A47B 47/00

Stavebnicová regálová sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5642

Dátum: 04.02.2011

Autor: Klimek David

MPK: A47B 57/00, A47B 47/00

Značky: sústava, stavebnicová, regálová

Text:

...V dostatočnej miere zaistené.Uvedené nevýhody odstraňuje stavebnjcová regálová sústava pozostávajúca zo zvislých pravouhlých stojok a k ním pripojených oporných obdĺžnikov a priečnikov pre uloženie as oň jednej nosnej dosky, kde pravouhlé stojky sú opatrené priestrihmi s prelisrni, do ktorých sú opomé obd ky a priečniky vodorovné vsadené, a to pomocou zasúvacíeh jazýčkov vytvorených na ich koncoch, podľa tohto technického riešenia, ktorého...

Usporiadanie profilov na montáž výstavných alebo predajných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285098

Dátum: 18.05.2006

Autor: Bruder Hans

MPK: F16B 12/00, A47B 96/00, A47B 47/00...

Značky: montáž, profilov, predajných, zariadení, usporiadanie, výstavných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané usporiadanie profilov (1, 20) na montáž výstavných alebo predajných zariadení pomocou minimálne jedného viacuholníkového profilu (1, 20) a minimálne jedného rohového kusa (2, 21), pričom viacuholníkový profil (1, 20) obsahuje minimálne jednu čelne otvorenú dutú komoru (3, 5) a je spojiteľný s ďalšími profilmi (1, 20) pomocou rohových kusov (2, 21). Rohový kus je vybavený vyčnievajúcimi čapmi (7, 29), ktoré sú vsunuteľné do dutých...

Základný panel pre kovové police

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5381

Dátum: 12.08.2005

Autori: Vautrin Jean-jacques, Berthaud Philippe

MPK: A47B 47/00, A47F 5/10

Značky: police, panel, základný, kovové

Text:

...nitov alebo akéhokoľvek podobnéhopatentu GB 2 362 808 A sú základné panely opreté o prednú stranu zvislých podpier a sú upevnené pomocou zložených prostriedkov typu upevňovacie spony.Tieto odlišné upevňovacie spôsoby základných panelovsi vyžadujú používanie špeciálnych nástrojov a súpredovšetkým časovo náročné pri montáži a demontážijednotlivých zložiek každého regálového systému.Okrem toho majú základné panely pri výrobe túnevýhodu, že...

Modulový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2064

Dátum: 06.08.2004

Autor: Briosi Antonello

MPK: A47B 57/00, A47B 47/00

Značky: regál, modulový

Text:

...hrán. Vo výhodnom uskutočnení na obrázkoch, uvedené vybrania 20, výhodne znázorňujú štvoruholníkovú základňu akónicky sa vyvíjajúce pretlačenie vaxiálnom smere, končiac s vpodstate skosenou časťou. Maximálna hĺbka vybraní 20 je obsiahnutá medzi 1,0 a 3,0 mm. Vybrania 20 sú výhodne uskutočnené pozdĺž všetkých povrchov stojok 12, sú horizontálne avertikálne zarovnané avytvorené blizko vrcholov alebo okrajov uvedených stojok. Ako je zobrazené...

Viacúčelové odkladacie skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3115

Dátum: 18.09.2003

Autor: Huscher Fraimundo

MPK: A47B 47/00, A47B 57/00

Značky: odkladacie, viacúčelové, skrinky

Text:

...technickýmkvalitám, čo výrobku poskytuje výhody a Vylepšenia a ktorého všeobecné vlastnostisa líšia od ostatných tvarov a modelov známych v súčasnosti.Prezentovaný patent spočíva vo využití modernej, efektívnej, bezpečnej a funkčnejviacúčelovej odkladacej skrinky, ktorú tvorí súbor vhodne zlúčených dizajnových, logistických a aplikačných riešení tvoriacich kompletnú a diferencovanú odkladaciuskrinku s exkluzívnym dizajnom, optimálnymi...

Stavebnicová nábytková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2184

Dátum: 11.06.1999

Autor: Krňanová Daniela

MPK: A47B 87/00, A47B 47/00

Značky: zostava, nábytková, stavebnicová

Text:

...Na obr.3 je znázomený detail spájaného miesta dvoch dielcovStavebnicová nábytková zostava pozostávajúca (viď. obr.l) zo základného dielca Z,prvého variantného dielu v a druhého variantného dielu XE je v štyroch variantách voľného uloženia znázornená na obr.2. Zostava a je klasicky zložená uložením druhého variantného dielca m vedľa variantný dielec v a na tento dielec /1 je položený základný dielec z. Zostava b už využíva výhody tohoto...

Rozoberateľné spoje regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1748

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ormis Peter

MPK: A47B 47/00

Značky: spoje, regálu, rozoberateľné

Text:

...Nazvipravom ramene etojky je odklonena doprava od zviellceumieetnenej v prieeečniku ramien etojky a oe otvoru tvarukľúčovei dierky na ľavom ramene etojky je odklohena doľavaVýhody použitia navrhovaneho T whiokeho rfrozoherateľnýoh epojov regálu podľa úžitkoveho vzoru namontaž a rozooratie rozobe regalu je rýohľaa nekladie mimoriadne naroky na my, ktoramontuje regal. Na montáž nie je potrebne žiadne Ňárad Ďalšou výhodou je. že...

Sklápacia skládacia skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 254003

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hostin Jozef

MPK: A47B 47/00

Značky: sklápacia, skriňa, skladacia

Text:

...a dopravných prostriedkoj/,p znižuje náklady na skladovanie a dopravu.Príklad prevedenia sklápace skladacej skrine podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 predstavuje pohlad v náryse, obr. 2 priečny rez v pôdorysnom priemete, obr. 3 časť pozdĺžneho rezu V bokorysnom priemete a obr. 4 priečny rez spojenia zadného dielu s priečkou.Bočný diel 2, horný kryt 3, dno 4 sú pomocou otočných zévesov 5 pripevnené k zadnému dielu 1....

Konstrukce skříňového nábytku a otevřených úložných prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236355

Dátum: 01.11.1987

Autor: Sedlák Aleš

MPK: A47B 47/00

Značky: úložných, otevřených, konstrukce, nábytku, prostor, skříňového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukce skříňového nábytku a otevřených úložných prostor. Podstatou řešení je, že nábytek je tvořen alespoň dvěma konstrukčními rámečky a alespoň dvěma boky, přičemž k alespoň dvěma konstrukčním rámečkům jsou svou dolní a horní částí připevněny alespoň dva boky skříně šrouby, procházejícími montážními otvory v dolní a horní části boků skříně a v konstrukčních rámečcích. Vynález je možno s výhodou využít při konstrukci...