A01N 63/04

Polymérna matrica na riadené uvoľňovanie spór entomopatogénnych húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 288356

Dátum: 29.04.2016

Autori: Florián Štefan, Kozánek Milan, Mazáň Marian, Nemčovič Marek

MPK: A01N 25/02, A01N 27/00, A01N 63/04...

Značky: uvoľňovanie, entomopatogénnych, spór, riadené, matrica, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna matrica je tvorená z jedno- alebo dvojzložkového nízkomolekulového polymérneho termoplastického materiálu, obsahuje zložku A s parametrami rozpustnosti 16 až 19 (J/m3)l/2, výhodne nízkomolekulový polyetylén alebo polypropylén, a prípadne aj kvapalnú zložku B s parametrom rozpustnosti 15,5 až 18 (J/m3)l/2, výhodne uhľovodíkovú alkánovú frakciu C11 až C18 a ďalej obsahuje spóry Beauveria bassiana v množstve l07 – 108/ml.

Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288336

Dátum: 27.01.2016

Autori: Florián Štefan, Kautman Václav, Kozánek Milan, Slávová Magda

MPK: A01M 5/02, A01M 1/02, A01N 63/04...

Značky: zariadenie, znižovanie, hmyzu, škodlivého, podkôrneho, biologickou, cestou, počtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z krycej striešky (1) vybavenej závesným držiakom (2), ktorá je spojená s  lamelami (3) prostredníctvom spojovacieho komponentu (4). Lamely (3) sú spojené so zberným cylindrom (5), do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk (6), ktorý je pokrytý vrstvou adhezívnej emulzie obsahujúcej spóry entomopatogénnych húb.

Kmeň Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. a jeho použitie ako biostimulantu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20036

Dátum: 02.07.2013

Autori: Juarez Jesús, Fernandez Félix

MPK: A01N 63/04, A01H 17/00, C12N 1/14...

Značky: tenuihypharum, glomus, kmeň, biostimulantu, iranicum, použitie

Text:

...koreňov.0010 Kmeň sa izoloval zo soľnej pôdy typu Solonetz Gley. Hlavný znak týchto pôd je, že sú veľmi hydromorñié, veľmi súdržne a s mnohými ložiskami soli na povrchu.0011 Kmeň sa izoloval z pôdy z lokality v meste Fortuna, Murcia (Španielsko).0012 Nasledujúca tabuľka ukazuje niektoré chemické vlastnosti pôvodnej pôdy, z ktorej saizoloval kmeň Glomus íranícum var. tenuíhypharum var. nov.0013 Podľa fylogenćzy založenej na 813 pároch báz...

Trichoderma atroviride SC1 na biologickú reguláciu plesňových chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17737

Dátum: 21.03.2008

Autori: Savazzini Federica, Prodorutti Daniele, Michelon Lorenza, Longa Claudia Maria, Pertot Ilaria

MPK: C12Q 1/68, C12N 1/14, A01N 63/04...

Značky: trichoderma, plesňových, reguláciu, atroviride, chorôb, biologickú, rastlín

Text:

...vypočítaná zo šiestich nezávislých kvantifikácií.Obrázok 6. Prežitie Trichoderma atrovíride SCI na liste jahodníka vyhodnotené ako jednotky tvoriace kolónie (CFU). Listy boli naočkované v deň O nastriekaním suspenzie konídie-voda (105 CFU-ml). Dátové body predstavujú priemery z desiatich opakovaní. Dáta boli transfonnované pomocou log (x). Chybové úsečky predstavujú štandardné odchýlky z priemerov.Obrázok 7. Prežitie Tríchoderma atroviríde...

Ochrana rastlín proti rôznym patogénnym činiteľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15275

Dátum: 21.12.2006

Autor: Pujos Philippe

MPK: A01P 1/00, A01P 3/00, A01N 63/04...

Značky: proti, rastlín, ochrana, patogénnym, roznym, činiteľom

Text:

...kompoziciou s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek.-3 0021 vynález opisuje aj použitie kompozície s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek na zvýšenie celkovej účinnosti ochrany zdravia rastlín prostrednictvom zníženia miery nákazy a/alebo zníženia množstva inokula.0022 vynález opisuje aj použitie kompozície s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek na zaistenie čiastočnej alebo úplnej dlhotrvajúcej ochrany zdravia...

Biologicky čistá kultúra hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne, spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek, biofungicíd, biofungicídny prostriedok, spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku a i…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280507

Dátum: 09.04.1997

Autori: Keskinen Milja Tuulikki, Lahdenperä Marja-leena, Teperi Esa Petri, Tahvonen Risto Tapio, Tuominen Ulla Anita, Seiskari Pekka Tapani

MPK: A01N 63/04, C12N 1/14

Značky: biofungicídneho, čistá, hubového, pityrodes, mikroorganizmů, biofungicídny, biologicky, mikrobiálnych, spôsob, biofungicídu, kultúra, nectria, vzoriek, prostriedok, fungicídneho, přípravy, montagne, prostriedku, biofungicíd, kmeňa, vyhľadávania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú biologicky čisté kultúry hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne J76, J1431, J1432, MOS1 a ROS2, ktoré majú biofungicídnu účinnosť a spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek. Biofungicíd obsahuje aspoň jeden z uvedených hubových kmeňov a biofungicídny prostriedok obsahuje okrem hubového kmeňa aj nosič a/alebo prísadu. Je opísaný aj spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku, ako aj...

Prostředek proti lámavosti stébel obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254999

Dátum: 15.02.1988

Autori: Prillwitz Hans-georg, Schreiber Maria-teresa

MPK: A01N 63/04

Značky: lámavosti, proti, obilovin, prostředek, stébel

Text:

...účely aplikace se na trhu obvyklé formy uvedených koncentrátů popřípadě obvyklým způsobem ředí, .například v případě smáčitelných präšků, emulgovatelných koncentrátů, disperzí a také v případě mikrogranulátů miispergovatelných ve vodě pomocí vody. Práškové přípravky, granulovalnê přípraviky a mořídla se před aplikací obvykle již dále neředí dalšími inertními látkami.Popřípadě jsou možné rovněž směsi nebo směsné přípravky s fungicidně účinnými...

Prostředek pro hubení skladištních škůdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245376

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klapita Peter, Hykš Karol

MPK: A01N 63/04

Značky: prostředek, škůdců, skladištních, hubení

Text:

...dnech hyne a stáváse zdrojem infekce pro další škudce.Houba àeauveria bassiana neobsahuje ani při rustu nevytváří žádné toxiny. Běžné se vyskytuje v přírodě. Je úzce specifická a nejsou známy žádné případy napadení zvířat nebo lidí. Z těchto duvodu dochází při jejím použití k značnému snížení zatížení životního prostředí oproti běžným insekticidúm. Při kombinovaném použití s běžnými insekticidy je možno anížit dávku insekticidu až na 10 ...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 243609

Dátum: 15.05.1987

Autor: Soukup Josef

MPK: A01N 63/04

Značky: cukrové, prostředek, vzcházejících, ochraně, proti, rostlin, řepy, spále

Text:

...hostitele.Tato zjištěná široká kompetitivní a mykoparazitická schopnost proti fytopatogenním druhům vytváří dobré předpoklady pro využití k biologickému boji proti fytopatogenním druhům hub. zejména proti původcům epály řepy.cukrově, jak bylo dokázáno dalšími nádobovými i zahonovými polními pokusy. ~ Askutečnost, že houby rodu Eeauveria osídlují pudu a snášejí široké rozmezí teplot, je velmi příznivá pro záměr biologické ochrany proti...