A01N 25/26

Sypké kompozitné častice zamedzujúce rast rastlín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17425

Dátum: 23.08.2012

Autor: Kuhnt Mathias

MPK: A01N 59/00, A01P 13/00, A01N 25/26...

Značky: zamedzujúce, sypké, použitie, kompozitné, rastlín, částice

Text:

...kremičitanu lítneho a/alebo ich zmesi, pričom povrchový film obsahuje najmenej jeden zosieťovaný silikátový komponent, pričomzosieťované silikátové častice sú chemickým spojením pevne spojené s nosným anorganickým minerálnym materiálom, a pričom ďalší ionický komponent povrchového filmu, zložený z Naĺ KJ, alebo Li alebo ich zmesi, je vo vodnom prostredí pohyblivý. 0017 Vynájdenć kompozitné častice sa zakladajú na báze anorganického...

Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom a spôsob potlačovania škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287394

Dátum: 28.07.2010

Autori: Van Koppenhagen Juanita, Shirley Ian, Follows Richard, Scher Herbert Benson, Wade Philip, Lee Kuo-shin

MPK: A01N 25/04, A01N 25/26, A01N 53/00...

Značky: mikrokapsúl, přípravy, obsahom, škodcov, spôsob, balenie, mikrokapsula, suspenzia, kombinované, vodná, kompozícia, potlačovania

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokapsula, ktorá je tvorená aminoplastovým plášťom a zapuzdrenou zložkou alebo zložkami, kde materiál plášťa obsahuje esterovú skupinu všeobecného vzorca jadro [(A1-X)tCH2N<]t´[(A2-X)uCH2N<]u´…[(An-X)yCH2N<]y´. Opísaný je spôsob prípravy týchto mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom, taktiež spôsob potlačovania škodcov aplikáciou kompozície obsahujúcej mikrokapsuly so zapuzdreným pesticídom.

Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, prostriedok a kombinovaný prípravok a vodná suspenzia s ich obsahom a spôsob na kontrolu škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287393

Dátum: 28.07.2010

Autori: Scher Herbert Benson, Van Koppenhagen Juanita, Lee Kuo-shin, Wade Philip, Follows Richard, Shirley Ian

MPK: A01N 25/04, B01J 13/06, A01N 25/26...

Značky: přípravy, vodná, prostriedok, obsahom, suspenzia, škodcov, kombinovaný, kontrolu, mikrokapsula, mikrokapsúl, prípravok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokapsula vytvorená polymočovinovým plášťom a obsahujúca zložku alebo zložky uzavreté v plášti, kde stena plášťa obsahuje aspoň jednu oligomerickú acetalovú skupinu, ktorá má prednostne vzorec (I), kde R je (a) skupina obsahujúca reťazec od 5 do 40 voliteľne substituovaných atómov uhlíka, (b) skupina obsahujúca reťazec od 5 do 40 atómov uhlíka a jeden alebo viacej interne naviazaných atómov kyslíka alebo síry, alebo NH-skupín, alebo (c)...

Granula potiahnutá uretánovou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9413

Dátum: 28.06.2007

Autor: Watanabe Atsushi

MPK: C08G 18/66, A01N 25/26, C08G 18/42...

Značky: živicou, uretánovou, potiahnutá, granula

Text:

...mastnej hydroxykyseliny vzorca(I) 70 až 100 hmotnostných dielov, vzťahovaně na 100 hmotnostných dielov celkového množ stva aromatckého polyizokyanátu a polyolu.Potiahnutá granula podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení l a 4 až 8, v ktorej je esterom mastnejPotiahnutá granula podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení l až 9, v ktorej je aromatickým polyizo kyanátom polymetylénpolyfenyl polyizokyanát. Uskutočnenie l lPotiahnutá granula podľa...

Priemyselné hnojivo zabezpečujúce súčasne výživu a ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284426

Dátum: 04.03.2005

Autori: Weiser Jaroslav, Dušková Eva, Vokřál Václav, Nesrsta Miloslav

MPK: A01N 25/26, C05F 11/08

Značky: priemyselné, ochranu, hnojivo, súčasné, výživu, zabezpečujúce, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselné hnojivo obsahuje najmenej jednu živinu pre rastliny, vybratú zo skupiny tvorenej dusíkom, fosforom, draslíkom, horčíkom, sírou alebo vápnikom, a prípravok na ochranu rastlín, ktorým je bioprípravok pozostávajúci z inertného nosiča, na ktorom sú viazané konídie najmenej jedného druhu vláknitých húb zo skupiny húb tvorenej rodmi Trichoderma, Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces, Topypocladium alebo Verticillium v množstve 0,5 až 1,5 ....

Mikroenkapsulovaná agrochemická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5857

Dátum: 12.08.2003

Autor: Bell Gordon Alastair

MPK: A01N 25/26

Značky: agrochemická, kompozícia, mikroenkapsulovaná

Text:

...tank mix, než vo vhodnejšej forme built-in koncentrátu. Navyše stabilné adjuvans kompozície určené na pridanie ako tank mix majú tendenciu byť zložitou zmesou obsahujúcou zložky, ako súsurfaktanty, cieľom ktorých je zvýšiť kompatibilitu primárneho kvapalného adjuvans. V 0 vode nerozpustné adjuvans použite V kompozíciách podľa vynálezu majú vzorec R-X (I), a ich alkoxylované deriváty, kde R je alkylová alebo alkenylová skupina s rozvetveným...

Mikroenkapsulovaná agrochemická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3631

Dátum: 12.08.2003

Autor: Bell Gordon Alastair

MPK: A01N 25/26

Značky: kompozícia, mikroenkapsulovaná, agrochemická

Text:

...by bolo možné použitím bežných techník).0012 Aj keď adjuvans zvyčajne interaguje s agrochemikáliou a zvyšuje jej biologickú účinnosť, prekvapivo sme zistili, že veľmi zvýšená stabilita koncentrátov podľa predloženého vynálezu, ktoré majú vysoký obsah adjuvans/agrochemikálie, nespôsobuje žiadnu významnú stratu aktivity V porovnaní so zodpovedajúcimi obsahmi neenkapsulovaného adjuvans, prida ného ako tankmix.V skutočnosti sme všeobecne...

Spôsob použitia dinitroanilínových zlúčenín formulované ako mikrokapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1708

Dátum: 07.07.2003

Autori: Sweat Jonathan, Dexter Robin

MPK: A01N 25/12, A01N 25/26, A01N 33/00...

Značky: spôsob, formulované, mikrokapsuly, použitia, dinitroanilínových, zlúčenín

Text:

...herbicídne účinného množstva mikrokapsulovej kompozície zahŕňajúcej dinitroanilínovú zlúčeninu napôdu obsahujúcu semená nežiaducej rastliny.V rámci ďalšieho aspektu vynález poskytuje spôsob zabezpečenia žiaducej kultúrnej rastliny proti účinkom herbicídu aplikovaného na kontrolu nežiaducich rastlín za prítomnosti žiaducich kultúrnych rastlín, ktorý zahŕňa aplikáciu herbicídne účinného množstva mikrokapsulovej kompozície zahŕňajúcej...

Potiahnuté pesticídne činidlo, spôsoby jeho výroby a pesticídny prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283015

Dátum: 16.12.2002

Autor: Fakhruddin Ahmed

MPK: A01N 25/10, A01N 25/26, A01N 25/14...

Značky: pesticídne, spôsoby, pesticídny, potiahnuté, výroby, prostriedok, báze, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa potiahnuté pesticídne činidlo obsahujúce jadro s pesticídnym činidlom, ktoré je obklopené matricou obsahujúcou 2 až 25 % hmotn. pH-dependentného polyméru, 0 až 5 % hmotn. zmäkčovadla, 5 až 45 % hmotn. ultrafialového protektoru, 0 až 75 % hmotn. zlúčeniny stilbénu, 0 až 10 % hmotn. dezintegračného činidla a 0 až 10 % hmotn. klzného činidla. Spôsob výroby tohto činidla, pri ktorom sa premieša zmes pH-dependentného polyméru,...

Obaľovaný pevný prípravok na ochranu rastlín, spôsob jeho výroby a spôsob potláčania húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 281727

Dátum: 21.05.2001

Autori: Kober Reiner, Saur Reinhold, Horchler Von Locquenghien Klaus, Ziegler Hans, Jäger Karl-friedrich, Stadler Reinhold

MPK: A01N 43/84, A01N 43/653, A01N 25/26...

Značky: výroby, ochranu, prípravok, obalovaný, spôsob, potláčania, pevný, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prípravok na ochranu rastlín tvorený do granulátu alebo peliet tvarovaným nosičom s nanesenou jednou alebo viac účinnými látkami na ochranu rastlín a obalom tvoreným kopolymerizátovým voskom vyrobeným z etylénu a alfa-olefinicky nenasýtenej mono- alebo dikarboxylovej kyseliny s počtom atómov uhlíka 3 až 8, ako i spôsob jeho výroby a spôsob potláčania škodlivých húb týmto prípravkom.