A22C 11/00

Zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou a zapojenie jeho vákuovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6269

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kostarau Yauheni

MPK: A22C 11/02, A22C 17/00, A22C 11/00...

Značky: potravinářských, jednotkou, spracovanie, zariadenie, výrobkov, vákuovacej, zapojenie, vákuovacou, jednotky

Text:

...produktu. Vnútri narážačkovej skrine L je umiestnené vypudzovacíe teleso i. V zadnej strane vypudzovacieho telesa i, podľa obr. č. 2, je vytvorený pripojovací vákuový otvor Q. V 0 vrchnej častí vypudzovacieho telesa Q je vytvorený vstupný otvor g, na prísun potravinárskeho produktu. V zadnej časti vypudzovacieho telesa 41, podľa obr. č. 3, je vytvorený vákuový kanál g, ktorý má tvar ležatej osmičky. Vo vnútornej časti vypudzovacieho...

Systém, spôsob a zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16543

Dátum: 01.04.2010

Autori: Le Roux Anton Schutte, Uys Taylor, Schultz Hermann August, Roux Daniel, Johnston Roy Andrew

MPK: A22C 11/00, A23L 1/00, A22C 11/08...

Značky: potravinářských, výrobkov, systém, spôsob, spracovanie, zariadenie

Text:

...že horný koniec špirálovej závitovky je v určitej vzdialenosti od prvéhokonca spracovacej nádoby tak, aby bol umiestnený v smere toku od pozície, v ktorejsa do spracovacej nádoby cez prívodný žľab pri použití zavádzajú potravinárskeVodiaci prostriedok môže byt vo forme aspoň jednej kvapalinovej dýzy umiestnenej na prvom konci spracovacej nádoby, pričom kvapalinovú dýzu možno ovládať tak, aby smerovala prúd spracovacej kvapaliny na...

Spôsob výroby salámových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5223

Dátum: 18.02.2006

Autori: Eisner Peter, Pointner Josef, Zacherl Christian, Muller Klaus

MPK: A23L 1/317, A22C 11/00

Značky: výroby, spôsob, výrobkov, salámových

Text:

...V kutri nasleduje plnenie prátu do čriev, prípadne údenie, a tepelne spracovanie. Prát má pritom V jadre takúteplotu, pri ktorej proteíny svalových vlákien koagulujú za tvorby gélu.Konzistencia tepelne spracovanej salámy je pritom závislá od schopnosti viazania Vody, preto je táto okrem emulgovania a stabilizácie tuku atvorby štruktúry (tvorba gélu) rozhodujúcifaktor pri výrobe tepelne spracovanej salámy.Prídavkom tuku do kutra vzniká...

Zariadenie a spôsob na zosieťovanie potravín do rúrkového púzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7861

Dátum: 28.10.2004

Autor: Mysker Thomas

MPK: A22C 11/00

Značky: potravin, spôsob, puzdra, zariadenie, zosieťovanie, rúrkového

Text:

...priemeru než pletivu na zdóraznenie jamkoviteho vzhľadu výrobkov. Aj keď uskutočnenie vynáiezu bude Upisane ia použilře pre údeniny, moze oyť použite pre akýkoľvek výrobok vrátane celosvalových masoíých výrobkov, syrov, veoetaxiánskyob vyrobkov alebo gxe akykolvek iný výrobok, pre ktorý je žiaduci jamloviłý0007 Podla prítomneho vynálezu je poskytované, v kombinácii, zariadenie na získavanie potravinárskeho výrobku sieťkou ako jedefinované...

Spôsob stužovania povrchu surových prátov alebo surových salám pomocou úpravy ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283976

Dátum: 24.05.2004

Autori: Heinz Volker, Kortschack Fritz

MPK: A22C 11/00, A23L 1/317, A23L 1/025...

Značky: spôsob, stužovania, ultrazvukom, pomocou, salám, povrchu, úpravy, prátov, surových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob stužovania povrchu surového prátu pomocou úpravy ultrazvukom a/alebo pomocou mikroštruktúry, ktorá minimalizuje adhéziu na vnútornom povrchu sonotród počas privádzania prátu, pričom je surový produkt v kontinuálnom procese najprv úplne odplynený. Následne je bezprostredne privedený surový produkt do styku s povrchom jednej alebo viacerých ultrazvukových sonotród, pričom aspoň jedna z týchto ultrazvukových sonotród je...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie v priereze viachranných alebo nekruhových hadicových balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1618

Dátum: 15.03.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A22C 11/00

Značky: hadicových, balení, zhotovenie, zariadenie, viachranných, nekruhových, priereze, spôsob

Text:

...kusového plniaceho materiálu, odsávat v hadicovýeh baleniach zo vždy plneného balenia vzduch pomocou sacej rúrky, ktorá obklopuje vnútomú rúrku, rozvádzajúcu plniaci materiál (taká dvojitá rúrka je zo spisu DE 197 16 665 Al známa tiež na vedenie tlakového vzduchu). V tomto zmysle spočíva vynález v tom, že ústie vnútornej rúrky je tvorené hubicou,priloženou k vnútornej rúrke, a má tvar prierezu hadicového balenia. Tvar prierezu ústia...

Spôsob kalibrovania, merania dĺžky a úpravy odrezaných kusov čriev a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277747

Dátum: 07.12.1994

Autor: Billon Lanfrey Christian

MPK: A22C 11/00

Značky: spôsob, kusov, kalibrovania, úpravy, zariadenie, vykonávanie, dĺžky, odrezaných, čriev, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v plynulom meraní kalibru odrezaného kusa čreva prostredníctvom ústrojenstva (3) na kalibrovanie, pričom prostredníctvom ovládania počítačom (8) sa vyberie nádoba alebo rúrka (7) na úpravu zodpovedajúcu danému kalibru. Spôsob zaisťuje taktiež meranie dĺžky každého upravovaného kalibru prostredníctvom ústrojenstva (4) na meranie dĺžky v rôznych nádobách alebo unášačoch. Ďalej je zaistené zastavenie zvliekania odrezaného kusa počas...

Bielkovinová pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 261504

Dátum: 10.02.1989

Autori: Karpiš Ladislav, Gréser Ernest

MPK: A22C 11/00

Značky: pasta, bielkovinová

Text:

...Zmacerované kostne úlomky sú mäkké a len v minimálnej miere obsahujú minerálne súčasti z kostnej drviny, tažké kovy a iné cudzorové látky. Biologický hodnotné latky, obsiahnuté v zbytkoch svaloviny a V kostnej drvine sa tak vo forme pasty s vynlailťsiçe účely Poda účelupoužitia možno túto pastu pred ltoiíeačnouúpravu senzorických a nutriiívnych vlastností potravinárskeho výrobku, do ktorého sa pasta ako prísada použije, čím sa dosiahne...

Spôsob spracovania mletého mäsokostného odpadu, najmä hydiny, na potravinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261503

Dátum: 10.02.1989

Autori: Karpiš Ladislav, Gréser Ernest

MPK: A22C 11/00

Značky: mäsokostného, mletého, odpadů, hydiny, spracovania, účely, najmä, spôsob, potravinářské

Text:

...výrobkov.Spôsob spracovanie 1 näsokostného~ odpadu podľa vynálezu umožňuje efektívnejšie zúžitkovanie svaloviny a najmä bielkovín V nej obsiahnutýchako aj bielkovín z kostí. Uvolnením a vyplavením mineirálnych súčasti z kostnej drviny sa v značnej miere odstránia tažké kovy a iné cudzorodé látkynie je nutné dosahovanie maximálnej výťažnosti oddelovania, pri ktore je už zvýšený obsah ostrých kostných úlomkov, nakolko velký podiel...

Způsob výroby drůbeží, zejména krocaní a kuřecí šunky do konzerv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249528

Dátum: 12.03.1987

Autori: Varga Artur, Patócs Ibolya, Papp József

MPK: A22C 11/00

Značky: konzerv, výroby, kuřecí, drůbeží, zejména, šunky, způsob, krocaní

Text:

...emulzí, jež se skládá z masové kaše, tuku,loužicí soli a proteinů a vody a toto smísení se děje v poměru od 5 ku 95 hmot. do 30 ku 70 hmot. nativní bílkovinné emulze a vylouženého masa a poté se maso plní do konzervovaných nádob,které se uzavřou a po uzavření tepelně zpracovavají.Podstatou vynálezu dále je, že se loužení v mísicím bubnu provádí při podtlaku,až 50 0/0 atmosférického tlaku.Vynalez je blĺže vysvětlen příklady provedení,...