A01N 25/10

Kompozícia obsahujúca kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20758

Dátum: 08.03.2012

Autor: Wacker Andreas

MPK: A01N 25/04, A01N 25/10, A01N 25/02...

Značky: kopolymery, obsahujúca, kompozícia

Text:

...a teda z petrochemických surovín. Vsúvislosti s pribúdajúcim nedostatkom a zdražovaním surového oleja a jeho následných produktov, ako aj s rastúcim povedomím k ochrane životného prostredia existuje vzrastajúca potreba formulačných pomocných prostriedkov, ktoré by využívali prírodnú surovinovú základňu.0010 Existuje tak potreba formulačných pomocných prostriedkov novéhodruhu, ktoré by nemali vyššie uvedené nevýhody a ktoré by sa mohli použiť...

Plastový materiál s biocídnou účinnosťou, laminátový materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287839

Dátum: 21.11.2011

Autori: Beverly Gordon Maxwell, Ellacott Michael John

MPK: C08K 5/00, A01N 25/10, C08K 3/00...

Značky: biocídnou, výroby, plastový, materiál, spôsob, laminátový, účinnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa plastový materiál s biocídnou účinnosťou obsahujúci akrylový polymérny materiál obsahujúci homopolymér alebo kopolymér z 80 až 100 % metylmetakrylátových zvyškov a 0 až 20 % komonoméru z ďalšieho akrylátu alebo metakrylátu zvoleného z metyl-, etyl-, butyl-, 2-etylhexyl-, cyklohexyl- alebo fenylesterov kyseliny akrylovej alebo kyseliny metakrylovej, a biocídnu zlúčeninu, pričom v akrylovom materiáli je zabudovaných 5 % až 50 % hmotn.,...

Gélová kompozícia použiteľná v oblasti poľnohospodárstva, verejného zdravia alebo domácej hygieny, spôsob jej prípravy, prášková kompozícia a spôsob ošetrenia a ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 287182

Dátum: 03.02.2010

Autori: Vors Jean-pierre, Majoral Jean-pierre, Caminade Anne-marie, Gauffre-guirardel Fabienne, Rump Elmar, Zerrouk Robert, Marmillon Christelle

MPK: A01P 23/00, A01N 25/04, A01N 25/10...

Značky: použitelná, poľnohospodárstva, veřejného, spôsob, prášková, ochrany, gélová, ošetrenia, kompozícia, zdravia, oblastí, přípravy, domácej, hygieny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kompozície obsahujúce dendrimér schopný formovať gél v kombinácii s pesticídom, insekticídom alebo zlúčeninou regulujúcou rast rastlín, ktoré môžu byť použité v oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia alebo domácej hygieny, ich príprava a spôsoby použitia týchto kompozícií, napr. pri ochrane poľnohospodárskych plodín.

Herbicídne prostriedky, ich použitie a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286783

Dátum: 29.04.2009

Autori: Bickers Udo, Frisch Gerhard

MPK: A01N 25/08, A01N 25/10

Značky: herbicídne, použitie, ničenia, prostriedky, nežiadúcich, rastlín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané herbicídne prostriedky obsahujúce herbicíd pôsobiaci po vzídení úžitkovej plodiny, nosný materiál zo skupiny hliniek, aerogélov, vysokomolekulárnych polyglykolov a polymérov na báze kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich kopolymérov a prípadne ďalšie prídavné látky. Opísané je tiež použitie na ničenie nežiaducich rastlín v dobe pred vzídením.

Stabilizované emulzie oleja vo vode obsahujúce poľnohospodárske aktívne zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20155

Dátum: 09.03.2009

Autori: Tank Holger, Xu Wen, Cobb Joey

MPK: A01N 25/30, A01N 25/10, A01N 25/04...

Značky: emulzie, zložky, aktívne, obsahujúce, stabilizované, poľnohospodárske, oleja

Text:

...aktívne činidlo, aspoň jedno neiónové hydrofilné povrchovo aktívne činidlo, aspoň jedno iónové povrchovo aktívne činidlo a vodu.0009 Olejová fáza emulzie oleja vo vode podľa predloženého vynálezu využíva buď poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, ktorá je vo forme oleja alebo alternatívne poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, rozpustenú alebo vmiešanú do oleja počas vzniku olejovitých globulárnych čiastočiek. Olej je podľa definície...

Kompozícia na impregnáciu vláken, textiílií a sieťovín zabezpečujúca ochrannú aktivitu proti škodcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10420

Dátum: 21.12.2004

Autori: Heissler Heinz, Karl Ulrich, Schöpke Holger, Bürger Joachim, Thomas John

MPK: D06M 15/263, A01N 25/10, D06M 15/19...

Značky: vláken, sieťovín, proti, zabezpečujúca, kompozícia, impregnáciu, textiílií, ochrannú, škodcom, aktivitu

Text:

...po vysušení a vsuchom stave textilného materiálu zabezpečuje hydrofóbnost insekticídu, a dispergačný prostriedok, ktorý po aplikácii kompozicie na textíliu a pri zmáčaní textílie znižuje hydrofóbnost zabezpečovanú pre insekticid spojivom, aby sa umožnilo obmedzené uvoľňovanie insekticidu. Kopolymérne spojivo sa pripravuje ako kopolymérová emulzia, ktorá sa získa technikou emulznej polymerizácie zmonomérov vybraných najmenej zjednej skupiny z...

Partikulárne suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1863

Dátum: 05.12.2003

Autori: Winn Peter David, Shirley Ian Malcolm, Heming Alexander Mark

MPK: A01N 25/10, A01N 25/04

Značky: suspenzie, partikulárne

Text:

...suspendovaného pevného podielu (1400) do 1 dielu polymémeho stabilizátora na 5 dielov suspendovaného pevného podielu (15), napriklad od 1 dielu polymérneho stabilizátora na 200 dielov suspendovaného pevného podielu (1200) do 1 dielu polymémeho stabilizátora na 10 dielov suspendovaného pevného podielu (110). Obzvlášť výhodný rozsah sa pohybuje od 110 do ll 00, napríklad od 120 do 175. Mimoriadne výhodný rozsah je asi 150.Suspendovaným...

Spôsob výroby kompozícií a kompozitov celulózových a lignocelulózových materiálov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20511

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lagace Arthur, Medoff Marshall

MPK: B29B 17/00, A23L 33/00, A01N 25/10...

Značky: výroby, materiálov, živíc, spôsob, kompozitov, kompozícií, lignocelulózových, celulózových

Text:

...akým je papierová alebo kúpeľňová tkanina. Obnažené vlákna textúrovaného materiálu môžu mat pomer dĺžka/priemer (L/D) aspoň okolo 5 (aspoň okolo 5, 10, 25, 50 alebo viac). Napríklad aspoň okolo 50vlákien môže mať pomer L/D tohto rozsahu.Textúrovaný vláknový materiál vyrábaný spôsobom podľa tohto vynálezu môže byť napriklad zahmutý do (napr. spojený s, V zmesi s, V susedstve s,obklopený, alebo v rámci) štruktúry alebo nosiča (napr. siete,...

Potiahnuté pesticídne činidlo, spôsoby jeho výroby a pesticídny prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283015

Dátum: 16.12.2002

Autor: Fakhruddin Ahmed

MPK: A01N 25/26, A01N 25/10, A01N 25/14...

Značky: činidlo, pesticídny, prostriedok, spôsoby, báze, pesticídne, potiahnuté, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa potiahnuté pesticídne činidlo obsahujúce jadro s pesticídnym činidlom, ktoré je obklopené matricou obsahujúcou 2 až 25 % hmotn. pH-dependentného polyméru, 0 až 5 % hmotn. zmäkčovadla, 5 až 45 % hmotn. ultrafialového protektoru, 0 až 75 % hmotn. zlúčeniny stilbénu, 0 až 10 % hmotn. dezintegračného činidla a 0 až 10 % hmotn. klzného činidla. Spôsob výroby tohto činidla, pri ktorom sa premieša zmes pH-dependentného polyméru,...

Herbicídny prostriedok na báze herbicídu trimetylsulfónium-N-fosfonometylglycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278212

Dátum: 03.04.1996

Autori: Chan Jimmy Hua-hin, Djafar Roger Rachid

MPK: A01N 57/20, A01N 25/30, A01N 25/10...

Značky: výroby, herbicidu, herbicídny, trimetylsulfónium-n-fosfonometylglycínu, spôsob, prostriedok, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný v podstate nehygroskopický, herbicídny prostriedok je tvorený dokonalou zmesou herbicídu trimetylsulfónium-N-fosfonometylglycínu a povrchovoaktívnej látky, ktorá je pevná pri teplote okolia, zvolená zo súboru kopolymérov alkylénoxidov všeobecného vzorca R-(CH2CH2O)m.(H3C-CH-CH2O)n-R', kde každý zo symbolov R a R' predstavuje nezávisle vodík alebo skupinu vzorca R''C(O)O-, R''O-, R''C(O)N-, R''N< alebo N<=, kde každá z voľných väzieb...

Spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorá rýchlo disperguje vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 281192

Dátum: 11.07.1995

Autori: De Lind Van Wijngaarden Gerhard, Wedlock David John

MPK: A01N 25/10

Značky: ktorá, pevnej, výroby, rýchlo, spôsob, disperguje, rastlín, činidla, kompozície, ochranu, užitkových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorý zahŕňa spoločné vytláčanie účinnej zložky s polyvinylpyrolidónom, následné ochladenie produktu, vytláčanie až do skrehnutia a následné mletie. Výsledná, väčšinou granulovaná kompozícia sa môže použiť sama osebe, stlačená do tabletovej formy alebo aglomerovaná do väčších granúl, pričom každá z týchto foriem rýchlo disperguje po nariedení vodou a poskytuje...

Pomocný prostriedok pre inkrustačné morenie osív a sadív

Načítavanie...

Číslo patentu: 266253

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ember Karol Ing, Kovalčík Martin, Blech Jozef, Bartalský Karol, Brezová Vlasta, Lodes Antonín, Dubina František, Lapčík Ľubomír, Čeppan Michal

MPK: A01N 25/10

Značky: prostriedok, osív, sadív, morenie, inkrustačné, pomocný

Text:

...je acetón a etylacetát, díoxan a etylacetát alebo etylmetylketón a etanol a 0,5 až J hmot. farebného indíkátora, ktorým je potravinárske farbivo rozpustné v niektorom z použitých rozpúštadiel. voľbou zloženia zmesnéhorozpúštadla možno upravit odparívosť výsledného pomocného prostriedku v rozmedzí 2 až 8výsledný produkt predstavuje systém dokonale adhezny na povrch semena. Po zaschnuti sa vytvorí rovnomerná vrstvička vyfarbeného polyméru...

Prostriedok na povrchovú úpravu semien a/alebo zrnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265502

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hudec Jozef, Gabriš Ludovít, Húska Jozef, Feranec Pavol, Macho Vendelín

MPK: A01N 25/10

Značky: zrnin, semien, úpravu, prostriedok, povrchovú

Text:

...0,063 mm 84,8 prchavé látky 1,48 vlhkost 0.12 ). Samot735 g.dm 3 sitová analýza zvyšok na site 0,250 mmpolyvinylacetatu (Duvi 1 ax LS-50 a BD-20) s obsahom 50 hmot. sušiny - po vysušeni sa pripravia nevodné roztoky, či sőly týchto polymérov a kopolymérov alebo ako zmesi homopolymérov a kopolymérov s rôznym obsahom sušiny. Ako rozpúštadlá sa používajú etanol, metanol,acetón, etylacetát, butylacetát, toluén, xylén, cyklohexanón,...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců obaleče mramorovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264857

Dátum: 12.09.1989

Autori: Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan, Vrkoč Jan

MPK: A01N 25/10

Značky: monitorování, samců, obaleče, dezorientaci, mramorovaného, prostředek

Text:

...jedné generace škůdce, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizovány maximálně do 20 i hmot., s výhodou do 10 hmot., vyznačující se tím, že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodního nebo syntetického polyisoprenového kaučuku, vulkanizovanépomocí organických peroxidů nebo sírou a/nebo síru obsahujících sloučenin vybraných ze skupiny zahrnující guanidiny,deriváty thiomočoviny, xanthogenáty,...

Pojivo k zakotvení preparátu, nebo směsí preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 261107

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/04, A01N 25/10, A01N 25/02...

Značky: používaných, směsi, pojivo, účinných, obsahem, preparátu, moření, látek, zakotvení, povrchu

Text:

...polymer v pojivu.Požadované fyzikální vlastnosti filmů,vzniklých po odpaření vody z vybraných polymerů shora uvedených, vykázaly následující hod-notyjirůtažnost filmu při 20 °C 0/0homopolymer methyimethakrylátu měkčený dibutylftalátem kopolymer vinylacetátu s dibutyimaleinátemkopolymer methyimethakry» látu s butylakryiätem s 3 °/0 butylglykoiu kopolymeir bľłľadĺŕlllll se styrenem -. karboxylovanýHydrofilní polymery dle tohoto vynálezu jsou...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců motýlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261106

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vrkoč Jan, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan

MPK: A01N 25/10

Značky: dezorientaci, motýlů, samců, monitorování, prostředek

Text:

...jednoho ze čtyř geormetrických isomerů BJD-dodekadien-l-olu nebo jejich acetátů, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizoväny maximálně do 20 hmot., s výhodou do 10 hmot., sestávající z účinlné látky a nosiče pro jejich stejnoměrné a dlouhodobě uvolňováni alespoň po dobu 1 etu jedné generace škůdců, vyznačující se tim,že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodniho nebo syntetického...

Plnidlo požerových přípravků na hubení hlodavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 240768

Dátum: 01.08.1987

Autori: Cvengroš Ján, Kostolániová Viera, Kollárovits Štefan

MPK: A01N 25/10

Značky: hlodavců, hubení, požerových, přípravků, plnidlo

Text:

...na hurvynález je zaľožen na zjiätěním, že jako komponentu plně nahrazujíoí sušené mléko lze použít karhoxymetyicälulőáuą Tau to zámäna přináší nejen úsporu důležité potraviny, ale çvyšuje užitnou hodnotu nástrahy Obsah karboxymetylcelulőzy 33 pohybuje v rozmezí 1 až 7 hmot.55 kg pšeničného ärotu, 27,5 kg ovesnáho šrotu,2,8 kg karboxymetylcelulőzy a 6 kg fosfidu zinku bylo smicháno a grannlováno. Grannlát je méně rozpadavý než přípravek,...

Parfemační, deodorační, repelenční nebo pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251179

Dátum: 11.06.1987

Autori: Králíček Jaroslav, Bareš Milan, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír

MPK: A61L 9/12, C08G 59/50, A01N 25/10...

Značky: pesticidní, repelenční, prostředek, parfemační, deodorační

Text:

...se urychluje přídavkem urychlovače do polymerační směsi. Nejúčinnější urychlovače jsou organické dusíksté sloučeniny takové jako guanidin, hydrazin, imidazol, pyridin a jejich deriváty,dále hexametylentetramin,resp. urotropin. Použitím uvedených urychlovačů se polymerační doba zkrátí řádově 8 ažl 0 krát.Tvar konečného produktu je dán formou, ve které se směs ponechá k reakoi, přičemž forma může mít nejrůznější tvary od jednoduchého až po...

Způsob zapouzdření účinné látky chemického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251074

Dátum: 11.06.1987

Autori: Shasha Baruch, Trimnell Donald

MPK: A01N 25/10

Značky: látky, účinné, zapouzdření, prostředků, chemického, způsob

Text:

...kterým se má dosáhnout žádaného výsledku, například přitažlivost, odpudivost nebo vyhubení škůdců, uvolnění detektovatelnélio aroma nebo vůně nebo zlepšení růstu rostlin, když se zapouzdřená směs obsahující účinné množství prostředku umísti ve správném prostředí.Chemické biologické prostředky vhodné pre použití zahrnují organické nebo anorganické pevné látky schopné jemného rozměluění nebo jakoukoliv kapalinu, s podmínkou, že...

Prostředek ke konzervaci narušených stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237011

Dátum: 15.02.1987

Autori: Weisner Ivo, Novák Jiří

MPK: A01N 25/10

Značky: narušených, konzervaci, stromů, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů lesnictví, sadařství a památkové péče. Cílem vynálezu je zlepšení péče o narušené stromy, zejména pak o stromy historicky významné, druhově vzácné, geneticky důležité apod. Uvedeného cíle se podle vynálezu dosáhne postupem, při němž se na ošetřované místo nanese jedna nebo více vrstev reaktivní epoxyakrylátové kompozice.

Vodný tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Leclair Francis Joseph, Surgant John Melvin

MPK: A01N 37/22, A01N 25/10

Značky: tekutý, prostředek, vodný, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný tekutý herbicidní prostředek na bázi 2-chlor-N-isopropylacetanilidu vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 38,0 až 45,0 procent 2-chlor-N-isopropylacetanilidového herbicidu, 2,0 až 6,0 % hydratovaného amorfního oxidu křemičitého, 2,0 až 6,0 % polyoxypropylen/polyoxyethylenového blokového kopolymeru o celkové molekulové hmotnosti 6000 až 7000, 0,5 až 2,0 % taurátového povrchově aktivního činidla, 0,5 až 2,0 % hydratovaného křemičitanu...