A44B 15/00

Systém na vytvorenie technických pomôcok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3034

Dátum: 06.11.2001

Autor: Feilhauer Rudolf

MPK: A44B 15/00

Značky: pomôcok, systém, vytvorenie, technických

Text:

...jedna časť obsahuje držadlo vybavenú nástrojom. Obr. 16 zobrazuje čelnom pohľade vyhotovenie pomôcky. ktorejčasť s relatívne pevným prvkom obsahuje sklopný prvok.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodstata technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany vytvára predpoklady na rad konkrétnych vyhotovení a preto ďalej uvedené príklady uskutočnenia technického riešenia je potrebné chápať iba ako snahu o čo najlepšie vysvetlenie tejto...

Rychlovypouštěcí karabinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243650

Dátum: 15.05.1987

Autori: Eermáková Albína, Koktavý Bohumil

MPK: A44B 15/00, A63B 29/02

Značky: rychlovypouštěcí, karabinka

Text:

...1 adký povrch pouzdra karabinky znemožñuje zachycení o části oděvu a výstroje, a tím vylučuje možnost samovolného vypuštění. Užitečnost nového účinku ~ rychléhoxvypuštění psa, je stvrzena tou skutečnosti, že ve většině případů je rychlé vypuštění nutné v situaci, kdy pes je v tahu a vodítko napjato.vynález je blíže vysvětlen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je karabinka v uzavřeném stavu, na obr. 2 je karabinka v otevřeném stavu a na...