A01N 37/22

Synergická herbicídna kompozícia a spôsob regulácie nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287708

Dátum: 17.06.2011

Autor: Cornes Derek

MPK: A01N 37/30, A01N 37/22, A01N 37/00...

Značky: kompozícia, synergická, regulácie, nežiaducej, herbicídna, spôsob, vegetácie

Zhrnutie / Anotácia:

Synergická herbicídna kompozícia, ktorá zahŕňa (A) mezotrión a (B) flumetsulam alebo ich herbicídne účinné soli, pričom hmotnostný pomer zložky (A) : (B) je medzi 32 : 1 a 1 : 20. Spôsob regulácie nežiaducej vegetácie, pri ktorom sa namiesto takej vegetácie aplikuje účinné množstvo uvedenej kompozície.

Herbicídne formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12880

Dátum: 12.02.2009

Autor: Nelson Alan Frederick

MPK: A01N 25/28, A01N 25/04, A01N 37/22...

Značky: formulácie, herbicídne

Text:

...1 etyl-2 H 1,2,3 triazolu a 3-5-(ditluórmetoxy)-1-metyl-3(trífluórmetyD-lH-pyrazol-4-ylmetyl-su 1 fony 1-4,5-díhydro-5,5-dímetyl-izoxazolu v suspenzii vo vodnej fáze(d) glyfosát a/alebo glufosinát alebo ich agrochemícky prijateľnú soľ, vroztoku vo vodnej fáze a(e) kyselinu toluénsulfónovú vo vhodnom množstve na poskytnutie pH od 3 do 7.Nová formulácia podľa predkladaného vynálezu je hlavne výhodná vtom, že umožňuje poskytnutie stabilného...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18536

Dátum: 22.08.2008

Autori: Yerkes Carla, Satchivi Norbert, Schmitzer Paul, Wright Terry

MPK: A01N 37/40, A01N 35/10, A01N 37/22...

Značky: prostriedok, herbicídny, obilné, ryžové, synergický, pyridín-karboxylové, kyseliny, obsahujúci, herbicidy

Text:

...Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a Vysoko doplnkové. Napriklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a pyridínkarboxylovej kyseliny vzorca (I) vykazuje synergický účinok pri regulácii Alopecurus myosuroides L (ALOMY), Apera spica-venti L (APESV), Avena fatua L (AVEFA), Lolium multiflorum L...

Herbicídne prostriedky obsahujúce substituované fenylsulfonylmočovinové zlúčeniny na kontrolovanie burín v ryži, spôsob prípravy týchto prostriedkov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286315

Dátum: 27.06.2008

Autori: Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 37/26, A01N 37/22, A01N 25/32...

Značky: týchto, ryži, substituované, prostriedkov, zlúčeniny, burín, spôsob, kontrolovanie, prostriedky, herbicídne, přípravy, obsahujúce, fenylsulfonylmočovinové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahujúci substituované fenylmočovinové zlúčeniny na kontrolovanie burín v ryži, ktorý obsahuje: (A) prinajmenšom jednu herbicídne účinnú zlúčeninu zo skupiny substituovaných fenylsulfonylmočovinových zlúčenín všeobecného vzorca (I) a ich poľnohospodársky prijateľných, to znamená akceptovateľných a kompatibilných solí, v ktorom významy substituentov sú uvedené v nárokoch, a (B) prinajmenšom jednu herbicídne účinnú...

Použitie hydrazínových derivátov na ničenie škodcov a spôsob ich ničenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286138

Dátum: 19.03.2008

Autori: Wada Yasuhiro, Yamaguchi Rikio, Takagi Kazuhiro

MPK: A01N 29/00, A01N 31/00, A01N 33/00...

Značky: derivátov, škodcov, spôsob, použitie, ničenia, hydrazínových, ničenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie hydrazínových derivátov vzorca (I) na ničenie škodcov z radu Isoptera, Hymenoptera, Orthoptera a Psocoptera a čeľade Formicidae, taktiež je opísaný spôsob ničenia škodcov z čeľade Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae, Termopsidae a Formicidae.

Kompozícia obsahujúca činidlo na potlačenie vyzrážania chlóracetamidov vhodná ako herbicíd a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285677

Dátum: 11.05.2007

Autori: Gallagher Charles, Luteri George, Yacoub Raad, Bowe Steven

MPK: A01N 37/26, A01N 37/22, A01N 37/36...

Značky: herbicid, přípravy, potlačenie, činidlo, vhodná, chlóracetamidov, obsahujúca, vyzrážania, spôsob, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca herbicídne účinné množstvo chlóracetamidového herbicídu a činidla znižujúceho teplotu vyzrážania chlóracetamidu, vhodná ako herbicíd, pričom obsahuje koncentráciu najmenej 40 molárnych percent chlóracetamidového herbicídu a uvedené činidlo zníženia teploty vyzrážania je prítomné v postačujúcom množstve, aby uvedená kompozícia neobsahovala pevný chlóracetamid pri teplote nižšej ako desať stupňov Celzia, činidlo zníženia...

Synergické herbicídne prostriedky prijateľné pre kultúrne rastliny, obsahujúce herbicídy zo skupiny benzoylcyklohexándiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6380

Dátum: 27.06.2006

Autori: Rosinger Christopher, Müller Stephan, Hills Martin, Wegmann Thomas

MPK: A01N 37/22, A01N 25/32, A01N 37/36...

Značky: prostriedky, skupiny, rastliny, kultúrne, prijateľné, obsahujúce, synergické, herbicidy, benzoylcyklohexándiónov, herbicídne

Text:

...a zlepšuje ekologickú prijateľnosť pri ošetrení herbicídmi. A 0009 Ako je to u mnohých iných herbicidne účinných látok, nie sú ani benzoylcyklohexándióny, obzvlášť v kombinácii s inými herbicídmi, vždy dostatočne prijateľné (t.j. nie sú dosť selektívne) pre niektoré dôležité kultúrne rastliny, ako je kukurica, ryža alebo obilie, takže ich použitie je úzko ohraničené. Nemôžu sa preto v mnohých kultúrach použiť alebo sa môžu použit v tak...

Fungicídne zmesi na báze amidových zlúčenín a azolov a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284960

Dátum: 22.02.2006

Autori: Ammermann Eberhard, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Hampel Manfred, Eicken Karl, Schelberger Klaus, Lorenz Gisela

MPK: A01N 43/34, A01N 37/22, A01N 43/02...

Značky: amidových, ničenia, spôsob, zlúčenín, azolov, fungicidně, škodlivých, báze, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fungicídne zmesi obsahujúce ako účinné zložky a) amidovú zlúčeninu všeobecného vzorca (Ib), v ktorom R4 znamená halogén a R11 predstavuje fenyl, ktorý je substituovaný halogénom, a b) azolový derivát vzorca (II). Zložky sú obsiahnuté v synergicky účinnom množstve. Ďalej je opísaný spôsob ničenia škodlivých húb uvedenou fungicídnou zmesou.

Synergicky pôsobiace herbicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14067

Dátum: 30.03.2005

Autori: Sievernich Bernd, Malefyt Tim, Brix Horst Dieter

MPK: A01N 43/10, A01N 37/22, A01N 43/50...

Značky: pôsobiace, zmesí, herbicídne, synergický

Text:

...W 0 02/3659 publikuje zmes obsahujúcu pyroxsulam a acetochlor alebo metolachlor.W 0 2004/080171, doterajší stav techniky podľa článku 54 ods. 3 EPC,publikuje synergistickú herbicídnu zmes obsahujúcu pyroxsulam ametazachlor,ktoré boli vylúčené z nárokov tejto prihlášky prostredníctvom vylučovacej doložky.Kombinácie herbicídov podla predloženého vynálezu, ako aj ich použitie opísané v predloženej prihláške, nie sú publikované vo vyššie uvedenom...

Synergicky pôsobiace herbicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11755

Dátum: 30.03.2005

Autori: Malefyt Tim, Brix Horst Dieter, Sievernich Bernd

MPK: A01N 37/22, A01N 43/50, A01N 43/10...

Značky: zmesí, synergický, herbicídne, pôsobiace

Text:

...kombinácií herbicídov na boj proti burinám v repke olejnej rezistentnej protiherbicídom. Opísané sú aj isté herbicidne kompozície ako také. Príslušné herbicidy sa majú vybrať zo štyroch rôznych skupín a majú sa kombinovať s herbicidmi. ktoré sa majú vybrať z piatich ďalších skupín. Podstatou W 0 00/08938 A 1 je kombinácia glyfozátu alebo glufozinátu s inými herbicidmi.Kombinácíe herbicídov podľa predloženého vynálezu, ako aj ich...

Synergické fungicídne kombinácie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18240

Dátum: 12.10.2004

Autori: Wachendorff-neumann Ulrike, Elbe Hans-ludwig, Dahmen Peter, Dunkel Ralf, Rieck Heiko, Suty-heinze Anne

MPK: A01N 37/22

Značky: účinných, kombinácie, synergické, látok, fungicidně

Text:

...Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes atď.Kombinácie účinných zlúčenín podľa vynálezu sa obzvlášť dobre hodia na ničenie EryszpheĎalej budú uvedení neobmedzujúcim spôsobom pôvodcovia chorôb rastlín, ktori spadajú pod vyššie uvedené skupiny fytogénnych húbDruhy Pythium, ako napríklad Pythium ultimum druhy Phytophthora, ako napríklad Phytophthora infestans druhy Pseudoperonospora, ako napríklad Pseudaperonospora...

Synergické kombinácie fungicídnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20047

Dátum: 12.10.2004

Autori: Elbe Hans-ludwig, Wachendorff-neumann Ulrike, Dahmen Peter, Suty-heinze Anne, Dunkel Ralf, Rieck Heiko

MPK: A01N 43/08, A01N 37/22, A01N 43/10...

Značky: látok, synergické, fungicídnych, kombinácie

Text:

...Plasmopara víticola druhy Bremía, ako napríklad Bremia lactucae druhy Peronospora, ako napríklad Peronospora pisí alebo P. brassicae druhy Erysiphe-Arten, ako napríklad Erysiphe graminis druhy Sphaerotheca, ako napríklad Sphaerothecafulíginea druhy Podosphaera, ako napríklad Podosphaera leucotrícha druhy Venturia, ako napríklad Venturia ínaequalís druhy Pyrenophora, ako napríklad Pyrenophora teres alebo P. graminea (konidiová forma...

Spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284125

Dátum: 19.08.2004

Autori: Quaghebeur Théo, Van Loocke Walter, Schumm Karl-christof, O´neal William Ben, Fenderson John Melvin

MPK: A01N 37/22, A01N 43/10

Značky: nežiaducého, rastlín, spôsob, rastu, herbicídny, prostriedok, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob potláčania rastu nežiaducich rastlín súčasnou aplikáciou dimethenamidu a ďalšieho herbicídu vybraného zo skupiny zahrnujúcej herbicídy regulujúce rast, inhibítory fotosyntézy okrem methazolu, inhibítory tvorby pigmentov, inhibítory rastu, inhibítory syntézy aminokyselín, inhibítory biosyntézy lipidov, prostriedky rýchle rozkladajúce bunkové membrány, triketóny a dióny, pri ktorom sa dosiahne zlepšený herbicídny účinok. Opisujú...

Herbicídny prostriedok a spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283993

Dátum: 21.06.2004

Autori: Hudetz Manfred, Milliken Robert Franklin, Nelgen Norbert, Kidder Dan Worden

MPK: A01N 33/18, A01N 37/34, A01N 37/22...

Značky: herbicídny, spôsob, prostriedok, rastu, nežiaducého, rastlín, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok, ktorý obsahuje najúčinnejší optický izomér metolachlóru vzorca (A) a synergicky účinné množstvo aspoň jedného iného herbicídu, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej sulfonylmočoviny a sulfonanilidy všeobecného vzorca (I), triazíny, triazinóny a pyridazinóny všeobecného vzorca (II), organofosfáty, aryloxyalkánové kyseliny, aryloxyfenoxypropánové kyseliny, pyridínkarboxylové kyseliny, benzoové kyseliny, difenylétery...

Spôsob ničenia buriny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4473

Dátum: 07.06.2004

Autori: Cornes Derek, Johnson Michael Donald

MPK: A01N 41/00, A01N 37/22, A01N 43/72...

Značky: spôsob, ničenia, buriny

Text:

...alebo jedným alebo viacerými atómami halogénu alebo skupina vybraná z nitro, kyano, -CO 2 R 2, -s(o).R, -O(CH 2),OR, -CORZ, -NRZRÍR 1 je alkylová skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom obsahujúca až do šesť atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénuR 2 a R 3 každé nezávisle je atóm vodíka alebo alkylová skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom obsahujúca až do šest atómov uhlíka, ktorá...

Herbicídna suspoemulzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2101

Dátum: 13.02.2004

Autori: Cush Sarah Beth, Hopkinson

MPK: A01N 25/04, A01N 41/00, A01N 37/22...

Značky: herbicídna, suspoemulzia

Text:

...fáze suspoemulzie.V druhom výhodnom uskutočnení suspoemulzný prípravok ďalej obsahuje ďalšiu účinnú zložku zvolenú z triedy zlúčenín známych ako safener alebo antídotum, napríklad benoxacor. Koncentrácia safeneru je vhodne V rozsahu od 1 g/l do 100 g/l a výhodne od 2 g/l do 40 g/l. Vhodne je safener prítomný v dispergovanej emulznej fáze suspoemulzie.V treťom výhodnom uskutočnení suspoemulzný prípravok ďalej obsahuje aspoň dve ďalšie...

Karbamáty a fungicídne prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283351

Dátum: 12.05.2003

Autori: Doetzer Reinhard, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Roehl Franz, Mueller Bernd

MPK: A01N 47/20, A01N 37/18, A01N 37/22...

Značky: prostriedky, fungicidně, karbamáty, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbamáty všeobecného vzorca (I) a ich použitie ako fungicídnych prostriedkov na ochranu rastlín, predovšetkým na potláčanie húb, rôznych druhov hmyzu, nematód a roztočov.

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11410

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg

MPK: A01N 25/32, A01N 37/22, A01N 37/26...

Značky: synergistické, herbicídne, prostriedky

Text:

...ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (Zložka B) zo súboru B 5 inhibítory delenia buniekpričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 5 (zložka B) v hmotnostnom pomere 1 2000 až 2000 1.2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyD-4-metylsulfonylbenzoyl cyklohexán- 1 ,3-dión (zložka A) je známy z dokumentu W 0...

Amidy karboxylových kyselín, botryticídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie na ničenie Botrytis

Načítavanie...

Číslo patentu: 281730

Dátum: 21.05.2001

Autori: Ammermann Eberhard, Harreus Albrecht, Lorenz Gisela, Goetz Norbert, Rang Harald, Eicken Karl

MPK: C07C 233/64, A01N 37/22, A01N 43/00...

Značky: kyselin, amidy, botryticídny, karboxylových, obsahom, ničenie, prostriedok, použitie, botrytis

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie amidov karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom všeobecné substituenty A a R majú význam uvedený v opise, na ničenie Botrytis. Ďalej sú opísané nové fungicídne účinné amidy karboxylových kyselín a botryticídny prostriedok s ich obsahom.

Acylamidobenzamidy, spôsob ich výroby, ich použitie ako fungicídov a fungicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278842

Dátum: 04.03.1998

Autori: Crowley Patrick Jelf, Spence Rosamund Alison, Glen Alasdair Thomas

MPK: A01N 47/20, A01N 47/30, A01N 37/22...

Značky: použitie, fungicidně, výroby, spôsob, fungicídov, prostriedky, acylamidobenzamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Acylamidobenzamidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy vodík, fluór, chlór, bróm, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl, alebo halogén-C1-4-alkyl, nie však obidva súčasne vodík, D a E znamenajú vždy vodík alebo fluór, R1 je vodík, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl a R2 je C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl alebo fenyl, alebo R1 a R2 spoločne s atómom dusíka tvoria morfolínový, piperidínový, pyrolidínový alebo azetidínový kruh, prípadne substituovaný...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270217

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hsu Joanna Keng-hsin

MPK: A01N 37/22, A01N 37/10, A01N 31/08...

Značky: synergický, herbicidní, prostředek

Text:

...Do brázd se zasejí semena plevele a přikryjí se půdou. Společné se semeny se vloží dva hybridy, aby se-stanovil stupeň případné ho poškození rostliny.Druhy plevele byly následujícíZkratka Běžný název Latinský názevCR šáchot Cyperus rotundusPD Panicum dichotomiflorum PMc. s eeSV bér zelený Setería viridisAR laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus IP povijnice nachová Ipomoea purpureaAT mračňák Abutilon theophrasti DI Digitaría ischaemum...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268698

Dátum: 11.04.1990

Autor: Munro David

MPK: A01N 43/40, A01N 39/02, A01N 37/22...

Značky: způsob, herbicidní, prostředek, účinné, přípravy, látky

Text:

...atom vodíku nebo etom chloru nebo trifluormethylovou skupinu, substituent R 5 představuje otom vodíku, atom chąoru nebo atom fluoru nebo alkylovou skupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, R 5 představuje atom vodíku nebo atom fluoru nebo trífluormethylovou skupinu, alkylovou skupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku nebo alkoxy skupinu obsahující 1 až 6 atomd uhlíku, substituent R 7 představuje atom vodíku nebo elkylovou skupinu...

Selektivní herbicidní prostředek s obsahem antidotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266572

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ördög Attila, Tömördi Elemér, Csibor István, Kalló Sándor, Horváth Ákos, Igari Zsuzsanna, Széll Endre, Pamuk Gyula, Czékmány Arnold, Fodor Ferenc, Horváth András, Reisinger Katalin, Henger Károly

MPK: A01N 25/32, A01N 37/22

Značky: antidotu, selektivní, prostředek, herbicidní, obsahem

Text:

...podle vynálezu, kterýa) učinně hubí plevely v případě výskytu dvojděložných plevelů vedle jednoděložných plevelů, přičemž kulturní rostliny jsou pred touto fytotoxickou aktivitou chráněny, b) působí jak za sucha tak v údobí srážek. c) vykazuje dobrou herbicidní účinnost bez ohledu na typ půdy a stav kultivace.Jak již bylo uvedena výše, obsahuje shora zmíněný kombinovaný herbicidní prostředek směs herbicidu thiolkarbamátověho typu, herbícidu...

Koncentrovaný emulgovatelný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261417

Dátum: 10.02.1989

Autori: Frajšták Pavol, Nádvorník Róbert, Pátková Marta, Poór Robert

MPK: A01N 37/22, A01N 25/04

Značky: prostriedok, emulgovatelný, herbicídny, koncentrovaný

Text:

...za vyhovujúce, ak objem vylúčeného sedimentu vo forme krému po 2 hodinovej sedimentácii neprevyšoval 1 cm 3.Do 7 dielov hmot. cyklohexanónu sa za miešania pridá 3,8 dielu hmot. 79 -ného roztoku vápenatej soli alkyibenzénsulfónovej kyseliny Ca-soli ABSK, 16,2 dielu hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom kopolymér a 73,0 dielov hmot. technického metolachlóru, ktorý obsahuje 96 °/o úč. l.Reakčná zmes sa mieša cca 30 minút pri teplote...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tömördi Elemér, Eifert Gyula, Horváth András, Kovács Tibor, Lestyán János, Bihari Ferenc, Magyari István, Pletyák Mihály, Bohus Péter, Nagy Mihály, Szalai Sándor, Inczédy Péter, Halász Edit, Wohl László

MPK: A01N 37/22, A01N 33/22

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259524

Dátum: 17.10.1988

Autori: Andriska Viktor, Kis-tamás Attila, Lay Aranka, Vig Zoltán, Mezei Tibor, Budai Zoltán

MPK: A01N 37/22

Značky: přípravy, způsob, účinné, rostlin, regulaci, prostředek, látky, růstu

Text:

...usušením. Graąnuliované prostředky se také mohou připravovlat lisováním účinné látky obecného vzorce I s práškovými minerálnímí látkami- v přít-omnosti mazadla a pojidla,drcením lisovanéhwo materiálu a popřípadě prosévaním drceného materiálu k získání7 žádratné velikosti částic. Granulované peosťcřevdky se mohou s výhodou připravovat grłanvulací za sucha. nebo za mokra.Výhodtným prostředkem podle vynálezu jsou fólie s osivem. je...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259517

Dátum: 17.10.1988

Autori: Webb Shirley, Ten Haken, Munro David

MPK: A01N 37/22

Značky: účinné, způsob, herbicidní, prostředek, látky, výroby

Text:

...nebo iontový charakter. Příklady vhodných povrchové aktiivních látek zahrnují sodné nebo vápenaté soli kyselín polyakrylových a kyselín llgninsulfontlvých, kondenzační produkty mastných kyselín nebo alífaltických amínů nebo .am~idů,ikteré obsahují alespoň 12 atomů uhlíku vv molekule, s ethylenoxídem a/nebo puopylenoxidem, estelry mastných kyselín s glycerolem, sorbitamem, sacharózjou nebo pentaerytrltolem, kondenzační produkty těchto...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Béres Ilona, Grega Erzsébet, Pásztor Károly, Balogh Károly, Lörik Ernö, Dombay Zsolt, Tóth István, Nagy József, Urszin Eszter, Tarpai Gyula, Tasi László, Bajusz Judit, Bártfai Zsuzsanna

MPK: A01N 37/18, A01N 37/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236881

Dátum: 15.04.1987

Autor: Groenwold Bareld Egge

MPK: A01N 37/22, A01N 47/10

Značky: herbicidní, synergický, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje a) herbicidně účinné množství thiolkarbamátu obecného vzorce I, kde R1 představuje alkylskupinu obsahující 2 až 5 atomů uhlíku a každý ze symbolů R2 a R3 nezávisle představuje alkylskupinu obsahující 2 až 5 atomů uhlíku nebo cykloalkylskupinu obsahující 5 až 8 atomů uhlíku a b) herbicidně účinné množství anilidu obecného vzorce II, kde R4 představuje vodík, R5 představuje...

Selektívny herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238935

Dátum: 16.03.1987

Autori: Staňová Aurélia, Gahér Stanislav, Varkonda Štefan, Hýblová Oľga

MPK: A01N 37/22, A01N 43/70

Značky: prostriedok, selektívny, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Selektívny herbicídny prostriedok na ochranu kukurice proti širokolistým a trávnatým burinám so zvýšenou účinnosťou vyznačujúci sa tým, že obsahuje zmes 2-etylamino-4-chlór-6-izopropylamino-S-triazínu, 2,4-bis-izopropylamino-6-metyltio-S-triazínu a 2-etyl-6-metyl-N-/1-metoxy-2-propyl/-chlóracetanilidu vo vzájomnom hmotnostnom pomere a:b:c=2:1:2-4 až 1:2:2-4.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236787

Dátum: 15.02.1987

Autori: Daum Werner, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 37/22

Značky: účinných, látek, způsob, fungicidní, výroby, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný oximinoacetanilid obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu a R6 znamená alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové a 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, alkoxykarbonylalkylovou...

Herbicidní emulzní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232732

Dátum: 15.01.1987

Autor: Prill Erhard John

MPK: A01N 57/12, A01N 37/22, A01N 25/30...

Značky: herbicidní, emulzní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká herbicidního emulzního prostředku, obsahujícího hmotnostně 6,0 až 35 % isopropylamoniové soli N-fosfonomethylglycinu, 2,0 až 12,5 % povrchově aktivní látky pro isopropylamoniovou sůl N-fosfonomethylglycinu volené ze souboru zahrnujícího ethoxylované aminy tallových kyselin, ethoxylované aminy sójových kyselin, propoxylované/ethoxylované aminy a rozpustné soli alkylsulfátů, 5,0 až 60,0 % 2-halogenacetanilidové herbicidně účinné...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229690

Dátum: 15.11.1986

Autori: Eicken Karl, Wuerzer Bruno, Rohr Wolfgang

MPK: A01N 37/22

Značky: herbicidní, výroby, prostředek, způsob, složky, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden N-aminomethylhalogenacetanilid obecného vzorce I v němž R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, R3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku a X znamená halogen, spolu s inertními přísadami.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228914

Dátum: 15.08.1986

Autori: Yamaguchi Naoko, Yasui Kazuomi, Aya Masahiro, Saito Junichi, Kakabu Shinzo, Kamochi Atsumi

MPK: A01N 37/22, C07D 201/00, A01N 43/40...

Značky: herbicidní, látek, prostředek, způsob, účinných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 2-pyridyloxyacetanilid obecného vzorce I ve kterém X znamená atom vodíku, atom halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu, s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a n je číslo o...

Vodný tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Surgant John Melvin, Leclair Francis Joseph

MPK: A01N 37/22, A01N 25/10

Značky: prostředek, vodný, tekutý, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný tekutý herbicidní prostředek na bázi 2-chlor-N-isopropylacetanilidu vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 38,0 až 45,0 procent 2-chlor-N-isopropylacetanilidového herbicidu, 2,0 až 6,0 % hydratovaného amorfního oxidu křemičitého, 2,0 až 6,0 % polyoxypropylen/polyoxyethylenového blokového kopolymeru o celkové molekulové hmotnosti 6000 až 7000, 0,5 až 2,0 % taurátového povrchově aktivního činidla, 0,5 až 2,0 % hydratovaného křemičitanu...

Synergicky působící herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246093

Dátum: 16.01.1986

Autori: Š?astný Josef, Pešek Vladimír

MPK: A01N 37/22, A01N 47/24

Značky: prostředek, herbicidní, působící, synergický

Text:

...nebo prostredím, které moditikuja rüst rostlin. výrazom rostlinť se zda vždy míní klíčící semeno, vzrostlé semenáčkya hotová rastlina, včetně kořenü a nadzemních částí. Omezovaní rüstvu nebo rnodifikace rustu zahrnuje jakékoliv odchýlky od normálního růstu, ako je zničení rostliny, zpomalení růstu, ztráta listů, znsychćní, regulace růstu, zakrnění nebo zakrsnutí, spálení 11 stů a podobne javy. .vynález se také týká omezování růstu...