A01N 43/82

Nové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19815

Dátum: 09.12.2009

Autori: Taylor John Benjamin, Jeanmart Stephane André Marie, Wailes Jeffrey Steven, Govenkar Mangala

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 43/36...

Značky: herbicidy, nové

Text:

...vybranou zo skupiny,ktorú tvoria C 1-C 4 alkyl, Cl-Cghalogénalkyl, Cl-Cgalkoxy, Ci-Cghalogénalkoxy, kyano, nitro,halogén, Cl-Csalkyltio, Ci-Csalkylsulfinyl alebo Ci-Csalkylsulfonyl, aleboR 6 a R 7 alebo R 8 a R 9 spoločne s atómami uhlíkov, na ktorých sú viazané, tvoria prípadne substituovaný karbocyklický kruh alebo prípadne substituovaný heterocyklyl, alebo R 5 a R 6spoločne tvoria väzbu aHetAr je heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný...

Nové modulátory sfingozínových fosfátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19748

Dátum: 14.05.2009

Autori: Brown Steven, Rosen Hugh, Peng Xuemei, Guerrero Miguel, Roberts Edward, Poddutoori Ramulu

MPK: A61K 31/41, C07D 271/06, A01N 43/82...

Značky: sfingozínových, modulátory, nové, fosfátových, receptorov

Text:

...Vzorca 265, alebo jej farmaceuticky akceptovateľnej soli, stereoizoméru, hydrátu, alebo taktiež solvátu.0010 Vyššie uvedená zlúčenina aktivuje, alebo agonizuje, alebo inhibuje, alebo antagonizuje sfingozín-1-fosfátový receptor podtypu 1 na vyšší stupeň, ako zlúčenina agonizuje, alebo inhibuje, alebo antagonizuje iný podtyp sfingozín-1-fosfátového0011 V rôznych uskutočneniach predkladaného vynálezu, sa zlúčenina Vzorca 265 používa na liečenie...

Herbicídne kompozície obsahujúce pyroxasulfón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17052

Dátum: 10.03.2009

Autori: Sievernich Bernd, Evans Richard, Simon Anja, Moberg William Karl

MPK: A01N 43/10, A01N 33/18, A01N 43/36...

Značky: kompozície, obsahujúce, herbicídne, pyroxasulfón

Text:

...zlepšiť ich kompatibilitu s kultúrnymi rastlinami, najmä zlepšiť kompatibilitu s pšenicou, jačmeňom, ražou, ryžou, sójou, slnečnicou, repkou a/alebo bavlníkom. Kompozícia by tiež mala mať dobrú herbicídnu aktivitu pripostemergentných aplikáciách. Kompozície by tiež mali vykazovať zrýchlenépôsobenie na škodlivé rastliny, teda mali by vykazovať účinok poškodzovaniaškodlivých rastlín rýchlejšie v porovnaní s aplikáciou jednotlivých...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15794

Dátum: 22.08.2008

Autori: Satchivi Norbert, Wright Terry, Schmitzer Paul, Yerkes Carla

MPK: A01N 35/10, A01N 33/12, A01N 37/40...

Značky: ryžové, obilné, obsahujúci, synergický, kyseliny, prostriedok, herbicidy, pyridín-karboxylové, herbicídny

Text:

...týka herbicídnych prostriedkov na a spôsobov regulovania (vyhubenia) rastu nežiaducej vegetácie, zvlášť V pšenici, ryži, jačmeni, ovsi, tritikale apoužitia týchto synergických prostriedkov.0008 Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a vysoko doplnkové. Napríklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a...

Herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12028

Dátum: 20.12.2007

Autori: Morgan Craig, Lockett John

MPK: A01N 43/08, A01N 37/40, A01N 33/18...

Značky: kompozície, herbicídne

Text:

...rástla, zatiaľ čo rast okolitých burín je kontrolovanýKompozícia sa výhodne aplikuje na plodiny s použitím hydraulickej striekačky, po vzídeníplodín, a primárne pôsobí prostredníctvom absorpcie koreňmi.Pšenica, genus Triticum, jestvuje ako celý rad typov. Tvrdá pšenica (T. durum) a pšenica dvojzrnná sú tetraploidnými pšenicami. Hexaploidné pšenice zahrnujú pšenicu špaldovú, pšenicu -compact wheat (Triticum compactum) a pšenicu chlebovú....

Herbicídne prostriedky ako disperzie obsahujúce diflufenikan a flurtamon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18241

Dátum: 14.03.2007

Autori: Rude Janine, Frisch Gerhard

MPK: A01N 43/40, A01N 43/08, A01N 25/04...

Značky: diflufenikan, obsahujúce, prostriedky, flurtamon, disperzie, herbicídne

Text:

...ďalšie agrochemicke účinne látky, výhodne flufenacet a ďalšie pomocné látkya prísady. Predložený vynález sa týka teda vodných disperzií, ktore obsahujúa) herbicídne účinné látky diilufenikan a flurtamon, b) jeden alebo niekoľko aniónových tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria nañalénsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produkty naftalénsulfonátov s formaldehydom, c) jeden alebo niekoľko neiónogénnych tenzidov zo skupiny,...

Kompozície herbicídnych emulgovateľných koncentrátov dinitroanilínových a oxyacetamidových herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284759

Dátum: 10.10.2005

Autor: Baker Ivor Philip

MPK: A01N 25/22, A01N 33/18, A01N 43/78...

Značky: koncentrátov, oxyacetamidových, herbicídnych, emulgovateľných, herbicídov, kompozície, dinitroanilínových

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kompozície herbicídnych emulgovateľných koncentrátov dinitroanilínových herbicídov a oxyacetamidových herbicídov. Kompozície využívajú kyselinu fosforečnú ako stabilizačné činidlo na zabránenie degradácii zložky oxyacetamidového herbicídu počas skladovania.

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11410

Dátum: 25.11.2002

Autori: Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann

MPK: A01N 37/22, A01N 37/26, A01N 25/32...

Značky: prostriedky, synergistické, herbicídne

Text:

...ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (Zložka B) zo súboru B 5 inhibítory delenia buniekpričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 5 (zložka B) v hmotnostnom pomere 1 2000 až 2000 1.2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyD-4-metylsulfonylbenzoyl cyklohexán- 1 ,3-dión (zložka A) je známy z dokumentu W 0...

Herbicíd obsahujúci substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a chlóracetamid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13784

Dátum: 10.09.2002

Autori: Feucht Dieter, Dahmen Peter, Pontzen Rolf, Gesing Ernst, Drewes Mark

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: substituované, herbicid, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, chlóracetamid, obsahujúci

Text:

...celkom zvlášť výhodné sodné soli zlúčeniny I-2.Účinné látky skupiny 2 môžu byť svojou chemíckou štruktúrou priradené k nasledujúcej triede účinných látokTeraz sa prekvapivo zistilo, že vyššie definované kombinácie substituovaných tien-3-yl sulfonylamino(tio)karbonyl-triazolin-(ti)ónov vzorca (I) a/alebo ich solí ako účinných látok avyššie uvedených účinných látok skupiny 2, vykazujú pri velmi dobrej tolerancii úžitkových rastlín zvlášť vysokú...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a dicambu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12795

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Drewes Mark, Gesing Ernst, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: dicambu, herbicidy, obsahujúce, substituované, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny

Text:

...vynálezu je uvedená v nasledujúcej tabuľke I. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež obzvlášť vyzdvihuje sodná soľ zlúčeniny I-2.Prostriedky podľa vynálezu prípadne obsahujú účinnú látku zo skupiny 3.Bolo s prekvapením zistené, že vyššie definované kombinácie účinných látok tien-3-ylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)onu všeobecného vzorca (I) a/alebo jeho solí a vyššieuvedenej účinnej zložky zo skupiny 2 vykazujú pri veľmi dobrej...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a terbutylazín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12651

Dátum: 10.09.2002

Autori: Drewes Mark, Dahmen Peter, Pontzen Rolf, Gesing Ernst, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: herbicidy, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, terbutylazín, obsahujúce, substituované

Text:

...amónne, C 1-C 4-alkylamóniové, di(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-a 1 kyl)amóniové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(Ci-Cą-alkybsulfóniové, C 5- alebo Có-cykloallcylamóniové adi(Cl-Cz-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Q, Qz, R, R 2, R 3 a R 4 majúÚčinné zložka všeobecného vzorca (I) podľa vynálezu je uvedená V nasledujúcej tabuľke l. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež obzvlášť vyzdvihuje sodná soľ zlúčeniny...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a jodosulfuron-metyl-sodný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12650

Dátum: 10.09.2002

Autori: Feucht Dieter, Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Gesing Ernst, Drewes Mark

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: obsahujúce, jodosulfuron-metyl-sodný, substituované, herbicidy, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny

Text:

...tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniove adi(Cj-Cz-HIKYDĎCDZYIBIHÓYIÍOVČ soli zlúčenin vzorca (I), v ktorom Q, QZ, R, R 2, R 3 a R 4 majúÚčinná zložka všeobecného vzorca I podľa vynálezu je uvedená v nasledujúcej tabuľke I. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež veľmi zdôrazňuje sodná sol zlúčeniny 1-2.Tabuľka 1 Príklad zlúčeniny vzorca (I)Prostriedky podľa vynálezu obsahujú prípadne účinnú látku zo skupiny 3.Kombinácia...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a izopropylamónium glyfosát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12649

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Drewes Mark, Feucht Dieter, Gesing Ernst

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, substituované, herbicidy, glyfosát, obsahujúce, izopropylamónium

Text:

...1 oxazolidin (R-29148), Ncyklopropyl-4- i(2-metoxy-5-metylbenzoy 1)aminosulfonyljbenzamid, N- ł (4-metoxyacetylamino) fenyl sulfonyl) -2-metoxybenzamid a N- í (4-metylaminokarbonylamíno)fenylsulfonylj -2-metoxybenzamíd (naposledy uvedené zlúčeniny sú známe zo spisu WO-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účinnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, Cl-Qą-alkylamóniové, di(C 1-C...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a fenoxaprop-(P)-etyl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12647

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Gesing Ernst, Drewes Mark, Feucht Dieter, Dahmen Peter

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: herbicidy, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, obsahujúce, substituované, fenoxaprop-(p)-etyl

Text:

...(naposledy uvedené zlúčeniny sú známe zo spisu WO-A-99/66795)Obzvlášť preferovanýmí účinnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, Cl-Cą-alkylamóniové, di(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C.-C 4-alkyl)amóniové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Có-cykloalkylamóníové adi(C 1-Cg-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Ql, QZ, 11, R 2, R 3 a R majúÚčinná zložka...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a diflufenican

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12646

Dátum: 10.09.2002

Autori: Gesing Ernst, Drewes Mark, Pontzen Rolf, Feucht Dieter, Dahmen Peter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: herbicidy, substituované, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, diflufenican, obsahujúce

Text:

...tri(C.-C 4-alkyl)amóníové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóni 0 vé, C 5- alebo Có-cykloalkylamóniové adi(C.-Cz-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (l), v ktorom Q, Qz, R, R 2, R 3 a R majúÚčinná zložka všeobecného vzorca I podľa vynálezu je uvedená v nasledujúcej tabuľke I. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež obzvlášť vyzdvihuje sodná sol zlúčeniny 1-2.Tabuľka l Zlúčenina všeobecného vzorca IProstriedky podľa...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a bromoxynil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12645

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Feucht Dieter, Gesing Ernst, Dahmen Peter, Drewes Mark

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, bromoxynil, obsahujúce, herbicidy, substituované

Text:

...sú známe zo spisu W 0-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účinnými zložkami skupiny l sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, Ci-Crallcylamóniové, di(C.-C 4-alkyl)amóniové, tri(C.-C 4-alkyl)amóniové, tetra(C-C 4-alkyl)amóníové, tri(C.-C 4-a 1 kyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloakylamóniové adi(Cl-Cz-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), V ktorom Ql, QZ, R 1, R 2, R 3 a R 4 majúzložka podľa vynálezu je obzvlášť...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a mezotrión

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12397

Dátum: 10.09.2002

Autori: Drewes Mark, Dahmen Peter, Feucht Dieter, Gesing Ernst, Pontzen Rolf

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: herbicidy, substituované, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, obsahujúce, mezotrión

Text:

...zo zlúčeniny zlepšujúcej toleranciu kultúmych rastlín z nasledujúceho súboru zlúčenin 4-dichlóracetyl- l -oxa-4-azaspiro 4 . 5 dekán (AD-67), l-dichlóracetylhexahydro-3,3 ,8 a-trimetylpyrolol,2-apyrimidín-6(2 H)-ón (BAS-l 45138), 4-dichlóracetyl-3,4-dihydro-3-metyl-2 H-1,4-benzoxazín (benoxacor), l-metylhexylester kyseliny S-chlórchinoxalín-8-oxyoctovej (cloquintocet-mexyl), a-(kyanometoximino)fenylacetonitril...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a amidosulfuron

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12376

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Feucht Dieter, Drewes Mark, Gesing Ernst

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: obsahujúce, substituované, amidosulfuron, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, herbicidy

Text:

...tetra(C.-C 4-alky 1)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniové a dí(Cl-Cg-alkybbenzylamóniové soli zlúčenin vzorca (I), v ktorom Q, Q, R, R 2, R 3 a R majúzložka podľa vynálezu je obzvlášť preferovaná takisto sodná soľ zlúčeniny z tabuľky 1.Obzvlášť obsahujú prostriedky podľa vynálezu jednu alebo dve účinné látky zo skupiny 1, jednuaž tri účinne látky zo skupiny 2 a prípadne jednu účinnú látku zo...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a flufenacet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12287

Dátum: 10.09.2002

Autori: Feucht Dieter, Dahmen Peter, Gesing Ernst, Drewes Mark, Pontzen Rolf

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: substituované, flufenacet, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, herbicidy, obsahujúce

Text:

...zlúčeniny sú známe zo spisu W 0-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účínnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, C 1-C 4-alkylamóniové, di(C 1-C 4-alky 1)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-allcyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniové adi(Cl-Cz-allcybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Q, Qz, R 1, R 2, R 3 a R 4 majúzložka podľa...

Substituované azadioxacykloalkény, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281848

Dátum: 19.06.2001

Autori: Gayer Herbert, Krüger Bernd-wieland, Heinemann Ulrich, Stetter Jörg, Hänssler Gerd, Philipp Ulrich, Seitz Thomas, Gerdes Peter, Assmann Lutz, Dutzmann Stefan, Kuhnt Dietmar, Tiemann Ralf, Dehne Heinz-wilhelm

MPK: A01N 43/88, A01N 43/82, A01N 43/72...

Značky: výroby, prostriedky, použitie, látky, substituované, zlúčenín, tieto, potláčania, nežiadúcich, obsahujúce, fungicidně, medziprodukty, azadioxacykloalkény, uvedených, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované azadioxacykloalkény všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín ako fungicídov.

Prostriedok na imunizáciu rastlín, deriváty 1,2,3-benzotiadiazolu, spôsob ich výroby a medziprodukt na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281188

Dátum: 18.01.2001

Autori: Schurter Rolf, Nyfeler Robert, Kunz Walter

MPK: C07D 285/14, A01N 43/82, C07D 417/12...

Značky: výroby, deriváty, prostriedok, imunizáciu, 1,2,3-benzotiadiazolu, spôsob, výrobu, medziprodukt, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na imunizáciu rastlín proti napadnutiu fytopatogénnymi hubami obsahujúci deriváty 1,2,3-benzotiadiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom X je vodík alebo halogén v polohe 6, Y je vodík alebo halogén, Z je kyanoskupina alebo skupina vzorca -CO-A, A znamená skupinu vzorca UR, NR1R2 alebo U1N(=C)nR3R4, pričom v derivátoch všeobecného vzorca (I) má organický zvyšok A molekulovú hmotnosť menšiu ako 900 v prípade, že U znamená kyslík...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269982

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ehrenfreund Josef, Farooq Saleem, Waespe Hans-rudolf

MPK: A01N 43/82

Značky: prostředek, účinných, akaricidní, látek, insekticidní, způsob, výroby

Text:

...benzen, toluen a xylen ketony jako sceton, cyklohexanon a Éšąhšlethylketanonz athery, jako totrahydrofursn, dloxan a dlethylether hslogenovâäšnřhlovodíky jsko chloroforn, tstrschlornethsn s chlorbenzen alkoholy. jako athsngĺki propanol sotery allfotíckých kyselín, jako ethylacetét alífstlcké snldy, jako dínethylfornaald a dlnathylacetsnldt dínethylsulfoxíd a dalií rozpouätédlo, které üúňlznlvč ocovllvňují reakcl. Toto rozpoultädla se nohou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268694

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maruyama Toshishiro, Yokoo Hidejiro, Toshima Yasuhide, Kobori Yasuo

MPK: A01N 43/82

Značky: složky, způsob, účinné, výroby, prostředek, herbicidní

Text:

...atom fluoru,X 2 představuje atom chloru a R představuje alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylskupinu se 3 až Aatomy uhlfku nebo alkínylskupinu,vykazují obzvláště vysokou herbícldni účinnost.Pokud X 1 znamená tluor a X 2 vodik nebo X 1 chlor a X 2 fluor nebo X 1 vodík a X 2 tluor, mají tyto sloučeniny jen slabou nebo nemají téměł vůbec žádnou heroicidní účinnost. Vysoké účinnosti so dosahuje Jen u sloučenin, v nichž X 1 znamená...

Synergický prostředek pro regulaci růstu rostlin, zejména organogeneze a větvení rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268090

Dátum: 14.03.1990

Autor: Chvojka Ludovít

MPK: A01N 43/82

Značky: růstu, zejména, organogeneze, větvení, rostlin, prostředek, regulaci, synergický

Text:

...urychlit a Zvýšit úrodu v následujícím roce. U lesních stromů lze zvýšit větvení a přírůstky dřevni hmoty. Předmět vynálezu sľouží dále pro stimulacl odganogeneze a větvení rastlinných e×p 1 antâtů,~tvorbu adventivních pupenů a emryoldů 2 ka 1 usů,tudiž urychluje vegetativní množení zejména u rostlinných druhů a odrůd s vysokou apikální domínancí, u kterých urychluje bíosyntézu vysoce aktivních molekulárních forem nativnich cytokininú.Dále...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262447

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nyfeler Robert, Janicke Reinhard

MPK: A01N 43/82

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...mák, olivovník, Slunečnice, kokosovník, skočec, kakaovník, podzemnice olejná tykvovité rostliny dyně, oikurky, melouny) vlákniny bavlník, len, konopi, juta citrusovníky oranžovník, citroník, citroník největší, mandarinkal různé druhy zeleniny špenát, salát, chřest, hlávkové zelí, mrkev, cibule, rajská jablička, brambory,paprikaj vavřínovité rostliny avokádo,skořic-ovník, kafrovník nebo další rostliny,jak-o kukurice, tabák, ořešák,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236871

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jones Graham Peter, Hough Thomas Lawley

MPK: A01N 43/82

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 0,5 až 85 % hmotnostních jednoho nebo několika thiadiazolů obecného vzorce I, ve kterém R1 představuje zbytek Ra, -SO2Ra nebo -SO2NRaRb, v nichž bud každý ze symbolů Ra a Rb, které mohou být stejné, nebo rozdílné, znamená atom vodíku, cyklopentylovou skupinu, fenylovou skupinu, nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž shora zmíněné fenylové a alkylové zbytky...

Způsob výroby nových pětičlenných heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241550

Dátum: 16.07.1985

Autori: Gaarder Jan Örnulf, Berntsson Peder Bernhard, Ljung Bengt Richard, Thominet Michel, Carlsson Stig Ake Ingemar

MPK: A01N 55/00, C07D 291/04, A01N 43/82...

Značky: nových, sloučenin, pětičlenných, výroby, způsob, heterocyklických

Text:

...podle vynálezu, vykazují s překvapenim značně vyšší insekticidni účinek než karbamáty známé ze stavu techniky se stejným typem účinku, jako 5,6-dimethyl-Z-dimethylamino-4-pyrimidinyldimethylkarbamát nebo l-nattyl-Nmethylkarbamát srov. americký patentový spis 3 493 574 a americký patentový spis č. 2 903 478..Kromě toho vykazují nové pětičlenné heterocyklické slouěeniny obsahující dusík příznivou toxicitu a také systemický účinek při přejímání...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241542

Dátum: 16.07.1985

Autori: Szente Ilona, Krebs Gerd, Tory Kálmán, Reiner Friedrich, Kiss Éva

MPK: A01N 43/82, A01N 55/00, A01N 57/36...

Značky: insekticidní, nematocidní, akaricidní, účinné, výroby, složky, prostředek, způsob

Text:

...sůl.Sloučeniny obecného vzorce I, v němž X znamená skupinukde alkyi obsahuje 1 až 4 atomy uhlíku, a ostatní substituenty mají význam uvedený pod obecným vzorcem I, se .mohou ziskat tím, že se nechají reagovat sloučeniny obecného vzorce Xv němž R 1 má shore uvedený významaminoskupinu, alkylaminoskupinu, arylaminoskupinu, araikylaminoskupinu, dialkylaminoskupinu, cykloalkylaminoskupinu, alkenylaminoskupinu, trialkylsilylaminoskupinu,...