A01N 35/00

Synergické herbicídne kompozície a spôsob synergického ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287584

Dátum: 21.02.2011

Autori: Pidskalny Ronald Steven, Killins Roy Allan

MPK: A01N 43/00, A01N 35/00, A01N 39/00...

Značky: herbicídne, synergické, rastlín, synergického, nežiadúcich, spôsob, ničenia, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález poskytuje synergické herbicídne kompozície obsahujúce aryloxypikolínamidový herbicíd a jednu alebo dve ďalšie zvolené herbicídne zlúčeniny. Ďalej je opísaný spôsob synergického ničenia nežiaducich rastlín, ako je Polygonum, Kochia, Galeopsis, Galium, Stelaria, Sinapis a Avena, ktorý zahŕňa aplikovanie na rastliny alebo miesto ich výskytu synergicky účinného množstva aryloxypikolínamidového herbicídu v kombinácii s jednou...

Fungicídne zmesi a spôsob kontroly škodlivých plesní

Načítavanie...

Číslo patentu: 287383

Dátum: 28.07.2010

Autori: Stierl Reinhard, Lorenz Gisela, Schelberger Klaus, Rose Ingo, Strathmann Siegfried, Haden Egon, Müller Bernd, Leyendecker Joachim, Scherer Maria, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 35/00, A01N 43/64, A01N 47/10...

Značky: kontroly, zmesí, spôsob, fungicidně, škodlivých, plesní

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa fungicídne zmesi obsahujúce: a) benzofenón vzorca (I), b) karbamát vzorca (II) a c) azolový derivát vzorca (III) v synergicky účinnom množstve a spôsob kontroly škodlivých plesní pomocou zmesí zlúčenín I, II a III. Aktívne zlúčeniny vzorcov (I), (II) a (III) sú definované v opise.

Herbicídne účinný prostriedok, spôsob hubenia škodlivých rastlín pomocou tohto prostriedku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287344

Dátum: 23.06.2010

Autori: Hacker Erwin, Ziemer Frank, Willms Lothar, Bieringer Hermann

MPK: A01N 25/32, A01N 35/00, A01N 25/00...

Značky: prostriedok, použitie, rastlín, pomocou, herbicídne, tohto, hubenia, účinný, spôsob, škodlivých, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie účinná látka - safener, vhodný hlavne na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín. Prostriedok obsahuje zmes herbicídne účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) a antidoticky účinného množstva jedného alebo viacerých safenerov zo skupiny zahŕňajúcej zlúčeniny všeobecných vzorcov (II) až (IV) a (VI), pričom...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287341

Dátum: 16.06.2010

Autori: Lorenz Gisela, Strathmann Siegfried, Rose Ingo, Stierl Reinhard, Ammermann Eberhard, Hampel Manfred, Eicken Karl, Scherer Maria, Haden Egon, Schelberger Klaus

MPK: A01N 35/00, A01N 43/34, A01N 37/06...

Značky: zmesí, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa fungicídne zmesi obsahujúce: a) benzofenóny vzorca (I), kde R1 je chlór, metyl, metoxy, acetoxy, pivaloyloxy alebo hydroxy R2 je chlór alebo metyl R3 je vodík, halogén alebo metyl a R4 je C1-C6-alkyl alebo benzyl, kde fenylová časť benzylového radikálu môže niesť halogén alebo metyl, a b) amidové zlúčeniny vzorca (II), kde R6 a R7 sú halogén, nitro, kyano, alkyl, alkenyl, alkinyl, haloalkyl, haloalkenyl, haloalkinyl, alkoxy,...

Synergické herbicídne kompozície a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287048

Dátum: 02.10.2009

Autori: Pidskalny Ronald Steven, Killins Roy Allan

MPK: A01N 35/00, A01N 25/00, A01N 39/00...

Značky: kompozície, nežiadúcich, herbicídne, synergické, rastlín, spôsob, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Synergická herbicídna kompozícia obsahujúca poľnohospodársky prijateľný nosič a synergicky účinné množstvo dvojzložkovej kombinácie aryloxypikolínamidu a druhý herbicíd, ktorým je herbicíd imidazolinónu. Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob synergického ničenia nežiaducich rastlín, ako je Polygonum, Kochia, Galeopsis, Galium, Stelaria, Sinapis a Avena.

Izomérne čistý tetradeka-8,10-dienál, spôsob jeho výroby, jeho použitie a jeho dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 287049

Dátum: 30.09.2009

Autori: Kalinová Blanka, Svatoš Aleš, Hoskovec Michal, Kindl Jiří, Hrdý Ivan

MPK: A01N 31/00, A01N 35/00, A01M 1/02...

Značky: čistý, použitie, dávkovač, tetradeka-8,10-dienál, izomérne, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa izomérne čisté tetradeka-8,10-dienály a ich použitie ako sexuálne priťahovače pre zamorovače listov stromov z rodu Gracillariridae (Lepidoptera, Insecta), najmä spôsoby výroby (E8, Z10)-tetradeka-8,10-dienálu a jeho použitie ako sexuálneho priťahovača pre zamorovača listov pagaštanu konského. Uvedené zlúčeniny sa pripravujú tak, že (E)-9-(terc-butoxy)-1-jodnon-1-én reaguje s 1-pentínom v zásaditom rozpúšťadle, výhodne v alkylamíne, v...

Benzoylcyklohexándióny, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov a regulátorov rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286797

Dátum: 04.05.2009

Autori: Auler Thomas, Van Almsick Andreas, Bieringer Hermann, Willms Lothar, Rosinger Christopher

MPK: A01N 41/00, C07C 317/00, A01N 35/00...

Značky: rastlín, herbicídov, rastu, spôsob, výroby, benzoylcyklohexándióny, regulátorov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzoylcyklohexándióny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sú vhodné ako selektívne herbicídy v kultúrach úžitkových rastlín. Opísaný je spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použitie na ničenie nežiaducich rastlín.

Selektívne herbicídy na báze arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, ich použitie, spôsob ničenia burín a spôsob výroby herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285444

Dátum: 02.01.2007

Autori: Dahmen Peter, Santel Hans-joachim, Müller Klaus-helmut, Feucht Dieter

MPK: A01N 37/00, A01N 35/00, A01N 33/00...

Značky: prostriedku, herbicidy, výroby, arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, selektivně, spôsob, burín, herbicídneho, použitie, ničenia, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny synergický prostriedok pozostáva z arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, a zo známych určitých herbicídne účinných zlúčenín a jeho použitie na ničenie burín.

Použitie menadiónu na zosilnenie účinnosti agrochemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3536

Dátum: 24.11.2005

Autori: Stierl Reinhard, Köhle Harald, Gold Randall Evan, Niedenbrück Matthias, Strobel Dieter, Görth Felix Christian, Dombo Peter, Semar Martin, Bestman Hans, Speakman John-bryan

MPK: A01N 35/00

Značky: zosilnenie, menadiónu, účinnosti, použitie, agrochemikálií

Text:

...zoxamidoximéterové deriváty vzorca lll,.O l 10 a» l ©~Ť~ F m v ktorom znamenajú X C 1-C 4-halogénalkoxy,n 0, 1, 2 alebo 3, R halogén, C 1-C 4-alkyI, C 1-C 4-haIogénalkyI, C 1-C 4-alkoxy, alebo halogénalkoxy afenylamidínové deriváty vzorca IV, r R.,RWIZL L 1 46 RR AJv ktorom premenné majú nasledujúci významR vodík, C 1-Cg-aIkyl, Cg-Cg-alkenyl alebo Cz-Cg-alkinyl, ktorý môže byt nesubstituovaný alebo substituovaný jednou až tromi...

Pesticídy obsahujúce salicylaldehyd a cesnakový extrakt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13542

Dátum: 20.04.2005

Autor: Tsivion Yoram

MPK: A01N 25/00, A01N 35/00, A01N 37/36...

Značky: salicylaldehyd, pesticídy, extrakt, cesnakový, obsahujúce

Text:

...aaplikácie danej kompozície na dané slimáky, larvy motýľov a nočných môr a dážďovky. PODROBNÝ OPIS ZVEREJNENÉHO VYNÁLEZU0009 Salicylaldehyd bol použitý tak ako je to opísané nižšie na kontrolu niekoľko typov škodcov.Príprava materiálov pre experimenty 0010 Zložka A Agral® 90 (nonylfenoxy polyetoxyetanol) surfaktant.0011 Zložka B Cesnakový extrakt dodaný z Omex Agriculture, Estuary Road, Kings Lynn, Norfolk, England.(Sigma -Aldrich) bolo...

Fungicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4847

Dátum: 07.07.2003

Autori: Orth Ann, Ammermann Eberhard, Rose Ingo, Gewehr Markus, Van Tuyl Cotter Henry, Müller Bernd

MPK: A01N 35/00

Značky: fungicidně, použitie

Text:

...kyseliny naftalínsulfónovej, kyseliny fenolsulfónovej, kyseliny dibutylnaftalinsulfónovej,alkylarylsulfonáty, alkylsulfáty, alkylsulfonáty, sulfáty mastných alkoholov a mastné kyseliny ako aj ich soli alkalických kovov a soli alkalických zemin soli sulfatizovaných glykoléterov mastných alkoholov, kondenzačné produkty sulfónovaného naftalinu a derivátov naftalínu s formaldehydom, kondenzačné produkty naftalínu prípadne kyseliny...

Ochranný prostriedok proti hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6928

Dátum: 23.07.2002

Autor: Bencsits Franz

MPK: A01N 37/02, C07C 35/00, A01N 35/00...

Značky: hmyzu, prostriedok, proti, ochranný

Text:

...na ochranu pred nepríjemnými zápachmi alebo aj hmyzom.Podľa toho má tento vynález za úlohu dat k dispozícii zlúčeninu, ktorá je vhodná ako účinný ochranný prostriedok proti hmyzu na nanášanie priamo na kožu a/alebo na odev a/alebo iné predmety a materiály, obklopujúce užívateľa, ktorý sa chce chrániť, na báze prírodných aprírodne identických surovín sminimálnym toxikologickým nebezpečenstvom, ktorá okrem toho vykazuje Vysokú účinnosť...

Synergický biocídny prostriedok na báze fosfóniových solí a aldehydov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279215

Dátum: 05.08.1998

Autori: Veale Malcolm Alfred, Talbot Eric, Matthews Nigel Stephen, Bryan Edward, Cooper Kenneth Graham

MPK: C02F 1/50, A01N 35/00, A01N 57/34...

Značky: spôsob, solí, prostriedok, výroby, synergický, aldehydov, báze, biocídny, fosfoniových

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický biocídny prostriedok podľa vynálezu obsahuje tetrakishydroxymetylfosfóniovú soľ a aspoň jeden monoaldehyd alebo dialdehyd obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka, alebo polymér tejto látky. Hmotnostný pomer prvej látky k druhej sa pohybuje od 1 : 20 do 20 : 1. Prostriedok podľa vynálezu sa pripraví zmiešaním zložiek in situ alebo pred použitím.

Oxim-etherové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268295

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrdý Ivan, Kuldová Jelena, Sehnal František, Wimmer Zdeněk, Romaňuk Miroslav

MPK: A01N 35/00

Značky: výroby, účinkem, regulátoru, deriváty, jejich, oxim-etherové, způsob, vývoje, hmyzu

Text:

.../0,42 g/ v mothanolu /20 ml/ byl jednorúzově přidún borohydrid odný /0,2) g/ A renkční mě byla míchšnn zo 0 OC 1 h. Potě byl methnnol odpnřen za sníženěho tlaku, zbytek zředěn nasyceným roztokem solí/20 m 1/ u extrahován do othcru. ľo vysušení a odpnřenĺ rozpnuštědla byl zbytok chromątografován na silikugolu. Bylo získúno 201,6 mg /48 f/ cis-syn- n 167,5 mg trnns-syn-2-/4-/2-0...