Jiří, Novák Jiří

MPK: A47C 13/00

Značky: rozkládací, lavice

Text:

...nelze rozkládat. V některých případech nahradí tento jednoduchý systém složitější systémy.Na pŕipojených výkresech je znázorněn způsob rozkládáni podle vynálezu. Na obr. l.1 je znázorněn příčný řez aložené lavice a vlastní umístění rozkládaciho mechanismu. Nąobr. 2 pčičný řez je znázorněno sklopení opěradlové části do prostoru sedáku. Na obr. 3 je znázorněno překlopení opěradlové části do polohy lůžka již s vyklopenými opěrkami. Na obr. 4 je...