A01N 37/18

Prostriedok na ničenie nežiaducich rastlín, jeho použitie, spôsob ničenia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287461

Dátum: 17.09.2010

Autori: Drewes Mark Wilhelm, Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Kremer Mathias, Feucht Dieter

MPK: A01N 43/34, A01N 37/18, A01N 43/48...

Značky: rastlín, použitie, ničenie, nežiadúcich, prostriedok, výroby, spôsob, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na ničenie nežiaducich rastlín obsahuje herbicídne synergické kombinácie účinných látok, ktoré sú tvorené Flufenacetom a známymi herbicídnymi zlúčeninami a/alebo protekčnými činidlami, ktoré sú uvedené v opisnej časti a ktoré môžu byť obzvlášť účinne použité na selektívnu kontrolu burín v rôznych kultúrach úžitkových rastlín a spôsob ich výroby.

Proliečivá inhibítorov sfingozín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19843

Dátum: 12.03.2010

Autori: Maines Lynn, Zhuang Yan, Smith Charles

MPK: A61K 31/165, A01N 37/18, C07C 233/60...

Značky: proliečivá, inhibítorov, kinázy, sfingozín

Text:

...adhéznej molekuly prostrednictvom aktivácie nukleárneho faktora kappa B (NF kB) je napodobňovaný SIP a je blokovaný DMS. Podobne, SIP napodobňuje schopnosť TNFU. indukovať expresiu cyklooXygenázy-Z (COX-2) a syntézu prostaglandínu E (PGEZ), a knock-down SK RNA interferencie blokuje tieto odpovede na TNFu. SIP je tiež mediátorom vstupu vápnika počas neutroñlnej aktivácie TNFa a iných podnetov, čo vedievk produkcii superoxidu a ďalšíchA...

Fungicídne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17811

Dátum: 07.08.2009

Autori: Apgar James, Greenlee Mark, Wildonger Kenneth James, Wilkening Robert, Meng Dongfang, Parker Dann L

MPK: A01N 37/18

Značky: činidla, fungicidně

Text:

...týka enfumafungínových derivátov. Tieto zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli sú použiteľné pri inhibícii (1,3)-3-D-glukánsyntázy a sú použiteľné pri prevencii alebo liečbe mykotických infekcií spôsobených jedným alebo viacerými z rôznych patogénov zahŕňajúcich, ale bez toho, aby na ne boli obmedzené, Aspergillus, Cryptococcus, Candida, Mucor, Actínomyces, Hístoplasma, Dermatophyte, Malassezia, F usarium a Pneumocystís carínií....

Soli a polymorfy tetracyklínovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18828

Dátum: 26.05.2009

Autori: Cvetovich Raymond, Warchol Tadeusz

MPK: C07C 237/26, A01N 37/18, A61K 31/16...

Značky: zlúčeniny, tetracyklínovej, polymorfy

Text:

...počas spracovania a/alebo skladovania. Preto regulačné orgány, ako je Úrad pre kontrolu potravín a liekov USA, začali uskutočňovať prísnejšie kontroly ohladne polymorfného obsahu aktívnej zložky vpevných dávkových formách. Všeobecne pre lieky, ktoré existujú vpolymorfných formách, pokial má byt predávaný iný ako čistý,termodynamicky preferovaný polymorf, regulačné orgány môžu vyžadovať kontrolu šarže od šarže. Tak je dôležité ako z...

Fungicídne zmesi na báze amidových zlúčenín a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 285473

Dátum: 15.01.2007

Autori: Ammermann Eberhard, Eicken Karl, Strathmann Siegfried, Hampel Manfred, Schelberger Klaus, Scherer Maria, Lorenz Gisela

MPK: A01N 37/18, A01N 37/20, A01N 43/34...

Značky: zlúčenín, fungicidně, zmesí, ničenia, amidových, spôsob, škodlivých, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídne zmesi obsahujúce ako účinné zložky: a) amidovú zlúčeninu vzorca (Ib) a b) ditiokarbamát (II) zvolený zo skupiny pozostávajúcej z etylénbis(ditiokarbamátu) manganatého (zinočnatý komplex) (IIa), etylénbis(ditiokarbamátu) manganatého (IIb), etylénbis(ditiokarbamátu) zinočnatoamónneho (IIc) a etylénbis(ditiokarbamátu) zinočnatého (IId), pričom substituenty majú významy uvedené v opise. Účinné zložky sa používajú v synergicky účinnom...

Rozpustné glykózaminoglykanázy a spôsoby prípravy a použitie rozpustných glykózaminoglykanáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20218

Dátum: 23.02.2006

Autori: Keller Gilbert, Kundu Anirban, Bookbinder Louis, Dylan Tyler, Frost Gregory, Haller Michael

MPK: A01N 43/04, A01N 37/18, A01K 67/033...

Značky: glykózaminoglykanáz, přípravy, spôsoby, použitie, glykózaminoglykanázy, rozpustné, rozpustných

Text:

...voči hyalurónanu. HYALl je prototypickým kyslo aktívnym enzýmom a PH 20 je prototypickým neutrálne aktívnym enzýmom. Kyslo aktívne hyaluronidázy, ako sú HYAL 1 a HYAL 2, obvykle nemajú katalytickú aktivitu pri neutrálnom pH (t.j. pri pH 7,0). Napríklad HYALl má nízku katalytickú aktivitu in vitro nad pH 4,5(G. I. Frost et al., Anal. Biochemistry 25 l (2) 263-269 (1997. HYAL 2 je kyslo aktívnym enzý mom s veľmi nízkou špecifickou...

Kompozície a spôsoby liečenia alebo prevencie chorôb súvisiacich s oxalátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17576

Dátum: 15.06.2005

Autor: Sidhu Harmeet

MPK: A01N 37/18, A61K 38/00, A61K 38/28...

Značky: súvisiacich, spôsoby, liečenia, prevencie, oxalátmi, kompozície, chorôb

Text:

...od akéhokoľvek skôr opísaného organizmu a dostali nové meno druhu aj nové meno rodu (Allison, M. J., K. A. Dawson, W.oxalate-degrading anaerobes that inhabitat the gastrointestinal tract Arch. Microbiol. 141 1-7).0007 Populácie O. formigenes v črevnom trakte nemajú všetci ľudia (Allison,M. J., S. L. Daniel, N. A. Comick 1995 Oxalate-degrading bacteria In Khan,S. R. (ed.), Calcium Oxalate in Biological Systems CRC Press Doane, L. T., M....

Karbamáty a fungicídne prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283351

Dátum: 12.05.2003

Autori: Roehl Franz, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Doetzer Reinhard, Mueller Bernd, Sauter Hubert

MPK: A01N 37/22, A01N 47/20, A01N 37/18...

Značky: fungicidně, obsahom, prostriedky, karbamáty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbamáty všeobecného vzorca (I) a ich použitie ako fungicídnych prostriedkov na ochranu rastlín, predovšetkým na potláčanie húb, rôznych druhov hmyzu, nematód a roztočov.

Albumínové fúzne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14809

Dátum: 23.12.2002

Autori: Rosen Craig, Haseltine William, Ruben Steven

MPK: C07K 1/00, C07K 14/765, A01N 37/18...

Značky: fúzne, albumínové, proteiny

Text:

...na 0,01 ng/ml. Bunky boli ožarované s 0,5 mCi/jamka °Htymidlnu dodatočných 18 hodín. (n) rhEpo (V) HSA-Epo 1981 (o) Epo-HSA 1966.0015 Obrázok S je analýza reakcie na dávku a zobrazuje účinok rôznych dávok rekombinantného humánneho Epo a Epo albuminových fúznych proteínov kódovaných pomocou DNA obsiahnutých v CID 1966 a CID 1981 na percentuálnu zmenu v hematokrite odo dňa 0 po deň 7 (pozrite príklady 8 a 9). 48 osemtýždňových samičlek DBA/2...

Stabilná tekutá farmaceutická formulácia IgG protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12341

Dátum: 08.11.2002

Autori: Gupta Supriya, Duvur Shanti, Kaisheva Elizabet, Subramanian Malathy

MPK: A61K 38/00, C07K 16/00, A01N 37/18...

Značky: formulácia, tekutá, farmaceutická, protilátok, stabilná

Text:

...20.0009 Patent Spojených štátov č. 5 744 132 opisuje kompozíciu obsahujúcu 1-1000 mglml lL-12 protilátky, 2 sacharózu, 4,15 manitol, 10 mM sukcinát sodný a približne 0,02 Tween 20, majúci pH približne 5,6.0010 Patent Spojených štátov č. 6 267 958 opisuje rekonštituovanú formuláciu 100 mglml rhuMab E 25, v 20 mM histidínu, pH 6,0, 340 mM0011 Patent Spojených štátov č. 6 165 467 opisuje postup stabilizácie humánnej monoklonálnej...

Regulátor růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260431

Dátum: 15.12.1998

Autor: Socha Jaromír

MPK: A01N 37/18

Značky: rostlin, regulátor, růstu

Text:

...účinky směsi podle vynálezu.Směs 1 dílu kyseliny z-aminobenzoové a 2 dílü tl-acetylamidofenolu byla zředěna vodou na roztok obsahující 1 mg aktivních látek v 1000 ml vody. Do vzniklého roztoku byla ponořena semena okurek Cucumis sa.tivus L., ver, Znojmia) po dobu G hodin. Po této době byla semena osušena mezi filtračními papíry a rložena do Petriho misek o průměru 90 mm, ve kterých byl v-ložen filtrační papír. Po přidání 5 ml...

Vtáčí repelentný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278915

Dátum: 08.04.1998

Autori: Wilson Michael Frank, Greig-smith Peter William

MPK: A01N 35/02, A01N 31/04, A01N 37/14...

Značky: prostriedok, vtáčí, repelentný

Zhrnutie / Anotácia:

Vtáčí repelentný prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje aspoň jednu zlúčeninu vybranú zo súboru zahŕňajúceho a) zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde X1 a X5 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, atóm halogénu, a alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka substituované halogénom, X2, X3 a X4 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a...

Herbicídny prostriedok a spôsob výroby účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277784

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kuhnen Fred, Milzner Karlheinz, Seckinger Karl

MPK: A01N 43/10, A01N 33/06, A01N 37/18...

Značky: účinných, výroby, prostriedok, látok, spôsob, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom R' a R'' znamenajú nezávisle od seba alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Y znamená skupinu vzorca A-OR, kde A predstavuje skupinu vzorca CH2, CH2-CH2 alebo CH(CH3)-CH2 a R znamená alkylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, v kombinácii s herbicídne použiteľným riedidlom. Účinná látka sa získa...

N-monosubstituované aryl- a N-cykloalkylneoalkánamidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280878

Dátum: 16.09.1992

Autor: Steltenkamp Robert

MPK: C07C 233/07, C07C 233/06, A01N 37/18...

Značky: aryl, n-monosubstituované, n-cykloalkylneoalkánamidy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

N-Monosubstituované neoalkánamidy s 11 až 14 atómami uhlíka, kde substituent na amidovom atóme dusíka je aryl alebo cykloalkyl a má aspoň 5 atómov uhlíka, odpudzujú hmyz za predpokladu, že aromatický substituent je nesubstituovaný v orto polohe a neoalkanoylovou časťou je pivaloyl a celkový počet atómov uhlíka v neoalkánamide s cyklickým substituentom na atóme dusíka je aspoň 12. Tieto neoalkánamidy sú vhodné ako repelenty švábov a rusov, a...

Orto – Substituované amidy kyseliny fenyloctovej, fungicídny prostriedok s ich obsahom, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280714

Dátum: 15.04.1992

Autori: Seuter Hubert, Kuenast Christoph, Oberdorf Klaus, Siegbert Brand, Lorenz Gisela, Kardorff Uwe, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 37/18, C07C 235/34

Značky: obsahom, spôsob, medziprodukty, přípravu, amidy, fungicídný, přípravy, substituované, kyseliny, fenyloctovej, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované amidy kyseliny fenyloctovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, alkyl, cykloalkyl, alkenyl, alkoxyalkyl, fenyl, fenylalkyl, fenylalkenyl alebo fenoxyalkyl, päť- alebo šesťčlenný heterocyklus s 1 až 3 heteroatómami na benzénovom kruhu alebo päť- alebo šesťčlennom heterocykle prípadne anelovaný, R2 a R3 znamenajú vodík, R4 a R5 znamenajú vodík alebo alkyl a R4 alebo R5 znamenajú alkoxy skupinu, Y...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262435

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bartha László, Kotta Kis, Nagy Sándor, Tóth András, Pavliscsák Csaba, Balogh Károly, Pásztor Károly, Mile Erzsébet, Grega Erzsébet, Nagy József, Lörik Róbert, Tóth István, Dombay Zsolt, Nagy István, Filetöth László, Urszin Eszter

MPK: A01N 37/18, A01N 47/10, A01N 33/18...

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...překlvapením bylo však zjištěno, že dobu trvání účinku a selektivnost derivátů cc-chloracetanilldu lze podstatne zvýšit přídavkem derivátů MN-diallylacetamidu obecného vzorce II (tabulka Il, nebo derivátů N-vallyl-NNťdisubstituovaného glycinamidu obecného vzorce II tabulka Il nebo derivátů ąô-dinitroanilinu obecného vzorce IV tabulka III nebo derivatů díthiokarbamátových obecného vzorce V tabulka IV).Herbicidni prostředek s...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dombay Zsolt, Pásztor Károly, Tarpai Gyula, Tóth István, Tasi László, Urszin Eszter, Bajusz Judit, Béres Ilona, Bártfai Zsuzsanna, Grega Erzsébet, Lörik Ernö, Balogh Károly, Nagy József

MPK: A01N 37/18, A01N 37/22

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258134

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nagy József, Tarpai Gyula, Balogh Károly, Tóth István, Bajusz Judit, Tasi László, Grega Erzsébet, Dombay Zsolt, Pásztor Károly, Bártfai Zsuzsanna, Lörik Ernö, Béres Ilona, Urszin Eszter

MPK: A01N 37/18, A01N 47/10

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...koncentrát obsahuje 80 °/o hmotnostních účinné látky. Po dvou hodinách je produkt nezměněn, po 24 hodinách vykazuje minimální reverzibilní změny.Rozpustí se 0,4 0/0 hmotnostních sloučeniny ,obecného vzorce I, kde R 1 a R 5 značí allyl a R je vodík nDŽO 1,525 0 dále označována jako účinná látka A), V 13,6 dílech hmotnostních petroleje. Do roztoku se přidá 80 hmotnostnich herbicidně účinné látky EPTC a 6 dílů hmotnostních směsi...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253728

Dátum: 17.12.1987

Autor: Martin Henry

MPK: A01N 25/32, A01N 37/18

Značky: výroby, účinných, rostlin, prostředek, kulturních, ochraně, látek, způsob

Text:

...1 ~ 2-alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkylové částí, alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové i alkoxylové části, 1,3-dioxoian-Z-ylalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlĺku v alkylové části nebo alkoxykarbonylamidový zbytek s 1 až 4 atomy uhllku V alkoxylové části, X znamená atom kyslíku nebo atomy sĺry.Haloqenem samotným V definicĺch, jakož i halogenem jako části halogenalkoxyskupiny,halogenalkylové skupiny...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252456

Dátum: 17.09.1987

Autor: Burow Kenneth

MPK: A01N 37/18

Značky: prostředek, výroby, způsob, účinných, herbicidní, látek

Text:

...v alkylové části, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkanoyloxyalkylovou skupinu obsahující 2 až 4 atomy uhlíku v alkanoyloxylové části a 1 až 6 atomů uhliku v části alkylové, dále alkylthioskupinu 5 1 až 6 atomy uhlíku, zbytek vzorceE je celé číslo o hodnotě O až 4,g má hodnotu 0 nebo 1 a R 9 a R 10 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodiku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku nebo alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241043

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kurnosov Alexej Ivanovie

MPK: A01N 37/18

Značky: synergický, herbicidní, prostředek

Text:

...a 100 °/o představuje úplné uhynutí.Výsledky těchto testů jsou obsaženy v následující tabulce I. Pod označením O je uvedeno hodnocení pro sloučeniny aplikované jak udáno. Pod označením ,,E jsou uvedeny očekávané výsledky pro směsi -dvou herbicidů, založeno na odezvě pro každý samotný herbicid, odvozeno od tohoto údaje za použití Limpelovy rovnice ExY-xy 100kde X pozorované procentuální poškození při použití samotného jednoho herbicidu a...

Prostředek k regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236690

Dátum: 15.02.1987

Autori: Horváth Ibolya, Grega Erzsébet, Dombay Zsolt, Tóth István, Vigh László, Nagy József, Farkas Tibor

MPK: A01N 37/18

Značky: růstu, prostředek, rostlin, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin podle vynálezu obsahuje jako účinnou látku sloučeninu obecného vzorce I, v němž R1 a R2 mají význam uvedený v popisu v množství 5 až 80 % hmotnostních, 10 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho pevného a/nebo kapalného nosiče a 0,5 až 15 % hmotnostních alespoň jedné povrchově aktivní látky. Ošetřováním rostlin za použití prostředku podle vynálezu je možno stimulovat růst rostlin a významně zvýšit čerstvou...

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235323

Dátum: 15.01.1987

Autori: Oeckl Siegfried, Reinecke Paul, Brandes Wilhelm, Paulus Wilfried, Kuck Karl-heinz

MPK: A01N 37/18

Značky: fungicidní, způsob, materiálů, technických, účinné, výroby, prostředek, mikrobicidní, ochraně, složky, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden halogenpropargylformamid obecného vzorce I, v němž R znamená atom vodíku nebo popřípadě jednou až pětkrát, stejně nebo různě halogenem, nitroskupinou, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinou s 1 až 5 atomy halogenu a s 1 až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinou,...

Způsob výroby N-(halogenmethyl)-acylamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231186

Dátum: 15.06.1986

Autor: Chupp John Paul

MPK: A01N 37/18, C07C 103/127

Značky: n-(halogenmethyl)-acylamidů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-(halogenmetyl)-acylamidů obecného vzorce I kde X a X1 znamenají nezávisle na sobě atom chloru nebo bromu, R znamená acyklickou 1-alken-1-ylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, 1-cykloalken-1-ylovou skupinu s 5 až 7 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenylovou skupinu, popřípadě...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244846

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kadoun Slobodan, Eížek Dušan, Hanáeková Anna, Spáeilová Jozefína

MPK: A01N 37/18

Značky: fungicidní, účinné, výroby, způsob, složky, prostředek

Text:

...vhodné pro upotřebení jako prostředky k ochraně rostlin.Tak se mohou používat například funglcidní prostředky při ochraně rostlin k boji proti houbám ze tříd Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytrldiomycetes, Byqomycetes, Ascomycetes. Basídiomycetes. Deuteromycetes.Jako příklady,nikoli však limitující, lze jmenovat některé původce houhových chorob,kteří spadají podshora nadřazené pojmydruhy Bocrytis, jako například plíseň šedá /Botrytls...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244444

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: A01N 37/18

Značky: složky, účinné, herbicidní, výroby, způsob, prostředek

Text:

...ve dvou disstereoieomerntch formách E a Z (ktoré nohou nebo nemusí být dělitelná chemickým. postupy známým pro tento účel) rezulltudĺcĺch z proetorového uspořádání eubotituentú ne dvoáná vszbě CI molekuly, Jak ukuují následu jící vzorceDále pnkvse mohou některé sloučeniny vyskytovať. v tmxtomemích formách.Tyto diestereotsomemi e tautomerní f-urmy apednsf pod rozsah vynñlezu stejně jako fyzíkálně odlišné temy, ktoré rezuítují například z...

Způsob zvýšení izolovatelného množství cukru v cukrové řepě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241135

Dátum: 13.06.1985

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: A01N 37/18, C13D 1/00

Značky: způsob, cukrů, řepě, izolovatelného, zvýšení, množství, cukrové

Text:

...přidávání se reakční směs míchá ještě 2 hodiny pŕi teplotě 2 až 5 OC.Nerozpustná bílá pevná látka se odfiltruje za odsáváni, promyje se vodou, přenese se do kádinky o objemu 3 litry a míchá se 15 minut se 2 litry uhličitanu sodného o koncentraci 10 3. Nerozpustný pevný podíl se oddělí filtrací za odsávání, promyje se vodou a usuši. Ziská se 352 g produktu o teplote tání 172,5 až 175 OC.Při provádění způsobu podle vynâlezu se cukrová řepa...

Prostředek ke zlepšení stupně účinnosti při rozmnožování kulturních rostlin in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 239936

Dátum: 14.03.1985

Autori: Bareš Richard, Matura Karel, Vašieek Alois, Kraus Peter, Brunner Juraj, Šedý Václav, Zorec Jozef

MPK: A01N 37/18

Značky: rostlin, vitro, kulturních, účinnosti, prostředek, stupně, zlepšení, rozmnožování

Text:

...(například kyselina linolová a kyselina linolěnováž hrají při flexibilitě buněčnýcn membrán, a tím i při přízpůsobivostí root» lin významnou úlohu. Jestliže v buněčné membráně schází vyšší nenasycené alífatické karboxyveda to k tomu, že se významnou měrou snižuje přizpüsobívost rostlin.Tyto pokusy potvrdily, že u rostlin, rozmnožcvaných in vitro, biosyntéza vosku povrchu listů 3 v nrvní ŕadě vyšší alifatické kerboxylové kyseliny ořítomné...