A01N 39/04

Kompozícia obsahujúca kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20758

Dátum: 08.03.2012

Autor: Wacker Andreas

MPK: A01N 25/10, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: kopolymery, obsahujúca, kompozícia

Text:

...a teda z petrochemických surovín. Vsúvislosti s pribúdajúcim nedostatkom a zdražovaním surového oleja a jeho následných produktov, ako aj s rastúcim povedomím k ochrane životného prostredia existuje vzrastajúca potreba formulačných pomocných prostriedkov, ktoré by využívali prírodnú surovinovú základňu.0010 Existuje tak potreba formulačných pomocných prostriedkov novéhodruhu, ktoré by nemali vyššie uvedené nevýhody a ktoré by sa mohli použiť...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18536

Dátum: 22.08.2008

Autori: Schmitzer Paul, Satchivi Norbert, Yerkes Carla, Wright Terry

MPK: A01N 35/10, A01N 37/40, A01N 37/22...

Značky: synergický, ryžové, herbicídny, herbicidy, obilné, kyseliny, prostriedok, obsahujúci, pyridín-karboxylové

Text:

...Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a Vysoko doplnkové. Napriklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a pyridínkarboxylovej kyseliny vzorca (I) vykazuje synergický účinok pri regulácii Alopecurus myosuroides L (ALOMY), Apera spica-venti L (APESV), Avena fatua L (AVEFA), Lolium multiflorum L...

Zlúčeniny odvodené z herbicídov zložených z karboxylových kyselín s tetraalkylamóniom alebo s (arylalkyl)trialkylamónium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20313

Dátum: 26.02.2008

Autori: Tank Holger, Zettler Mark, Ouse David, Kramer Vincent, Pearson Norman

MPK: A01N 37/40, A01N 25/00, A01N 39/02...

Značky: odvodené, karboxylových, zložených, arylalkyl)trialkylamónium, herbicídov, kyselin, zlúčeniny, tetraalkylamóniom

Text:

...alebo miesto vegetácie, ako aj premeregentne na pôdu (pred sejbou0008 Pokiaľ nie je špecificky obmedzené inak, termín alkyl,ako aj odvodené názvy ako arylalkyl, ako sú použité V tomto dokumente, zahŕňajú do svojej pôsobnosti priamy reťazec,rozvetvený reťazec a cyklické skupiny. Ak nie je uvedené inak,každá z nich môže byť nesubstituovaná, alebo substituovaná s jedným, alebo viacerými substituentami, zvolených z halogénov,hydroxy,...

Herbicídna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20188

Dátum: 20.12.2007

Autori: Kobayashi Masanori, Hanai Ryo, Honda Hisashi, Yamaji Yoshihiro

MPK: A01N 33/18, A01N 35/10, A01N 39/04...

Značky: herbicídna, kompozícia

Text:

...je možné dosialmuť herbicídneúčinky v ranom štádiu účinky sú predĺžené ďalej sa dajú získať dostatočné účinky V dávkenižšej, než je dávka, keď sa použijú samostatne súčasne je zaistená bezpečnosť pre ryžu, pšenicu, jačmeň, kukuricu, zrná ciroku, sóju, bavlník, cukrovú repu, trávnikovú trávu, ovocie alebopodobne a je možné dosiahnuť dostatočné herbicídne účinky jedinou aplikáciou. Tento vynálezbol uskutočnený na základe takýchto objavov.0011...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11412

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 39/04, A01N 25/32, A01N 37/40...

Značky: prostriedky, herbicídne, synergistické

Text:

...2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyl)-4-metylsulfony 1 benzoy 1 cyk 1 ohexán-LB-dión ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (zložka B) zo súboru B 3 syntetických auxínov 2,4-D (33.1),clopyralid (B 3.2), dicamba (B 3.3), diflufenzopyr (B 3 .4), tluroxypyr (B 3.5), pričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 3 (zložka B) v hmotnostnom pomere l 2000 až 2000 l.názvami,...

Spôsob výroby soli s alkalickým kovom alebo kovom alkalických zemín 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255380

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vavrinec Ferdinand, Poór Robert, Mravec Ján, Maczek Ján

MPK: C07C 53/134, A01N 39/04

Značky: alkalických, spôsob, kyseliny, výroby, zemin, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, alkalickým, kovom

Text:

...použiť i kombinácie vodných roztokov alkalických hydroxidov a ebo uhličitanov. Neutralizáciu taveniny pri uvedenej teplote možno uskutočniť hydroxidom, Lihličitanom, kysličníkom alkalického kovu alebo kovu alkalických zemĺn.Počas neutralizácie pri teplote 85 až 100 stupňov Celzia sa neutralizačná Voda samovolne uvoľňuje z reakčného priestoru a odchádza z taveniny neutralizovanej Z-mety 1-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vo forme vodných pár,...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Grössl Jioí, Pidermann Bohumil, Žáeek Václav, Pokorný František, Mojžíš Vratislav, Javurek Jan, Hájek Vladimír, Krasnický Slavomír, Šolc Jaroslav

MPK: C02F 1/66, C07C 59/70, A01N 39/04...

Značky: kyseliny, odpadnej, výroby, spôsob, úpravy, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, chlorovodíkovej

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242170

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dědek Vladimír, Žineák Ján, Nestor Ivan, Ragan Emil, Džupon Miroslav, Žák František, Riško Pavol

MPK: A01N 39/04, C07C 59/70

Značky: přípravy, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny

Text:

...podľa vynálezu je, že sa použije odplyn chlóru, ktorý doteraz unikal do ovzdušia a nevyužíval sa. Oproti čs. AO č. 179 200 sa zníži spotreba NaClO, ako i minerálnej kyseliny. Vzhľadom k tomu, že sa chlôr nebude odvádzať do ovzdušia, zabráni sa tvorbe exhalátov z výrobne. Súčasne sa znížením spotreby minerálnych kyselín zníži množstvo minerálnych solí V tadpadiových vodách. Časť minerálnych kyselín sa nahradí...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240481

Dátum: 15.08.1987

Autori: Dancsó András, Skötsch Carlo, Baumert Dietrich, Jurák Ferenc, Krähmer Hansjörg, Kis-tamás Attila

MPK: C07C 59/70, A01N 39/04

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob, kyseliny, přípravy

Text:

...U,Ei 1.až 5 0/0 hmot. po odfiltr-ovamí Z-metyl-tl-clrlórfenoxyoctowej kyseliny z predchádzajúcej várky, nazriedenie koncentrovanej minerálnej kyseliny koncentrácie 10 až 990/0 hmot.Oproti CS AO č. 179 200 vzniká ovela mew nej odpadných vôd, pričom sa zníži ich ky-slost a množstvo Z-metyl-tl-chlórfenoxyoctovej kyseliny v nich. V recirkulačnych matečných kyselinách sa nachádza 2 .až 15 g/l 2-metyl-ti-chlórien-oxyoctovejstvo odpadných...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232702

Dátum: 15.01.1987

Autor: Feeny Richard William

MPK: A01N 39/04, A01N 43/56

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek ve kterém R1 znamená methyl, R2 C1-H alkyl, Y, Y´, Z a Z´, které mohou být totožné nebo odlišné, znamenají atom halogenu, atom vodíku, methyl, methoxyl, X znamená aniont mající náboj od 1 do 3 a m znamená celé číslo 1, 2 nebo 3 a z fenoxyacetátové sloučeniny obecného vzorce VII, ve kterém R3 znamená atom chloru nebo methyl, R4 znamená atom vodíku nebo methyl, R5 znamená skupinu - OR6 nebo -OM, kde R6 znamená atom vodíku,...

Estery 2-aryloxyacetylbenzoovej kyseliny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239406

Dátum: 13.06.1985

Autori: Grmelová Vira, Poikryl František, Soueek Jan, Halámek Emil

MPK: A01N 39/04, C07C 69/78

Značky: 2-aryloxyacetylbenzoovej, kyseliny, estery, spôsob, přípravy

Text:

...soli vyšších alkoholsulfátov, steeryltrinetylanoniumchlorid, polyoxietylónelkylfenylětery e laurylbetein a čalšie.Eetery 2 ~eryloxyacetylbenzoovej kyseliny podľa vynálezu sa môžu používať samotné alebo sa môžu nanášať na pôdu alebo na miesto určenia vo forme zmesi s hnojivemi alebo s inými poľnohospodárskymi alebo zehrednickymi priprevkami.Pri používaní vo vyššie uvedených formách sa môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu meniť v...