A01N 25/08

Mikrokapsuly a postup na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287022

Dátum: 03.09.2009

Autori: Okamoto Tsuneo, Igari Yutaka, Hori Yuzi

MPK: A01N 25/08, B01J 13/06

Značky: postup, mikrokapsuly, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokapsuly (alebo mikroenkapsulovaný produkt), majúce rovnomerný a hladký obalový film a tiež funkčnosť pri postupnom uvoľňovaní obsiahnutého materiálu, sa vyrábajú s dobrou distribúciou veľkosti častíc pri potlačení výskytu izolovaného alebo agregovaného materiálu filmu, agregovaných mikrokapsúl a izolovaného materiálu jadra. Postup výroby pozostáva z nasledujúcich krokov: prvý obaľovací krok zmiešania vo vode rozpustnej katiónovej...

Herbicídne prostriedky, ich použitie a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286783

Dátum: 29.04.2009

Autori: Frisch Gerhard, Bickers Udo

MPK: A01N 25/08, A01N 25/10

Značky: herbicídne, prostriedky, nežiadúcich, ničenia, rastlín, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané herbicídne prostriedky obsahujúce herbicíd pôsobiaci po vzídení úžitkovej plodiny, nosný materiál zo skupiny hliniek, aerogélov, vysokomolekulárnych polyglykolov a polymérov na báze kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich kopolymérov a prípadne ďalšie prídavné látky. Opísané je tiež použitie na ničenie nežiaducich rastlín v dobe pred vzídením.

Rýchlo rozpúšťajúca sa farmaceutická dávková forma na orálne podanie a spôsob výroby granúl vhodných na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286368

Dátum: 21.07.2008

Autori: Divyakant Desai, Sanjeev Kothari

MPK: A61K 31/137, A01N 25/08, A61K 31/21...

Značky: farmaceutická, rýchlo, vhodných, spôsob, orálne, rozpúšťajúca, výrobu, podanie, dávková, forma, výroby, granúl

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlo rozpúšťajúca sa farmaceutická dávková forma, ktorá sa rozpadá v ústach do 25 sekúnd, zahrnuje liečivo a kombináciu excipientov, ktorá zahrnuje, vzťahujúc sa na celkovú hmotnosť uvedenej dávkovej formy, od 4 do 8 % hmotn. superdezintegrantu od 20 do 70 % hmotn. dispergačného činidla, ktorým je kremičitan vápenatý od 1 do 10 % hmotn. distribučného činidla vybraného zo súboru zahrnujúceho amorfný oxid kremičitý, mikronizovaný oxid...

Prostriedky na ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286000

Dátum: 17.12.2007

Autori: Müller Jacki, Süssmann Rainer, Zöllkau Achim, Bednarska Ewa, Pohl Vera

MPK: A01N 25/30, A01N 25/08, A01N 25/04...

Značky: prostriedky, rastlín, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedky na ochranu rastlín z účinných látok pôsobiacich na list alebo systémových účinných látok, formulované ako prášok, granulát alebo ako kvapalná vodná suspenzia, sú charakterizované tým, že obsahujú v prípade herbicídnych prípravkov aspoň jeden herbicíd zo skupín derivátov močoviny alebo sulfonylmočoviny, karbamátov, bis-karbamátov, difenyléteru, derivátov pyridolyloctovej kyseliny, pyridazinov, triazínov, triazinónov, uracilov,...

Náterová zmes pripravená z prostriedku vytvárajúceho SiO2 s najmenej dvoma antibakteriálnymi prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7341

Dátum: 16.02.2007

Autori: Jürgens Ralf, Schwindt Sascha

MPK: A01N 33/00, A01N 25/08, A01N 31/00...

Značky: najmenej, prostriedkami, vytvárajúceho, nátěrová, dvoma, prostriedku, antibakteriálnymi, pripravená

Text:

...objem sólov pritom polymerizuje. Polymerizované kysličníky kremíka vytvoria gélSiO 3 (porovnaj J.C. Brinker, G.W. Scherer, Sol-Gel Science, Academic Press London 1990)./0010/ Prebiehajúca kondenzácia pod alkoholovým štiepením vedie k sférickému nárastu častíc, čo sa dá dokázať od hrúbky asi 70 nm na princípe rozptylu svetla na časticiach(Tyndallov efekt). Procesom nazvaným gélovanie môžu sóly prejst na gély. Častice ďalej rastú, až sa...

Insekticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3701

Dátum: 08.01.2004

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 25/08

Značky: insekticídny, prostriedok

Text:

...a prípadne tiež aromatizované.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUvedené príklady bližšie objasňujú a dokumentujú predmetné riešenie, ale v žiadnom prípade toto riešenie neobmedzujú.S cieľom pripraviť špeciálny insekticídny prostriedok podľa riešenia sa postupovala tak, že 50,1 g 98 ~neho kryštalíckého technického chlórpyrifosu sa za miešania rozpustilo v 50,45 g čistého dimetylketónu - acetónu. Takto sa získal prakticky číry...

Antibakteriálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281040

Dátum: 04.02.1998

Autori: Slávik Juraj, Surovec Ján, Kabátová Viera, Jalovičiar Vladimír

MPK: A01N 55/02, A01N 25/08

Značky: prípravok, antibakteriálny

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálny prípravok na báze striebra na anorganickom nosiči, s baktériostatickou až biocídnou účinnosťou pre široké spektrum mikroorganizmov, najmä do polymérov, vodou riediteľných a rozpúšťadlových systémov a organických systémov, je tvorený 1.10exp(-6) až 7,2 % hmotn. kovovým koloidným striebrom a 1,33.10exp(-6) až 15,67 % hmotn. najmenej jedným halogenidom strieborným zo skupiny zahŕňajúcej chlorid, bromid a jodid strieborný. Zvyšok do...

Prostriedok vo forme tabliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278723

Dátum: 14.01.1998

Autor: Moore Earl Phillip

MPK: A01N 25/08, A01N 25/34

Značky: prostriedok, formě, tabliet

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok vo forme tabliet obsahuje 20 až 75 % hmotn. pesticídu s teplotou topenia aspoň 100 °C a rozpustnosťou vo vode pri teplote 20 °C do 5 % hmotn. a 25 až 80 % hmotn. dodávacieho systému, ktorý pozostáva z radu doplnkových zložiek k pesticídu, ktorý sa skladá z 5 až 20 % hmotn. dvojsýtnej alebo trojsýtnej organickej karboxylovej organickej kyseliny alebo ich zmesi, 7 až 50 % hmotn. uhličitanu alebo hydrouhličitanu amónneho, alebo...

Efervescentný časticový biocídny a najmä virocídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278516

Dátum: 06.08.1997

Autor: Auchincloss Thomas Ralph

MPK: A01N 25/08, A01N 25/16

Značky: částicový, efervescentný, biocídny, najmä, virocídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahujúci 0,01 až 5 hmotnostných dielov vo vode rozpustného, anorganického halogenidu, 25 až 60 hmotnostných dielov silného oxidačného činidla, ktoré vo vodnom roztoku reaguje s halogenidom za vzniku halogénanových iónov, 5 až 25 hmotnostných dielov vo vode rozpustného uhličitanu alebo hydrogénuhličitanu a 10 až 20 hmotnostných dielov kyseliny amidosírovej, ako akceptora halogénu, reaguje s uhličitanom alebo hydrogénuhličitanom vo...

Koherentný rastový substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 281420

Dátum: 08.05.1996

Autor: De Groot Jacob Frank

MPK: A01G 31/00, A01N 25/08, A01N 25/00...

Značky: rastový, substrát, koherentný

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetickú matricu rastového substrátu predstavuje minerálna vlna, plast, expandovaná hlina a ich zmesi. Substrát ďalej obsahuje hlinu v množstve 0,1 až 25 % hmotn., pričom podiel vlhkosti je nižší ako 15 % objemových. Veľkosť častíc substrátu je väčšia ako 50 (m, hustota sa pohybuje od 30 do 208 kgm3. Rastový substrát je použiteľný ako rastový blok alebo rastová platňa.

Nosič na bázi celulózových vláknitých útvarů pro aplikaci látek fumigací a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264506

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bacílek Jaromír, Kacafírek Stanislav, Jahoda Jaroslav, Veselý Vladimír

MPK: A01N 25/08

Značky: útvaru, fumigací, aplikaci, bázi, výroby, vláknitých, látek, celulózových, způsob, nosič

Text:

...Dále obsahuje látky ovlivňující proces hoření, např. dusičnan nikelnatý, dusičnan měďnatý a kobaltnatý. Látky regulační jsou dusičnany kovů alkalickýcb zemín nebo látky působící jako akumulátory tepla, minerální soli stabilní do 1 000 °C, polykřemičitany alkalickýcb kovů.Výhoda nosiče dle vynálezu je v tom, že neobsahuje látky reagující za studena se složkamí přípravků běžných pro ochranu rostlin. K aplikaci na nosič dle vynálezu jsou...

Odparníkový materiál pro stejnosměrné a dlouhodobé uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261784

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrkoč Jan, Vondráček Petr, Konečný Karel, Devátý Jan, Holeček Oldřich

MPK: A01N 25/08

Značky: stejnosměrné, materiál, odparníkový, dlouhodobé, uvolňování, feromonů

Text:

...ze kterého je odparník vyroben, popřípadě jako plnidlo obsahuje do 50 hmot. gumárenských sazí nebo do 10 E hmot. kysličníku zinečnatého a/nebo kysličníku křemičitého.I když mechanismus a vliv jednotlivých komponent na stupeň isomerizace V pryži není přesně znám, vykazuje odparník ze sítovaného polyisoprenového kaučuku obsahující případně pouze jedno inertní plnivo, oproti výrobkům z řady běžných vulkanizačních směsí vlastnosti,které jsou...

Nosič pro látky aplikovatelné fumigací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254412

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jahoda Jaroslav, Bacílek Jaromír, Kacafírek Stanislav, Veselý Vladimír

MPK: A01N 25/08

Značky: fumigací, látky, aplikovatelné, nosič

Text:

...oxidační a regulační látky ovlivňující způsob hoření tak, že nosič po zapzileiíí nehoří plarnenení a vyvinc teplotu do 500 °C za dobu tlclŠĺ než 30 sec. Po im~ pregnaci se vláknilý plošný materiál sušĺ. Oxidační a regulační látky jsou použity v roztoku polárních(irgzmiekých rozpouštčdel ve směsi s vodou při teplotě lázně nad 35 °C. Jako rozponštědla jsou použitý ketony, ztldehytly a ztlkoholy o teplotč varu pod 100 °(J. Použitím...

Nosič nástrahy, tvarované ve formě granulí k hubení škodlivých hlodavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247561

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dub Miroslav, Mlčoch Pavel, Hofschneider Miroslav

MPK: A01N 25/08

Značky: škodlivých, hlodavců, hubení, granulí, formě, nosič, tvarované, nástrahy

Text:

...mléka podstatné snižuje náklady na výrobu nástrahového přípravku, což vyplývá ze srovnání komponentú stá vajícího a nového nosiče pŕípravku.Celkem komponenty za 100 kg2. způsob podle vynálezu Suš. vylouž. řepné řízky 50 oves krmný 40 Bentonit 10Celkem komponenty na 100 kgPředložený vynález řeší po experimentálním odzkouiení atraktivity a účinnosti zásahu složení atrktivnĺho nosiča, ve kterém je nahrazsna vitaminőzní vojtěšková...