A01N 43/707

Synergická herbicídna kompozícia a spôsob regulácie nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287708

Dátum: 17.06.2011

Autor: Cornes Derek

MPK: A01N 37/00, A01N 37/30, A01N 37/22...

Značky: spôsob, vegetácie, herbicídna, nežiaducej, synergická, kompozícia, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Synergická herbicídna kompozícia, ktorá zahŕňa (A) mezotrión a (B) flumetsulam alebo ich herbicídne účinné soli, pričom hmotnostný pomer zložky (A) : (B) je medzi 32 : 1 a 1 : 20. Spôsob regulácie nežiaducej vegetácie, pri ktorom sa namiesto takej vegetácie aplikuje účinné množstvo uvedenej kompozície.

Derivát 6-acyl-1,2,4-triazín-3,5-diónu a herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20729

Dátum: 26.05.2011

Autori: Kobayashi Masami, Kajiki Ryu, Shibayama Atsushi, Mitsunari Takashi, Nagamatsu Atsushi

MPK: A01N 43/707, A01N 43/84, A01N 43/80...

Značky: 6-acyl-1,2,4-triazín-3,5-diónu, herbicidy, derivát

Text:

...01-05 a|kylovú skupinu. 01-05 halogénalkyltio 01-05 a|kylovú skupinu, 01-05 halogénalkylsulfinyl C 1-C 5 a|kylovú skupinu, 01-C 5 halogénalkylsulfonyl C 1-C 5 a|kylovú skupinu, 0105 alkoxy 01-05 a|kylovú skupinu, hydroxy 01-05 a|kylovú skupinu, fenyl 01-05 alkoxy C 1-C 5 a|kylovú skupinu (fenyl v skupine môže byť substituovaný jednou substituentovou skupinou vybranou zo substituentovej skupiny a alebo 2 až 5 substituentových skupín,...

Herbicídne kompozície obsahujúce pyroxasulfón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17052

Dátum: 10.03.2009

Autori: Evans Richard, Simon Anja, Sievernich Bernd, Moberg William Karl

MPK: A01N 43/36, A01N 33/18, A01N 43/10...

Značky: kompozície, obsahujúce, herbicídne, pyroxasulfón

Text:

...zlepšiť ich kompatibilitu s kultúrnymi rastlinami, najmä zlepšiť kompatibilitu s pšenicou, jačmeňom, ražou, ryžou, sójou, slnečnicou, repkou a/alebo bavlníkom. Kompozícia by tiež mala mať dobrú herbicídnu aktivitu pripostemergentných aplikáciách. Kompozície by tiež mali vykazovať zrýchlenépôsobenie na škodlivé rastliny, teda mali by vykazovať účinok poškodzovaniaškodlivých rastlín rýchlejšie v porovnaní s aplikáciou jednotlivých...

Spôsob regulácie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10212

Dátum: 20.05.2008

Autori: Pedroni Domingos, Chollet Pascal, Skillman Stephen Wilson

MPK: A01N 43/707

Značky: regulácie, hmyzu, spôsob

Text:

...čeľadí Brassicaceae (čeľaď hlúbovite),Eabaceae (čeleď bôbovité), Labiatae (čeleď hluchavkovité tiež známa ako Lamiaceae), Rosaceae (čeleď ružovité) a Amaryllidaceae(čeleď amarylkovité). Konkrétne je blyskáčik repkový vážným ohrozením úrody repky olejnej (canola), pozri napríklad Boudreault et al. 2003 (Canadian Entomoligist 135(3) 405-413) a horčice, rovnako ako okrúhlice a kvaky. Typicky bol blyskáčík repkový regulovaný použitím...

Aryloazol-2-yl kyanoetylamino zlúčeniny, spôsob ich prípravy a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20160

Dátum: 12.05.2008

Autori: Soll Mark David, Jacobs Robert Toms, Lee Hyoung Ik, Wilkinson Douglas Edward, Huber Scot Kevin, Le Hir De Fallois Loic Patrick

MPK: A01N 43/707, A61P 33/00, A01N 37/34...

Značky: použitia, zlúčeniny, spôsob, kyanoetylamino, přípravy, aryloazol-2-yl

Text:

...halogénalkylsulfmyl, alkylsulfonyl, halogénalkylsulfonyl alkylamino, di(alkyl)-amino nesubstituovaný alebo substituovaný hetaryl, kde substituenty môžu byť vždy od seba nezávislé a sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí kyano, nitro, halogén, alkyl, halogénalkyl,alkyltio, halogénalkyltio, aryltio, alkoxy, halogénalkoxy, alkylkarbonyl, halogénalkylkarbonyl, alkylsulfinyl, halogénalkylsulñnyl, alkylsulfonyl, alkylamino,...

3-(Pyridín-2-yl)-[1,2,4]-triazíny ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8576

Dátum: 11.04.2007

Autori: Dietz Jochen, Müller Bernd, Lohmann Jan Klaas, Grammenos Wassilios, Renner Jens, Grote Thomas, Ulmschneider Sarah

MPK: A01N 43/707, C07D 401/14, C07D 401/04...

Značky: 3-(pyridín-2-yl)-[1,2,4]-triazíny, fungicídy

Text:

...selektivnu komplexáciu katiónov kovov.V Yuezhou Wei et al., Database CAPLUS Online Chemical Abstracts Service, sú pod inventárnym číslom 2003109406 (D 8) opísané 2,6-bis-(5,6-diaIkyl 1,2 g 4-triazin-3-y|)pyridíny na zhotovenie extrakčných živíc pre trivalentné aktinoidy aEP-A 1-0407888 opisuje pyrimldo 5,4-e-as-triazin-5,7(6 H,8 H)-dióny, ktoré vykazujú herbicídne účinky.US-A-4,033,752 opisuje pyridyltriazinóny, ktoré môžu byť...

Alfa-Aryl-4-/4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazín- 2(3H)yl/benzénacetonitrily a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278310

Dátum: 04.09.1996

Autori: Raeymaekers Alfons Herman Margaretha, Boeckx Gustaaf Maria, Sipido Victor

MPK: C07D 253/06, A01N 43/707, A01N 37/34...

Značky: spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alfa-aryl-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazín- 2(3H)yl)benzénacetonitrilu so všeobecným vzorcom (I), kde R1 a R2 znamenajú vodík, halogén alebo C1-4 alkyl, R znamená vodík, C1-4 alkyl alebo halogénfenyl, R4 a R5 znamenajú vodík, halogén, trifluórmetyl alebo C1-4 alkyl a ich stereochemicky izomérne formy. Deriváty so vzorcom (I) sa pripravia elimináciou karboxylovej skupiny zo zlúčenín so všeobecným vzorcom (III), pôsobením kyseliny...

Herbicídny prostriedok vo forme pevných hotových prípravkov, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281281

Dátum: 19.02.1992

Autori: Wieschollek Raphael, Feucht Dieter

MPK: A01N 43/12, A01N 43/707, A01N 47/22...

Značky: použitie, hotových, prostriedok, spôsob, prípravkov, výroby, herbicídny, formě, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok na ničenie burín, obzvlášť v repných kultúrach, v pevnej forme, najmä vo forme vo vode dispergovateľného granulátu. Tento prostriedok obsahuje kombináciu metamitrónu (I) a etofumezátu (II) a /A/ fenmedifamu (III) alebo /B/ fenmedifamu (III) a desmedifamu (IV) alebo /C/ desmedifamu (IV) v zmesi s pomocnými látkami, pričom hmotnostný pomer účinných látok (I) : (II) : (III), príp. (III) : (IV), príp. (IV) je (1) :...

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 239039

Dátum: 01.11.1987

Autori: Varkonda Štefan, Hýblová Oľga, Šťota Zdeněk, Benda Ferdinand, Kuruc Ľudovít, Frajšták Pavol, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: A01N 43/707

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka herbicídneho prostriedku proti jedno a dvojklíčnym burinám na báze 4-amino-3-metyltio-6-terc. butyl-l, 2,4-triazín-5/4H/ ónu a o- alebo p-toluénsulfónamidu. Vynález je možno využiť v poľnohospodárstve.

Prostředek k boji proti nežádoucímu růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244438

Dátum: 17.09.1985

Autor: Hutár Eduard

MPK: A01N 43/707

Značky: růstu, výroby, způsob, rostlin, složky, prostředek, nežádoucímu, účinné, proti

Text:

...na emulsñí koncentrdty, na pasty, ktoré lze aplikovat natíráním, na přímo rozstřikovatelmé roltolq nebo na roztoky, které se ještě dále dají ředit, na zředěné emulze, na amačitelné práčky,na rozpustné prášku, popraše, granulaty, taká enkapsulovaná například v polymerních látkach. Zpdsoby aplikace, jako postřik, zamlžovdní, popraáovaní, posyp, natírání nebo zelévaní se stejně jako typ prostředků volí podle požadovaných cílů. a podle daných...