A01N 43/08

Derivát 1-heterodiénu a činidlo na potláčanie škodlivých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17504

Dátum: 17.12.2009

Autori: Morohoshi Jyunko, Yano Makio, Takahashi Jyun, Kanazawa Jyun, Kutose Koichi, Hamamoto Isami

MPK: A01N 43/10, A01N 43/12, A01N 43/08...

Značky: škodlivých, činidlo, 1-heterodiénu, potláčanie, derivát, organizmov

Text:

...skupinu, pyrimidín-4-ylovú skupinu, pyrimidln-5-ylovú skupinu, pyridazín-3-ylovú skupinu. pyridazin-4-ylovú skupinu a triazinylovú skupinu.0013 Vo vzorci (2) sú W. A, R 1, m a n rovnaké ako bolo definované vyššie, X predstavuje atóm kysllka alebo atóm slry, R 2 predstavuje voliteľne substituovanú C 16 alkylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkenylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkinylovú skupinu, voliteľne...

Nové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19815

Dátum: 09.12.2009

Autori: Taylor John Benjamin, Wailes Jeffrey Steven, Govenkar Mangala, Jeanmart Stephane André Marie

MPK: A01N 43/10, A01N 43/36, A01N 43/08...

Značky: herbicidy, nové

Text:

...vybranou zo skupiny,ktorú tvoria C 1-C 4 alkyl, Cl-Cghalogénalkyl, Cl-Cgalkoxy, Ci-Cghalogénalkoxy, kyano, nitro,halogén, Cl-Csalkyltio, Ci-Csalkylsulfinyl alebo Ci-Csalkylsulfonyl, aleboR 6 a R 7 alebo R 8 a R 9 spoločne s atómami uhlíkov, na ktorých sú viazané, tvoria prípadne substituovaný karbocyklický kruh alebo prípadne substituovaný heterocyklyl, alebo R 5 a R 6spoločne tvoria väzbu aHetAr je heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný...

Herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12028

Dátum: 20.12.2007

Autori: Lockett John, Morgan Craig

MPK: A01N 33/18, A01N 37/40, A01N 43/08...

Značky: herbicídne, kompozície

Text:

...rástla, zatiaľ čo rast okolitých burín je kontrolovanýKompozícia sa výhodne aplikuje na plodiny s použitím hydraulickej striekačky, po vzídeníplodín, a primárne pôsobí prostredníctvom absorpcie koreňmi.Pšenica, genus Triticum, jestvuje ako celý rad typov. Tvrdá pšenica (T. durum) a pšenica dvojzrnná sú tetraploidnými pšenicami. Hexaploidné pšenice zahrnujú pšenicu špaldovú, pšenicu -compact wheat (Triticum compactum) a pšenicu chlebovú....

Herbicídne prostriedky ako disperzie obsahujúce diflufenikan a flurtamon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18241

Dátum: 14.03.2007

Autori: Frisch Gerhard, Rude Janine

MPK: A01N 25/04, A01N 43/08, A01N 43/40...

Značky: obsahujúce, flurtamon, herbicídne, diflufenikan, prostriedky, disperzie

Text:

...ďalšie agrochemicke účinne látky, výhodne flufenacet a ďalšie pomocné látkya prísady. Predložený vynález sa týka teda vodných disperzií, ktore obsahujúa) herbicídne účinné látky diilufenikan a flurtamon, b) jeden alebo niekoľko aniónových tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria nañalénsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produkty naftalénsulfonátov s formaldehydom, c) jeden alebo niekoľko neiónogénnych tenzidov zo skupiny,...

Fungicídne kompozície obsahujúce derivát amidu kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11878

Dátum: 10.08.2005

Autori: Nakamura Yuji, Mitani Shigeru, Yoneda Tetsuo

MPK: A01N 43/10, A01N 37/20, A01N 43/08...

Značky: fungicidně, kompozície, kyseliny, derivát, amidů, obsahujúce

Text:

...ktorý môže byť substituovaný X, nañyl, ktorý môže byť substituovaný X,heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X, alebo kondenzovaný heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X B je S-členný heterocyklícký kruh, ktorý je substituovaný Y X je halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, dialkylaminoalkyl, alkinyl,trialkylsilylalkinyl, hydroxy, alkoxy, halogénalkoxy, alkoxyalkoxy, cykloalkyl, nítro, fenyl,fenylalkinyl, pyridyloxy,...

Fungicídna kompozícia a spôsob zlepšeného biologického odbúravania rastlinných fungicídov metalaxylu alebo benalaxylu v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 284261

Dátum: 11.11.2004

Autori: Nuninger Cosima, Goggin John Edward Nicholas, Ellgehausen Holm, Sozzi Dino

MPK: A01N 37/46, A01N 43/08

Značky: rastlinných, spôsob, zlepšeného, biologického, benalaxylu, odbúravania, fungicídov, kompozícia, pôde, fungicídna, metalaxylu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie R-enantioméru metalaxylu alebo benylaxylu má za následok výrazne zvýšenú biologickú odbúrateľnosť týchto rastlinných fungicídov v pôde a vyššiu účinnosť na rastlinách, v porovnaní s údajmi pre racemické účinné látky. Fungicídne kompozície majúce uvedené zlepšené vlastnosti obsahujú ktorýkoľvek z týchto fungicídov s obsahom R-enantioméru viac ako 70 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo účinnej látky. Ďalej sa opisuje spôsob ničenia...

Baktericídna kompozícia a spôsob potláčania chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19040

Dátum: 29.10.2004

Autori: Higuchi Koji, Kanamori Fumio, Ogawa Munekazu, Kominami Hidemasa, Okomoto Tomohiro, Nishimura Shigeyuki, Nishide Hisaya, Mitani Shigeru, Kanbayashi, Nishimura Akihiro, Minamida Koji, Tanimura Toyoshi

MPK: A01N 37/34, A01N 37/06, A01N 35/04...

Značky: potláčania, spôsob, chorôb, baktericídna, kompozícia, rastlín

Text:

...je zlúčenina opísaná v The PesticideManual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 940-941. Fumarát oxpokonazolu je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 699. Tebukonazol je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual(dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 864-865. Imibenkonazol je zlúčenina opísaná V The Pesticíde Manual (dvanáste...

Synergické kombinácie fungicídnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20047

Dátum: 12.10.2004

Autori: Wachendorff-neumann Ulrike, Rieck Heiko, Suty-heinze Anne, Elbe Hans-ludwig, Dunkel Ralf, Dahmen Peter

MPK: A01N 43/10, A01N 37/22, A01N 43/08...

Značky: kombinácie, synergické, látok, fungicídnych

Text:

...Plasmopara víticola druhy Bremía, ako napríklad Bremia lactucae druhy Peronospora, ako napríklad Peronospora pisí alebo P. brassicae druhy Erysiphe-Arten, ako napríklad Erysiphe graminis druhy Sphaerotheca, ako napríklad Sphaerothecafulíginea druhy Podosphaera, ako napríklad Podosphaera leucotrícha druhy Venturia, ako napríklad Venturia ínaequalís druhy Pyrenophora, ako napríklad Pyrenophora teres alebo P. graminea (konidiová forma...

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Finley Charles, Walter Helmut, Landes Max, Sievernich Bernd, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf

MPK: A01N 35/10, A01N 43/08, A01N 43/10...

Značky: obsahujúca, spôsob, prostriedok, herbicídna, herbicídny, cyklohexenonoximéter, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Kompozícia na vábenie lykožrútov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281824

Dátum: 15.06.2001

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01N 37/06, A01N 43/08

Značky: kompozícia, vábenie, lykožrútov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na vábenie lykožrútov je určená najmä na monitorovanie výskytu a hromadný odchyt lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus), prípadne súčasne s lykožrútom smrekovým (Ips typographus), je vhodná najmä na aplikáciu do lapačov a feromónových dispenzorov. Ako účinnú zložku obsahuje zmes derivátu kyseliny dekadiénovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená metylovú alebo metoxypropylovú skupinu, a najmenej jedného furylového...

Fungicídne zmesi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283740

Dátum: 14.08.2000

Autori: Schelberger Klaus, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert, Leyendecker Joachim, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Müller Bernd, Birner Erich

MPK: A01N 47/24, A01N 43/08, A01N 37/50...

Značky: použitie, zmesí, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje v synergicky účinných množstvách karbamáty vzorca (Ia) a aspoň jednu účinnú zlúčeninu vzorca (II.1) až (II.5), kde T znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, alkylovú alebo cykloalkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 4, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2.

Herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279721

Dátum: 08.03.1995

Autori: Gamblin Alan, Rognon Jacques

MPK: A01N 47/30, A01N 43/40, A01N 43/08...

Značky: kompozícia, herbicídna, kontroly, rastu, spôsob, burín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídna kompozícia obsahujúca flurtamon a diflufenican a jej použitie na kontrolu rastu burín.

Herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280309

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rognon Jacques

MPK: A01N 43/08

Značky: rastu, burín, kompozícia, herbicídna, kontroly, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna kompozícia obsahuje synergicky herbicídne účinné množstvo 5-(metylamino)-2-fenyl-4-[3-(trifluórmetyl)-fenyl]-3(2H)furanónu, známeho pod názvom flurtamon, a 2-chlór-6-nitrofenoxyanilínu, ktorý je známy pod názvom aclonifen, v kombinácii s herbicídne prijateľným riedidlom alebo nosičom a/alebo povrchovo aktívnym činidlom a spôsob kontroly rastu burín v danej lokalite pomocou tejto herbicídnej kompozície.

Nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270216

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chene Alain, Caruhel Pascal

MPK: A01N 43/16, A01N 43/08, A01N 43/10...

Značky: prostředek, nematocidní, výroby, látek, účinných, způsob

Text:

...citani, str. 382) reagovat ee olí obecného vzorceM hal ve kterém hal znamená atom helogenu a M představuje atom alkaliokěho kovu nebo kovu alkalické zeminy, zejména lithie, so díku nebo draslíku.Sloučeníny obecného vzorce IV jsou, s výjimkou 2-(hydroxymethyl)tetrahýdropyran-tosylátu nově. Tyto látky je možno připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce VR má shora uvedený význam,se eloučeniuou obecného vzorce III v přítomnosti akoeptoru...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261449

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František, Hudec Josef

MPK: A01N 43/08

Značky: stimulátor, rastu, rastlín, regulátor

Text:

...oaya-dichlör-y-butyrolaktónu, 6 až 25 0/0 hmot. a,oąy-trichlor-y-butyrolaktonu a 0,1 až 5 0/0 hmot. y-butyrolaktónu. Výhodou stímulátora a/alebo regulátora rastlín podľa tohto vynálezu je vysoká biolorická účinnosť nielen pri aplikácii v morení zrna, ~ale aj pri aplikácii postrekom rastlín vodnými roztokmi a to dokonca okoncentrácii účinnej látky rádove len 1043 perc. hmot. Ďalej dlhá životnost, prakticky neobmedzené sklaclovateľnost, pritom...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261190

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František

MPK: A01N 43/08

Značky: rastu, stimulátor, regulátor, rastlín

Text:

...dokonca o koncentrácii účinnej látky rádove len 105 hmot. Ďalej dlhá životnosa, prakticky neobmedzená skladoveteľnosť, pritom zdravotná nezávadnost V neposlednom rade technická dostupnosť chloráciou a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov minerálnych hnojiv, tak aj pplymérov a kopolymérov okludujúcich semená, zrno apod.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch jemne rozptýlených kvapiek,...

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František, Hudec Jozef

MPK: C07B 39/00, A01N 43/08

Značky: rastu, výroby, regulátora, stimulátora, rastlín, spôsob

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Moridlo semien kultúrnych rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254669

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hudecová Daniela, Beška Emanuel, Varkonda Štefan, Konečný Václav

MPK: A01N 43/08

Značky: mořidlo, kultúrnych, rastlín, semien

Text:

...infikovali vodnou suspenziou mikromycéty Fusaria konídií Zldñovej kultúry 250 000 konídií . ml 1 a vysušili pri laboratórnej teplote do pôvodnej hmotnosti. Nainfikované obilky sa na elektrickej trepačke na-morili skúšanými zlúčeninami v dávke 2,1, 0,5, 0,25, kg účinnej látky.t 1 osiva. Namorené obilky sa po 48 hodinách vysadili na agarovú živnú pôdu do Petriho misiek 4 25 obiliek. Po 48- a 72 hodinovej inkubácii pri teplote 22 C sa...

Prostředek proti bakteriálním chorobám rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252485

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rácz István, Detre Tamás, Oros Gyula, Sós József, Szegoe András, Ángyán Sándor, Mármarosi Katalin

MPK: A01N 43/08

Značky: chorobám, bakteriálním, proti, prostředek, rostlin

Text:

...michíganense u rajčete a Coxynebacterium nebraskaenae u kukuřice. Agrobacterium tumefaciens vyvoiává velké nádory na množícím materiálu různých druhů ovoce a vhmé révy a infikovaný materiál je nepoužítelný. Zvláště škodlivé jsou fythopathogenni bakterie z čeledi Erwinia, ktoré způsobují vlhkou hnilobu produktů při skladování, zejména produktů s vysokým obsahom vody a také poškozují množicĺ materiál, jako hlízy a cibule,tyto...

3,4-Dichlór-5-(5-aryl-2-furoyl)oxy-2(5H)furanóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248919

Dátum: 12.03.1987

Autori: Konečný Václav, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: A01N 43/08, C07D 307/34

Značky: 3,4-dichlór-5-(5-aryl-2-furoyl)oxy-2(5h)furanóny, přípravy, spôsob

Text:

...zmiešaným anhydridom vzoroa IIIkde X má horeuvedený význam, pôsobí na kyselinu mukochlórovú V benzene alebo toluéne priVýhody spôsobu pripravy,zlúCen 1 n I podľa vynálezu spočívajú okrem iného V tom, že sa reakcia chloridov alebo zmiešaných anhydridov 5-aryl-2-furánkarboxylových kyselín s 3,4-dichlór-2/SH/furanonom uskutočňuje v jednom stupni v nenárocných podmienkach s dobrýmvyťažkom, pričom sa získajú zlúčeniny I.Nasledovné príklady...

Substituované 3,4-dichlór-5-propenoyloxy-2(5H)-furanózy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248918

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Konečný Václav, Kováč Jaroslav, Koraňová Anna

MPK: A01N 43/08, C07D 307/34

Značky: spôsob, substituované, 3,4-dichlór-5-propenoyloxy-2(5h)-furanózy, přípravy

Text:

...0 °C.Výhody spôsobu prípravy zlúčenín podľa vynálezu spočívajú okrem iného y tom, že sa reakcia chloridov alebo zmiešaných anhydridov substituovaných kyselín propénových 3 kyselinou mukochlőrovou uskutočňuje v jednom stupni v nenáročných podmienkach s dobrým výťazkom sa získajú zlúčeniny I.Nasledovné príklady ilustrujú, ale neobmedzujú nové látky a spôsob ich prípravy.3,4-dichlór-5-hydroxy-2-furančn /2,1 9/ V benzéne 15 ml a chloŕid kyseliny 3...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248215

Dátum: 12.02.1987

Autori: Varkonda Štefan, Krutošíková Alžbeta, Hudecová Daniela, Konečný Václav

MPK: A01N 43/08

Značky: prostriedok, fungicídný

Text:

...vynálezu sa môže pohybovať v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia. Obecne obsahujú ,používané prípravky 0,001 až 5 0/0 váhových účinnej latky.Nasledujúce príklady bližšie ozrejmujú,ale neobmedzujú predmet vynálezu.K testom boli použité nasledovné zlúčeninyStanovenie antifungávlneho účinku na Tilletia caries.Petriho misky Q 10 cm sa snaplnia jemne preosiatou a vysterilizovanou 150 °C počas 2 lhod.) zeminou 40 g), ktorá sa po...

1- / 5-nitro-2-furyl/- 2- bróm – acetylén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233972

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: A01N 43/08

Značky: spôsob, acetylén, přípravy, bróm

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu novej látky 1-(5-nitro-2-furyl)-2-bromacetylénu vzorca Podstata spôsobu prípravy látky podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-nitro-2-furylvinylidénbromid reaguje s alkalickými hydroxidmi, alkoholátmi, benzyltpimetylamoniumhydroxidom, tetrabutylamoniumhydroxidom v prostredí organických rozpúšťadiel ako sú étery, aromatické kvapalné uhlovodíky, alkoholy alebo ich zmesi s vodou v rozmedzí teplôt -10 až 40 oC. Látka podľa...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246434

Dátum: 13.03.1986

Autori: Novák Mirislav, Bischov Miloslav, Chobot Jioí, Štiller Zbynik

MPK: A01N 43/08

Značky: prostriedok, fungicídný

Text:

...aglomeráciou, impregnáciou alebo obalovanim, prípadne en~ kapsuláciou.Podiel účinných látok v použitej apiikačrnej forme podľa vynálezu sa môže pohybe-vvať v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia. obecne obsahuju používané pripravky -U,0 D 1 až 5 0/0 vávhových účinnej látky.Nasledujúce príklady bližšie ozrejmujü,ale neobsahujú predmet vynálezu.K testom boli použité nasledovné zlúčeninyP r i k 1 a d 1 Stanovenie antifungálneho...