A01N 37/46

Kombinácie účinných zlúčenín obsahujúce derivát karboximidu a fungicídnu zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20281

Dátum: 18.04.2012

Autori: Wachendorff-neumann Uirike, Gary Stéphanie, Wetcholowsky Ingo, Dahmen Peter, Helmke Hendrik, Göhlich Frank, Dubost Christophe, Desbordes Philippe, Seitz Thomas

MPK: A01N 37/34, A01N 37/46, A01N 37/24...

Značky: účinných, zlúčeninu, karboximidu, obsahujúce, kombinácie, fungicídnu, derivát, zlúčenín

Text:

...účinných zlúčenín podľa vynálezu a v aplikačných dávkach, v ktorých jednotlivé zlúčeniny samostatne nevykazujú žiadnu alebo prakticky žiadnu účinnosť výhodné chovanie pri príprave formulácie alebo pri používaní,napriklad pri mletí, preosievaní, emulgovaní, rozpúšťaní alebo dispergovaní zlepšená stabilita pri skladovaní a stabilita voči pôsobeníu svetla výhodné vlastnosti z hľadiska tvorby zvyškov zlepšenć toxikologické alebo...

Pesticídne zmesi obsahujúce klotianidín a ipkonazol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18793

Dátum: 16.12.2008

Autori: Krohn Peter-wilhelm, Hungenberg Heike, Andersch Wolfram

MPK: A01N 43/653, A01N 37/46, A01N 25/00...

Značky: ipkonazol, obsahujúce, pesticídne, zmesí, klotianidín

Text:

...B ipkonazol, l lako komponentu C metalaxyl, sa vyznačujú neočakávane vysokými aktivitami pri regulovaní hmyzu, roztočov alebo hlíst aPredkladaný vynález sa ďalej týka použitia týchto kombinácií na ošetrenie rastlinného rozmnožovacieho materiálu a spôsobu ochrany rastlinného rozmnožovacieho materiálu a/alebo výhonkov a lístia rastliny vyrastenej z rastlinného rozmnožovacieho materiálu pred poškodením živočíšnym škodcom alebo plesňou pod...

Spôsob ochrany pred fytopatogénmi pomocou kiralaxylu, zodpovedajúce použitie a príslušné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13561

Dátum: 12.09.2006

Autori: Gewehr Markus, Wilhelm Ronald, Burgers Jan Willem

MPK: A01N 37/46

Značky: prostriedky, fytopatogénmi, spôsob, použitie, zodpovedajúce, kiralaxylu, pomocou, příslušné, ochrany

Text:

...zvolenému z rodov Pythium, Rhizactonia, Tilletia, Ustilago, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Alternaria,Cercospora, Drechslera, Fusaríum a Verticillium.0012 Ďalším predmetom vynálezu je prostriedok na ošetrenie osiva pre ochranu rastliny proti fytopatogénu, zvoleného z rodov Pythíum, Rhizoctania, Tillería, Ustilago, Peronospora, Pseudoperanospora, Plasmopara, Alternaria, Cercospora, Drechslera, F usarium a Verticillium,...

Vodné prípravky na báze N-fenyl-3,4,5,6-tetrahydroftalimidových derivátov stabilné počas skladovania a ich použitie ako herbicídov pri ochrane plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284722

Dátum: 14.09.2005

Autori: Berghaus Rainer, Bratz Matthias, Nuyken Wessel, Wigger August, Parg Adolf

MPK: A01N 37/46, A01N 43/84, A01N 37/32...

Značky: plodin, vodné, skladovania, báze, použitie, přípravky, n-fenyl-3,4,5,6-tetrahydroftalimidových, derivátov, stabilné, ochraně, herbicídov, počas

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané vodné prípravky stabilné počas skladovania, ktoré obsahujú: a) 0,1 až 60 % hmotnostných tetrahydroftalimidu vzorca (I), v ktorom R1 znamená H, F alebo Cl R2 predstavuje CH=C(Cl)-CO-B alebo CH=C(Br)-CO-B kde B predstavuje alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, prípadne substituovanú OH alebo SH skupinu, ďalej R2 znamená OR5, SR5, COOR5, OCH2COOR5 alebo CH2-CO-OR6, kde R5 znamená H, alkyl, cykloalkyl, alkenyl, alkinyl alebo alkoxyalkyl a R6...

Fungicídny dvoj- alebo trojzložkový prostriedok na báze metalaxylu, spôsob kontroly a prevencie napadnutia hubami triedy Oomycetes

Načítavanie...

Číslo patentu: 284549

Dátum: 18.05.2005

Autori: Goggin John Edward Nicholas, Sozzi Dino, Nuninger Cosima

MPK: A01N 37/46

Značky: dvoj, napadnutia, kontroly, trojzložkový, spôsob, hubami, prevencie, metalaxylu, fungicídný, oomycetes, triedy, báze, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny dvoj- alebo trojzložkový prostriedok na báze metalaxylu, pričom viac ako 70 % hmotn. metalaxylu je R-enantiomér (I) a ako ďalšiu zložku obsahuje prostriedok (IIA) manzoceb, (IIB) chlorothalonil, (IIC) soľ alebo hydroxid medi, (IID) folpet, (IIE) fluazinam alebo (IIF) cymoxanil. V prípade použitia zložky (IIF) môžu byť prítomné: tretia zložka vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zložiek (IIA) až (IIE). Hmotnostný pomer zložiek (I) :...

Zvlhčené dezinfekčné utierky obsahujúce bakteriocín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284485

Dátum: 30.03.2005

Autori: Blackburn Peter, De La Harpe Jon

MPK: A01N 37/46, A01N 63/02

Značky: použitie, obsahujúce, utierky, bakteriocín, zvlhčené, dezinfekčné

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zvlhčené papierové utierky obsahujúce bakteriocínovú dezinfekčnú formuláciu, ktorá má nízky obsah alkoholu a ktorá umožňuje rýchlu jednostupňovú dezinfekciu a sušenie povrchov. Ďalej sa opisuje spôsob dezinfekcie a sušenia kože vrátane kože kravského struku, buď pred dojením, alebo po dojení, ktorý na tento cieľ využíva utierky.

Fungicídna kompozícia a spôsob zlepšeného biologického odbúravania rastlinných fungicídov metalaxylu alebo benalaxylu v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 284261

Dátum: 11.11.2004

Autori: Goggin John Edward Nicholas, Sozzi Dino, Nuninger Cosima, Ellgehausen Holm

MPK: A01N 43/08, A01N 37/46

Značky: spôsob, biologického, zlepšeného, pôde, kompozícia, rastlinných, benalaxylu, fungicídov, odbúravania, metalaxylu, fungicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie R-enantioméru metalaxylu alebo benylaxylu má za následok výrazne zvýšenú biologickú odbúrateľnosť týchto rastlinných fungicídov v pôde a vyššiu účinnosť na rastlinách, v porovnaní s údajmi pre racemické účinné látky. Fungicídne kompozície majúce uvedené zlepšené vlastnosti obsahujú ktorýkoľvek z týchto fungicídov s obsahom R-enantioméru viac ako 70 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo účinnej látky. Ďalej sa opisuje spôsob ničenia...

Synergické fungicídne kombinácie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20021

Dátum: 12.10.2004

Autori: Rieck Heiko, Dunkel Ralf, Suty-heinze Anne, Wachendorff-neumann Ulrike, Elbe Hans-ludwig, Dahmen Peter

MPK: A01N 37/46, A01N 43/36

Značky: kombinácie, fungicidně, látok, účinných, synergické

Text:

...prekladupatentového spisu l. 6. 2016 Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky 04790298.6Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Bayer Intellectunl Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE(74) Zástupca inventn Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK(54) Názov Synergickě fungicídne kombinácie...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12848

Dátum: 19.03.2003

Autori: Ammermann Eberhard, Stierl Reinhard, Schelberger Klaus, Strathmann Siegfried, Christen Thomas, Schöfl Ulrich, Lorenz Gisela

MPK: A01P 3/00, A01N 37/46, A01N 43/653...

Značky: zmesí, fungicidně

Text:

...obsahujú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s lineárnym reťazcom alebo rozvetveným alkylovým zvyškom s 1 až 20 uhlíkovými atómami), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zvyšok, ktoré obsahujú jeden alebo dva substituované zvyšky kyseliny fosforečnej),pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu byt ďalej substituované, napríklad kyselina...

Dvojzložkový fungicídny prostriedok na báze metalaxylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283192

Dátum: 17.02.2003

Autor: Leadbitter Neil

MPK: A01N 37/46

Značky: fungicídný, báze, prostriedok, dvojzložkový, metalaxylu

Zhrnutie / Anotácia:

Metalaxyl s vysokým obsahom R-enantioméru tvoriacim viac ako 70 % hmotn. alebo čistý R-metalaxyl má v zmesi s fludioxonilom zreteľne vyšší fungicídny účinok proti chorobám rastlín. Súčasne vysoký podiel R-enantioméru urýchľuje odbúravanie metalaxylu v pôde.

Kvapalná formulácia etyl-(Z)-2-chlór-3-[2-chlór-5-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3- dioxoizoindoldion-2-yl)fenyl]akrylátu a spôsob ničenia nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282809

Dátum: 12.11.2002

Autori: Kleuser Dieter, Nuyken Wessel, Parg Adolf, Berghaus Rainer, Bratz Matthias

MPK: A01N 37/46

Značky: ničenia, spôsob, nežiaducej, etyl-(z)-2-chlór-3-[2-chlór-5-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3, kvapalná, dioxoizoindoldion-2-yl)fenyl]akrylátu, formulácia, vegetácie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kvapalná formulácia etyl-(Z)-2-chlór-3-[2-chlór-5-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3- dioxoizoindoldion-2-yl)fenyl]akrylátu, ktorá okrem uvedenej účinnej látky na ochranu rastlín obsahuje a) iónový emulgátor, b) neiónový emulgátor, c) neiónové nukleofilné a nezásadité aromatické rozpúšťadlo a prípadne ďalšiu herbicídne účinnú látku na ochranu rastlín. Je tiež uvedený spôsob ničenia nežiaducej vegetácie pomocou tejto formulácie.

Prostředek zvyšující výnosnost cukru při pěstování cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252592

Dátum: 17.09.1987

Autor: Socha Jaromír

MPK: A01N 37/46

Značky: výnosnost, cukrů, zvyšujíci, řepy, prostředek, pěstování, cukrové

Text:

...naznačuje,že hnojivá látky dodané rcstlinám jsou lépe využívány. Přítomnost fenolické složky ve směsi umožňuje i vznik fenolických inhibitorů přirozeného původu a tak lze nepřímo ovlivnit i ukládání zásobních látek a tím i cukernatcst bulev.Podstatnou výhodou prostředku podle vynâlezu je, že působí na ošetřené rostliny ve velmi nízkych dávkách. Účinné složky směsi jsou v přírodním prostředí snadno metabolizovetelné aproto nezanechávají...