A01N 59/20

Prášková kompozícia na prevenciu a liečenie ochorení zvieracích nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13444

Dátum: 06.05.2011

Autori: Gelmi Fabio, Venturini Maurizio

MPK: A01N 43/66, A01N 25/24, A01N 25/14...

Značky: prášková, ochorení, prevenciu, kompozícia, liečenie, zvieracích

Text:

...kompozície, EDTA alebo jej soli, d) od 30 do 75 hmotnostných, z celkovej hmotnosti kompozície, prírodnej gumy, e) od O do 6 hmotnostných anorganického uhličitanu a veterinárne prijateľných adjuvantova/alebo excipientov, ako protizápalového a/alebo antimikrobiálneho prípravku na prevenciu a liečenie ochorení nôhkopytníkov. 0011 V inom aspekte sa predložený vynález týka práškovej kompozície obsahujúceja) od 10 do 40 hmotnostných, z...

Suspenzia bordeauxskej zmesi a proces príprav z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8844

Dátum: 13.03.2007

Autori: Detre Tamás, Kollárik Lászlóné, Szabó Zoltán, Mármarosi Tamásné, Rácz István, Szegó András

MPK: A01N 25/04, A01N 59/20, A01P 3/00...

Značky: príprav, bordeauxskej, zmesí, suspenzia, proces

Text:

...častíc iba vzriedenom roztoku, pretože vzťah rastu kryštálov a rýchlosť tvorby jadra kryštálu musí byť posunutá na neskoršie. Možnosť je reprezentovaná skúsenosťami, že existujú činidlá, ktoré absorbujú na povrchu formujúcich sa kryštálov takzvanú dvojitú vrstvu, aokrem toho, vďaka svojej molekulámej štruktúre, vytvárajú aj koloidný film. Rozpustené zložky potrebné pre rast kryštálu musia túto bariéru prekonať difúziou. Toto spomaľuje...

Spôsob výroby meďnatých fungicídnych prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281447

Dátum: 10.09.1997

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 59/20, C01G 3/00, C01G 3/14...

Značky: prípravkov, výroby, měďnatých, spôsob, fungicídnych

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnaté fungicídne prípravky vo forme vodou zriediteľných suspenzií alebo pást, alebo vo forme vo vode dispergovateľných zmáčateľných práškov, ktoré obsahujú hydroxidosírany, hydroxidouhličitany a ich podvojné a zmesové soli s obsahom príslušných síranov a chloridov. Spôsob ich výroby spočíva v tom, že síran meďnatý, ktorý sa používa pri zrážaní s chloroamokomplexmi a/alebo amokomplexmi medi, a/alebo s amoniakom, a/alebo s uhličitanmi, a/alebo...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1077

Dátum: 07.02.1996

Autori: Sandtner Stanislav, Fiedler Karol, Sohlerová Helena, Sohler Ervín, Paško Štefan

MPK: A01N 59/20, A01N 25/02

Značky: fungicídný, prostriedok

Text:

...vody.Spoločnou nevýhodou známych dispergovateľných íungicídnych koncentrátov na báze oxychloridu medi je ich nízka stálosť pri skladovaní ako aj nízka stálosť ich vodných aplikačných suspen zií. Podstata technického riešeniaNevýhody uvedených íungicídnych prostriedkov odstraňuje fungicídny prostriedok na báze oxychloridu medi podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený tixotrópnou suspenziou pozostávajúcou z...

Akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235025

Dátum: 15.02.1987

Autori: Longoni Angelo, Caprioli Vincenzo, Massardo Pietro

MPK: A01N 31/14, A01N 59/20

Značky: akaricidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje směs sestávající ze sloučeniny obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 8 až 11 atomy uhlíku a Rl představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a z kovové mědi nebo anorganické sloučeniny mědi, v hmotnostním poměru od 1 : 1 do 1 : 250, vztaženo na kovovou měď nebo na obsah mědi v příslušné sloučenině.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242884

Dátum: 22.08.1985

Autori: Banda Imrich, Majer Jozef, Kreík Marián, Turek Ivan, Modran Alojz

MPK: A01N 59/20

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...prostředky, jako jsou roztoky, emulze,suspenze, prášky, pěny, pasty, granuláty, aerosoly, přírodní a syntetické látky impregnované účinnými látkami, prostředky enkapsulované v polymerních látkach a obalovací hmoty pro osivo, dále na prostředky se zápalnými přísadami, jako jsou kouřové patrony, kouřové dózy, kouřové spirály apod., jakož i na ULV-prostředky, které se aplikují formou studené a teplé mlhy.Tyto prostředky se připravuji známým...