A01N 37/52

Spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286590

Dátum: 02.01.2009

Autori: Conrath Uwe, Köhle Harald, Seehaus Kai

MPK: A01G 7/00, A01N 37/36, A01N 37/44...

Značky: spôsob, rastlín, proti, rezistencie, vírusom, indukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom, ktorý je charakterizovaný tým, že rastliny, pôda alebo semená sa ošetria s účinným množstvom zlúčeniny, ktorá sa absorbuje v rastlinách alebo semenách, pričom touto zlúčeninou je zlúčenina vzorca (I), v ktorom: X znamená halogén, C1-C4-alkylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu m znamená 0 alebo 1 Q predstavuje C(=CH-CH3)-COOCH3, C(=CH-OCH3)-COOCH3, C(=N-OCH3)-CONHCH3,...

Insekticídne benzamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20062

Dátum: 09.05.2007

Autori: Gomibuchi Takuya, Shibuya Katsuhiko, Yamazaki Daiei, Emoto Akira, Ito Masahito, Shimojo Eiichi

MPK: A01N 41/10, A01N 37/52, C07C 317/42...

Značky: benzamidíny, insekticídne

Text:

...X 3 a X 4 sú akoje definované skôr a prinajmenšom jedno z X 2 a X 4 je elektróny priťahujúca skupina, a hal je halogén, sa podrobia reakcii so zlúčeninamí vzorca (III) HS-A (III)kde R, R 2, R 3, X 1, X 2, X 3, X a A sú definované skôr, sa podrobia oxidácii vkde X, X 2, X 3, X 4 a A sú ako je definované skôr, sa podrobia reakcii so zlúčeninami vzorcakde X, X 2, X 3, X 4 a A sú ako je definované skôr a R 32 je perñuóralkyl, sa podrobia reakcii...

Benzamidoxímové deriváty, medziprodukty na ich prípravu, fungicídne kompozície s ich obsahom a ich použitie ako fungicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284626

Dátum: 04.07.2005

Autori: Lorenz Gisela, Wetterich Frank, Rheinheimer Joachim, Strathmann Siegfried, Ammermann Eberhard, Eicken Karl

MPK: A01N 37/52, A01N 43/10, A01N 43/56...

Značky: kompozície, obsahom, fungicidně, benzamidoxímové, použitie, fungicídov, přípravu, medziprodukty, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzadoxímové deriváty vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 predstavuje vodík alebo fluór R2 znamená C1-C4-alkyl, ktorý môže byť substituovaný kyanoskupinou, C1-C4-halogénalkyl, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkyl, C3-C6-alkenyl, C3-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C8-cykloalkyl-C1-C4-alkyl R3 predstavuje fenyl-C1-C6-alkyl, ktorý môže na fenylovom kruhu niesť jeden alebo viac substituentov zvolených zo skupiny...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2398

Dátum: 17.03.2005

Autori: Tormo I Blasco Jordi, Gewehr Markus, Scherer Maria, Schöfl Ulrich, Grote Thomas, Stierl Reinhard, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 43/90, A01N 37/52

Značky: fungicidně, zmesí

Text:

...aplikovaných účinných látokvykazovali zlepšený účinok proti choroboplodným hubám (synergistické zmesi).Na základe tohto boli nájdené zmesi definované v úvode. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasnou spoločnou alebo oddelenou aplikáciou zlúčeniny I a jednej zo zlúčenín ll alebo následnou oddelenou aplikáciou zlúčenín I a jednej zo zlúčenín ll dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako je tomu pri použití jednotlivých...

N-arylhydrazónové deriváty na ochranu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2516

Dátum: 02.12.2004

Autori: Hicks Carol, Cotter Henry Van Tuyl, Von Deyn Wolfgang, Olouomi-sadeghi Hassan, Kuhn David, Armes Nigel

MPK: A01N 37/52

Značky: osiva, ochranu, deriváty, n-arylhydrazónové

Text:

...pôdu), zanedbateľnú fytotoxicitu pri aplikácii na osivo a vhodnú pohyblivosť v záujme dosiahnutia potrebnej biologickej dostupnosti (v pôdePrekvapujúco sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca I sú vhodné na ochranuZlúčeniny vzorca l možno pripraviť podľa metód prípravy opisaných alebo uvedených odkazmi v EP-A 604 798 alebo ich modiñkácii.V definícii vyššie uvedeného vzorca l majú substituenty nasledujúce významy Halogén znamená fluór, chlór,...

Použitie derivátov N-arylhydrazínu na ničenie škodcov na iných poľnohospodárskych plodinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2137

Dátum: 02.12.2004

Autori: Armes Nigel, Kuhn David, Von Deyn Wolfgang, Koradin Christopher, Oloumi-sadeghi Hassan

MPK: A01N 37/52

Značky: poľnohospodárských, plodinách, n-arylhydrazínu, škodcov, iných, použitie, ničenie, derivátov

Text:

...ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré sú účinné proti širokému spektru iných ako poľnohospodárskych škodoov. V súlade s uvedeným,tu jestvuje potreba poskytnúť nové a zlepšené prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré by prekonali tieto problémy.Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť nové prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodcov, ktoré výhodne vykazujú zlepšené pesticídneZistili sme,...

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282899

Dátum: 05.12.2002

Autori: Müller Bernd, Ammermann Eberhard, Birner Erich, Strathmann Siegfried, Scherer Maria, Lorenz Gisela, Leyendecker Joachim, Saur Reinhold, Sauter Hubert, Schelberger Klaus

MPK: A01N 47/24, A01N 37/52

Značky: ničenia, zmesí, spôsob, fungicidně, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes, ktorá obsahuje v synergicky účinnom množstve aspoň jednu zlúčeninu vybranú z: karbamátov vzorca (I), kde T znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená atóm halogénu, C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, oxíméter karboxylátu vzorca (II) alebo oxíméter karboxylátu vzorca (III) a zlúčeninu vzorca (IV), kde R1 znamená C1-C4-alkyl, C2-C4-alkyl, C2-C4-alkenyl, C2-C4-alkenyl,...

Fungicídna zmes a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282795

Dátum: 11.11.2002

Autori: Müller Ruth, Sauter Hubert, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Saur Reinhold, Leyendecker Joachim, Schelberger Klaus, Bayer Herbert, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 47/24, A01N 37/52

Značky: spôsob, ničenia, škodlivých, fungicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes obsahujúca a) oximéter vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy, X znamená kyslík alebo amino (NH) Y predstavuje CH alebo N Z znamená kyslík, síru, amino (NH) alebo C1-C4-alkyl-amino (N-C1-C4alkyl) R' predstavuje C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C3-C6-alkenyl, C2-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C6-halogénalkinyl, C3-C6-cykloalkylmetyl alebo znamená benzyl, ktorý môže byť čiastočne alebo úplne...

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, prostriedok na tento účel, N- arylhydrazínové deriváty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281733

Dátum: 21.05.2001

Autori: Gronostajski Cynthia Emma, Kuhn David George, Lew Albert Chieh, Furch Joseph Augustus, Hunt David Allen

MPK: A01N 43/40, A01N 37/52, A01N 37/28...

Značky: účel, roztočových, hmyzích, škodcov, prostriedok, deriváty, hubenia, výroby, spôsob, arylhydrazínové

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, pri ktorom sa škodcovia alebo ich zdroj potravy, miesto kde sa vyskytujú alebo ich habitat uvedie do styku s insekticídne alebo akaricídne účinným množstvom N-arylhydrazínových derivátov všeobecného vzorca (I)
prostriedky na tento účel na báze uvedených zlúčenín
niektoré N-aryl-hydrazínové deriváty patriace pod všeobecný vzorec (I) a spôsob ich prípravy.

O-benzyloximétery, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280842

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kirstgen Reinhard, Mueller Bernd, Kardorff Uwe, Ammermann Eberhard, Harreus Albrecht, Lorenz Gisela, Sauter Hubert, Brand Siegbert, Oberdorf Klaus, Kuenast Christoph

MPK: A01N 37/34, A01N 37/36, A01N 37/42...

Značky: prostriedky, obsahom, o-benzyloximétery, fungicidně, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

O-benzyloxímétery všeobecného vzorca (I), kde X je Cu-C1-C4-alkyl, CH-C1-C4-alkyltio alebo N-C1-C4-alkoxy, Y je 0,5 alebo NR5, R1, R2 a R5 sú každý nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, Z1 a Z2 sú každý nezávisle H, halogén, metyl, metoxy alebo kyano, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie na ničenie húb, pričom sa týmito zlúčeninami ošetrujú huby alebo materiál, rastliny alebo semená, ktoré sú ohrozené napadnutím hubami alebo pôda.

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261228

Dátum: 12.01.1989

Autori: Clark Michael, Munro David

MPK: A01N 37/52

Značky: herbicidní, prostředek, způsob, výroby, účinné, látky

Text:

...nebo pentaerytritolem, kondenzáty těchto produktů s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, kondenzační produkty alifatických alkoholů nebo alkylfenolů, například p-oktylfenolu nebo p-oktylkresolu, s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, sulfáty a sulfonáty těchto kondenzačních produktů, alkalické soli nebo soli alkalických zemin s estery kyseliny sírová nebo sulŕonové s obsahem alespoň 10 atomů uhlíku v molekule, například laurylsulfát...