A43B 13/12

Spôsob výroby topánky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18180

Dátum: 07.11.2011

Autor: Sussmann Reinhold

MPK: A43B 13/12, A43B 13/42, B29D 35/00...

Značky: výroby, spôsob, topánky

Text:

...a) na jeho vonkajšej strane vybavilo najmenej jedným prvkom vonkajšej podošvy. Tento najmenej jeden prvok vonkajšej podošvy tu môže byť vyhotovený z materiáluPri uskutočnení kroku a) sa naplniteľné vrecko výhodnejšie našije na zvršok.Pri uskutočnení kroku c) sa výhodnejšie použije napeniteľný plastový materiál, predovšetkým napeniteľný polyuretánový materiál.Pri uskutočnení kroku c) je podľa výhodného stvárnenia vynálezu navrhované, aby...

Topánka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19047

Dátum: 24.06.2011

Autor: Trumpler Joakim

MPK: A43B 13/14, A43B 1/00, A43B 13/12...

Značky: topánka

Text:

...spôsobom. pomocou čiastočne dutého uskutočnenia Hateriálu podošvy a/alebo medzipodošvy. Oblasť je usporiadaná v zadných dvoch tretinách topánky, výhodne V oblastizadnej poloviny topánky. Jej stlačiteľnosť teda destabilizujenajmä pätnú oblasť nohy.0010 Stlačiteľné dutiny majú rozmer v stykovom smere (stykovým smerom je normála alebo zvislica na stykovej ploche topánok) topánky, ktorý sa v oblasti stlačiteľných dutín V pozdĺžnomsmere odpredu...

Vložka do topánky s gélom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10585

Dátum: 13.02.2009

Autor: Katzer Roland

MPK: B29D 35/08, A43B 17/02, A43B 13/12...

Značky: gélom, topánky, vložka

Text:

...lepidlá taviteľné teplom sú tiež Známe pod názvom tavné alebo taveninovć lepidlá. Na druhej strane obsahuje druhý textil uzavretie povrchu bránace prieniku PU-peny, ktoré je trvalo spojenéPrvá forma na liatie vstrekom je vytvorená taká, že obsahuje vybranie, do ktorého sa vstriekne skvapalnený gél z termoplastu~pryže (TPR). Také TPR-spojenia sú známe aj ako termoplastické elastoméry (TPE).Vybrania v prvej forme na liatie vstrekom sú...

Vložka do topánok z penovej plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8582

Dátum: 05.03.2007

Autor: Katzer Roland

MPK: B29D 35/14, A43B 13/12, A43B 17/14...

Značky: penovej, vložka, hmoty, topánok, plastickej

Text:

...sú definované V závislých, patentovýchVložka do topánok z penovej plastickej hmoty obsahuje dielec korpusu, ktorý je vytvorený ako tvarový diel a aspoň čiastočne je obalený penovou. plastickou hmotou. Pritonl dielec korpusu obsahuje jednu nohe privrátenú vnútornú plochu a jednu nohe odvrátenú vonkajšiu plochu. Aspoň čiastočné časti vnútornej plochy sú vytvorené tak, že vytvárajú trvalé spojenie s penovou plastickou hmotou, a že...

Topánka s kompozitnou stielkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13560

Dátum: 11.05.2004

Autori: Bernardel Lino, Zanatta Marco, Martini Giovanni

MPK: A43B 17/00, A43B 13/38, A43B 13/12...

Značky: stielkou, topánka, kompozitnou

Text:

...skutočne účinné tlmenie napätia, tak sa časom trhá alebo zvrásňuje a zabraňuje riadnemu uchyteniu nohy. Pokiaľ sa týka druhého zmieneného riešenia, sú jeho účinky naopak znížené v dôsledku skutočnosti, že ostatné vrstvy materiálu sú usporiadané medzi výstužnými prvkami a chodidlom nohy, čo podstatne obmedzuje účinnosť týchto prvkov. Ďalšie známe riešenie poskytuje DE 350006 Úkolom tohto vynálezu je vyvinúť topánku so stielkou, ktorá...

Vodu neprepúšťajúca a priedušná podošva pre topánky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8316

Dátum: 07.07.2003

Autori: Polegato Moretti Mario, Ferrarese Antonio

MPK: A43B 13/00, A43B 13/02, A43B 1/14...

Značky: topánky, priedušná, neprepúšťajúca, podošva

Text:

...nie je problém pretrhnutia membrány vyriešený natrvalo v dôsledku reverzibility termoplasticity polyuretánového lepidla použitého na zlarninovanie membrány s plstenou vrstvou teplota topenia uvedeného lepidla (napr. 65 °C) je v skutočnosti nižšia, než teplota (napr. 180 °C), pri ktorej sa polymér, z ktorého je vytvorená podrážka a ktorý musítvorit obvodové utesnenie na membráne, nastrekuje do formy.0016 Teploty vyššie, než teplota topenia...

Podošva obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1259

Dátum: 06.11.1996

Autori: Borišek Igor, Bezák Peter, Bezáková Oľga

MPK: A43B 13/12

Značky: obuvi, podošva

Text:

...vyrábanej obuvi. Tlmiaci efekt sadosahuje pomocou vzduchových úplne alebo čiastočne uzavretých priestorov. Vzduch Inôže byďf alternatívne nahradený kvapalnými alebo pastovitými materiahni. Pri chôdzi dochádza k stlačeniu vzduchu,pripadne pretlačeniu vzduchu alebo kvapaliny, resp. pasty, do inej,dosiaľ nestlačenej časti podošvy. Tento efekt účinne tlmí nárazy vznikajúce pri chôdzi. V pripade prepojenia dutých priestorov cez stielku do zvrškovej...

Podošva obuvi sendvičovej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 968

Dátum: 11.10.1995

Autori: Vavrovič Ernest, Vanko Igor

MPK: A43B 13/42, A43B 5/00, A43B 13/12...

Značky: obuvi, sendvičovej, struktury, podošva

Text:

...ktorým môže byť reakčný polyuretán,prírodné alebo syntetické kaučuky alebo iné materiály.Pod pojmom materiály s rozdielnou hustotou a/alebo tvrdosťou než je skeletový materiál sa rozumeju materiály z mäkkých penových materiálov na báze kaučukov, polyuretánov, etylénvinylacetátových kopolymérov, prípadne iných penových materiálov, alebo tvrdšie materiály na báze kaučukov, polyuretánov, polyvinylchlo ridu /PVC/, polyetylénu /PE/,...

Podošva športovej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 344

Dátum: 02.02.1994

Autor: Cako Jozef

MPK: A43B 13/04, A43B 13/12

Značky: podošva, športovej, obuvi

Text:

...vrstva sa po nazutí rýchlo prehreje a tým jednak výrazne zlepší zatekanie taveniny. jednak zlepší adhéziu podošvy na stielku. Takáto konštrukcia obuvi ma významne lepšie úžitné vlatnosti, napríklad štruktúrnu pevnosť podošvy, možnosť nastreku kaple v tenkej vrstve a v neposlednom rade zvýšenú adhéziu vrstvy polyvinylchloridu k zvršku. Tato je naviac ovplyvnená prítomnosťou trimerkaptotriazínu a monomerneho difunkčneho alebo trifunkćného...

Spodkový díl obuvi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267044

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turek Bohuslav, Mazal Vladimír

MPK: A43B 13/12

Značky: výroby, způsob, spodkový, obuvi

Text:

...další růmoborevrąý efekt v náälapové ploäe.Způsob výroby spodkovyoh dílů obuvi podle vynálezu vylučuje potřebu samostatných rorom pro výrobu podeävovýoh vrstev a také samostatnou prípravu e. výrobu těchto podełvovýoh vrstev. Núetřiłcem nlnstomorního materiálu podeävové vrstvy přímo na. svrěok obuvi se velmiproduktiv-ně vytvářejí spodková díly e z-ůznobąrevnými efekty na. nášląpová ploäe, Náutŕiken elutomerního materiálu mozipodešvovâ...

Způsob výroby obuvi s dvojbarevnou pryžovou podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245943

Dátum: 01.07.1988

Autori: Trojickij Igor Nikolajevie, Rysev German Stipanovie, Lipskij Vladimir Konstantinovie

MPK: A43B 13/12

Značky: dvojbarevnou, výroby, způsob, pryžovou, obuvi, podešví

Text:

...použít stávající vulkenizační lisy obuvie formy na obuv. Zároveň se dosáhne lepšího využívání kvalitnéších pryžových směsi a vhodným barevným laděním 1 vyšší prodej-noeti obuvi.Přiložený výkres znázorňuje na obr. 1 příčný řez obuví ve formě při konečná Iázi vulkenizaoe, na obr. 2 je znázorněn detail přidržoveoího nuoenáho přetoku e na obr. 3 Je znázornän půdorys obuvi e přidržovaoím nnoeným přetokem po obvodu.V provedení podle vynálezu je...

Způsob výroby lehčených pryžových podešví obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255025

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kukla Zdenek, Škubal Josef, Tylajka František, Herman Karel

MPK: A43B 13/12

Značky: způsob, výroby, podešví, obuvi, lehčených, pryžových

Text:

...v tom, že se nášlapový díl vylisuje ve formě s obvodovým přesahem a po obvodě se opracuje až po smrštění. Náělapový díl se opracuje po obvodě spolu s nalepeným klínem.Vyšší účinek vynalezu spočívá v tom, že se nášlapový díl vylisuje s odlehčovacími dutinami a s dezěnem, čímž se sníží celková hmotnost obuvi, zabezpečí se protiskluzný účinek a zlepší se její estetický vzhled. Tím, že se nášlapové díly po obvodě opracovávají,lze je v téže formě...