A44B

Strana 2

Bezpečnostní špendlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 243461

Dátum: 15.07.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: A44B 9/14

Značky: bezpečnostní, špendlík

Text:

...vnlknout do jejího vybraní pouze z její jedné strany to je otevřené strany při uvedení äpendliku do zavřené polohy. U takového návrhu jednostranné čepičky, je její strana protilehlé její otevřené straně zcela uzavřena. Pouzdro jednostranné čepičky je opetŕeno dvojici výěnělků, jednou na každé straně pouzdra a postup je takový, že oři sestavováni se špendlíkom je přetvořen pouze jeden výčnělek z dvojice pro vytvoření zadržovacích...

Rychlovypouštěcí karabinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243650

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koktavý Bohumil, Eermáková Albína

MPK: A44B 15/00, A63B 29/02

Značky: rychlovypouštěcí, karabinka

Text:

...1 adký povrch pouzdra karabinky znemožñuje zachycení o části oděvu a výstroje, a tím vylučuje možnost samovolného vypuštění. Užitečnost nového účinku ~ rychléhoxvypuštění psa, je stvrzena tou skutečnosti, že ve většině případů je rychlé vypuštění nutné v situaci, kdy pes je v tahu a vodítko napjato.vynález je blíže vysvětlen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je karabinka v uzavřeném stavu, na obr. 2 je karabinka v otevřeném stavu a na...

Utěsněný jezdec zdrhovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Apel Alois, Kohlstedt Christoph

MPK: A44B 19/32

Značky: zdrhovadla, utěsněný, jezdec

Text:

...1, Bepxneň nenoqKH 2 saxpusammnx enemenwon. BTH oöe uenoqxu coennueum npn nouomn àynxannr snposauumx neBoü 9 H npasoň 10 YHHOTHHTGHBHHX nnaHoK. 3 aKpuBammne 3 neMeH~TH 5, 6 namHTu Ha Hecymym DeHTy 3,4 c nomombm coennnnwenbnoro mna HcnBHHyTu K ocn HOB 0 pOTa 13. Cneonawenbno, coennnenne mBoM 7, 8 nemnw coOTBGTCTBEHHO Ha BHemHeM KOHĽE oceü noBopoTa 13 3 aKpmBammn 3 neMeHToB 5 6. TeM caMM oñecneqnsaewcn T 0, WTO ycToüqnEocTL K Hsrnőy...

Zámek bezpečnostního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249584

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zámorský Jiří, Burian Vladimír

MPK: A44B 11/00

Značky: bezpečnostního, pásu, zámek

Text:

...horní a dolní desky ll, lg se třmenem 31. V dolní desce lg znázorněně na obr. 6 je upraveno příčné vybrání lg, vodící drážka ll a rovněž čtyři malé otvory pro spojení s vložkemi ll, lg a s horní deskou ll, stejně tak větší otvor pro spojení horní a dolní desky ll, lg se třmenem 21. vložky ll, li znázorněné na obr. 7 a 8 jsou opatřeny zářezem gg. V horní části vložky ll, ll se nalézá otvor pro- 3 249 584 spojení s horní a dolní deskou ll, lg a...

Knoflík, způsob jeho výroby a forma pro jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233573

Dátum: 01.02.1987

Autori: Šilhán Jiří, Filipová Eva, Filip Radoslav

MPK: A44B 1/18

Značky: výroby, forma, knoflík, způsob, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výrobků galanterního a bižuterního průmyslu. Řeší nové provedení knoflíku, způsob jeho výroby a formu pro výrobu. Podstatou vynálezu je, že hlava nebo dřík knoflíku je opatřen vrstvou termoplastické hmoty, tato vrstva může přesahovat průměr dříku, případně je i na rubové straně hlavy knoflíku. Forma sestává ze dvou dílů, přičemž v jednom dílu je vytvořena hlava a v druhém rubová strana hlavy nebo dřík a alespoň jeden díl...

Zdrhovadlo s tkanými nosnými pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234022

Dátum: 15.09.1986

Autori: Griessbaum Karl, Frohlich Alfons

MPK: A44B 19/02

Značky: nosnými, tkanými, zdrhovadlo, pásy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdrhovadla s tkanými nosnými pásy a s uzavíracími články z monofilních plastických vláken, které jsou vetkány v nosných pásech a vytvářejí se při tkacím procesu. Ke zlepšení odolnosti zdrhovadla proti lomu jsou dvojité útky nití základního útku v oblasti mezi uzavíracími články, případně ještě alespoň jedna nit základní osnovy, vytaženy alespoň jednou nití vazné osnovy přes rovinu nosných pásů až do oblasti mezi uzavíracími...

Přezka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230850

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fikar František

MPK: A44B 11/20

Značky: přezka

Zhrnutie / Anotácia:

Přezka na stahování a spínání pásků s dírkami je opatřená dvěma opěrkami, otočným trnem nebo má pevné trny pod opěrkami. Tato přezka se nejčastěji používá u opasků kalhot, u různých postrojů, u pásků náramkových hodinek a podobně. Známé přezky stahují a zapínají pásky v rozmezí vzdálenosti dírek na pásku, což často nevyhovuje. Přezka podle vynálezu v případě potřeby stahuje a zapíná pásky i v rozmezí poloviční vzdálenosti dírek na pásku.

Gombík

Načítavanie...

Číslo patentu: 231090

Dátum: 01.03.1986

Autor: Fakla Igor

MPK: A44B 1/06

Značky: gombík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka gombíka na odevy, konfekciu. Gombík podľa vynálezu sa skladá z dvoch teliesok (l), (4) s dierkami (2), (5) napr. z dvoch tradičných gombíkov voľne zošitých silonom (3) so zakončením šitia uzlom (7), ktorý je umiestnený pod ochranným krytom (6), ktorým je opatrené jedno teliesko. Úlohou krytu je zamedziť rozmotaniu uzla a chrániť pokožku tela pred picháním silonom. Kryt može byť nasunutý na teliesku alebo vtlačený do otvoru v...

Zařízení k obalování kroužků plátnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229959

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ševčík František, Ševčík Zdeněk

MPK: A44B 1/02, D04D 7/02

Značky: kroužků, obalování, zařízení, plátnem

Zhrnutie / Anotácia:

Účel zařízení spočívá v tom, že obalování kroužků plátnem je prováděno automaticky v rytmu stroje a tím nahrazuje neproduktivní ruční obalování kroužků nitěných knoflíků. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z karuselového stolu, na němž se nachází zápustě pro uložení pláten, zásobníku kroužků se vsuvnou částí pro dopravu kroužků ze zásobníku na osazený trn pro nasunutí kroužku s plátnem do odpružené části, nacházející se na...

Uzávěr zdrhovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233315

Dátum: 15.08.1985

Autori: Backhaus Hubert, Gassmann Martin

MPK: A44B 19/26

Značky: zdrhovadla, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr zdrhovadla zejména zdrhovadla pro ložní prádlo, který při použití hermetických plastických hmot vykazuje vysokou funkční spolehlivost a při značných mechanických a tepelných zátěžích zachovává přesnost tvaru. Řešení spočívá v umístění plastického opěrného bloku vně kovového uzávěru zdrhovadla, přičemž plastický opěrný blok v oblasti vodicích pouzder článků je snižován na nosný pásek zdrhovadla a tímto způsobem podepírá sebe. Vynález se...