A01N 37/52

Spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286590

Dátum: 02.01.2009

Autori: Seehaus Kai, Conrath Uwe, Köhle Harald

MPK: A01N 37/44, A01N 37/36, A01G 7/00...

Značky: proti, rezistencie, spôsob, indukcie, rastlín, vírusom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom, ktorý je charakterizovaný tým, že rastliny, pôda alebo semená sa ošetria s účinným množstvom zlúčeniny, ktorá sa absorbuje v rastlinách alebo semenách, pričom touto zlúčeninou je zlúčenina vzorca (I), v ktorom: X znamená halogén, C1-C4-alkylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu m znamená 0 alebo 1 Q predstavuje C(=CH-CH3)-COOCH3, C(=CH-OCH3)-COOCH3, C(=N-OCH3)-CONHCH3,...

Insekticídne benzamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20062

Dátum: 09.05.2007

Autori: Shibuya Katsuhiko, Emoto Akira, Gomibuchi Takuya, Shimojo Eiichi, Ito Masahito, Yamazaki Daiei

MPK: A01N 37/52, A01N 41/10, C07C 317/42...

Značky: insekticídne, benzamidíny

Text:

...X 3 a X 4 sú akoje definované skôr a prinajmenšom jedno z X 2 a X 4 je elektróny priťahujúca skupina, a hal je halogén, sa podrobia reakcii so zlúčeninamí vzorca (III) HS-A (III)kde R, R 2, R 3, X 1, X 2, X 3, X a A sú definované skôr, sa podrobia oxidácii vkde X, X 2, X 3, X 4 a A sú ako je definované skôr, sa podrobia reakcii so zlúčeninami vzorcakde X, X 2, X 3, X 4 a A sú ako je definované skôr a R 32 je perñuóralkyl, sa podrobia reakcii...

Benzamidoxímové deriváty, medziprodukty na ich prípravu, fungicídne kompozície s ich obsahom a ich použitie ako fungicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284626

Dátum: 04.07.2005

Autori: Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried, Wetterich Frank, Rheinheimer Joachim, Eicken Karl, Lorenz Gisela

MPK: A01N 43/10, A01N 37/52, A01N 43/56...

Značky: medziprodukty, obsahom, fungicídov, kompozície, deriváty, použitie, fungicidně, přípravu, benzamidoxímové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzadoxímové deriváty vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 predstavuje vodík alebo fluór R2 znamená C1-C4-alkyl, ktorý môže byť substituovaný kyanoskupinou, C1-C4-halogénalkyl, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkyl, C3-C6-alkenyl, C3-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C8-cykloalkyl-C1-C4-alkyl R3 predstavuje fenyl-C1-C6-alkyl, ktorý môže na fenylovom kruhu niesť jeden alebo viac substituentov zvolených zo skupiny...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2398

Dátum: 17.03.2005

Autori: Gewehr Markus, Scherer Maria, Stierl Reinhard, Grote Thomas, Tormo I Blasco Jordi, Strathmann Siegfried, Schöfl Ulrich

MPK: A01N 43/90, A01N 37/52

Značky: fungicidně, zmesí

Text:

...aplikovaných účinných látokvykazovali zlepšený účinok proti choroboplodným hubám (synergistické zmesi).Na základe tohto boli nájdené zmesi definované v úvode. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasnou spoločnou alebo oddelenou aplikáciou zlúčeniny I a jednej zo zlúčenín ll alebo následnou oddelenou aplikáciou zlúčenín I a jednej zo zlúčenín ll dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako je tomu pri použití jednotlivých...

N-arylhydrazónové deriváty na ochranu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2516

Dátum: 02.12.2004

Autori: Hicks Carol, Cotter Henry Van Tuyl, Olouomi-sadeghi Hassan, Armes Nigel, Von Deyn Wolfgang, Kuhn David

MPK: A01N 37/52

Značky: n-arylhydrazónové, osiva, ochranu, deriváty

Text:

...pôdu), zanedbateľnú fytotoxicitu pri aplikácii na osivo a vhodnú pohyblivosť v záujme dosiahnutia potrebnej biologickej dostupnosti (v pôdePrekvapujúco sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca I sú vhodné na ochranuZlúčeniny vzorca l možno pripraviť podľa metód prípravy opisaných alebo uvedených odkazmi v EP-A 604 798 alebo ich modiñkácii.V definícii vyššie uvedeného vzorca l majú substituenty nasledujúce významy Halogén znamená fluór, chlór,...

Použitie derivátov N-arylhydrazínu na ničenie škodcov na iných poľnohospodárskych plodinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2137

Dátum: 02.12.2004

Autori: Von Deyn Wolfgang, Koradin Christopher, Kuhn David, Armes Nigel, Oloumi-sadeghi Hassan

MPK: A01N 37/52

Značky: poľnohospodárských, n-arylhydrazínu, derivátov, ničenie, škodcov, použitie, plodinách, iných

Text:

...ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré sú účinné proti širokému spektru iných ako poľnohospodárskych škodoov. V súlade s uvedeným,tu jestvuje potreba poskytnúť nové a zlepšené prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré by prekonali tieto problémy.Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť nové prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodcov, ktoré výhodne vykazujú zlepšené pesticídneZistili sme,...

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282899

Dátum: 05.12.2002

Autori: Birner Erich, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Leyendecker Joachim, Lorenz Gisela, Saur Reinhold, Schelberger Klaus, Sauter Hubert, Müller Bernd, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 47/24, A01N 37/52

Značky: ničenia, fungicidně, spôsob, zmesí, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes, ktorá obsahuje v synergicky účinnom množstve aspoň jednu zlúčeninu vybranú z: karbamátov vzorca (I), kde T znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená atóm halogénu, C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, oxíméter karboxylátu vzorca (II) alebo oxíméter karboxylátu vzorca (III) a zlúčeninu vzorca (IV), kde R1 znamená C1-C4-alkyl, C2-C4-alkyl, C2-C4-alkenyl, C2-C4-alkenyl,...

Fungicídna zmes a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282795

Dátum: 11.11.2002

Autori: Bayer Herbert, Lorenz Gisela, Leyendecker Joachim, Saur Reinhold, Müller Ruth, Sauter Hubert, Schelberger Klaus, Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 47/24, A01N 37/52

Značky: škodlivých, spôsob, fungicídna, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes obsahujúca a) oximéter vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy, X znamená kyslík alebo amino (NH) Y predstavuje CH alebo N Z znamená kyslík, síru, amino (NH) alebo C1-C4-alkyl-amino (N-C1-C4alkyl) R' predstavuje C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C3-C6-alkenyl, C2-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C6-halogénalkinyl, C3-C6-cykloalkylmetyl alebo znamená benzyl, ktorý môže byť čiastočne alebo úplne...

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, prostriedok na tento účel, N- arylhydrazínové deriváty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281733

Dátum: 21.05.2001

Autori: Hunt David Allen, Lew Albert Chieh, Kuhn David George, Gronostajski Cynthia Emma, Furch Joseph Augustus

MPK: A01N 37/28, A01N 37/52, A01N 43/40...

Značky: roztočových, hmyzích, škodcov, hubenia, arylhydrazínové, deriváty, výroby, účel, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, pri ktorom sa škodcovia alebo ich zdroj potravy, miesto kde sa vyskytujú alebo ich habitat uvedie do styku s insekticídne alebo akaricídne účinným množstvom N-arylhydrazínových derivátov všeobecného vzorca (I)
prostriedky na tento účel na báze uvedených zlúčenín
niektoré N-aryl-hydrazínové deriváty patriace pod všeobecný vzorec (I) a spôsob ich prípravy.

O-benzyloximétery, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280842

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kirstgen Reinhard, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Mueller Bernd, Brand Siegbert, Kuenast Christoph, Kardorff Uwe, Sauter Hubert, Oberdorf Klaus, Harreus Albrecht

MPK: A01N 37/34, A01N 37/36, A01N 37/42...

Značky: obsahom, prostriedky, fungicidně, použitie, o-benzyloximétery

Zhrnutie / Anotácia:

O-benzyloxímétery všeobecného vzorca (I), kde X je Cu-C1-C4-alkyl, CH-C1-C4-alkyltio alebo N-C1-C4-alkoxy, Y je 0,5 alebo NR5, R1, R2 a R5 sú každý nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, Z1 a Z2 sú každý nezávisle H, halogén, metyl, metoxy alebo kyano, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie na ničenie húb, pričom sa týmito zlúčeninami ošetrujú huby alebo materiál, rastliny alebo semená, ktoré sú ohrozené napadnutím hubami alebo pôda.

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261228

Dátum: 12.01.1989

Autori: Clark Michael, Munro David

MPK: A01N 37/52

Značky: výroby, prostředek, účinné, způsob, herbicidní, látky

Text:

...nebo pentaerytritolem, kondenzáty těchto produktů s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, kondenzační produkty alifatických alkoholů nebo alkylfenolů, například p-oktylfenolu nebo p-oktylkresolu, s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, sulfáty a sulfonáty těchto kondenzačních produktů, alkalické soli nebo soli alkalických zemin s estery kyseliny sírová nebo sulŕonové s obsahem alespoň 10 atomů uhlíku v molekule, například laurylsulfát...