A01N 37/06

Kompozícia s predĺženým repelentným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5617

Dátum: 07.12.2010

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan

MPK: A01N 25/00, A01N 25/02, A01N 37/02...

Značky: účinkom, predĺženým, repelentným, kompozícia

Text:

...V pastovitej formulácii sa môže aplikovať náterom na kôru a vo formulácii spray postrekom na sadenice alebo odrastenejšie dreviny proti zinmému alebo proti letnému odhryzu. Prídavkom aromatických chuťovo repelentne pôsobiacich látok ako sú napríklad kapsaicin, cesnakove silice ako aj rôznych mechanických zdrsňovadiel ako je napriklad mikromletý piesok, mikrornletý vápenec perlit a podobne sa získava produkt s kombinovaným účinkom, pôsobiacim...

Vodná suspenzia pesticídu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287365

Dátum: 16.07.2010

Autori: Nettleton-hammond John Henry, Warrington Roger Paul

MPK: A01N 37/06, A01N 25/04, A01N 25/30...

Značky: suspenzia, vodná, pesticidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná suspenzia pesticídu, ktorá zahrnuje: a) 5 % hmotn./obj. až 40 % hmotn./obj. (i) pesticídu, ktorý má teplotu topenia v rozpätí od 50 °C do 120 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu ako 0,2 % hmotn./obj. alebo (ii) zmesi pesticídu (i) a jedného alebo viacej ďalších pesticídov, ktoré majú teplotu topenia aspoň 50 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu než 0,2 % hmotn./obj., v pomere aspoň 1 diel hmotnosti pesticídu (i) k 10 dielom hmotnosti...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287341

Dátum: 16.06.2010

Autori: Schelberger Klaus, Rose Ingo, Ammermann Eberhard, Stierl Reinhard, Haden Egon, Strathmann Siegfried, Eicken Karl, Hampel Manfred, Scherer Maria, Lorenz Gisela

MPK: A01N 43/34, A01N 37/06, A01N 35/00...

Značky: zmesí, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa fungicídne zmesi obsahujúce: a) benzofenóny vzorca (I), kde R1 je chlór, metyl, metoxy, acetoxy, pivaloyloxy alebo hydroxy R2 je chlór alebo metyl R3 je vodík, halogén alebo metyl a R4 je C1-C6-alkyl alebo benzyl, kde fenylová časť benzylového radikálu môže niesť halogén alebo metyl, a b) amidové zlúčeniny vzorca (II), kde R6 a R7 sú halogén, nitro, kyano, alkyl, alkenyl, alkinyl, haloalkyl, haloalkenyl, haloalkinyl, alkoxy,...

Fungicídne kompozície a spôsob potláčania chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18063

Dátum: 30.06.2009

Autori: Ogawa Munekazu, Nishimura Akihiro

MPK: A01N 37/06, A01N 43/42, A01N 43/40...

Značky: spôsob, potláčania, kompozície, chorôb, rastlín, fungicidně

Text:

...múčnatka, chrastavitosť, hrdza, pleseň snežná, trávová snežná(tyfulová) pleseň, prašná sneť, steblolam, škvmitosť listov alebo septória plevová obilnínHordeum vulgare, Tricum aestívum, atď.) melanóza alebo chrastavitosť citrusov Citrus spp., atď.) spála kvetov, múčnatka, škvmy na listoch spôsobené hubou Altemaría alebo chrastavitosť jabĺk Malus gumila) chrastavitosť alebo čierne škvmy hrušíek Pjgs serotina, Pyggs ussuriensis, P 1135...

Herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18620

Dátum: 19.05.2008

Autori: Broquet Jean-charles Daniel Nicolas, Nettleton-hammond John Henry, Williams Kirsty Jane

MPK: A01N 25/22, A01N 37/02, A01N 37/06...

Značky: kompozície, herbicídne

Text:

...oxasulfurónu, primisulfurón-metylu, prosulfurónu, pyrazosulfurón-etylu, rimsulfurónu, sulfometurón-metylu,sulfosulfurónu, tifénsulfurón-metylu, triasulfurónu, tribenurón-metylu, trifloxysulfurónu, triflusulfurón-metylu a tritosulfurónu, alebo ich soli. Najmä výhodný je nikosulfurón.HPPD inhibítor sa výhodne vyberie zo skupiny pozostávajúcej z izoxazolov, triketónov, pyrazolov, benzobicyklonu a ketospiradoxu.Vo výhodnom uskutočnení je...

Spôsob potláčania chorôb na rastlinách jačmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12583

Dátum: 27.09.2006

Autori: Stock David, Forster Birgit

MPK: A01N 37/06, A01P 3/00, A01N 43/54...

Značky: chorôb, jačmena, rastlinách, spôsob, potláčania

Text:

...škoricovú, kyselinu šťavelovú, kyselinu mravčiu, kyselinu benzénsulfónovú, kyselinu p-toluénsulfónovú, kyselinu metánsulfónovú,kyselinu salicylovú, kyselinu p-aminosalicylovú, kyselinu 2-fenoxybenzoovú, kyselinu 2 acetoxybenzoovú a kyselinu LZ-naftalćnsulfónovú.Kovové komplexy sú zložené z vlastnej organickej molekuly a z anorganickej alebo organickej soli kovu, napríklad halogenidu, dusičnanu, síranu, fosforečnanu, acetátu,trifluoracetátu,...

Baktericídna kompozícia a spôsob potláčania chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19040

Dátum: 29.10.2004

Autori: Minamida Koji, Nishimura Shigeyuki, Mitani Shigeru, Ogawa Munekazu, Nishimura Akihiro, Okomoto Tomohiro, Higuchi Koji, Tanimura Toyoshi, Kanbayashi, Kanamori Fumio, Kominami Hidemasa, Nishide Hisaya

MPK: A01N 35/04, A01N 37/34, A01N 37/06...

Značky: baktericídna, chorôb, spôsob, kompozícia, rastlín, potláčania

Text:

...je zlúčenina opísaná v The PesticideManual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 940-941. Fumarát oxpokonazolu je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 699. Tebukonazol je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual(dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 864-865. Imibenkonazol je zlúčenina opísaná V The Pesticíde Manual (dvanáste...

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283379

Dátum: 02.06.2003

Autori: Schelberger Klaus, Scherer Maria, Saur Reinhold, Ammermann Eberhard, Leyendecker Joachim, Lorenz Gisela, Müller Bernd, Birner Erich, Sauter Hubert, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 37/06, A01N 47/24, A01N 37/50...

Značky: fungicidně, spôsob, zmesí, škodlivých, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo a1) derivátu fenylbenzyléteru vzorca (I) a/alebo a2) karbamátu vzorca (I) a b) derivátov dinitrofenolu všeobecného vzorca (II.a) a/alebo (II.b). Ďalej sa opisuje spôsob ničenia škodlivých húb, pri ktorom sa miesto výskytu alebo rastliny, semená, pôda, plochy, materiály alebo priestory, ktoré sa majú pred nimi chrániť, ošetria zlúčeninou vzorca (I) v synergicky...

Zmesový atraktant na hmyz a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281952

Dátum: 12.07.2001

Autori: Kinzer David, Winslow Roland, Yang Kim

MPK: A01N 33/02, A01N 37/06, A01N 37/02...

Značky: zmesový, použitie, atraktant

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový atraktant na hmyz obsahuje trialkylamínovú soľ v koncentrácii od 0,02 do 1,0 % hmotnostných, v ktorej alkylové skupiny sú vybrané z metylovej alebo etylovej skupiny, soľ lineárnej alebo rozvetvenej a nasýtenej alebo nenasýtenej karboxylovej kyseliny s 2 až 18 atómami uhlíka s alkalickým kovom v koncentrácii od 0,02 do 1,0 % hmotnostných, feromón v koncentrácii od 0,001 do 0,1 % hmotnostných, vo vodnom roztoku.

Kompozícia na vábenie lykožrútov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281824

Dátum: 15.06.2001

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/08, A01N 37/06

Značky: vábenie, kompozícia, lykožrútov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na vábenie lykožrútov je určená najmä na monitorovanie výskytu a hromadný odchyt lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus), prípadne súčasne s lykožrútom smrekovým (Ips typographus), je vhodná najmä na aplikáciu do lapačov a feromónových dispenzorov. Ako účinnú zložku obsahuje zmes derivátu kyseliny dekadiénovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená metylovú alebo metoxypropylovú skupinu, a najmenej jedného furylového...

Pesticídny prostriedok a prostriedok na reguláciu rastu rastlín a spôsob výroby účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278295

Dátum: 04.09.1996

Autori: Bushell Michael John, Anthony Vivienne Margaret, Godfrey Christopher Richard Ayles, Clough John Martin, Beautement Kevin, De Fraine Paul John

MPK: C07D 221/00, A01N 37/06, C07C 57/00...

Značky: pesticídny, výroby, spôsob, rastlín, reguláciu, rastu, účinných, prostriedok, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok a prostriedok na reguláciu rastu rastlín obsahujúci ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú C1-6-alkyl, fenyl alebo benzyl, X je vodík, halogén, hydroxyl, prípadne substituovaný C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C2-7-alkenyl, fenyl, prípadne fenylsubstituovaný C2-6-alkinyl, C1-4-halogénalkyl, C1-6-alkoxyl, C1-4-halogénalkoxyl, metyltio- alebo fenyltiometoxyl, cyklohexyloxyl, prípadne...

Prostriedok na vábenie lykožrútov a spôsob monitorovania ich výskytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280954

Dátum: 11.07.1995

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/90, A01N 37/06

Značky: monitorovania, spôsob, lykožrútov, výskytu, vábenie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku synergickú zmes 2-metoxypropylesteru kyseliny deka-2,4-diénovej a 2-etyl-1,6-dioxaspiro-[4,4]-nonánu, a prípadne prídavné látky, je vhodný najmä na vábenie lykožrúta lesklého (Pytiogenes chalcographus) a lykožrúta smrekového (Ips typographus).

Emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 805

Dátum: 10.05.1995

Autori: Frajšták Pavol, Staňová Aurélia, Macko Jozef, Mrva Bohumír, Gahér Stanislav

MPK: A01N 25/30, A01N 37/06

Značky: emulzný, účinnosti, prostriedok, herbicídov, zvyšovanie

Text:

...mastných kyselín tvoriacich repkový olej Pozostáva z 50 až 65 hmotnostných dielov metylesteru kyseliny olejovej (kyselina cis-9-oktadecánová). 15 až 25 hmotnost ných dielov metylesteru kyseliny linolejovej (kyselina cis-9, cis-l 2-oktadekadiénova) a 5 až 15 hmotnoetných dielov metylesterov kyseliny linolenovej (kyselina cis-9, cis-12, cis-l 5-oktadekatriénová) a kyseliny palmitovej (kyselina hexadekánova) a pripraví sa esteriíikáciou...

Repelentný prípravok na ochranu rastlín, lesných a ovocných kultúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 278824

Dátum: 12.04.1995

Autori: Bízek Eduard, Kolín Stanislav, Karvan Jan, Toman Karel

MPK: A01N 37/06, A01N 31/00, A01N 37/02...

Značky: ovocných, ochranu, prípravok, repelentný, rastlín, lesných, kultúr

Zhrnutie / Anotácia:

Repelentný prípravok obsahuje 4 až 45 % hmotn. vlneného vosku, tvoreného zmesou esterov vyšších mastných kyselín a alkoholov, 19 až 96 % hmotn. zmesi vyšších mastných kyselín s prevahou kyseliny olejovej, 10 až 67 % hmotn. plniva, ako je mletý vápenec, plavený kaolín, ďalej môže obsahovať etylalkohol a prípadne 8 % hmotn. vody. Používa sa na zamedzenie ohryzu rastlín, lesných a ovocných kultúr zverou.

Repelent proti hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281182

Dátum: 12.01.1995

Autor: Bencsits Franz

MPK: A01N 37/02, A01N 37/06

Značky: hmyzu, repelent, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Repelentný prostriedok proti hmyzu obsahuje ako účinnú zložku aspoň jeden alkylester mastnej kyseliny s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylskupine a aspoň jeden prírodný alebo identický s prírodným, alebo syntetický mastný alkohol a aspoň jeden prírodný, alebo identický s prírodným, rastlinný alebo živočíšny mastný olej ako nosič. Repelent slúži na odpudzovanie lietajúceho, bodavého a cicavého hmyzu u ľudí a zvierat a aplikuje sa na kožu a oblečenie.

Prostředek k hubení švábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265219

Dátum: 13.10.1989

Autori: Grant David, Kohn Gustave, Staal Gerardus, Rudolph Robin

MPK: A01N 49/00, A01N 37/06

Značky: prostředek, hubení, švábů

Text:

...podmínkách. V závislosti na charakteru povrchů v místech výskytu švábú a v závislosti na potíraném druhu se tedy V praxi budou účelně používat aplikační dávky (s)~()-hydroprenu v rozmezí od 0,3 mg/m 2 do 40 mg/m 2, výhodně od 3 mg/m 2 do 30 mg/m 2.(S)-(-)-hydropren se obvykle aplikuje ve formě prostředku vhodného k hubení švábů. Jako příklady vhodných prostředků lze uvést aerosoly (ať už ve formě aerosolových preparátů v zásobnících nebo ve...

Spôsob izolácie metylesteru kyseliny (2Z,8Z ) -dekan-2, 8-dien-4, 6-diinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 240341

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tošnár Pavel, Doušová Jaroslava, Picka Václav

MPK: C07C 69/587, A01N 37/06

Značky: 2z,8z, 6-diinovej, dekan-2, 8-dien-4, izolácie, kyseliny, metylesteru, spôsob

Text:

...Pharmazle 24,409, 1969.Rastliny Matricaria chamomilla L. sa pestujú veľkoplošne ako surovina pre farmaceutický priemysel. V porastoch sa však popri M. chamomilla najčastejšie vyskytuje M. inodora, ktorá v neskorších vegetačných fázach prerastá nižšie rastliny M. chamomilla. Ak sa takýto porast zberä a zo zelenej hmoty sa s vodnou parou vydestiluje éte 4rický olej, tento olej spravidla nevyhovuje liekopisným požiadavkám. Olej obsahuje 60 až...