A47B 96/00

Priestorový konštrukčný systém zložený z modulových spojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286964

Dátum: 27.07.2009

Autor: Čupka Peter

MPK: A47F 5/10, A47F 3/00, A47B 96/00...

Značky: prvkov, modulových, konštrukčný, zložený, systém, spojovacích, priestorový

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorový konštrukčný systém je zložený najmenej z jedného nosného profilu stĺpika (1), do ktorého sú upevnené výhodne a bezprostredne modulové kotviace prvky a/alebo spojovacie prvky (3), a/alebo (12), a/alebo (19), a/alebo (24), a/alebo (34), a/alebo (39), a/alebo (1), pričom na vonkajšej strane nosného profilu stĺpika (1) sa nachádza najmenej jedno kotviace hniezdo vo forme kotviacej drážky (2) ohraničenej drážkovými výstupmi (4), majúce v...

Vymeniteľný interiérový nábytkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4879

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kohútová Adriana

MPK: A47B 96/00

Značky: vyměnitelný, systém, nábytkový, interiérový

Text:

...kde na obr. 1 je schematicke znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami bez vymeniteľ ného dekorativneho panelu, na obr. 2 je schematické znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými prvými vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 3 je schematícké znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými druhýmí vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 4 je schematické znázomenie...

Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí nábytkárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4734

Dátum: 03.05.2007

Autor: Lukáč Peter

MPK: E04F 19/02, A47B 96/00

Značky: výrobkov, nábytkárskych, obrubová, částí, lišta, ukončenie, obvodových

Text:

...a horizontálne rameno profilu U obsahujú rovinný tŕň l orientovaný v jednom smere vertikálnych ramien profilu L a profilu U a tiahnúci sa po celej dĺžke obrubovej lišty. Ako je to znázomené na obr. 4, V štandardnom vyhotovení sú rovinné tŕne 1 obojstranne ozubené, pričom na každej strane sú opatrené troma zubmi 4. Altematívne možno použit jeden až 20 zubov 4. Obvodová lišta je vyrobená z hliníka alebo hliníkovej zliatiny, v špeciálnych...

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6898

Dátum: 10.04.2007

Autori: Stauder Frank, Ganz Detlef, Klein Egon

MPK: A47B 96/00, A47B 57/00

Značky: regál, traverza

Text:

...pri znázornenom príklade uskutočnenia výške bočnej plochy 14. Môže všakbyť uskutočnená aj vyššia alebo nižšia.Upevňovací úsek 26 je vytvorený dvojvrstvový. Je vybavený celkovo obdĺžnikovou základnou vrstvou 28, na ktorej je usporiadaná spodná zdvojovacia vrstva 30 a horná zdvojovacia vrstva 32. Zdvojovacie vrstvy 30, 32 sa vytvoria ohnutím kovového plechovéhomateriálu okolo spodnej línie 36 ohybu, resp. hornej línie 34 ohybu, ktoré...

Čelný nábytkový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285508

Dátum: 08.02.2007

Autor: Jung Horst

MPK: E06B 3/96, A47B 96/00

Značky: nábytkový, prvok, čelný

Zhrnutie / Anotácia:

Čelný nábytkový prvok, najmä na dvere obsahuje rám s rámovými ramenami (12, 18) prirazenými k sebe pravým šikmým rezom. Aby príslušný nábytkový čelný prvok bol spojený s vnútornými rámovými ramenami (38, 44) v požadovanom navrhovanom tvare v želanej úprave, pričom rámové ramená (12, 18), do ktorých sa montujú výplne, by mali byť bezproblémovo spojiteľné, navrhuje sa spájanie rámových ramien minimálne prostredníctvom dvoch drevených prvkov,...

Skladacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7140

Dátum: 30.11.2006

Autor: Seck Jürgen

MPK: A47B 96/00, E04C 2/40

Značky: doska, skladacia

Text:

...vrstvy lepidla.Týmto jednoduchým rozpracovaním sa dosiahne to, že doskové diely musia byt pri výrobe iba položené na seba, aby potom bolo možno naniesť lepidlo. Stuhnuté, avšak trvalo elastické lepidlo potom slúži ako záves na zadnej strane, zatiaľ čo bočné hrany obidvoch doskových dielov v rozloženom stave dosadajú na seba navzájom. Tým sa vytvorí obidvoma doskovými dielmi lícová strana rozdelená iba málo viditeľnou styčnou škárou....

Usporiadanie profilov na montáž výstavných alebo predajných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285098

Dátum: 18.05.2006

Autor: Bruder Hans

MPK: A47B 47/00, F16B 12/00, A47B 96/00...

Značky: výstavných, profilov, montáž, zariadení, usporiadanie, predajných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané usporiadanie profilov (1, 20) na montáž výstavných alebo predajných zariadení pomocou minimálne jedného viacuholníkového profilu (1, 20) a minimálne jedného rohového kusa (2, 21), pričom viacuholníkový profil (1, 20) obsahuje minimálne jednu čelne otvorenú dutú komoru (3, 5) a je spojiteľný s ďalšími profilmi (1, 20) pomocou rohových kusov (2, 21). Rohový kus je vybavený vyčnievajúcimi čapmi (7, 29), ktoré sú vsunuteľné do dutých...

Upevňovací systém pre police

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6438

Dátum: 17.03.2006

Autor: Menendez Ruiz Manuel Jesus

MPK: F16S 3/00, A47B 96/00

Značky: police, systém, upevňovací

Text:

...umiestnené vo vodorovnej polohe tak, že otvorené časti obidvoch sú navzájom protiľahlé a ich príslušné prvé vodorovné časti adruhé vodorovné časti zostávajú navzájom spojené do jednéhocelku a police majú hornú dosku, dve bočné steny a dve čelnésteny, ktoré sú všetky kolmé na hornú dosku.0009 Systém sa vyznačuje tým, že prvá a druhá časť prvého a druhého profilu sa striedavo prekrývajú, prvá vodorovná časť prvého profilu je dlhšia než druhá...

Vodiaca koľajnica pre posuvné, alebo skladacie posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17164

Dátum: 07.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: E05D 15/06, A47B 96/00, A47B 95/00...

Značky: skladacie, vodiaca, koľajnica, posuvné, dveře

Text:

...uskutočnenia vynálezu, Obrázok 5 vyobrazenie vodiacej koľajnice upevnenej na podlahe skrine a rozdelenej v pozdĺžnom smere pred zostavením oboch dielov koľajnice.0010 Na obrázku 1 je so vzťahovou značkou 1 len náznakom znázornená skriňa, ktorá má strop 2, na ktorom je upevnená vodiaca koľajnica 3 pre posuvné dvere 4.0011 vodiaca koľajnica 3 je vytvorená ako vytlačovaný profil, prednostne je vodiaca koľajnica 3 zhotovená z kovu, tu...

Skladací konštrukčný element, predovšetkým diel nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 823

Dátum: 28.07.2004

Autor: Buch Martin

MPK: E04C 2/40, A47B 96/00

Značky: element, skládací, predovšetkým, konštrukčný, nábytku

Text:

...ktoré zaćažujú spojovacie hrany vybavenéNa základe tohto stavu techniky je technickým problémomvynálezu vytvorit skladací konštrukčný element v úvode spomenutêho druhu, s ktorým bude možné spoľahlivo a bezveľkých nákladov manipulovat pomocou bežných metód.Tento technický problém je podľa vynálezu vyriešený tým,že sú upravené fixačné prostriedky, a že tieto fixačné prostriedky spájajú vonkajšiu hranu jedného z díelčíchelementov s jedným ďalším...

Hnací mechanizmus pre teleso namontované na koľajničkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2396

Dátum: 26.03.2003

Autori: Campbell George, Parker Brian Maurice

MPK: A47B 96/00, A47B 53/00

Značky: těleso, koľajničkách, mechanizmus, hnací, namontované

Text:

...je použitie prvého remeňa, ktorý prechádza od hnacieho hriadeľa smerom k základni telesa. Tento remeň poháňa prvú remenicu,ktorá zasa poháňa druhú remenicu, a tam je remeň, ktorý prechádza od druhej remeniee k remenici, ktorá je pripevnená k hnaciemu kolesu, ktoré zasa otáča hnacím kolesom.Aby sme úplne pochopili vynález, opíšeme výhodne uskutočnenie. Treba si však uvedomiť, že vynález nie je nevyhnutne obmedzený na piesne detaily...

Nábytková a regálová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3382

Dátum: 03.12.2002

Autor: Páldi Jozef

MPK: F16B 5/02, A47B 96/00

Značky: spojka, regálová, nábytková

Text:

...aľudských apod. lch Lipevnenie na tyčí je zvierajúce, delená spojka dvomi skrutkami, celistvá sjednýna. Otvor nare álové dosk môže b t u raven r tak, že V tomto otvore môžu b t i rúrk alebo uhoľník r. Y P 3 Y Y šPrehľad obrázkov na jkreseTechnické riešenie bližšie vysvetľujú výkresy, kde na obr. 1, je znázomcné nosné teleso l v tvare guľovej spojky s dvomi upevňujúcimi skrutkami Z a drážkou ž, na rôzne policové dosky Q vrátane prítlačnej...

Príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282503

Dátum: 06.09.2002

Autor: Červenko Jozef

MPK: E05C 1/02, A47F 3/12, A47B 96/00...

Značky: plošných, materiálov, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka plošných materiálov každého druhu bez narušenia alebo poškodenia plošného materiálu pozostávajúca z telesa (1), vložky (2) príchytky a prítlačných prvkov (3), ktorá má teleso (1) tvaru U, ktorého jedna strana je kratšia a je vybavená ohybom (5) a otvormi (4) na prítlačné prvky (3). Vložka je vybavená ohybom (10), vymedzovacím prvkom (11) a zaisťovacími tŕňmi (13).

Konstrukční rámeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 233300

Dátum: 01.04.1987

Autor: Sedlák Aleš

MPK: A47B 96/00

Značky: konstrukční, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního rámečku pro montovatelný skříňový nábytek a otevřené úložné prostory. Podstatou vynálezu je, že konstrukční rámeček je vytvořen ze čtyř do obdélníka sestavených a svým průřezem svisle uspořádaných vlysů, přičemž přední a zadní vlys přesahuje ve svislém směru horní a dolní hrany bočních vlysů o stejnou hodnotu, přičemž boční vlysy jsou opatřeny soustavou montážních otvorů. Vynález je možné použít při konstrukci...