A43D 11/00

Zariadenie a spôsob na ovinutie galoše okolo obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 513

Dátum: 28.08.2002

Autor: Asici Yasar Bozkurt

MPK: A43B 3/16, A43D 11/00

Značky: spôsob, zariadenie, galoše, obuvi, ovinutie, okolo

Text:

...dvoma hriadeľmi (6). Uvedené hriadele (6) ktoré sú otáčané motorom (4), prenášajú tento kruhový rotačný pohyb vytvorený ich osami na dráhu (5), takze uvedený rotačnýpohyb je menený na lineámy pohyb, ktorý umožní uvedenej dráhe (5) pohybovať sa po horizontálnej rovine.Dve dráhy (5) sú usporiadané V nadradenej polohe, t.j. jedna nad druhou, pričom medzi gumenými pásmi tvoriacimi dráhu (5) je vytvorená medzera, cez ktorú môže prejsť najmenej...

Zariadenie pre nalepovanie ochrannej pásky na zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267791

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vavrovič Ernest, Dubina Štefan

MPK: A43D 11/00

Značky: ochrannej, zvršok, pásky, nalepovanie, zariadenie, obuvi

Text:

...doekąPritom os O 3 öspu E je totožné» s oeou exiálneho ložiska 32 a pieatnej tyče 33 e je kolmá k vodorovnej osi 91 vretenn 12,Spodné rameno upinacej konzoly g je pripojené k pieetnej työi L 1 (obr, 3) spodného tiskového vnloe 2, ktorý je výkyvne uložený v ráme lg, Ne pracovnej doske 1 je uložená teleso 6 rozvodu tlakcvého média do tlakových velcov al, 2 e ručný wlndnöomĎe lej ji na pracovnej doske 1 upovnený držiak 12, na ktorom je...

Zariadenie na priestorové tvarovanie priehlavku zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266997

Dátum: 12.01.1990

Autori: Duchovič Leopold, Korchan Rudolf

MPK: A43D 11/00

Značky: obuvi, priehlavku, tvarovanie, zariadenie, priestorové, zvršku

Text:

...na priestorové tvarovanie priehlavku podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tvarovacích vložkách je vytvorené vybranie pre zadnú časť tvarovaného priehlavku zvršku.Technický účinok spočíva v zabezpečení požadovaného predtvarovania priehlavkovej časti pri dodržaní potrebného rozmezu a tvaru zadných strán tejto časti. Tým sa odstráni dodatočné operácia presekávania.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je zobrazený na...

Spôsob tvarovania zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257357

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sloboda Jozef, Kopálová Irena, Beňuška Vladimír, Štrba Ján, Beliansky Ján

MPK: A43D 11/00

Značky: zvršku, obuvi, tvarovania, spôsob

Text:

...ktorého podstata spočíva V tom, že pred naložením na lisovaciu nôžku sa na špičkovú a pätnú časť spodného okraja zvršku upevnia lemovky. Lemovky sa upevnia na vnútornú stranu zvršku v línii, ktorou sa zvršok priloží na lisovaciu nôžku medzi jej obvodovú hranu a otvory väkuoveho pôsobenia.Vyšší účinok vynálezu spočíva V tom, že upevnenim lemoviek sa okraj zvršku v špičkovej a pätnej časti obvodovo stiahne, čo napokon priaznivo napomáha...