A01N 47/20

Karbamáty a fungicídne prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283351

Dátum: 12.05.2003

Autori: Roehl Franz, Lorenz Gisela, Mueller Bernd, Sauter Hubert, Doetzer Reinhard, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 37/22, A01N 47/20, A01N 37/18...

Značky: obsahom, prostriedky, karbamáty, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbamáty všeobecného vzorca (I) a ich použitie ako fungicídnych prostriedkov na ochranu rastlín, predovšetkým na potláčanie húb, rôznych druhov hmyzu, nematód a roztočov.

Derivát iminooxymetylénanilidu, spôsob jeho prípravy, medziprodukty na jeho prípravu a prostriedok na ničenie škodcov s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282154

Dátum: 18.09.2001

Autori: Bayer Herbert, Röhl Franz, Ammermann Eberhard, Müller Bernd, Sauter Hubert, Müller Ruth

MPK: A01N 47/20, C07C 271/28, A01N 47/40...

Značky: spôsob, škodcov, ničenie, obsahom, derivát, přípravy, medziprodukty, iminooxymetylénanilidu, prostriedok, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená: R - H, prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkenyl, cykloalkinyl, alkylkarbonyl alebo alkoxykarbonyl R1 - alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkenyl, a ak X znamená NRa, prídavne H X-priamu väzbu, kyslík alebo NRa Ra - H, alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkenyl R2 - CN, NO2, CH3, halogén, alkyl alebo alkoxy n - 0, 1 alebo 2 R3 - H, OH, CN,...

Acylamidobenzamidy, spôsob ich výroby, ich použitie ako fungicídov a fungicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278842

Dátum: 04.03.1998

Autori: Crowley Patrick Jelf, Glen Alasdair Thomas, Spence Rosamund Alison

MPK: A01N 37/22, A01N 47/20, A01N 47/30...

Značky: fungicidně, výroby, prostriedky, fungicídov, acylamidobenzamidy, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Acylamidobenzamidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy vodík, fluór, chlór, bróm, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl, alebo halogén-C1-4-alkyl, nie však obidva súčasne vodík, D a E znamenajú vždy vodík alebo fluór, R1 je vodík, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl a R2 je C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl alebo fenyl, alebo R1 a R2 spoločne s atómom dusíka tvoria morfolínový, piperidínový, pyrolidínový alebo azetidínový kruh, prípadne substituovaný...

Algicídny a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278208

Dátum: 03.04.1996

Autori: Krempaská Eva, Mitterhauszerová Ľudmila, Kráľová Katarína, Borovanský Alois, Csöllei Jozef, Beneš Luděk, Šeršeň František

MPK: C07C 271/28, A01N 47/20

Značky: herbicídny, algicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde OR1 znamená alkoxyl s 3 až 7 atómami uhlíka v orto- alebo meta- polohe benzénového jadra, R2 znamená dietylamino-, resp. piperidinoskupinu, pôsobia algicídne pri koncentráciách 1.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších (t.j. pri koncentráciách 5 mg.dm-3 a vyšších).

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277957

Dátum: 08.02.1995

Autori: Čižmárik Jozef, Šeršeň František, Kráľová Katarína

MPK: A01N 47/20, A01N 43/40, A01N 33/12...

Značky: prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom R znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s 2 až 10 atómami uhlíka. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 5,0.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277959

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kráľová Katarína, Čižmárik Jozef

MPK: A01N 47/20, A01N 43/84, A01N 33/12...

Značky: prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, kde OR znamená alkoxyl s 5 až 8 atómami uhlíka v orto-, meta- alebo para- polohe benzénového jadra. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 5,89 x 10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších.

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277958

Dátum: 12.01.1995

Autori: Čižmárik Jozef, Kráľová Katarína

MPK: A01N 47/20, A01N 43/46, A01N 33/12...

Značky: prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom OR znamená alkoxyl s 3 až 8 atómami uhlíka v meta- alebo para- polohe benzénového jadra. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 1,25.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268546

Dátum: 14.03.1990

Autori: Baker Don Robert, Kezerian Charles, Brownell Keith Harvey

MPK: A01N 47/20

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...procent redukce plochy poškození ve srovnání s neoäetřenýni kontrolníni rostlinani. Ze kři vek dávka/zřeiění se stanoví koncentrace sloučenin, která působí 90 potlačení choroby.Do Petriho laky vyloženć vlhký filtračnín papíre se unístí dva bílé korunní plátky růže. Zkouäená sloučenina se zřeií,roztokeI aceton/voda 50/50 za vznikuwkoncentrací klesajících od 750 pp. Na korunní plátky se rozpráší 0,5 nl zknšebního roztoku a nechá se...

Způsob přípravy 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-N-(N,N-disubstituovaný aminosulfenyl)-N-methylkarbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268161

Dátum: 14.03.1990

Autori: Soeda Takashi, Asai Nobuyoshi, Tanaka Akira, Goto Takeshi

MPK: A01N 47/20

Značky: přípravy, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-n-(n,n-disubstituovaný, způsob, aminosulfenyl)-n-methylkarbamátu

Text:

...1 až 3 atomy uhlíku nebo fenosyskupinu, vyznacující se tím,ze se amlnosulľcnylchlorídový dcrivát obecného vzurcu I. 1(I) kde R 1 a R 2 mají shore uvedený význam.nechá reagovat v prítomnosti bazickě látky při tcplotě od -20 do SU OC s 2,3-díhydro-2,2-dímethylhcnzoíuran-7-yl-N-molhylkarbamátcm vzorce llSloućeníny obecného vzorce I jsou nové látky, ktoré se mohou ořiravovat různými způsoby. ze kterých se dává přednost dále uvedeným zpúsobům l...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247172

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lukáš Rudolf, Ševeík Stanislav, Holata Jan, Mikešová Jana, Paleeková Vira, Poádová Olga

MPK: A01N 47/20, A01N 47/08

Značky: účinné, způsob, prostředek, přípravy, fungicidní, látky

Text:

...fenylovou skupinu nebo skupinu obecného vzorcekde znamená W atom kyslĺku nebo atom siry aR 10 cykloalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, alkinylovou skupinu s 2 až 6 atomy uhliku, halogenalkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku,halogenalkinylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, cyklcalkylalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlĺku V cykloalkylu a 1 až 4...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257278

Dátum: 15.04.1988

Autor: Baker Don

MPK: A01N 47/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...roztoku se odebere 18 ml a doplní na objem 40 mlsměsi voda/aceton v poměru 191. Noaný objem je 748 1/ha a používá se dávka 4,48 kg/ha.Dvanáct až čtrnáct dní po ošetřeni se stanoví stupeň poškození nebo potlačeni srovnánim 5 neošetřenými kontrolnímí rostlinami stejného stáří. Pro každý druh se zaznamenává procento potlačeni, přičemž 0 t znamená žádné poškození a 100 představuje úplné zničení.Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce II.Čĺ - průměr...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238390

Dátum: 15.04.1987

Autori: Takahashi Junya, Kato Toshiro, Noguchi Hiroshi, Yamamoto Shigeo, Ishiguri Yukio, Kamoshita Katsuzo

MPK: A01N 47/20

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačený tím, že obsahuje jako účinnou složku fungicidně účinné množství N-fenylkarbamátu obecného vzorce I, kde R1 je halogen, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, propenyl, butenyl, kyanoskupina, methoxymethyl, ethoxymethyl, ethoxykarbonyl nebo ethylendioxymethyl, R2 je alkyl se 2 až 3 atomy uhlíku, propenyl, propionyl, halogenmethyl, halogenethyl nebo methoxyethyl, R3 je alkyl s 1 až 8 atomy uhlíku, alkenyl se 3 až 8 atomy...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235992

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baker Don Robert, Yurcak Ellen

MPK: A01N 47/20

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku, který jako účinnou látku obsahuje 1-(fenylkarbamoyloxy)-2-butin strukturního vzorce. Účinná látka působí jako selektivní herbicid u širokolistých plodin.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243472

Dátum: 31.08.1985

Autori: Fügner Armin, Renth Ernst Otto, Mentrup Anton

MPK: A01N 47/20

Značky: prostředek, účinné, fungicidní, výroby, látky, způsob

Text:

...R 2 již shore uvedený význam.Výhody mngicidních prostředků podle uvedensho vynález spodíýásv ton, že projevují vynikající ungicidní účinnost vůči pstogenním plísnín, která získal odolnost x meg cídníl bensllidaloltíoranátům a/nebo k cyklicün imidovýn fungícidním proatřodkůn. v tento snim je pozoruhodàt, že tunucidní účinnost tlchto látek vůči organizmu odolnýmk benzimidssoltiotenátovýn fundcídnín prostředků s/nebo cyklickýn imidovým...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243487

Dátum: 22.08.1985

Autori: Fuchs Petr, Kováo Josef, Karásek Otakar, Cejpek Jioí, Handl Ivo, Hruška František

MPK: A01N 47/20

Značky: prostředek, účinné, fungicidní, přípravy, látky, způsob

Text:

...Mycospharelle pomi,Iíex-ssonina meli a Sclsrotinia mali jablek, Phyllactinie kakicole a Glososporium kalri u čsrnodrvu, Gledosporiun carpophilún e Phonopsis sp. , u broskví, Cercospora viticole, Uncinula necetor, Elsinoo anpslina a Glonerslla cingulate u hroznů, Cercospore beticole u cukrovky, Csrcospora srachidicola a Cercospora psrsonata u podzsmnice olejné, Erysiphe grauinis f. sp. hordei, Cercosporella herpotrichoides o Fusarim nivale u...