A01N 43/36

Kombinácie účinných zlúčenín obsahujúce derivát karboximidu a fungicídnu zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20281

Dátum: 18.04.2012

Autori: Göhlich Frank, Seitz Thomas, Dahmen Peter, Wachendorff-neumann Uirike, Desbordes Philippe, Wetcholowsky Ingo, Helmke Hendrik, Dubost Christophe, Gary Stéphanie

MPK: A01N 37/34, A01N 37/24, A01N 37/46...

Značky: obsahujúce, karboximidu, kombinácie, účinných, fungicídnu, zlúčeninu, zlúčenín, derivát

Text:

...účinných zlúčenín podľa vynálezu a v aplikačných dávkach, v ktorých jednotlivé zlúčeniny samostatne nevykazujú žiadnu alebo prakticky žiadnu účinnosť výhodné chovanie pri príprave formulácie alebo pri používaní,napriklad pri mletí, preosievaní, emulgovaní, rozpúšťaní alebo dispergovaní zlepšená stabilita pri skladovaní a stabilita voči pôsobeníu svetla výhodné vlastnosti z hľadiska tvorby zvyškov zlepšenć toxikologické alebo...

Synergické herbicídne kompozície a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287815

Dátum: 17.10.2011

Autori: Brandt Astrid, Baltruschat Helmut Siegfried, Vonend Michael, Nuyken Wessel, Vantieghem Herve

MPK: A01N 43/36, A01N 43/00, A01N 43/40...

Značky: ničenia, spôsob, herbicídne, rastlín, kompozície, nežiadúcich, synergické

Zhrnutie / Anotácia:

Selektívna herbicídna kompozícia pre obilniny obsahuje herbicídne prijateľný nosič a/alebo povrchovo aktívne činidlo a ako účinnú zložku herbicídne účinné množstvo najmenej jedného 6-fenoxypyrid-2-ylkarboxamidu vzorca (I) a najmenej jednej ďalšej herbicídnej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej flufenacet, cinidon-etyl a carfentrazon-etyl. Taktiež je opísaný spôsob ničenia nežiaducich rastlín, ako je Setaria viridis, Alopecurus...

Nové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19815

Dátum: 09.12.2009

Autori: Govenkar Mangala, Taylor John Benjamin, Jeanmart Stephane André Marie, Wailes Jeffrey Steven

MPK: A01N 43/10, A01N 43/36, A01N 43/08...

Značky: nové, herbicidy

Text:

...vybranou zo skupiny,ktorú tvoria C 1-C 4 alkyl, Cl-Cghalogénalkyl, Cl-Cgalkoxy, Ci-Cghalogénalkoxy, kyano, nitro,halogén, Cl-Csalkyltio, Ci-Csalkylsulfinyl alebo Ci-Csalkylsulfonyl, aleboR 6 a R 7 alebo R 8 a R 9 spoločne s atómami uhlíkov, na ktorých sú viazané, tvoria prípadne substituovaný karbocyklický kruh alebo prípadne substituovaný heterocyklyl, alebo R 5 a R 6spoločne tvoria väzbu aHetAr je heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný...

Herbicídne kompozície obsahujúce pyroxasulfón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17052

Dátum: 10.03.2009

Autori: Evans Richard, Moberg William Karl, Simon Anja, Sievernich Bernd

MPK: A01N 33/18, A01N 43/36, A01N 43/10...

Značky: pyroxasulfón, kompozície, obsahujúce, herbicídne

Text:

...zlepšiť ich kompatibilitu s kultúrnymi rastlinami, najmä zlepšiť kompatibilitu s pšenicou, jačmeňom, ražou, ryžou, sójou, slnečnicou, repkou a/alebo bavlníkom. Kompozícia by tiež mala mať dobrú herbicídnu aktivitu pripostemergentných aplikáciách. Kompozície by tiež mali vykazovať zrýchlenépôsobenie na škodlivé rastliny, teda mali by vykazovať účinok poškodzovaniaškodlivých rastlín rýchlejšie v porovnaní s aplikáciou jednotlivých...

Kombinácia účinných látok s insekticídnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8794

Dátum: 19.03.2007

Autori: Andersch Wolfram, Schenke Thomas, Velten Robert, Hungenberg Heike, Jeschke Peter, Thielert Wolfgang, Fischer Rüdiger

MPK: A01N 37/40, A01N 41/10, A01N 37/28...

Značky: látok, kombinácia, účinných, insekticídnymi, vlastnosťami

Text:

...skupina, majú insekticídny účinok (porovnaj EP-A 0 539 588). Konkrétne pritom ide o zlúčeninyĎalej je tiež známe, že mnohé heterocykly, organické zlúčeniny cínu, benzoylmočoviny apyretroidy majú insekticídne a akaricídne vlastnosti (porovnaj W 0 93-22 297, W 0 9310 083, DE-A 2 641 343, EP-A-347 488, EP-A-210 487, US-A 3 264 177 a EP-A-234 045).Avšak účinok týchto látok nie je vždy uspokojivý. Teraz sa zistilo, že kombinácie účinných...

Fungicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13839

Dátum: 07.02.2007

Autori: Brandl Franz, Zeun Ronald, Oostendorp Michael

MPK: A01N 43/54, A01N 43/36, A01N 37/36...

Značky: fungicidně, kompozície

Text:

...zahmute v publikácii The Pesticide Manual The Pesticide Manual - A World Compendium 13 Edition Editor C. D. S. Tomlin The British Crop Protection Council, opisujú sa V ňom pod číslom položky v okrúhlych zátvorkách pre konkrétnu zložku (B) alebo zložku (C), ktoré sa uvádzajú vyššie napríklad zlúčenina abamektín sa opisuje pod číslom položky(1). Väčšina zložiek (B) a zložiek (C) sa V tomto dokumente označuje takzvaným všeobecnýmPríklady zlúčenín...

Použitie prolínov na zlepšovanie rastu a/alebo výnosu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14401

Dátum: 06.11.2006

Autori: Martinez Rodolfo, Unkefer Pat, Knight Thomas

MPK: A01N 43/36

Značky: rastu, použitie, výnosu, prolínov, zlepšovanie

Text:

...a výnosu rastlín. Podrobnejšie sa tento vynález týka prostriedkov, zahŕňajúcich zmesi L- a Dpyroglutamátových stereoizomérov, majúcich pomer L až D stereoizomérov od 8020 do 973. Takéto prostriedky sú tiež užitočné ako média na klíčenie semien a môžu byť použité v povlaku semien na zlepšovanie klíčenia semien. Tento vynález sa ďalej týka účinnosti alebo efektivity pyroglutamátových prostriedkov, majúcich vybraný pomer L k D stereoizomérov...

Deriváty heterocyklických amidov vhodné ako mikrobiocidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8523

Dátum: 23.10.2006

Autori: Ehrenfreund Josef, Tobler Hans, Corsi Camilla, Walter Harald

MPK: A01N 43/56, A01N 43/36, A01N 43/40...

Značky: amidov, mikrobiocidy, heterocyklických, vhodné, deriváty

Text:

...etyltio, propyltio, izo-propyltio, n-butyltío, ízo-butyltio, sekbutyltio alebo terc-butyltio, a obvykle metyltio alebo etyltio.Alkoxyalkyl je napríklad metoxymetyl, metoxyetyl, etoxymetyl, etoxyetyl, n-propoxymetyl, n-propoxyetyl, izopropoxymetyl alebo izopropoxyetyl. Aryl zahŕňa fenyl, naftyl, antracyl, fluórenyl a indanyl, ale obvykle je fenyl, Zlúčeníny vzorca (I) môžu existovať v rôznych geometrických alebo optických izomérochalebo v...

Synergické fungicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9583

Dátum: 06.10.2005

Autori: Lamberth Clemens, Tobler Hans, Corsi Camilla, Walter Harald, Ehrenfreund Josef

MPK: A01N 37/38, A01N 37/34, A01N 43/36...

Značky: fungicidně, kompozície, synergické

Text:

...formulácie a/alebo pri aplikácii, napríklad pri mletí,preosievaní, emulgovani, rozpúšťaní, alebo dispergovaní zlepšená stabilita pri skladovaní zlepšená stabilita voči svetlu výhodnejšia schopnost sa rozkladať zlepšenie toxikologického a/alebo ekotoxikologickěho správania zlepšené charakteristiky úžitkových rastlín, ktoré zahŕňajú emergenciu, výťažky plodiny, rozvinutejší koreňový systém, silnejšie odnožovanie,zvýšenie výšky rastliny, väčšia...

Fungicídne kompozície obsahujúce derivát amidu kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11878

Dátum: 10.08.2005

Autori: Nakamura Yuji, Yoneda Tetsuo, Mitani Shigeru

MPK: A01N 37/20, A01N 43/10, A01N 43/08...

Značky: amidů, fungicidně, kyseliny, derivát, obsahujúce, kompozície

Text:

...ktorý môže byť substituovaný X, nañyl, ktorý môže byť substituovaný X,heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X, alebo kondenzovaný heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X B je S-členný heterocyklícký kruh, ktorý je substituovaný Y X je halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, dialkylaminoalkyl, alkinyl,trialkylsilylalkinyl, hydroxy, alkoxy, halogénalkoxy, alkoxyalkoxy, cykloalkyl, nítro, fenyl,fenylalkinyl, pyridyloxy,...

Synergické kombinácie fungicídnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20047

Dátum: 12.10.2004

Autori: Dahmen Peter, Wachendorff-neumann Ulrike, Elbe Hans-ludwig, Suty-heinze Anne, Dunkel Ralf, Rieck Heiko

MPK: A01N 43/10, A01N 37/22, A01N 43/08...

Značky: kombinácie, fungicídnych, synergické, látok

Text:

...Plasmopara víticola druhy Bremía, ako napríklad Bremia lactucae druhy Peronospora, ako napríklad Peronospora pisí alebo P. brassicae druhy Erysiphe-Arten, ako napríklad Erysiphe graminis druhy Sphaerotheca, ako napríklad Sphaerothecafulíginea druhy Podosphaera, ako napríklad Podosphaera leucotrícha druhy Venturia, ako napríklad Venturia ínaequalís druhy Pyrenophora, ako napríklad Pyrenophora teres alebo P. graminea (konidiová forma...

Synergické fungicídne kombinácie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20021

Dátum: 12.10.2004

Autori: Dahmen Peter, Elbe Hans-ludwig, Suty-heinze Anne, Rieck Heiko, Dunkel Ralf, Wachendorff-neumann Ulrike

MPK: A01N 43/36, A01N 37/46

Značky: účinných, synergické, fungicidně, kombinácie, látok

Text:

...prekladupatentového spisu l. 6. 2016 Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky 04790298.6Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Bayer Intellectunl Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE(74) Zástupca inventn Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK(54) Názov Synergickě fungicídne kombinácie...

Herbicídne zmesi obsahujúce metazachlór so stabilitou počas skladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13976

Dátum: 15.07.2004

Autori: Mayer Winfried, Kober Reiner, Bratz Matthias

MPK: A01N 43/10, A01N 43/36, A01N 25/28...

Značky: metazachlór, obsahujúce, skladovania, herbicídne, zmesí, stabilitou, počas

Text:

...opisuje určitý spôsob, ktorý vedie k vodným suspenziám, ktoré obsahujú a) mikrozapuzdrený klomazón a nezapuzdrené ďalšie prostriedky na ochranurastlín alebo b) mikrokapsuly. ktoré spoločne obsahujú klomazón a ďalší prostriedokNie je publikovaný metazachlór. dimetenamid, chinmerac ani flurochloridón anizvýšená stabilita suspenzii počas skladovania.K. Adamczewski et al., A biological evaluation of the new Command CS formulation in Poland,...

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Westphalen Karl-otto, Sievernich Bernd, Landes Max, Misslitz Ulf, Walter Helmut, Finley Charles

MPK: A01N 43/10, A01N 43/08, A01N 35/10...

Značky: prostriedok, obsahujúca, spôsob, herbicídny, herbicídna, použitie, přípravy, cyklohexenonoximéter

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Synergistická kompozícia na ošetrenie semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9196

Dátum: 25.11.2002

Autor: Forster Birgit

MPK: A01N 43/36

Značky: synergistická, ošetrenie, semien, kompozícia

Text:

...a stálozelene dreviny, ako sú ihličnany). Tento zoznam nie je obmedzujúci.0012 Zmesi aktívnych zložiek podľa predloženého vynálezu sú zvlášť výhodné na OŠCIFCHÍC rastlinného rozmnožovacieho materiálu, najmä semien, bavlníka, kukurice, sójových bôbov, ryže a podzemnice olejnej.0013 Zmesi zlúčenín I a II sa obvykle používajú vo forme kompozícii. Zlúčeniny I a ll sa môžu aplikovat na rastlinný rozmnožovací materiál, ktorý sa má ošetrit bud...

Zmesový fungicídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282838

Dátum: 22.11.2002

Autori: Bayer Herbert, Eicken Karl, Sauter Hubert, Wagner Oliver, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela

MPK: A01N 37/50, A01N 37/36, A01N 43/36...

Značky: prostriedok, fungicídný, zmesový, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový fungicídny prostriedok obsahuje v synergicky účinnom množstve zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (II), derivát pyridínu všeobecného vzorca (III) alebo jeho soľ, (RS, SR)-(1-(3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórfenyl)oxiran-2-yl-metyl)-1H-1,2,4- triazol vzorca (IV) alebo zlúčeninu všeobecného vzorca (V), kde význam substituentov je uvedený v opise. Prostriedok je vhodný na ničenie škodlivých húb a na ošetrovanie miest ich výskytu, a to rastlín,...

Suspenzný koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282530

Dátum: 09.09.2002

Autori: Schaff Mimi Yih-pei Chou, Martin Craig Arlen

MPK: A01N 43/36, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: suspenzný, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa stabilný insekticídny a akaricídny suspenzný koncentrát, obsahujúci 10 až 50 % hmotnostných určitej časticovej arylpyrolovej zlúčeniny s objemovým stredným priemerom častíc približne v rozmedzí od 0,5 do 4 um, 0,1 až 2 % hmotnostné disperzného činidla, 0,5 až 5 % hmotnostných stérického stabilizátoru, 0,1 až 1 hmotnostné suspenzného činidla, 0,01 až 0,5 % hmotnostného zahusťovadla, 5 až 15 % hmotnostných nemrznúcej prísady, ďalej...

Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, kompozícia na ochranu agronomických plodín, pyrolkarbonitrily, nitropyroly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280895

Dátum: 12.09.2000

Autori: Lowen Gregory Thomas, Diehl Robert Eugene, Herman Rod Aaron, Addor Roger Williams, Wright Donald Perry, Brown Dale Gordon, Kukel Christine Frances

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/42...

Značky: nitropyroly, agronomických, mäkkýšov, hmyzu, škodlivého, kompozícia, přípravy, pyrolkarbonitrily, roztočov, plodin, ochranu, potláčania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, pri ktorom sa uvedení škodcovia alebo ich potrava, miesto rozmnožovania alebo prirodzené prostredie uvedie do styku s pesticídne účinným množstvom pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu so všeobecným vzorcom (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nároku 1 kompozícia na ochranu agronomických plodín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi, ktorá obsahuje jedlú výživnú...

Spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279455

Dátum: 04.11.1998

Autori: Barton Jerry Michael, Doehner Robert Francis

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/36...

Značky: výroby, spôsob, 1-(alkoxymetyl)pyrolových, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde všeobecné substituenty X, Y, Z, W a R11 majú význam uvedený v hlavnom nároku, pri ktorom sa 1-H-pyrolová zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné substituenty majú uvedený význam, nechá reagovať s di(alkoxy)metánom, dimetylform-amidom a oxychloridom fosforečným v prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Na vzniknutú reakčnú zmes sa potom...

Spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsob ochrany rastlín, prostriedok, arylpyroly, spôsob a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279269

Dátum: 05.08.1998

Autori: Diehl Robert Eugene, Siddens Jack Kenneth, Brown Dale Gordon, Wright Donald Perry

MPK: C07D 209/02, C07D 209/00, A01N 43/36...

Značky: hmyzu, arylpyroly, roztočov, hubenia, výrobu, ochrany, medziprodukty, rastlín, prostriedok, nematód, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsob ochrany rastúcich rastlín pred napadnutím týmito škodcami použitím arylpyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch. Ďalej sa riešenie týka insekticídneho, akaricídneho a nematocídneho prostriedku na báze týchto zlúčenín, nových arylpyrolových zlúčenín samých osebe, spôsobu a medziproduktov na výrobu niektorých z týchto nových arylpyrolových...

Pyrolové deriváty, insekticídny a akaricídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278926

Dátum: 08.04.1998

Autori: Cramp Susan, Sinodis David, Outcalt Russel, Lopes Anibal, Timmons Philip, Kwiatkowski Patricia, Cain Paul

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36

Značky: insekticídny, prostriedok, deriváty, akaricídny, obsahom, pyrolové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde X je halogén, tiokyanato-, alkyltio-, alkylsulfinylová, alkylsulfonylová, halogénalkyltio-, halogénalkylsulfinylová, kyano- alebo halogénalkylsulfonylová skupina, R1 je vodík, halogén, alkyltio-, alkylsulfinylová, alkylsulfonylová, amino-, alkylkarbonylamino-, halogénalkylkarbonylamino- alebo alkyltioalkylidéniminoskupina, R2 je vodík, halogén, kyano-, alkylová, halogénalkylová alebo...

Prostriedok na ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278529

Dátum: 06.08.1997

Autori: Nevill David John, Steck Bernhard

MPK: A01N 43/28, A01N 43/653, A01N 43/36...

Značky: ochranu, prostriedok, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje aspoň dve účinné látky, pričom ako zložku I obsahuje 3-kyano-4-(2,3-dichlórfenyl)pyrol ("Fenpiclonil") a ako zložku II obsahuje 1-{2-[2-chlór-4-(4-chlórfenoxy)feny]-4-metyl-1,3-dioxolán-2-ylmetyl}- H-1,2,4-triazol, a ktorý má synergicky zvýšený účinok pri potláčaní chorôb rastlín. Uvedený prostriedok je vhodný predovšetkým na ošetrovanie osiva rastlín.

N-Aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279841

Dátum: 09.11.1994

Autori: Furch Joseph Augustus, Donovan Stephen Francis, Kuhn David George

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34

Značky: n-aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly, akaricídne, prostriedky, moluscicídne, báze, insekticídne, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

N-Aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Ďalej sa opisujú insekticídne, akaricídne a moluskocídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

N-Substituované karbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279783

Dátum: 09.11.1994

Autori: Donovan Stephen Francis, Kuhn David George, Furch Joseph Augustus

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36

Značky: báze, použitie, n-substituované, insekticídne, prostriedky, karbonyloxyalkylpyroly, moluscicídne, akaricídne

Zhrnutie / Anotácia:

N-Substituované karbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Ďalej sa opisujú insekticídne akaricídne a moluskocídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

Pyroltiokarboxamidy, insekticídne a akaricídne prostriedky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280061

Dátum: 08.06.1994

Autori: Addor Roger Williams, Henegar Kevin Edward

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/337...

Značky: báze, akaricídne, pyroltiokarboxamidy, použitie, insekticídne, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Pyroltiokarboxamidy, ktoré sú užitočné pri hubení hmyzu a roztočov, pesticídne prostriedky na báze týchto zlúčenín a ich použitie na ochranu rastlín pred napadnutím hmyzom a roztočmi.

N-Oxy- a tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280085

Dátum: 11.05.1994

Autori: Donovan Stephen Francis, Kuhn David George, Furch Joseph Augustus

MPK: A01N 43/78, C07D 207/34, A01N 43/36...

Značky: moluscicídne, použitie, prostriedky, tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly, insekticídne, akaricídne, báze, n-oxy

Zhrnutie / Anotácia:

N-Oxy- a tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), jednotlivé substituenty majú význam uvedený v opise, insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrolov, medziprodukty, 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrol, spôsoby ochrany rastúcich rastlín, ničenie hmyzu, nematód a roztočov a prostriedky na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281358

Dátum: 15.07.1992

Autori: Barton Jerry Michael, Kuhn David George, Doehner Robert Francis, Kameswaran Venkataraman

MPK: C07D 207/34, C07D 207/22, A01N 43/36...

Značky: pyrol, medziprodukty, prostriedky, rastúcich, ochrany, 2-aryl-5-(trifluórmetyl, spôsob, pyrolov, rastlín, výroby, hmyzu, ničenie, účel, nematód, roztočov, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolov všeobecného vzorca (IV), kde R1 je alkyl s 1 až 6 C W je CN, NO2 alebo CO2R2 X je Br, Cl alebo I L je H alebo halogén M a R sú nezávisle H, alkyl s 1 až 3 C, alkoxy s 1 až 4 C, alkyltio s 1 až 4 C, alkylsulfinyl s 1 až 4 C, alkylsulfonyl s 1 až 4 C, CN, NO2, Cl, Br, F, I, CF3, R3CF2Z, R4CO alebo NR5R6 a ak sú M a R v susedných polohách, môžu spoločne s uhlíkovými atómami, na ktorých sú naviazané,...

1-Arylpyroly, pesticídny prostriedok tieto zlúčeniny obsahujúci a spôsob hubenia škodcov rastlín s použitím týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278954

Dátum: 13.05.1992

Autori: Hall Lee, Vors Jean-pierre, Kwiatkowski Patricia, Timmons Philip Reid, Cain Paul, Lopes Anibal, Outcalt Russel James, Sinodis David Neal

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34, C07C 255/33...

Značky: škodcov, spôsob, tieto, použitím, 1-arylpyroly, pesticídny, zlúčeniny, obsahujúci, rastlín, zlúčenín, hubenia, týchto, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 1-arylpyroly všeobecného vzorca (II), v ktorom hlavne X znamená skupinu všeobecného vzorca R5S(O)n, kde n znamená 0, 1 alebo 2 a R5 znamená CF3, CCl3, CF2Cl, CFCl2, CF2Br, CHF2, CHCl2 alebo CHClF, R1 znamená atóm brómu, SCH3, prípadne substituovanú metylovú skupinu alebo alkoxyalkilidéniminoskupinu, R3 znamená atóm vodíka, Y znamená atóm chlóru, X1, X2, X3 a X4 znamenajú atóm chlóru alebo atóm vodíka, sú užitočné ako pesticídy,...

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280893

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kuhn David George, Addor Roger Williams, Furch Joseph Augustus, Kremer Kenneth Alfred Martin

MPK: C07D 207/34, C07D 207/36, A01N 43/36...

Značky: spôsob, výroby, 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby insekticídne, akaricídne a nematocídne účinných zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde W predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetyl alebo atóm vodíka Y predstavuje kyano, nitro alebo CO2R, kde R predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka L predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu M predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru, brómu alebo jódu, trifluórmetyl- nitro- alebo OR1, kde R1 predstavuje alkyl s 1 až 3...

N-acylované arylpyroly, spôsob ich prípravy a spôsob potláčania hmyzu alebo roztočov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279019

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kremer Kenneth Alfred Martin, Diehl Robert Eugene, Donovan Stephen Francis, Addor Roger Williams

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34, C07D 207/42...

Značky: n-acylované, hmyzu, potláčania, roztočov, spôsob, arylpyroly, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka N-acylovaných arylpyrolov so všeobecným vzorcom (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu ich prípravy a spôsobu potláčania hmyzu alebo roztočov pomocou týchto látok.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268172

Dátum: 14.03.1990

Autori: Williams Robert, Staub Theodor, Dahmen Heide, Nyfeler Robert

MPK: A01N 43/36

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...1 mořont za použit nodbytku mořidla.va fongícídnia prootřadku podla vyntlazu aa ůćínna látka, tj. 3 ~kyan-4(2,3-dichlorłanyl) pyrrol. používa apolačna a obvyklýaí poaocnýaí látkami,ktorých aa poulívt při přípravl proatřadku. K tomuto ůčalu ao őčínni latka zpracovava například na aaulzní koncantraty, na paaty. ktoré lza aplikovat natíranía na roztoky. ktara lza příao rozatříkovat nabo ktora aa Jałtě dala řadí. na hľadané aaulza. anlćltolnd...

Fungicidní prostředek pro ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262664

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szejtli József, Kiniczky Márta, Bánky Erzsébet, Tétényi Magda, Bernáth Jenö, Tétényi Péter, Dobos Éva

MPK: A01N 43/54, A01N 43/36, A01N 43/52...

Značky: prostředek, ochranu, rostlin, fungicidní

Text:

...v tom,že ve vodném roztoku kromě molekulárně dispergované to jest skutečně rozpuštěné účinné složky e mycelíe sestávajícího z několika molekul nebo z jejich shluků m 1 krokrystal, míkrokapičk-a se v molekulárně dispergované podobě vyskytuje i inkluzní komplexní sloučenine cyklodextrinu s účinnou složkou.Poněvedž uvedená soustava je charakterizována nezvykle dynamickou rov-nováhou(do 10 s 1, má účinná složka začleněnádo inkluzní komplexní...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250657

Dátum: 14.05.1987

Autori: Marzolph Gerhard, Brandes Wilhelm, Hänssler Gerd, Reinecke Paul, Blank Heinz Ulrich

MPK: A01N 43/36

Značky: způsob, prostředek, fungicidní, účinné, složky, výroby

Text:

...skupinu a isopropylkarbonylovou skuplnu, karbonylamínoskupinu, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu, cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, n-propoxykarbonylovou skupinu a isopropoxykarbonyloVou skupinu, hydroxyskupinu, formyloxyskupinu, acetoxyskupinu, formylaminoskupinu a acetaminoskupinu, aminoskupinu, methylaminoskupinu,...

Insekticidní prostředek pro hubení vši dětské a ektoparazitů domácích zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238753

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiker Soběslav, Rupeš Václav, Moravec Josef, Prachař Otakar

MPK: A01N 43/36

Značky: domácích, zvířat, hubení, prostředek, dětské, ektoparazitů, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení reziduálních účinků fixací účinných insekticidních látek pomocí makromolekulárních polymerů s vysokou substantivitou k vlasům a pokožce. Fixace účinných látek je dána jednak uvedenou substantivitou polyvinylpyrrolidonu nebo jeho kopolymerů nebo jeho derivátů k polypeptidům a jednak schopností těchto polymerů tvořit adukty s řadou organických sloučenin. Dalším přínosem použití těchto polymerů jsou jejich protetivní účinky.

Herbicidní prostředek s přísadou chránící kulturní rostlinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232746

Dátum: 15.01.1987

Autori: Green Laddie Lee, Rodriquez Benjamin Pagurayan, Duerksen Charles John

MPK: A01N 37/20, A01N 43/76, A01N 43/36...

Značky: prostředek, herbicidní, přísadou, rostlinu, chránící, kulturní

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek obsahuje jako herbicidně účinnou složku pyrrolidonovou sloučeninu a jako chránicí složku pro kulturní rostliny obecného vzorce kde znamená R3 ethylovou skupinu nebo allylovou skupinu, R4 benzylovou skupinu nebo allylovou skupinu, nebo R3 a R4 vytvářejí spolu s atomem dusíku, ke kterému jsou vázány, 2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidinovou skupinu, za hmotnostního poměru protijedu k pyrrolidonové sloučenině 0,001 : 1 až 30: 1.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241547

Dátum: 16.07.1985

Autor: Wolff Willi

MPK: A01N 43/36

Značky: složky, způsob, prostředek, výroby, fungicidní, účinné

Text:

...se vzniklý hxalJogeąncova.ný prroćiukt pokud je to žádouzcí ~ převode popřípzdě vv pří-tomínosfri rozpowuštěrdla,kąieíré je za reakčnich podmínek inertní, při ieigloíiách mezi O C a 150 °C a popřípadě v příłnonnností izoakčznino lcatalyzátíouru reekcí se solí obecného vzorce Vshoiva uvedený význam aznamená kationt aílkąalixckéhío kovunebo kovu arlkaxlicke zeminy, jako například kia-tiont vápniku Ca, hořčiku Mg, sodí ku Nie nebo drxaslíku...