A01N 47/30

Pesticídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20886

Dátum: 25.05.2009

Autori: Reynolds Johnny, Boykin Roy, Hopkinson Michael James, Koon Joshua, Cisneros Jorge, Peterson Jennifer, Cush Sarah, Keiper Jason

MPK: A01N 43/56, A01N 25/30, A01N 25/04...

Značky: pesticídne, kompozície

Text:

...15,0, zapredpokladu, že minimálne množstvo povrchovo aktívnej zlúčeniny (B) je rovné aspoň 6hmotnosti, vztiahnuté na celkovú hmotnosť formulovanej kompozície.Formulovaná kompozícia podľa prvého aspektu vykazuje zlepšenú translaminaritu aresuspendačne charakteristiky v porovnaní spodobne formulovanou kompozíciou, ktorá neobsahuje uvedenú povrchovo aktívnu zlúčeninu deñnovanú v rámci prvého aspektu.Takto druhý aspekt vynálezu poskytuje spôsob...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18536

Dátum: 22.08.2008

Autori: Schmitzer Paul, Satchivi Norbert, Yerkes Carla, Wright Terry

MPK: A01N 37/40, A01N 35/10, A01N 37/22...

Značky: kyseliny, obsahujúci, herbicídny, prostriedok, pyridín-karboxylové, obilné, herbicidy, ryžové, synergický

Text:

...Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a Vysoko doplnkové. Napriklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a pyridínkarboxylovej kyseliny vzorca (I) vykazuje synergický účinok pri regulácii Alopecurus myosuroides L (ALOMY), Apera spica-venti L (APESV), Avena fatua L (AVEFA), Lolium multiflorum L...

Herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12028

Dátum: 20.12.2007

Autori: Morgan Craig, Lockett John

MPK: A01N 33/18, A01N 43/08, A01N 37/40...

Značky: herbicídne, kompozície

Text:

...rástla, zatiaľ čo rast okolitých burín je kontrolovanýKompozícia sa výhodne aplikuje na plodiny s použitím hydraulickej striekačky, po vzídeníplodín, a primárne pôsobí prostredníctvom absorpcie koreňmi.Pšenica, genus Triticum, jestvuje ako celý rad typov. Tvrdá pšenica (T. durum) a pšenica dvojzrnná sú tetraploidnými pšenicami. Hexaploidné pšenice zahrnujú pšenicu špaldovú, pšenicu -compact wheat (Triticum compactum) a pšenicu chlebovú....

Herbicídna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20188

Dátum: 20.12.2007

Autori: Honda Hisashi, Hanai Ryo, Yamaji Yoshihiro, Kobayashi Masanori

MPK: A01N 39/04, A01N 35/10, A01N 33/18...

Značky: herbicídna, kompozícia

Text:

...je možné dosialmuť herbicídneúčinky v ranom štádiu účinky sú predĺžené ďalej sa dajú získať dostatočné účinky V dávkenižšej, než je dávka, keď sa použijú samostatne súčasne je zaistená bezpečnosť pre ryžu, pšenicu, jačmeň, kukuricu, zrná ciroku, sóju, bavlník, cukrovú repu, trávnikovú trávu, ovocie alebopodobne a je možné dosiahnuť dostatočné herbicídne účinky jedinou aplikáciou. Tento vynálezbol uskutočnený na základe takýchto objavov.0011...

Herbicídna kompozícia a spôsob ničenia alebo kontroly rastu nežiaducej vegetácie alebo regulácie rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284259

Dátum: 11.11.2004

Autori: Schaefer Kristine Joyce Peterson, Anderson Richard James, Cloudsdale Ian Stuart, Lamoreaux Robert James, Harr Jost

MPK: A01N 43/80, A01N 43/40, A01N 29/04...

Značky: rastu, kontroly, regulácie, herbicídna, rastlín, nežiaducej, spôsob, kompozícia, ničenia, vegetácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídna kompozícia, ktorá obsahuje herbicídne alebo pre reguláciu rastu rastlín účinné množstvo aspoň jedného inhibítora transportu auxínu a aspoň jeden ďalší herbicíd, pričom inhibítor transportu auxínu je prítomný v množstve majúcom zosilňujúci účinok na herbicídnu účinnosť herbicídu. Hmotnostný pomer inhibítora transportu k ďalšiemu herbicídu sa rovná 1 : 2000 až 100 : 1, výhodne 1 : 50 až 5 : 1. Kompozícia sa používa na...

Karbamáty a fungicídne prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283351

Dátum: 12.05.2003

Autori: Doetzer Reinhard, Sauter Hubert, Mueller Bernd, Roehl Franz, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela

MPK: A01N 37/22, A01N 37/18, A01N 47/20...

Značky: prostriedky, fungicidně, karbamáty, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbamáty všeobecného vzorca (I) a ich použitie ako fungicídnych prostriedkov na ochranu rastlín, predovšetkým na potláčanie húb, rôznych druhov hmyzu, nematód a roztočov.

Biocídny prostriedok a spôsob potláčania rastu mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278848

Dátum: 04.03.1998

Autori: Greenhalgh Malcolm, Backhouse Bryan Stuart

MPK: A01N 47/36, A01N 47/30, A01N 47/32...

Značky: spôsob, mikroorganizmov, prostriedok, rastu, biocídny, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

Biocídny prostriedok, ktorý obsahuje ako účinnú zložku zmes halogénovaného aromatického 1,2- alebo 1,3-dinitrilu, substituovanej močoviny a aromatického sulfoxidu alebo alkylsulfónu, obsahujúceho halogén. Prostriedok môže obsahovať ďalšie zložky, napríklad anorganické riedidlá, ako je oxid kremičitý, oxid hlinitý, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, a môže obsahovať rovnako ďalšie antimikrobiálne prostriedky, ako antibakteriálne prostriedky....

Acylamidobenzamidy, spôsob ich výroby, ich použitie ako fungicídov a fungicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278842

Dátum: 04.03.1998

Autori: Spence Rosamund Alison, Crowley Patrick Jelf, Glen Alasdair Thomas

MPK: A01N 47/20, A01N 47/30, A01N 37/22...

Značky: výroby, fungicidně, použitie, spôsob, acylamidobenzamidy, prostriedky, fungicídov

Zhrnutie / Anotácia:

Acylamidobenzamidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy vodík, fluór, chlór, bróm, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl, alebo halogén-C1-4-alkyl, nie však obidva súčasne vodík, D a E znamenajú vždy vodík alebo fluór, R1 je vodík, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl a R2 je C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl alebo fenyl, alebo R1 a R2 spoločne s atómom dusíka tvoria morfolínový, piperidínový, pyrolidínový alebo azetidínový kruh, prípadne substituovaný...

Herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279721

Dátum: 08.03.1995

Autori: Rognon Jacques, Gamblin Alan

MPK: A01N 43/08, A01N 43/40, A01N 47/30...

Značky: herbicídna, burín, kompozícia, spôsob, rastu, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídna kompozícia obsahujúca flurtamon a diflufenican a jej použitie na kontrolu rastu burín.

Herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280342

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rognon Jacques

MPK: A01N 47/30

Značky: herbicídna, kompozícia, spôsob, kontroly, burín, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna kompozícia obsahujúca synergicky herbicídne účinné množstvo 5-(metylamino)-2-fenyl-4-[3-(trifluórmetyl(-fenyl]-3(2H)-furanónu, známeho pod názvom flurtamon, a 3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetyl-močoviny, ktorá je známa pod názvom isoproturon, v kombinácii s herbicídne prijateľným riedidlom alebo nosičom a/alebo povrchovo aktívnym činidlom a spôsob kontroly rastu burín v danej lokalite pomocou tejto herbicídnej kompozície.

Herbicídny produkt, herbicídny prostriedok obsahujúci tento produkt a spôsob potláčania rastu burín týmto produktom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281061

Dátum: 15.10.1991

Autori: Rognon Jacques, Millet Jean-claude, Bernard Thierry

MPK: A01N 47/30, A01N 47/36

Značky: herbicídny, rastu, obsahujúci, spôsob, burín, potláčania, produkt, týmto, prostriedok, produktom

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny produkt je tvorený kombináciou 2-chlór-6-nitro-3-fenoxyanilínu a aspoň jednej substituovanej močoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom Ar znamená fenyl substituovaný R1 a R2, kde R1 je C1-3alkyl, C1-3alkoxy, Cl, Br alebo 5-terc-butyl-2,3-dihydro-2-oxo-1,3,4-oxandiazol-3-yl, R2 je benztiazol-2-yl, R3 znamená H, C1-4alkyl alebo metoxy a R4 znamená H alebo metyl. Opisuje sa aj herbicídny prostriedok, obsahujúci uvedený herbicídny...

N-/2,6-dialkylfenyl/-N-furfuryl-N’-/arénsulfonyl/močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266987

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bachratá Magdaléna, Konečný Václav, Beška Emanuel, Magdolen Peter

MPK: A01N 47/30

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...postupmi známymi 2 literatúry ako napriklad hydrogenáciou príslušného azometinu,hydrogenačnou alkyláciou 2,6-dialkylanilinov 5 furfuralom alebo alkyláciou 2,6-dialkylanilinov s furfurylchloridom.Východiskové zlúčeniny všeobecného vzorca III možno taktiež pripraviť postupmi známymi z literatúry, napriklad reakciou sulfônamidov s fosgěnom (US 3 317 114, DE 2 152 971, H. Ulrich a sol. Angew. Chem. 78, 761 (1966), alebo reakciou...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258484

Dátum: 16.08.1988

Autori: Veerasekaran Ponnan, Hewett Richard

MPK: A01N 47/30, A01N 47/36, A01N 47/28...

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...užitkových plodín,na druhu užitkové plodiny. Přtapllkaci na plochy určené k pěstování užitkových rostlin je třeba používat takové dávky, které postačí k potlačení rústu plevelú bez toho, že by v nějaké podatatnější míře permanentné poškodily užitkovou rastlinu. S přihlědnutím ke všem těmto faktorům poskytují dobré výsledky aplikační dávky pohybující se mezi 150 q a 10 kg herbicidu typu močoviny a mezi 25 g a 750 g diflufenicanu na hektar. Je...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235958

Dátum: 15.12.1986

Autori: Barlet Denis, Dini Alain

MPK: A01N 47/30

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je herbicidní prostředek na bázi 1-(3,4-dichlorfenyl)-3-methyl-3-n-butylmočoviny, ve formě koncentrované vodné suspenze s obsahem této účinné látky a popřípadě zahušťovadla, smáčedla a/nebo dispergačního činidla, přičemž alespoň 95 hmotnostních % pevných částic v suspenzi má průměr menší než 20 ?m, přičemž 50 hmotnostních % má průměr menší než 7 ?m, vyznačující se tím, že obsahuje ještě 1 až 10 hmotnostních % vztaženo na...

Herbicidní a/nebo fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244431

Dátum: 17.09.1985

Autori: Antala 1ubomar, Máriássy Gustáv

MPK: A01N 47/30

Značky: prostředek, látky, výroby, fungicidní, účinné, herbicidní, způsob

Text:

...výhodné použít organické nebo 5451.ká sloućeniny, přičemž bylo zjiätěno, že v případě, kdy se pracuje v neprítomnosti roapoultädla, potom je výhodná použít. octanu sodného, zatím co v případech, Indy se pracuje v prítomnosti rozpouätědla, je výhodnějěí použít organických bdziclých sloučenin, jako ja například tristłulamin nebo pyridin. Při výhodném provedení se reakce provádí za teploty od 0 do B 0 °O, přičemž. běžně ss pracuje za teploty...