A23K 1/17

Palatabilná plastická žuvateľná veterinárna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4982

Dátum: 29.07.2004

Autor: Isele Ute

MPK: A23K 1/00, A23K 1/17, A23K 1/16...

Značky: veterinárna, žuvateľná, kompozícia, palatabilná, plastická

Text:

...pokynov lekára alebo si prečíta pokyny na príbalovom letáku a dodržiava ich, keďže je tov jeho vlastnom záujme, a pretože výrobca zvyčajne pripravuje tablety, tobolky alebo poťahova ne tablety vo forme, ktorá je vhodná na orálnu aplikáciu a ktorá sa vyvinula pre ľudských pa cientov.Ako náhle však farmaceutický aktívna zložka má chuť, ktorá sa zvieraťu nepozdáva, či už je to preto, že je horká alebo inak nepríjemná alebo jej chuť je jednoducho...

Antimikrobiálne peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6700

Dátum: 10.06.2004

Autori: Segura Dorotea Raventos, Tossi Alessandro, Mygind Per Holse, Hoegenhaug Hans-henrik Kristensen

MPK: A61K 38/16, A23K 1/17, A01H 5/00...

Značky: antimikrobiálne, peptidy

Text:

...vzťah., 0007 Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť nové polypeptidv, ktoré majú zlepšenú antimikrobiálnu aktivitu apolynukleotidy kódujúce tieto polypeptidy. SÚHRN0008 V prvom aspekte sa tento vynález týka polypeptidov, ktorá majú antimikrobiálnu aktivitu, zahŕňajúcich0009 V druhom aspekte sa predložený vynález týkapolynukleotidov, ktoré majú nukleotidovú sekvenciu, ktorakóduje polypeptid podľa vynálezu.0010 V treťom aspekte sa...

Mikrosféruly obsahujúce derivát pleuromutilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2330

Dátum: 27.11.2002

Autori: Cron-eckhardt Brigitte Monika, Rakoczi Ferenc Jozsef, Wieland-berghausen Susanne Christine

MPK: A23K 1/00, A23K 1/17, A23K 1/18...

Značky: obsahujúce, pleuromutilinů, mikrosféruly, derivát

Text:

...alebo malý počet zvierat ošetrovať násilne a podať antibiotikum takým spôsobom, že ho zviera musí prehltnúť alebo je zviera inj ektované. Takéto násilné metódy však nie sú prijateľné pre veľké stavy zvierat, pretože sú náročné na prácu, vyžadujú prítomnosť veterinára v každom jednotlivom prípade a nakoniec vedú kvysokým nákladom, ktoré nemôžu byť prenesené na spotrebiteľa mäsa alebo mliečnych výrobkov kvôli existujúcej konkurenčnej...

Prísada do krmiva pre zvieratá na báze fermentačnej brečky, spôsob jej výroby a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282819

Dátum: 18.11.2002

Autori: Lotter Hermann, Hertz Ulrich, Friedrich Heinz, Binder Wolfram, Greissinger Dieter, Polzer Wolfgang, Dahm Franz-ludwig, Hohn Wolfgang

MPK: A23K 1/16, A23K 1/17

Značky: břečky, fermentačnej, krmiva, báze, výroby, spôsob, použitia, prísada, zvieratá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prísada do krmiva pre zvieratá, ktorá je tvorená výstavbovým granulátom a fermentačný produkt je obsiahnutý minimálne v množstve 33 % hmotn., pričom 70 % hmotn. granulátu má veľkosť zrna menšiu ako 2 mm. Opisuje sa aj spôsob výroby tejto prísady, pri ktorom sa fermentácia uskutočňuje pri teplote medzi 30 °C až 40 °C, hodnote pH fermentačného média medzi 6,0 až 8,0 a fermentačná brečka sa prípadne po odstránení časti obsahových látok...

Antiparazitické avermektínové deriváty a prostriedok na liečenie parazitických infekcií tieto deriváty obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278513

Dátum: 12.08.1992

Autori: Goudie Alexander Crossan, Gibson Stephen Paul, Bu'lock John Desmond, Holdom Kelvin Scott

MPK: A23K 1/17, A01N 43/22, A01N 63/02...

Značky: prostriedok, parazitických, tieto, antiparazitické, obsahujúci, deriváty, liečenie, avermektínové, infekcii

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde prerušovaná čiara znamená prípadnú dvojitú väzbu a R1 je H alebo OH a dvojitá väzba nie je prítomná, prípadne za prítomnosti dvojitej väzby, nie je prítomný substituent R1. R2 je alfa-rozvetvená C3-8 alkylová, alfa-rozvetvená C3-8 alkenylová, alfa-rozvetvená C3-8 alkoxyalkylová alebo alkoxytioalkylová skupina, alfa-rozvetvená C4-8 alkinylová skupina, C5-8 cykloalkyl-alfa-rozvetvená C2-5 alkylová skupina,...

Krmivový premix

Načítavanie...

Číslo patentu: 276344

Dátum: 13.05.1992

Autori: Hutás István, Homoki Mária, Nemeséri László, Varga

MPK: A23K 1/17

Značky: krmivový, premix

Způsob výroby krmných směsí s obsahem antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 259012

Dátum: 16.09.1988

Autori: Menner Michael, Bocker Harald, Müller Peter-jürgen, Hoffman Herbert, Grosse Hans-helmut, Plonka Günter, Forberg Wolfgang, Gräfe Udo, Linde Helmut, Junne Wolf, Meixner Bernhard, Loehnert Hans-jürgen, Lüdke Helmut, Härtel Albert, Thrum Heinz, Fricke Heinz

MPK: A23K 1/17

Značky: směsi, krmných, výroby, obsahem, antibiotik, způsob

Text:

...ocrawxu HOYPSEOTpHHHH 00 őpa 30 BaTeHH.Bprowponnoe eücrane Hoypseorpuunna ómno ycranoaneno B peaynbrawe nposeneuHHX B npaxrnuecknx ycnonuax onmroB,KopMneHua pasnuquux cenacxoxosnňcrnenuononesnux mnaoruux. KoM 6 nKopMano 3 npymr raxun oőpasoh, qroőuoöannnenąůuoypseorpuuuu cocraannn 5 ~ 100 Mr Ha Kr cyxoro Bemecrea KoM 6 HKopMa.B nsyx onurax no orxopmy ópoňnepoa B ycnoBHnx 6 arapeůHoro conepmannx n coorBGTCTBEHHO Ha rnyóokoň noncrunxe basnuqnue...

Způsob výkrmu přežvýkavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 256362

Dátum: 15.04.1988

Autor: De Lay Roger

MPK: A23K 1/17

Značky: způsob, přežvýkavců, výkrmu

Text:

...rychlost rústu hovězího dobytka, jemuž je V příslušné denní dávce podáván laurylsulfát antibiotika AV 290.krmiva pro zvířata, obsahující žádané množství laurylsulfátu antibiotika AV 290 se obecně připravují smísením zvoleného krmiva se suchým laurylsulfátem antibiotika AV 290 se sušinoupo antibiotickém fetmentačním procesu, a to bud samotnými nebo V kombinaci s vhodnými nosiči.Počet miligramů antibiotika na 1 kilogram příslušného krmivového...

Způsob výroby krmivové předsměsi pro zvířata, ve formě částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Debre František, Durbák Marián

MPK: A23K 1/17

Značky: krmivové, výroby, zvířata, formě, částic, předsměsi, způsob

Text:

...připravit v přibližně stejných velikostech a získa se tak homogennější konečnáHlavní problémy při přípravě krmivových předsměsí pro zvířata obsahujících biomasu a lipidy vznikají tehdy, jestliže fermentační produkt má nízkou teplotu tání nebo jestliže fermentační produkt se snadno rozpouští v lipidické frakci nebo tvoří s ním eutektickou smšs s nízkou teplotou tání.Kterákoli z těchto podmínek způsobuje vážné problémy při sušení předsměsi,...

Přísada do krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236862

Dátum: 15.04.1987

Autor: Selle Peter Henry

MPK: A23K 1/17

Značky: krmiv, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Přísada do krmiv popřípadě premix pro výrobu krmiv, vyznačující se tím, že obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z kitasamycinu a 1,4-di-N-oxidů 2-methyl-3-karbamoylchinoxalinu obecného vzorce I, v němž R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo chlor, R2 znamená vodík, popřípadě hydroxyskupinou, alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, mono- nebo dialkylaminoskupinou s 1 až 4 atomy...

Prostředek pro zvýšené využití krmiv u přežvýkavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248021

Dátum: 15.01.1987

Autor: Potter Emerson

MPK: A23K 1/17

Značky: využití, přežvýkavců, krmiv, zvýšené, prostředek

Text:

....podle vynálezu může být poudáván také s krmnými dav-kami s ob-sahem trávy, síláže a podobně a je možno jej podávat i zvířatům, která .nejsou chovaná na výkrm.Dalším možným způsobem podávání prostředku podle vynálezu je zpracování svrchu uvedené směsi na větší pevnou formu,například na kulíčku, z níž se V bachoru pomalu uvolñuje účinná látka. Perorálne se podává jedna nebo větší počet vkuliček tohoto typu k zajištění stejn-oměr-ného...

Přídatné krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229676

Dátum: 15.11.1986

Autori: Norris Geoffrey Lightfoot Floyd, Davies David Huw

MPK: A23K 1/17

Značky: krmivo, přídatné

Zhrnutie / Anotácia:

Přídatné krmivo, vyznačující se tím, že obsahuje netoxický nosič nebo ředidlo a jako účinnou složku sloučeninu M.139,603, připravitelnou jako metabolit z Str. 1ongisporoflavus o sumárním vzorci C35H53O8Na, o teplotě tání 176 až 178 °C [ ? ]D23 =-82°, přičemž c = 0,2 v methanolu, nebo z uvedené sodné soli odvozenou odpovídající volnou kyselinu o sumárním vzorci C35H5408 o Rf 0,55 při chromatografii na vrstvě silikagelu o tloušťce 0,25 mm při...