A01N 43/12

Derivát 1-heterodiénu a činidlo na potláčanie škodlivých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17504

Dátum: 17.12.2009

Autori: Kutose Koichi, Kanazawa Jyun, Takahashi Jyun, Yano Makio, Morohoshi Jyunko, Hamamoto Isami

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 43/12...

Značky: potláčanie, činidlo, škodlivých, derivát, 1-heterodiénu, organizmov

Text:

...skupinu, pyrimidín-4-ylovú skupinu, pyrimidln-5-ylovú skupinu, pyridazín-3-ylovú skupinu. pyridazin-4-ylovú skupinu a triazinylovú skupinu.0013 Vo vzorci (2) sú W. A, R 1, m a n rovnaké ako bolo definované vyššie, X predstavuje atóm kysllka alebo atóm slry, R 2 predstavuje voliteľne substituovanú C 16 alkylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkenylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkinylovú skupinu, voliteľne...

Herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12028

Dátum: 20.12.2007

Autori: Lockett John, Morgan Craig

MPK: A01N 43/08, A01N 37/40, A01N 33/18...

Značky: herbicídne, kompozície

Text:

...rástla, zatiaľ čo rast okolitých burín je kontrolovanýKompozícia sa výhodne aplikuje na plodiny s použitím hydraulickej striekačky, po vzídeníplodín, a primárne pôsobí prostredníctvom absorpcie koreňmi.Pšenica, genus Triticum, jestvuje ako celý rad typov. Tvrdá pšenica (T. durum) a pšenica dvojzrnná sú tetraploidnými pšenicami. Hexaploidné pšenice zahrnujú pšenicu špaldovú, pšenicu -compact wheat (Triticum compactum) a pšenicu chlebovú....

Herbicídny prostriedok vo forme pevných hotových prípravkov, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281281

Dátum: 19.02.1992

Autori: Wieschollek Raphael, Feucht Dieter

MPK: A01N 43/707, A01N 43/12, A01N 47/22...

Značky: hotových, prípravkov, výroby, formě, pevných, herbicídny, použitie, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok na ničenie burín, obzvlášť v repných kultúrach, v pevnej forme, najmä vo forme vo vode dispergovateľného granulátu. Tento prostriedok obsahuje kombináciu metamitrónu (I) a etofumezátu (II) a /A/ fenmedifamu (III) alebo /B/ fenmedifamu (III) a desmedifamu (IV) alebo /C/ desmedifamu (IV) v zmesi s pomocnými látkami, pričom hmotnostný pomer účinných látok (I) : (II) : (III), príp. (III) : (IV), príp. (IV) je (1) :...

Herbicidní prostředek na bázi derivátů difenyletheru a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262441

Dátum: 14.03.1989

Autor: Clark Miachel

MPK: A01N 43/12

Značky: herbicidní, derivátů, bázi, prostředek, výroby, složky, účinné, difenyletheru, způsob

Text:

...přírodní a syntetické hlinky a křemičitany, například přírodní oxidy křemičité, jako jsou rozsivkové zeminy, křemičitany hořečnaté, jako jsou mastky, křemičítany hořečnatohlinité. jako jsou atapulgity a vermikulíty, křemičitany hlinité, jako jsou kaclinity, montmorlllonity a slídy, uhličitan vápenatý, sívran vá 262441penatý, síran amonný, syntetické hydratovane oxídy křemičíté a syntetické křemičitany vápenate nebo hliníté, prvky,...

Spôsob výroby pesticídne účinných 3-aryloxymetylénftalidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257137

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: A01N 43/12, C07D 307/88

Značky: účinných, pesticídne, 3-aryloxymetylénftalidov, spôsob, výroby

Text:

...všeobecného vzorce I sú herbicldne účinné lát 257137ky Lécovvá M., Priehradný S. čs. patent 135 4512, 1970, sú insektícidne účinné látky typu juvenoidov Lácová M., Paulov Š., Paulovová J., čs. aut. osv. 190 783, 1978), Paulovová I., Paulov S., Lácová M. Učinky 3-aryloxymetylénttalidov na vývoj komárov Culex pipiens Molestus, Biologie Bratislava 33, 2, 127, 1978.Nasledujúci príklad ozrejmuje, ale neobmedzuje Inožnosti...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lányi György, Pap László, Nagy Lajos, Visnyovszky Mária, Dénes Valéria, Somfai Éva, Radvány Erzsébet, Szegó András, Detre Tamás

MPK: A01N 43/12

Značky: insekticidní, prostředek, výroby, složky, způsob, účinné, akaricidní

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Prostředek pro omezování růstu nežádoucí vegetace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236486

Dátum: 16.03.1987

Autor: Zimmerman Donna Frieze

MPK: A01N 43/64, A01N 43/12, A01N 43/54...

Značky: nežádoucí, prostředek, vegetace, omezování, růstu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro omezování růstu nežádoucí vegetace, vyznačující se tím, že obsahuje vedle povrchově aktivního činidla a pevného nebo kapalného ředidla účinné množství účinné látky obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená skupinu obecného vzorce CO2R6, SO2CH3 nebo SO2H(CH3)2, přičemž R6 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená atom vodíku nebo metylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 nebo 2 atomy...