A01N 37/34

Kombinácie účinných zlúčenín obsahujúce derivát karboximidu a fungicídnu zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20281

Dátum: 18.04.2012

Autori: Dubost Christophe, Helmke Hendrik, Dahmen Peter, Wachendorff-neumann Uirike, Wetcholowsky Ingo, Göhlich Frank, Gary Stéphanie, Seitz Thomas, Desbordes Philippe

MPK: A01N 37/24, A01N 37/46, A01N 37/34...

Značky: derivát, zlúčeninu, účinných, obsahujúce, zlúčenín, fungicídnu, kombinácie, karboximidu

Text:

...účinných zlúčenín podľa vynálezu a v aplikačných dávkach, v ktorých jednotlivé zlúčeniny samostatne nevykazujú žiadnu alebo prakticky žiadnu účinnosť výhodné chovanie pri príprave formulácie alebo pri používaní,napriklad pri mletí, preosievaní, emulgovaní, rozpúšťaní alebo dispergovaní zlepšená stabilita pri skladovaní a stabilita voči pôsobeníu svetla výhodné vlastnosti z hľadiska tvorby zvyškov zlepšenć toxikologické alebo...

Synergický herbicídno/fungicídny prípravok obsahujúci 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-metoxyfenyl)pyridín-2- karboxylovú kyselinu a fungicíd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16240

Dátum: 17.02.2011

Autori: Schmitzer Paul, Satchivi Norbert

MPK: A01N 25/32, A01N 35/04, A01N 37/34...

Značky: synergický, karboxylovú, prípravok, kyselinu, obsahujúci, 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-metoxyfenyl)pyridín-2, fungicid

Text:

...v kombinácii so známym ochrannýmprostriedkom pred herbicídom (safenerom), najmä klochintocetmexylom.0006 Predkladaný vynález sa tiež týka herbicídno/fungicídnych prípravkov a spôsobov regulovania rastu nežiaducej vegetácie,najmä V obilninách a použitia týchto synergických prípravkov. 0007 4-Amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridin 2-karboxylová kyselina (I) sa použila na reguláciu burín v obilninách zahrnujúcich jarnú, zimnú...

Vodná suspenzia pesticídu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287365

Dátum: 16.07.2010

Autori: Nettleton-hammond John Henry, Warrington Roger Paul

MPK: A01N 37/06, A01N 25/30, A01N 25/04...

Značky: suspenzia, pesticidů, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná suspenzia pesticídu, ktorá zahrnuje: a) 5 % hmotn./obj. až 40 % hmotn./obj. (i) pesticídu, ktorý má teplotu topenia v rozpätí od 50 °C do 120 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu ako 0,2 % hmotn./obj. alebo (ii) zmesi pesticídu (i) a jedného alebo viacej ďalších pesticídov, ktoré majú teplotu topenia aspoň 50 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu než 0,2 % hmotn./obj., v pomere aspoň 1 diel hmotnosti pesticídu (i) k 10 dielom hmotnosti...

Kombinácia herbicídov, spôsob ničenia škodlivých rastlín a použitie kombinácií herbicídov na ničenie škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287091

Dátum: 26.10.2009

Autori: Auler Thomas, Giencke Wolfgang, Bieringer Hermann, Willms Lothar, Minn Klemens, Hacker Erwin, Hollander Jens, Zindel Jürgen

MPK: A01N 33/00, A01N 37/34, A01N 39/00...

Značky: rastlín, kombinácia, ničenia, škodlivých, použitie, spôsob, kombinácii, herbicídov, ničenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácie herbicídov so synergicky účinným obsahom komponentov (A) a (B), pričom (A) znamená jeden alebo viac herbicídne účinných aminotriazínových zlúčenín so štruktúrou všeobecného vzorca (II) a (B) znamená jeden alebo viac herbicídov zo skupiny zlúčenín pozostávajúcich z (B1) proti jednoklíčnolistovým škodlivým rastlinám účinných herbicídov s účinkom na listy a/alebo pôdu, (B2) proti prevažne dvojklíčnolistovým rastlinám účinných...

Ternárne fungicídne kompozície obsahujúce boskalid a chlórtalonil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11597

Dátum: 25.09.2008

Autori: Brix Horst Dieter, Ebersold Daniel, Vonend Michael, Semar Martin, Bruns Jens

MPK: A01N 37/34, A01N 43/40, A01P 3/00...

Značky: obsahujúce, kompozície, boskalid, ternárne, chlórtalonil, fungicidně

Text:

...orysastrobin, pikoxystrobín, pyraklostrobin, trifloxystrobín, enestroburín,metylester kyseliny (2-chlór-5-1-(3-metylbenzyloxyimino)etyIbenzyI)karbamovej, metylester kyseliny (2-chlór-5-1-(6-metylpyridin-Z-ylmetoxyimi 2-(orto-(2,5 dimetylfenyloxymetyién)fenyI)-3-metoxyakrylovej, 2-(2-(6-(3-chIór-2-me no)ety|benzyI)karbamovej a metylester kyseliny tylfenoxy)-5-fluórpyrimidin-4-y|oxy)fenyl)-2-metoxyimino-N 3-metoxy-2-(2-(N-(4...

Krátko pôsobiace fenylalkylamínové blokátory vápnikových kanálov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17337

Dátum: 19.06.2008

Autori: Rioux Elise, Leighton Harry, Maguire Martin

MPK: A61K 31/275, A01N 37/34

Značky: vápnikových, krátko, fenylalkylamínové, blokátory, použitie, pôsobiace, kanálov

Text:

...výboje majú za následok rýchle a neefektívne predsieňové sťahy, ktoré znižujú schopnost predsiení dodávať krv do komôr.Recidivujúca arytmia s náhlym nástupom a ukončením sa označuje ako paroxyzmálna.Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia (PSVT) predstavuje príhody pravidelného aparoxyzmálneho búšenia srdca s náhlym nástupom a ukončením (Blomstrom-Lundqvist a kol., 2003, J Am Coll Cardiol, 42 1493-53 l).F ibrilácia predsiení sa vyznačuje...

Aryloazol-2-yl kyanoetylamino zlúčeniny, spôsob ich prípravy a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20160

Dátum: 12.05.2008

Autori: Le Hir De Fallois Loic Patrick, Huber Scot Kevin, Lee Hyoung Ik, Wilkinson Douglas Edward, Jacobs Robert Toms, Soll Mark David

MPK: A61P 33/00, A01N 37/34, A01N 43/707...

Značky: spôsob, použitia, aryloazol-2-yl, zlúčeniny, přípravy, kyanoetylamino

Text:

...halogénalkylsulfmyl, alkylsulfonyl, halogénalkylsulfonyl alkylamino, di(alkyl)-amino nesubstituovaný alebo substituovaný hetaryl, kde substituenty môžu byť vždy od seba nezávislé a sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí kyano, nitro, halogén, alkyl, halogénalkyl,alkyltio, halogénalkyltio, aryltio, alkoxy, halogénalkoxy, alkylkarbonyl, halogénalkylkarbonyl, alkylsulfinyl, halogénalkylsulñnyl, alkylsulfonyl, alkylamino,...

Použitie hydrazínových derivátov na ničenie škodcov a spôsob ich ničenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286138

Dátum: 19.03.2008

Autori: Yamaguchi Rikio, Wada Yasuhiro, Takagi Kazuhiro

MPK: A01N 33/00, A01N 29/00, A01N 31/00...

Značky: použitie, spôsob, škodcov, ničenie, ničenia, derivátov, hydrazínových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie hydrazínových derivátov vzorca (I) na ničenie škodcov z radu Isoptera, Hymenoptera, Orthoptera a Psocoptera a čeľade Formicidae, taktiež je opísaný spôsob ničenia škodcov z čeľade Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae, Termopsidae a Formicidae.

Fungicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7366

Dátum: 04.04.2007

Autori: Mills Colin Edward, Neumann Christoph, Haas Ulrich Johannes

MPK: A01N 43/48, A01N 43/34, A01N 37/34...

Značky: fungicidně, kompozície

Text:

...rastlín alebo ich rozrnnožovacieho materiálu, vyvolaných fytopatogénmi, ktorý zahŕňa aplikáciu kompozície podľa vynálezu na úžitkové rastliny alebo ich stanovište. Ďalej je preferovaný spôsob regulácie chorôb úžitkových rastlín alebo ich rozmnožovacíeho materiálu, vyvolaných fytopatogénmi, ktorý zahŕňa aplikáciu kompozíciepodľa vynálezu na rozmnožovací materiál úžitkových rastlín.Na účely predloženého vynálezu, halogén vyskytujúci sa v...

Fungicídne zmesi obsahujúce substituované anilidy kyseliny 1- metyl -pyrazol – 4 -ylkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16856

Dátum: 01.08.2006

Autori: Werner Frank, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Gewehr Markus, Stierl Reinhard, Dietz Jochen

MPK: A01N 3/00, A01N 35/04, A01N 37/34...

Značky: substituované, obsahujúce, ylkarboxylovej, pyrazol, kyseliny, anilidy, metyl, fungicidně, zmesí

Text:

...napríkladhttpz/Iwww.hcIrss.demon.co.uk/index.html) tieto sú komerčne dostupné.W 0 2005/034628 opisuje synergické zmesi fungicidov sanilidmi kyseliny pyrazolkarboxylovej.W 0 2006/087343 opisuje fungicídne anilidy kyseliny pyrazolkarboxylovej a navrhuje zmesi s ďalšími aktívnymi látkami.S ohľadom na zníženie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektra účinnosti účinných látok I a ll bola podstatou predloženého vynálezu úloha nájsť také...

Synergické fungicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9583

Dátum: 06.10.2005

Autori: Tobler Hans, Walter Harald, Corsi Camilla, Lamberth Clemens, Ehrenfreund Josef

MPK: A01N 37/38, A01N 37/34, A01N 43/36...

Značky: kompozície, fungicidně, synergické

Text:

...formulácie a/alebo pri aplikácii, napríklad pri mletí,preosievaní, emulgovani, rozpúšťaní, alebo dispergovaní zlepšená stabilita pri skladovaní zlepšená stabilita voči svetlu výhodnejšia schopnost sa rozkladať zlepšenie toxikologického a/alebo ekotoxikologickěho správania zlepšené charakteristiky úžitkových rastlín, ktoré zahŕňajú emergenciu, výťažky plodiny, rozvinutejší koreňový systém, silnejšie odnožovanie,zvýšenie výšky rastliny, väčšia...

Deriváty amidoacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6896

Dátum: 09.12.2004

Autori: Goebel Thomas, Ducray Pierre, Gauvry Noëlle

MPK: C07C 255/00, A01N 37/34

Značky: amidoacetonitrilu, deriváty

Text:

...Íluórom, chlórom a/alebo brómom, ako je CH 2 CF 3,CF 2 CF 3 , CF 2 CCl 3 , CFgCHClg , CFZCHF , CFgCFClg , CFzCHBrz , CFgCHClF, CFzCHBrF alebo CCIFCHCIF propyl alebo izopropyl, ktorý je monosubstituovaný až heptasubstituovaný fluórom, chlórom a/alebo brómom, ako je CHgCHBrCHgBr, CF 2 CHFCF 3 ,CH 2 CF 2 CF 3 alebo CH(CF 3)2 butyl alebo jeden z jeho izomérov, ktorý je monosubstituovaný až nonasubstituovaný fluórom, chlórom a/alebo brómom, ako...

Fungicídne zmesi na ničenie patogénnych organizmov na ryži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2136

Dátum: 18.11.2004

Autori: Tormo I Blasco Jordi, Grote Thomas, Stierl Reinhard, Strathmann Siegfried, Scherer Maria, Schöfl Ulrich

MPK: A01N 43/90, A01N 37/34

Značky: ryži, patogénnych, ničenie, organizmov, fungicidně, zmesí

Text:

...Je možné ich použiť ajna ošetrenie osiva, ako aj ako fungicídy aplikované na listy a na pôdu.Osobitný význam majú pri ničenl choroboplodných húb na rastlinách ryže a na jej osive, ako sú druhy Bípolaris a Drechslera ako aj Pyricularia oryzae. Je možné ich zvlášť výhodne použiť na ničenie chorôb listových pošiev na ryži spôsobovanej Corticium sasakíí.Okrem tohto je kombinácia zlúčenin l a ll podľa vynálezu vhodná aj na ničenie iných patogénov,...

Deriváty amidoacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6049

Dátum: 05.11.2004

Autori: Goebel Thomas, Ducray Pierre, Pautrat François, Gauvry Noëlle, Kaminsky Ronald, Jung Martin

MPK: A01N 37/34, C07C 255/00

Značky: deriváty, amidoacetonitrilu

Text:

...alebo ktorá sa môže pripraviť analogicky ako zodpovedajúce známe zlúčeniny, akde Y je definované ako pre vzorec I, sa podrobí reakcii so zlúčeninou vzorcaktorá je známa alebo ktorá sa môže pripraviť analogicky ako zodpovedajúce známe zlúčeniny, a kde X je definované ako pre vzorec I, a Q je odstupujúca skupina, prípadne V prítomnosti bázického katalyzátora, a ak je to žiaduce, zlúčenina vzorca I, kde W je O, ktorá sa dá ziskat spôsobom...

Baktericídna kompozícia a spôsob potláčania chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19040

Dátum: 29.10.2004

Autori: Minamida Koji, Kanamori Fumio, Kanbayashi, Nishimura Shigeyuki, Tanimura Toyoshi, Kominami Hidemasa, Mitani Shigeru, Nishide Hisaya, Higuchi Koji, Nishimura Akihiro, Ogawa Munekazu, Okomoto Tomohiro

MPK: A01N 35/04, A01N 37/34, A01N 37/06...

Značky: chorôb, potláčania, spôsob, baktericídna, rastlín, kompozícia

Text:

...je zlúčenina opísaná v The PesticideManual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 940-941. Fumarát oxpokonazolu je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 699. Tebukonazol je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual(dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 864-865. Imibenkonazol je zlúčenina opísaná V The Pesticíde Manual (dvanáste...

Herbicídny prostriedok a spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283993

Dátum: 21.06.2004

Autori: Milliken Robert Franklin, Hudetz Manfred, Nelgen Norbert, Kidder Dan Worden

MPK: A01N 37/22, A01N 37/34, A01N 33/18...

Značky: spôsob, rastu, rastlín, potláčania, herbicídny, prostriedok, nežiaducého

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok, ktorý obsahuje najúčinnejší optický izomér metolachlóru vzorca (A) a synergicky účinné množstvo aspoň jedného iného herbicídu, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej sulfonylmočoviny a sulfonanilidy všeobecného vzorca (I), triazíny, triazinóny a pyridazinóny všeobecného vzorca (II), organofosfáty, aryloxyalkánové kyseliny, aryloxyfenoxypropánové kyseliny, pyridínkarboxylové kyseliny, benzoové kyseliny, difenylétery...

Repelentné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5727

Dátum: 05.01.2004

Autori: Mencke Norbert, Stanneck Dorothee, Turberg Andreas, Dautel Hans

MPK: A01N 37/34, A01N 31/00, A01N 37/36...

Značky: repelentné, prostriedky

Text:

...antagonistov nikotínergných receptorov acetylcholínu (pozri napríklad W 0 96/17520) vykazujú spravidla veľmi dobrú účinnosť proti hmyzu. Majú však nevýhodu, žesú prakticky neúčinné proti kliešťom a nemajú žiadny repelentný účinok.0008 Ztohto dôvodu bolo doposiaľ na úspešné ničenie kliešťov a bĺch a rovnako na ochranu proti komárom a muchám potrebné opakované ošetrenie zvierat rôznymi formuláciami. Z ekologických a ekonomických dôvodov je...

Vtáčí repelentný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278915

Dátum: 08.04.1998

Autori: Greig-smith Peter William, Wilson Michael Frank

MPK: A01N 31/04, A01N 35/02, A01N 37/14...

Značky: prostriedok, vtáčí, repelentný

Zhrnutie / Anotácia:

Vtáčí repelentný prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje aspoň jednu zlúčeninu vybranú zo súboru zahŕňajúceho a) zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde X1 a X5 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, atóm halogénu, a alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka substituované halogénom, X2, X3 a X4 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a...

Alfa-Aryl-4-/4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazín- 2(3H)yl/benzénacetonitrily a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278310

Dátum: 04.09.1996

Autori: Raeymaekers Alfons Herman Margaretha, Boeckx Gustaaf Maria, Sipido Victor

MPK: A01N 37/34, C07D 253/06, A01N 43/707...

Značky: spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alfa-aryl-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazín- 2(3H)yl)benzénacetonitrilu so všeobecným vzorcom (I), kde R1 a R2 znamenajú vodík, halogén alebo C1-4 alkyl, R znamená vodík, C1-4 alkyl alebo halogénfenyl, R4 a R5 znamenajú vodík, halogén, trifluórmetyl alebo C1-4 alkyl a ich stereochemicky izomérne formy. Deriváty so vzorcom (I) sa pripravia elimináciou karboxylovej skupiny zo zlúčenín so všeobecným vzorcom (III), pôsobením kyseliny...

Insekticídny prostriedok s obsahom cypermetrínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280116

Dátum: 12.01.1994

Autori: Glenn Michael Stephen, Baum Jonathan Sheffield

MPK: A01N 37/34, C07C 255/39

Značky: insekticídny, použitie, cypermetrínu, prostriedok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticídny prostriedok, ktorý ako svoju účinnú zložku obsahuje zmes 1S-cis-S-, 1R-cis-S-, 1S-trans-S- a 1R-trans-S-izomérov cypermetrínu v približne rovnakých koncentráciách, pričom prostriedok obsahuje aspoň 88 % hmotn. S-izomérov cypermetrínu, so vzájomným pomerom izomérov cis/trans v rozmedzí 45/55 až 55/45 a % hmotn. sú vztiahnuté na celkovú hmotnosť reakčnej zmesi. Insekticídny prostriedok je použiteľný proti škodlivému hmyzu na...

O-benzyloximétery, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280842

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kirstgen Reinhard, Ammermann Eberhard, Kardorff Uwe, Harreus Albrecht, Oberdorf Klaus, Kuenast Christoph, Brand Siegbert, Mueller Bernd, Sauter Hubert, Lorenz Gisela

MPK: A01N 37/36, A01N 37/34, A01N 37/42...

Značky: fungicidně, o-benzyloximétery, obsahom, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

O-benzyloxímétery všeobecného vzorca (I), kde X je Cu-C1-C4-alkyl, CH-C1-C4-alkyltio alebo N-C1-C4-alkoxy, Y je 0,5 alebo NR5, R1, R2 a R5 sú každý nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, Z1 a Z2 sú každý nezávisle H, halogén, metyl, metoxy alebo kyano, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie na ničenie húb, pričom sa týmito zlúčeninami ošetrujú huby alebo materiál, rastliny alebo semená, ktoré sú ohrozené napadnutím hubami alebo pôda.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264338

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hewett Richard Henry, Veerasekaran Ponnan

MPK: A01N 43/40, A01N 37/34

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...pozorovaná odpověč je vyšší než odpověč očekávaná, pak daná kombinace vykazujePozoruhodný synergický účinek při postemergentní aplikaci shora uvedené směsi má za následek zlepšenou spolehlivoet pokud jde o hubení velkého počtu různých druhů plevelů vyskytujících se v kulturách obilovin a umožňuje snížení množství účinné složky potřebného k zničení plevelů.V souladu 5 tím popisuje vynález způsob potlačení růstu plevelů v kulturách...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246094

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dostál Ludik, Poláeek Antonín

MPK: A01N 37/34

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...11,9 41,5 73,1 21,9 38,5 69,7 30,3 35.0 57,4 42,6 30,0 48,8 51,2 22,0 33,1 61,9 28,0 26,9 73,1 33,0 177 82,3 34,0 9,4 90,6 37,0Iak již bylo uvedene výše, nachází se broInoxyííil-oktanoát na trhu Ve formě kapalného koncentrátu obsahujícího 240 g fenolického ekvivalentu bromoxynilu na litr preparátu ve vhodném uhlovodíkovém oleji, a běžné přísady, například emulgátory. Z hlediska účelnosti a ekonomie jsou Výhodné kapalné koncentráty obsahující...

Postřikové herbicidní prostředky na bázi 3.5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu a 3.5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246178

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chládek Jaromír, Binko Jan, Šabat René

MPK: A01N 25/02, A01N 37/34

Značky: 3.5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu, postřikové, 3.5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu, herbicidní, prostředky, bázi

Text:

...u ioxynilu, která vyplývají z jejich malé rozpustnosti ve vodě.Postřikové herbicidní příprnvky na bázi 3,S-dibrom-tt-hydroaąybenzonitrilu a/nebo 3,5-dijod-tů-hydroazybcnzonitrilu epočívují podle vynálezu v tom, že Jsou tvořeny 3,5-dibrom-4-hydroxybcnzonitrilom n/nabo 3,Ď-dijod-łł-hydroxybenzonitrilmn a nlknlickou solí etylendiamintetraoctová kyseliny v molárním poměru 3.S-dibrom-It-lnydrozqrbenzonitril n/nobo...

Prostředek pro hubení hmyzu a nematodů, jakož i jejich larev a vajíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 244822

Dátum: 17.09.1985

Autori: Rybníeek Josef, Pangrác Pavel, Houska Stanislav

MPK: C07D 333/24, C07C 149/415, A01N 37/34...

Značky: jejich, hmyzu, prostředek, larev, nematodů, hubení, vajíček, jakož

Text:

...se mají účinné látky použít k moření setby, mohou se také přidávat barevné látky,které by dávaly namořená setbě podstatné zřetelnější zbarvení.Podll účinné látky, popŕipadě účinných látek v různých přípravcích může kolĺsat v širokém rozmezí. Například může přípravek obsahovat 10 až 90 hmotnostníoh účinné látky. 90 až 10 hmotnostních kapalného nebo pevného nosiče. jakož i popřípadě ažwzo hmotnostních Povrchové aktivní latky.Aplikace...