A01N 43/88

Kombinácie účinných zlúčenín obsahujúce derivát karboximidu a fungicídnu zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20281

Dátum: 18.04.2012

Autori: Wachendorff-neumann Uirike, Helmke Hendrik, Seitz Thomas, Göhlich Frank, Wetcholowsky Ingo, Dahmen Peter, Gary Stéphanie, Desbordes Philippe, Dubost Christophe

MPK: A01N 37/46, A01N 37/24, A01N 37/34...

Značky: zlúčenín, účinných, obsahujúce, derivát, fungicídnu, karboximidu, kombinácie, zlúčeninu

Text:

...účinných zlúčenín podľa vynálezu a v aplikačných dávkach, v ktorých jednotlivé zlúčeniny samostatne nevykazujú žiadnu alebo prakticky žiadnu účinnosť výhodné chovanie pri príprave formulácie alebo pri používaní,napriklad pri mletí, preosievaní, emulgovaní, rozpúšťaní alebo dispergovaní zlepšená stabilita pri skladovaní a stabilita voči pôsobeníu svetla výhodné vlastnosti z hľadiska tvorby zvyškov zlepšenć toxikologické alebo...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15794

Dátum: 22.08.2008

Autori: Satchivi Norbert, Wright Terry, Schmitzer Paul, Yerkes Carla

MPK: A01N 35/10, A01N 37/40, A01N 33/12...

Značky: herbicidy, pyridín-karboxylové, kyseliny, synergický, obilné, prostriedok, ryžové, obsahujúci, herbicídny

Text:

...týka herbicídnych prostriedkov na a spôsobov regulovania (vyhubenia) rastu nežiaducej vegetácie, zvlášť V pšenici, ryži, jačmeni, ovsi, tritikale apoužitia týchto synergických prostriedkov.0008 Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a vysoko doplnkové. Napríklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a...

Herbicídna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20188

Dátum: 20.12.2007

Autori: Honda Hisashi, Kobayashi Masanori, Yamaji Yoshihiro, Hanai Ryo

MPK: A01N 39/04, A01N 33/18, A01N 35/10...

Značky: herbicídna, kompozícia

Text:

...je možné dosialmuť herbicídneúčinky v ranom štádiu účinky sú predĺžené ďalej sa dajú získať dostatočné účinky V dávkenižšej, než je dávka, keď sa použijú samostatne súčasne je zaistená bezpečnosť pre ryžu, pšenicu, jačmeň, kukuricu, zrná ciroku, sóju, bavlník, cukrovú repu, trávnikovú trávu, ovocie alebopodobne a je možné dosiahnuť dostatočné herbicídne účinky jedinou aplikáciou. Tento vynálezbol uskutočnený na základe takýchto objavov.0011...

Kombinácia účinných látok s insekticídnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8794

Dátum: 19.03.2007

Autori: Velten Robert, Fischer Rüdiger, Andersch Wolfram, Jeschke Peter, Schenke Thomas, Thielert Wolfgang, Hungenberg Heike

MPK: A01N 41/10, A01N 37/28, A01N 37/40...

Značky: insekticídnymi, kombinácia, účinných, látok, vlastnosťami

Text:

...skupina, majú insekticídny účinok (porovnaj EP-A 0 539 588). Konkrétne pritom ide o zlúčeninyĎalej je tiež známe, že mnohé heterocykly, organické zlúčeniny cínu, benzoylmočoviny apyretroidy majú insekticídne a akaricídne vlastnosti (porovnaj W 0 93-22 297, W 0 9310 083, DE-A 2 641 343, EP-A-347 488, EP-A-210 487, US-A 3 264 177 a EP-A-234 045).Avšak účinok týchto látok nie je vždy uspokojivý. Teraz sa zistilo, že kombinácie účinných...

Fungicídne kombinácie účinných látok obsahujúcich fluoxastrobín a boscalid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14322

Dátum: 11.10.2005

Autori: Suty-heinze Anne, Kerz-moehlendick Friedrich, Dutzmann Stefan, Heinemann Ulrich

MPK: A01N 43/40, A01P 3/00, A01N 43/88...

Značky: látok, kombinácie, fungicidně, boscalid, obsahujúcich, účinných, fluoxastrobín

Text:

...pomery medzi zlúčeninou vzorca (I) a niektorou zlúčeninou skupiny (3) sa môžu meniť aj medzi jednotlivými zlúčeninami jednej skupiny.Účinné látky podľa vynálezu majú okrem toho veľmi dobré fungicídne vlastnosti amôžu sa použiť na ničenie fytopatogénnych húb, ako sú plasmodiophoromycetes, oomycetes, chytridiomycetes, zygomycetes,ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes, atď.Príkladom sú niektori pôvodcovia hubových abakteriálnych...

Oxadiazínové deriváty, spôsob ich prípravy a prostriedok proti škodcom obsahujúci tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284514

Dátum: 21.04.2005

Autori: Maienfisch Peter, Gsell Laurenz

MPK: A01N 43/72, A01N 43/88, C07D 413/06...

Značky: oxadiazínové, přípravy, škodcom, proti, prostriedok, tieto, spôsob, deriváty, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená nesubstituovanú alebo jedenkrát, alebo dvakrát substituovanú heterocyklickú skupinu, pričom substituenty skupiny A sa môžu zvoliť z množiny zahrnujúcej C1-C3-alkylovú skupinu a atóm halogénu, R znamená C1-C6-alkylovú skupinu, fenyl-C1-C4-alkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu alebo C2-C6-alkinylovú skupinu a X znamená skupinu N-NO2 alebo R znamená C1-C6-alkylovú skupinu a X znamená...

Kompozície na hubenie organizmov poškodzujúcich rastliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12361

Dátum: 04.03.2004

Autori: Schöfl Ulrich, Stierl Reinhard, Strathmann Siegfried, Christen Thomas, Ammermann Eberhard, Cotter Henry Van Tuyl

MPK: A01N 29/02, A01N 43/88, A01N 31/02...

Značky: organizmov, rastliny, poškodzujúcich, hubenie, kompozície

Text:

...napríklad listom alebo plodom.Prediožený vynález sa teda týka aj spôsobu hubenia organizmov poškodzujúcich rastliny, ktorý zahŕňa aplikáciu aktívnych zložiek A spolusdimetyldisulñdom vtakom množstve, že spôsobia zničenie organizmovpoškodzujúcich rastliny, ich vajíčok alebo ich Iariev, na organizmy poškodzujúcerastliny, na ich vajíčka alebo na ich prostredie.Keďže nielen dimetyldisulñd, ale aj látky A sú prchavými zlúčeninami alebo...

Pevné zmesi 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283886

Dátum: 03.03.2004

Autori: Jäger Karl-friedrich, Berghaus Rainer, Parg Adolf, Bratz Matthias

MPK: A01N 43/88

Značky: 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu, pevně, zmesí, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zmes obsahuje: a) soľ 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a b) najmenej jedno neiónové povrchovo aktívne činidlo, ktorým je alkylglykozid alebo alkylpolyglykozid, spôsob jej prípravy a jej použitie na ničenie nežiaducej vegetácie.

Spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov a povlaková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 282008

Dátum: 03.08.2001

Autor: Van Gestel Jozef

MPK: A01N 43/88

Značky: organizmov, bakterií, hmota, potláčania, znečisťujúcich, povlaková, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov, pri ktorom sa na tieto baktérie alebo znečisťujúce organizmy alebo na miesto, kde sa vyskytujú, aplikuje účinné antibakteriálne alebo protiznečisťujúce množstvo zlúčeniny s všeobecným vzorcom (I), kde n je 0, 1 alebo 2 R1 predstavuje H, alkyl, s 1 až 4 C alebo benzyl a R predstavuje substituovaný fenyl naftyl pyridyl prípadne substituovaný tienyl alebo furyl alebo všeobecný...

Substituované azadioxacykloalkény, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281848

Dátum: 19.06.2001

Autori: Tiemann Ralf, Hänssler Gerd, Gayer Herbert, Seitz Thomas, Dutzmann Stefan, Krüger Bernd-wieland, Dehne Heinz-wilhelm, Philipp Ulrich, Gerdes Peter, Assmann Lutz, Heinemann Ulrich, Kuhnt Dietmar, Stetter Jörg

MPK: A01N 43/72, A01N 43/82, A01N 43/88...

Značky: fungicidně, spôsob, uvedených, nežiadúcich, substituované, látky, prostriedky, použitie, obsahujúce, medziprodukty, potláčania, tieto, výroby, azadioxacykloalkény, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované azadioxacykloalkény všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín ako fungicídov.

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu, granulát vyrobený týmto spôsobom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279914

Dátum: 08.02.1995

Autor: Appler Heinz

MPK: C07D 285/34, A01N 43/88

Značky: tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu, granulát, granulátu, spôsobom, spôsob, výroby, zbaveného, prachu, použitie, vyrobený, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu reakciou metylamínu so sírouhlíkom a formaldehydom alebo reakciou metylamóniovej soli kyseliny N-metylditiokarbamovej s formaldehydom je charakteristický tým, že reakcia u sa uskutočňuje za prítomnosti aspoň jedného diaminoalkylénu všeobecného vzorca R1-NH-A-NH-R2, kde R1 a R2 nezávisle od seba predstavujú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, A...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254967

Dátum: 15.02.1988

Autori: Van Helden Robert, Syrier Johannes, Baardmann Frank

MPK: C07D 327/10, A01N 43/88, A01N 47/28...

Značky: herbicidní, výroby, způsob, prostředek, složky, účinné

Text:

...substitueiílty nejsou příliš veliké. Substitilente-ni na heuzenovém kruhu ve významu symbolu R může být atom halogenu, výhodné atoni iluoru, chloru -nebo bromu. Při výhodném provedení vynálezu je tímto substituentem R atom chloru. Při dalším výhodném provedení představuje substiltuent R alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jako například methylovou skupinu, ethylovou skupinu, propylovou skupinu, isoproupylovou skupinu, butylovou skupinua...

Prostředek pro hubení mravenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 240119

Dátum: 15.06.1987

Autor: Macho Vendelín

MPK: A01N 43/88

Značky: prostředek, hubení, mravenců

Text:

...které se běžně vyráběji a se kterými se pracuje V každodenní praxi zušlechtovacích procesů v textilnim a papírenkém průmyslu. V lázni opticky zjasňujících prostředků je zpracována většina bilého sortimentu textllního a papírenského průmyslu.Pro vlastní použití se prostředek aplikuje jako vodný roztok opticky zjasňujíciho prostředku o koncentraci 5 až 25 g/l, výhodně 10 gzl, který se připraví běžným rozpuště 4nim ve vodě. Po vychladnutí se...

Herbicidní prostředek s prodlouženou stálostí v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232722

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gutman Arnold David, Hsu Joanna Keng-hsin

MPK: A01N 43/88, A01N 47/10

Značky: stálosti, půdě, prodlouženou, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek s prodlouženou stálostí v půdě, vyznačený tím, že obsahuje herbicidně účinné množství thiolkarbamátu obecného vzorce I, kde Rl, R2 a R3 je alkyl se 2 až 4 atomy uhlíku, a množství 4-fenyl-1,2,3-thiadiazolu obecného vzorce II, kde R4 znamená trifluormethyl nebo III, kde R5 znamená alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, fenyl a fenyl substituovaný jednou nebo více skupinami halogenu a trifluormethylu, dostatečné k prodloužení stálosti...