A01N 37/32

Spôsob prípravy pevných herbicídnych prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286869

Dátum: 03.06.2009

Autori: Zagar Cyrill, Jäger Karl-friedrich

MPK: A01N 25/32, A01N 37/36, A01N 37/32...

Značky: spôsob, prípravkov, přípravy, herbicídnych, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy pevného herbicídneho prípravku, ktorý obsahuje a) herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín alebo ich poľnohospodársky využiteľných solí, b) prípadne najmenej jeden alebo ďalší herbicíd, c) prípadne safener, a d) najmenej jednu pomocnú látku na úpravu. Pripraví sa suspenzia vo vode, ktorá obsahuje sulfonylmočovinu a), prípadne najmenej jeden ďalší herbicíd b), prípadne safener c) a najmenej jednu pomocnú látku na úpravu d)....

Fungicídne zmesi na báze nikotínamidových zlúčenín a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 285861

Dátum: 12.09.2007

Autori: Lorenz Gisela, Eicken Karl, Hampel Manfred, Ammermann Eberhard, Schelberger Klaus, Strathmann Siegfried, Scherer Maria

MPK: A01N 43/48, A01N 37/32, A01N 43/34...

Značky: škodlivých, ničenia, zmesí, fungicidně, báze, spôsob, zlúčenín, nikotínamidových

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahuje ako účinné zložky a) amidovú zlúčeninu vzorca (Ib), v ktorom R4 znamená halogén a R11 predstavuje fenyl, ktorý je substituovaný halogénom, b) fungicíd zvolený zo skupiny dikarboximidov vzorca (IIa) až (IId) a/alebo c) pyrimidínový derivát vzorca (III), v ktorom R predstavuje metyl, propin-1-yl alebo cyklopropyl, a/alebo d) najmenej jednu účinnú zložku vzorca (IV) alebo (V), a/alebo e) ftalimidový derivát zvolený zo...

Vodné prípravky na báze N-fenyl-3,4,5,6-tetrahydroftalimidových derivátov stabilné počas skladovania a ich použitie ako herbicídov pri ochrane plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284722

Dátum: 14.09.2005

Autori: Berghaus Rainer, Parg Adolf, Nuyken Wessel, Wigger August, Bratz Matthias

MPK: A01N 37/46, A01N 43/84, A01N 37/32...

Značky: stabilné, herbicídov, skladovania, přípravky, ochraně, báze, derivátov, počas, použitie, n-fenyl-3,4,5,6-tetrahydroftalimidových, vodné, plodin

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané vodné prípravky stabilné počas skladovania, ktoré obsahujú: a) 0,1 až 60 % hmotnostných tetrahydroftalimidu vzorca (I), v ktorom R1 znamená H, F alebo Cl R2 predstavuje CH=C(Cl)-CO-B alebo CH=C(Br)-CO-B kde B predstavuje alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, prípadne substituovanú OH alebo SH skupinu, ďalej R2 znamená OR5, SR5, COOR5, OCH2COOR5 alebo CH2-CO-OR6, kde R5 znamená H, alkyl, cykloalkyl, alkenyl, alkinyl alebo alkoxyalkyl a R6...

Stimulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237122

Dátum: 15.03.1987

Autori: Poláček Štefan, Polievka Milan, Hudec Jozef, Macho Vendelín

MPK: A01N 37/32

Značky: stimulátor, rastu, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stimulátora rastu rastlín, na báze syntetických organických zlúčenín, ktorý ako účinnú látku obsahuje sukcínimid a/alebo jeho na dusíku substituované etyl-, hydroxyetyl-deriváty, s výhodou vo forme zriedených roztokov o koncentrácii účinnej látky 1. 10-5 až 1. 10-1 % hmot.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235325

Dátum: 15.01.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Reinecke Paul, Scheinpflug Hans, Marzolph Gerhard, Blank Heinz Ulrich

MPK: A01N 37/32

Značky: výroby, fungicidní, účinných, způsob, látek, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný imid maleinové kyseliny obecného vzorce I, ve kterém X znamená atom chloru nebo bromu, X1 představuje atom chloru nebo bromu, R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylovou nebo benzylovou skupinu, R1 až R5 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo metylovou skupinu, R6 představuje atom halogenu,...

Tekutý vodný prostředek k ochraně semen před působením plísní

Načítavanie...

Číslo patentu: 231194

Dátum: 15.06.1986

Autor: Simons Richard William

MPK: A01N 37/32

Značky: prostředek, semen, plísní, tekutý, působením, ochraně, před, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý vodný prostředek k ošetření semen před působením plísní obsahuje N-[/trichlormetyl/tio]-4-cyklohexen-1,2dikarboximid, polyvinylalkohol, Rhodamin B jako barvivo a zbytek tvoří voda. Ve výhodném provedení obsahuje i další přídavné látky.