A01N 25/04

Strana 2

Herbicídna suspoemulzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2101

Dátum: 13.02.2004

Autori: Cush Sarah Beth, Hopkinson

MPK: A01N 25/04, A01N 41/00, A01N 37/22...

Značky: herbicídna, suspoemulzia

Text:

...fáze suspoemulzie.V druhom výhodnom uskutočnení suspoemulzný prípravok ďalej obsahuje ďalšiu účinnú zložku zvolenú z triedy zlúčenín známych ako safener alebo antídotum, napríklad benoxacor. Koncentrácia safeneru je vhodne V rozsahu od 1 g/l do 100 g/l a výhodne od 2 g/l do 40 g/l. Vhodne je safener prítomný v dispergovanej emulznej fáze suspoemulzie.V treťom výhodnom uskutočnení suspoemulzný prípravok ďalej obsahuje aspoň dve ďalšie...

Partikulárne suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1863

Dátum: 05.12.2003

Autori: Shirley Ian Malcolm, Heming Alexander Mark, Winn Peter David

MPK: A01N 25/04, A01N 25/10

Značky: suspenzie, partikulárne

Text:

...suspendovaného pevného podielu (1400) do 1 dielu polymémeho stabilizátora na 5 dielov suspendovaného pevného podielu (15), napriklad od 1 dielu polymérneho stabilizátora na 200 dielov suspendovaného pevného podielu (1200) do 1 dielu polymémeho stabilizátora na 10 dielov suspendovaného pevného podielu (110). Obzvlášť výhodný rozsah sa pohybuje od 110 do ll 00, napríklad od 120 do 175. Mimoriadne výhodný rozsah je asi 150.Suspendovaným...

Olejový suspenzný koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18271

Dátum: 28.11.2003

Autori: Deckwer Roland, Haase Detlev, Krause Hans-peter, Schnabel Gerhard

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 25/30...

Značky: suspenzný, olejový, koncentrát

Text:

...polyetoxylované, nasýtené a nenasýtené alifatické alkoholymastných kyselín alebo od petrochemických produktov, a- s l až 100, s výhodou 2 až 50, etylénoxidových jednotiek (EO), pričom voľná hydroxylová skupinaje prípadne alkoxylovanáalkylovými zvyškami, polyetoxylované hydroxy-mastné kyseliny alebo glyceridy, obsahujúce hydroxy-mastné kyseliny, polyetoxylované estery sorbitanu a di- a tri-blokovékopolyméry a prípadne ďalšie obvyklé...

Kontajnerový systém obsahujúci gélovú formuláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283472

Dátum: 14.07.2003

Autori: Landham Rowena Roshanthi, Sohm Rupert Heinrich

MPK: A01N 25/04, A01N 43/40, A01N 37/26...

Značky: obsahujúci, kontajnerový, systém, formuláciu, gélovú

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajnerový systém, ktorý pozostáva z vo vode dispergovateľnej gélovej formulácie obsiahnutej vo vode rozpustnom alebo vo vode dispergovateľnom vaku pričom táto vo vode dispergovateľná gélová formulácia sa skladá z týchto zložiek: a) agrochemikálie b) anorganického časticového plnidla, ktoré má plochu povrchu v rozsahu 10 až 400 m2/g, pričom povrch uvedeného plnidla má hydrofilné vlastnosti a plnidlo má aktívne miesta schopné vodíkovej väzby...

Pesticídna kompozícia obsahujúca laktátový ester ako inhibítor rastu kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4301

Dátum: 13.03.2003

Autori: Sasson Yoel, Levi-ruso Ganit, Toledano Ofer

MPK: A01N 25/04

Značky: laktátový, inhibitor, ester, kompozícia, obsahujúca, rastu, pesticídna, kryštálov

Text:

...esterov alebo ich zmesí.0011 Nasledujúci opis predstavuje názomé uskutočnenia vynálezu. Nasledujúci opis nemábyť limitujúci a malo by byť zrozumiteľné, že odborník v odbore môže uskutočňovaťakékoľvek zrejmé obmeny vynálezu.0012 V opisnej časti sú percentuálne množstvá zložiek hmotnostné, ak nie je špecificky uvedené inak. Ďalej bude pesticid označovať insekticídy, herbicídy, fimgicídy a ich zmesí.Termín azol alebo azolový fungicíd tiež...

Suspenzný koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282530

Dátum: 09.09.2002

Autori: Martin Craig Arlen, Schaff Mimi Yih-pei Chou

MPK: A01N 25/02, A01N 25/04, A01N 43/36...

Značky: koncentrát, suspenzný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa stabilný insekticídny a akaricídny suspenzný koncentrát, obsahujúci 10 až 50 % hmotnostných určitej časticovej arylpyrolovej zlúčeniny s objemovým stredným priemerom častíc približne v rozmedzí od 0,5 do 4 um, 0,1 až 2 % hmotnostné disperzného činidla, 0,5 až 5 % hmotnostných stérického stabilizátoru, 0,1 až 1 hmotnostné suspenzného činidla, 0,01 až 0,5 % hmotnostného zahusťovadla, 5 až 15 % hmotnostných nemrznúcej prísady, ďalej...

Vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282488

Dátum: 11.01.2002

Autori: Kardorff Uwe, Kober Reiner, Fricke Hans-michael, Wigger August, Parg Adolf

MPK: A01N 25/04

Značky: vodný, prípravok, stabilný, spôsob, ochranu, použitie, rastlín, výroby, pesticídny, viacfázový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, obsahujúci okrem vody a) 10 až 700 g/l jednej alebo viac účinných látok na ochranu rastlín, b) 5 až 150 g/l jedného alebo viac dispergačných prostriedkov, c) 50 až 500 g/l jedného alebo viac zmáčadiel, d) 0,5 až 5 g/l jedného alebo viac zahusťovadiel a e) prípadne organické rozpúšťadlo.

Vodná suspenzná koncentrovaná pesticídna kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281366

Dátum: 12.02.2001

Autori: Morgan Leonard John, Bell Mark

MPK: A01N 25/04, A01N 33/18

Značky: vodná, spôsob, pesticídna, koncentrovaná, kompozícia, výroby, suspenzná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kompozícia, ktorá obsahuje, vyjadrené ako percentá hmotnosť/objem, 5,0 až 50,0 % pendimetalínu obsahujúceho aspoň 4 a až do 100 % hmotnostných oranžovej kryštalickej formy, pričom zvyšok tvorí žltá kryštalická forma, 3,0 až 30,0 % prídavných formulačných prísad a 20,0 až 92,0 % vody. Opísaný je aj spôsob prípravy tejto kompozície, pri ktorom sa, vyjadrené ako percentá hmotnosť/objem, zmieša 5,0 až 50,0 % pendimetalínu obsahujúceho od...

Spôsob výroby stáleho vodného suspenzného koncentrátu pendimetalínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280910

Dátum: 12.09.2000

Autori: Morgan Leonard John, Bell Mark

MPK: A01N 33/18, A01N 25/04

Značky: suspenzného, výroby, pendimetalínu, vodného, stálého, koncentrátů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stáleho vodného suspenzného koncentrátu pendimetalínu, pri ktorom sa roztavený pendimetalín disperguje vo vode s teplotou okolia, obsahujúcej povrchovo aktívnu látku a odpeňovač, pridá sa suspenzné činidlo, až do 50 % hmotnosť/objem jedného alebo viac sekundárnych pesticídov a prídavných formulačných látok, ktorými sú dispergátory, zmáčadlá, prostriedky proti zamŕzaniu, zahusťovadlá a konzervačné činidlá, a zmes sa melie na...

Biocídne a agrochemické suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280019

Dátum: 12.07.1999

Autori: Lambie Alan James, Newton Jill Elizabeth, Akred Brian John, Nicholson William John

MPK: A01N 25/04, A01N 25/30

Značky: biocídne, suspenzie, agrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzie obsahujú vodnú štruktúrovanú povrchovo aktívnu látku, ktorá má v sebe suspendované častice alebo kvapôčky v podstate vo vode nerozpustnej alebo málo rozpustnej biocídnej alebo agrochemicky aktívnej látky v hmotnostnom pomere celkovej povrchovo aktívnej látky k uvedenej aktívnej látke menšom ako 20 : 1.

Zmes na postrek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279181

Dátum: 08.07.1998

Autori: Potter Denise Kim, Groome John Martin, Jeffries David Alan, Martin Robert

MPK: A01N 25/06, A01N 25/04, A01N 25/02...

Značky: postrek

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na postrek alebo na zriedenie vodou na vytvorenie postrekového prípravku obsahuje aktívnu zložku, prípadne nosič alebo rozpúšťadlo aktívnej zložky, emulgátor a retardant odparovania, pričom vyhovuje vzorcu (I), kde L je menšie alebo sa rovná 15, A = 700 376 B = -1,51 C = 0,8472 Molej je vážená priemerná relatívna molárna hmotnosť olejovej fázy Mretardant je priemerná molárna hmotnosť retardantu a X vyhovuje vzorcu (II), kde Y je molárny...

Suspoemulzie na báze fenoxaprop-etylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279082

Dátum: 03.06.1998

Autori: Maier Thomas, Frisch Gerhard

MPK: A01N 25/04, A01N 43/76

Značky: suspoemulzie, fenoxaprop-etylu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Suspoemulzie obsahujúce fenoxaprop-etyl, sulfonylmočovinu a/alebo fenylmočovinu, aromatické rozpúšťadlo a kombináciu tenzidov z etoxylovaného tristyrylfenolu a etoxylovaného syntézneho alkoholu, ktoré sú prípadne fosfátované, spôsob ich výroby a ich použitie pri ochrane rastlín.

Koncentrovaná stabilná suspenzia herbicídne účinných 1,3,5-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280622

Dátum: 07.02.1996

Autori: Tramberger Hermann, Sturm Michael, Leitner Harald, Schneider Rudolf, Auer Engelbert

MPK: A01N 25/04, A01N 43/58, A01N 43/66...

Značky: suspenzia, herbicídne, účinných, 1,3,5-triazínov, koncentrovaná, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná stabilná suspenzia herbicídne účinných 1,3,5-triazínov v roztoku 6-chlór-3-fenylpyridazin-4-yl-5-oktyltiokarbonátu v organických rozpúšťadlách alebo ich zmesiach, v ktorých je pri teplote 0 °C 6-chlór-3-fenylpyridazin-4-yl-5-oktyltiokarbonát rozpustný najmenej v množstve 10 % hmotn. a 1,3,5-triazín najviac v množstve 1 % hmotn., spoločne s emulgátormi. Ďalej sa opisuje použitie týchto suspenzií na potláčanie burín a škodlivých...

Stimulátor na zakorenenie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278343

Dátum: 12.01.1995

Autori: Vondruš Bohumil, Pomeje Jiří, Mach Jaroslav

MPK: A01N 43/42, A01N 37/00, A01N 25/04...

Značky: stimulátor, zakorenenie, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie na báze aspoň jednej látky s účinkom fytohormónu s prímesou vitamínov s koncentráciou od 0,05 do 1 % hmotn., gélu s koncentráciou od 0,001 do 25 % hmotn. a tenzidu s koncentráciou od 0,001 do 15 % hmotn., obsahuje aj ako prísadu aspoň jeden fungicíd s bakteriostatickým až baktericídnym účinkom vybraný zo skupiny zahŕňajúcej 8-hydroxy-chinolín-sulfát a N-trichlórmetyltio-1,2,3,6-tetrahydroftalimid s koncentráciou od 0,001 do 0,25 %...

Koncentrované mikroemulzie selektívnych herbicídnych prostriedkov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280357

Dátum: 10.08.1994

Autori: Haase Detlev, Heinrich Rudolf, Maier Thomas

MPK: A01N 25/04, A01N 43/76

Značky: použitie, prostriedkov, koncentrované, mikroemulzie, selektívnych, herbicídnych

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrované mikroemulzie selektívnych herbicídnych prostriedkov obsahujú aspoň jednu herbicídne účinnú látku zo skupiny zahŕňajúcej deriváty fenoxyfenoxy-karboxylových kyselín a heteroaryloxyfenoxy-karboxylových kyselín, aspoň jeden dispergátor zo skupiny zahŕňajúcej mastné alkohol-polyoxypropylén-polyoxyetylén-étery a blokové polyméry polyoxypropylénu, aspoň jeden emulgátor alebo zmáčadlo zo skupiny zahŕňajúcej vápenatú soľ kyseliny...

Biocidálna alebo agrochemická zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 280855

Dátum: 16.09.1992

Autori: Newton Jill Elizabeth, Clapperton Richard Malcolm, Nicholson Wolliam John

MPK: A01N 25/04

Značky: agrochemická, biocidálna

Zhrnutie / Anotácia:

Biocidálna alebo agrochemická zmes obsahuje čiastočky alebo kvapôčky v podstate vo vode nerozpustnej alebo slabo rozpustnej biocidálnej alebo agrochemickej aktívnej látky suspendovanej vodným štruktúrovaným povrchovo aktívnym činidlom. Uvedená aktívna látka je kosuspendovaná uvedeným povrchovo aktívnym činidlom s 2 % až 40 % hmotnostnými alifatického, uhľovodíkového alebo glyceridového oleja. Hmotnostný pomer uvedeného povrchovo aktívneho...

Suzpenzný koncentrát abrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270504

Dátum: 12.07.1990

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04, A01N 43/70

Značky: koncentrát, suzpenzný, abrazínu

Text:

...66 1725 (1944) doporučujú pri prvom reakčno stupni výroby atrazínu teplotu okolo O °C a druhý reakčný stupeň pri teplotách 30 - 50 °C. Pri prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, Iad a organické rozpúštadlo.Technická účinná látka 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-ohlór-s-triazín sa finalízuje do formy dispergovatelného prášku obsahujúoeho 50 hm. účinnej látky a podla ČSAO 237 107 obsahujúceho až...

Prostriedok na predsejbové ošetrenie semien a/alebo zrnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270132

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jan, Feranec Pavol, Poláček Štefan, Húska Jozef

MPK: A01N 25/04

Značky: prostriedok, ošetrenie, semien, zrnin, predsejbové

Text:

...metylmetakrylát, ekrylonitril a vinylidénchlorid, ako aj zabudovaný vinylalkohol.Koncentrácie kopolymárov v disperziách može byt 0,1 až 50 8 hmot., ale v disperziácr alebo v roztokoch, či v aáloch pred použitím na inkrustáciu alebo osív, z hladiska potreby hrúbky filmov, najvhodnejšie sú koncentrácie v rozsahu 3 až 15 t hmot. Pritom pod pojmom oaivo sa rozumejú aj semená rastlín. , Proetriedok na predeejbová ošetrenie eemign a/alebo zrnín...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 262605

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nádvorník Róbert, Markusek Július, Koutná Viera, Poór Robert, Svitek Imrich, Pátková Marta

MPK: A01N 25/04

Značky: kombinovaný, herbicídny, prostriedok

Text:

...s funkciou ochranného koloidu.Aktívny oxid kremičitý v zmesi szkaolínom má i funkciu absorbenta, ktorým sa kvapalné tenzidy menia na pralkovú formu. akombinovaný herbicídny prostriedok podla vynalezu predstavuje formu dispergovateľného prášku a vysokou jemnostou častíc a stabilitou suspenzie.Aplikuje sa preemergentne alebo pred vysievaním v dávke 5 až 6,5 kg.ha-1. Jeho účinok je ovplyvnený podľa druhu a vlhkosti pôdy.Vysoká stálosť a...

Koncentrovaný emulgovatelný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261417

Dátum: 10.02.1989

Autori: Poór Robert, Pátková Marta, Nádvorník Róbert, Frajšták Pavol

MPK: A01N 37/22, A01N 25/04

Značky: emulgovatelný, koncentrovaný, herbicídny, prostriedok

Text:

...za vyhovujúce, ak objem vylúčeného sedimentu vo forme krému po 2 hodinovej sedimentácii neprevyšoval 1 cm 3.Do 7 dielov hmot. cyklohexanónu sa za miešania pridá 3,8 dielu hmot. 79 -ného roztoku vápenatej soli alkyibenzénsulfónovej kyseliny Ca-soli ABSK, 16,2 dielu hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom kopolymér a 73,0 dielov hmot. technického metolachlóru, ktorý obsahuje 96 °/o úč. l.Reakčná zmes sa mieša cca 30 minút pri teplote...

Pojivo k zakotvení preparátu, nebo směsí preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 261107

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/10, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: látek, preparátu, směsi, moření, obsahem, používaných, účinných, pojivo, povrchu, zakotvení

Text:

...polymer v pojivu.Požadované fyzikální vlastnosti filmů,vzniklých po odpaření vody z vybraných polymerů shora uvedených, vykázaly následující hod-notyjirůtažnost filmu při 20 °C 0/0homopolymer methyimethakrylátu měkčený dibutylftalátem kopolymer vinylacetátu s dibutyimaleinátemkopolymer methyimethakry» látu s butylakryiätem s 3 °/0 butylglykoiu kopolymeir bľłľadĺŕlllll se styrenem -. karboxylovanýHydrofilní polymery dle tohoto vynálezu jsou...

Gelový insekticidní prostředek vhodný k hubení švábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259890

Dátum: 15.11.1988

Autor: Ong Chugjian

MPK: A01N 25/04, A01N 43/54

Značky: insekticidní, prostředek, hubení, švábů, gelový, vhodný

Text:

...pracuje, může balit. Tento postup je vhodný pro přípravu řady stabilních gçelových prostředků, jak je uvedeno v následující tabulce II.komponenta hmotnostní voda 25,0-60,0 lmkuřičný sirup 10,0-40,0 methyl-p-hydroxyhcnzoát 0,0- 0,5 kyselina olejová 0,5- 6,0 insekticid 1,0- 3,0 propyl-p-hydroxybenzoát 0,0- 0,5 propylenglykol 0,0-30 ~,0 isopropylalkohol 0,0-10,0 gelotvorné čínidlo 14,0-22,0 poměr vody ke gelotvornémuProstředky připruvené shora...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259535

Dátum: 17.10.1988

Autori: Niessen Heinz, Klinksiek Bernd, Wirth Wolfgang

MPK: A01N 25/04, A01N 53/00

Značky: jejich, makroemulze, výroby, způsob

Text:

...proti nírazu lze uvést glycerin, glykol, Inočovinu, cukr a polyethyleugjlykol.jako příklady prostředků inhibujících krystalizaci lze uvést alkylfenoly, které obsahují na 1 mol 1 až 8 molů nakondenzovaného ethylenoxidu. Zvláště nutno V této souvislosti uvést nonylfenol obsahující na 1 mol nakondenzované 2 moly ethylenoxídu.jako prostředky ke zlepšení pachových Ilashíostí se mohou používat parfemicke oleje.Makroemulze podle Vynálezu obsahují...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259534

Dátum: 17.10.1988

Autori: Niessen Heinz, Goossens John, Wirth Wolfgang

MPK: A01N 57/10, A01N 25/04, A01N 47/10...

Značky: způsob, výroby, makroemulze, jejich

Text:

...takové sloučeniny tohoto typu, které mají střední molekulovou hmotnost mezi 2500 a 7000 a hodnoty rovnováhy hydrofilních a lipofilnich složek mezi 9 a 27. Hodnota rovnováhy hydrofilnich a lipofilních složek představuje přitom míru hydrofilie popřípadě lipofilie používaných látek.jako přísady, které mohou být obsaženy V makroemulzich podle vynálezu, přicházejí v úvahu barviva, konzervační prostředky,prostředky proti pěnění, prostředky proti...

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257752

Dátum: 15.06.1988

Autori: Croze Ernest, Bachelot Jean-claude

MPK: A01N 25/04, A01N 57/16

Značky: prostředek, výroby, způsob, insekticidní

Text:

...ve formě pevných částeček o průměru mezi 1 .a 10 ,im a p~ovrchově aktivní přísada 5 gramů) se nechá stát 30 minut při 20 °C v kalibrovaném válci. o stání se 0/10 devět desetln objemu suspenze z vrchní části suspenze odejme bez mich-iní a měří se pevný podíl zbytek po odpaření vtedy zbylé desetiny. Obsah pevných podílů nesmí prevyšovat 12 9/0 hmot. pevných podílů 100 ml suspenze, se kterou byl test proveden.Vlastnosti, ktere byly detínovány...

Vodná disperse obsahující síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255882

Dátum: 15.03.1988

Autori: Albrecht Konrad, Frisch Gerhard

MPK: A01N 25/04, A01N 59/02

Značky: obsahující, síru, vodná, disperse

Text:

...kyseliny s jednomocným nebo dvojmocným kationtem kovu nebo s NH 4 a1 až 3 hmotnostní ethoxylovaného alkylfenolnovolaku, tj. reakčního produktu nonylfenolu s 1 až 2 molekvivalenty formaldehydu a 35 až 40 mol ethylenoxidu.1 S překvapením zajišřuje tato speciální kombinace tensidů vysokou stálost přípravků na bázi síry také při vysokých ohsazích účinných látek.Jako solí polymerovaných alkylnaftalensulfcnových kyselín s jednomoonými nebo...

Koncentrovaný herbicidní emulzní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254964

Dátum: 15.02.1988

Autor: Valange Baudouin

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicidní, emulzní, prostředek, koncentrovaný

Text:

...editor Kenneth Lissant, publikováno Dekkerem, New York, N. Y., 1974, strana 188 až 190. Ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu se používá neionogeninch povrchové aktivních činidel, která mají hodnotu HLB J.8,0 nebo větší, jařičemž nejVýhodllějšĺ je použití neiono-genních činidel,jejichž hodnota HLB se pohybuje v rožmezí od 18,0 do 20,0.jako příklad těchto neionogenních emulgačních činidel je možno uvéstBRU 78, což je obchodní...

Herbicidní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 254963

Dátum: 15.02.1988

Autor: Moucharafieh Nadim

MPK: A01N 25/04

Značky: směs, herbicidní

Text:

...93 CHĽCHÄCH, 44,0 smáčedlo g vápenatá sül lignínsulrfoííátu 24,0 dlspergační činídlo) h dimethyl-polyslloxaíí odpěňovadlo 0,8 í kysličník křemičítý dísperggační činídlo 10,0 j voda 339,2Kapalná část přípravku se připravl navážením kapalnéh-o thiolkarbamátu, protijedové látky, anlontového a neiontového emulgátoru do 1,14 1 skleněné baňky. Baňka se přtkryje víčkem, zahřeje se a třepe se do získání člrêho, homogenniho rozto~ ku.Vodná část...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254216

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04, A01N 47/36

Značky: herbicídny, prostriedok, kombinovaný

Text:

...zmesný kopolymér propylénoxidu a etylénoxidu, a neionový emulgátor vyrobený exyetyláciou vyšších mastných alkovholov. Štruktúrna lát 254216ka stabilizujúca suspenziu je heteropolysacharid získaný kultiváciou kmeňa Xynthomonas.Kombinovaný herbicidny prostriedok podla vynálezu predstavuje dispergovatelný koncentrát s vysokou jemnostou a stabilitouMá podstatne širší účinok ako atrazín.Vysoká stálosť a jemnost kombinovaněho herbicidneho...

Tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253726

Dátum: 17.12.1987

Autori: Eberle Dieter, Langauer Theodor

MPK: A01N 25/04

Značky: prostředek, tekutý, herbicidní

Text:

...nebo di(fenolpolyglykolether)esterufosforečné kyseliny nebo jeho soli vzorce II, 0,1 až 2 hmotnostnĺ alespoň jednoho polyglykoletheru vzorce III, až 3 hmotnostnĺ pomocného dispergátoru, až 10 Z hmotnostnĺch prostředku proti mrazu aZ močovin vzorce I jsou výhodné takové, ve kterých R 1 znamená 3-chlor-4-methylfenylovou skupinu, 3-trifluromethylfenyl-4-isopropylfenylovou skupinu, 3,4-dichlorfenylovou...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253417

Dátum: 12.11.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04, A01N 47/36

Značky: prostriedok, kombinovaný, herbicídny

Text:

...prášku s vysokou jemnostou a stabilitou. Má podstatne širší účinok ako atrazin samotný.Vysoká stálosť a jemnost kombinovaného herbicídneho prostriedku je dokumentovvaná tým, že jeho 1 -ná suspenzia po 30 min.obsahuje minimálne 70 prostriedku v suspenzii, zvyšok na site 0,04 mm maximálne 1,5 . .Kombinovaný herbicídny prostriedok podľa vynálezu je možné pripraviť z technického atrazínu, technického thiazflur-onu alebo z technického atrazinu...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251486

Dátum: 16.07.1987

Autori: Poór Robert, Svitek Imrich, Nosko Vladimír, Gahér Stanislav, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, herbicídny, kombinovaný

Text:

...emulgátora, napr. Slovanik M 640, vyrobenéh-o oxetytláciou vyšších mastných alkohol-ov a 0,05 až 1 neiónoveho teozitclu, napríklad Sl-ovaz-olu SF, »ktorý je zmesný kolpolymér pnopyléiívoxidu a etylétnoozidu.Bolo zistené, že je výhodné polysacharid rodopol pridávať do zmesi vo for-me vodného roztoku ,po mletí účinných látok. Boli uskutočnené pokusy, pri ktorých sa V poocese fiwalizácle nepridávali povrchovo alktívąne látky, pričom sa...

Návnada pro boj s půdním hmyzem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245705

Dátum: 15.07.1987

Autori: Špunda Josef, Möbius Hans-heinrich, Pospíšil Lubomír, Procházka Rostislav, Hartung Reinhold, Vocel Milan, Michálek Vladimír, Kramplová Milada

MPK: A01N 25/04

Značky: návnada, hmyzem, půdním

Text:

...Bemecmn. Peweune, c noMoumx) KOTOPOTO Nsomno öwzo du noaryqnmz. ónaronpusmzym mu noenaum zconcncvremuuo npmaanox, 110 cm( nop HBHSBECTHO.LIeJILm nsoópeream mnaemca IIpOPIBBOJLOTBO HpMJVIaHOK II-Ha ÓOpBÓH cnoqzaemmm Hacenowrmm, owrmmozmncca ynyqnxemmm IĽGÍÁCTBHBM n onen cTBawrm np m npmeaenrm, OCOÓBHHO nocraToqHoñ npoqxocwuo n dararonpmTHoü 11.21 noenanna xconcncwemmeü, oóecnemameü Bucoxnü npouemr rnóezm Hacełcowmnc.3 m nem, nocmraewcx o...

Spôsob výroby stabilnej vodnej suspenzie kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239198

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nosko Vladimír, Poór Robert, Kopinič Vladimír, Svitek Imrich

MPK: A01N 25/04

Značky: výroby, suspenzie, herbicídneho, kombinovaného, spôsob, vodnej, stabilnej, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku vo vodnej suspenzie na báze 2-metyl-4-chlór-fenoxyoctovej kyseliny a N,N`-dimetyl-N`-( 4-izopropylfenyl )-močoviny. Prípravok obsahuje jednu účinnú látku (MCPA) rozpustenú no vode a do tohto roztoku sa druhá účinná látka ( izoproturon ), ktorá je nerozpustná vo vode, stabilizuje prostredníctvom povrchovoaktívnych látok, polysacharidu, etylénglykolu a dimetylformamidu na...

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236860

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ghyczy Miklos, Etschenberg Eugen, Osthoff Heinrich, Bauer Kurt Heinz

MPK: A01N 25/04

Značky: způsob, prostředků, rostlin, výroby, jejich, ochraně, koncentráty, suspenzní

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin na bázi nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného pesticidu, jehož rozpustnost ve vodě nebo v používaném fyziologicky nezávadném organickém rozpouštědle je rovna 2 % hmotnostním nebo je menší než 2 % hmotnostní, fosfolipidu a organického rozpouštědla, popříp. směsi rozpouštědel, vyznačující se tím, že koncentrát sestává z a) 15 až 35 % hmotnostních nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného...

Selektívny herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249868

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, herbicídny, selektívny

Text:

...povrchovo aktívnej látky z-o skupiny neiónového emulgátora, napríklad Slovanik M 640. Pre zabezpečenie stabilizácie prípravku pri teplotách skladovania nižších ako 0 C sa počas miešania pridajú 2 až 10 dielov etylénglykolu.Ďalej sa do finalizujüceho sa prípravku pridá za intenzívneho miešania .poiysacharid získ ný lkultiváciou míkroorganizmov roduXanthomonas, napriklad Rodopol a množstvo 0,1 až 0,5 dielov. Obsah sa zhomogenizuje za...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249867

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: kombinovaný, prípravok, herbicídny

Text:

...sa zhomogenizuje. Mokré mletie a homogenizácie prípravku zabezpečujú vysokú jemnosť účinných látok, vysokú suspenznú stálost a homogenitu príprav ku.Bolo zistené, že záverečné mletie prípnavku možno vynechať, ak je atrazín pred finalizáciovu požadovanej jemlnosti, t. j. zvyšok na site 125 je menší ako 0,1 .je výhodné polysacharid alebo jeho vodný roztok pwridat po mnokrvom mleti.Postup možno modifikovať aj tak, že sa do roztoku so-li MCPA...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249866

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, herbicídny, kombinovaný

Text:

...vyšších mastných alikoholov. Do finalizujúceho prípravku sa pridá 5 až 10 hm. etylénglykolu, ktorý zabezpečuje jeho stabilizáciu pri teplotách nižších .ako 5 °C. Dalej sa dofínalízujúceho prípravku pridá za miešania 0,1 až 1,0 formaldehydu, ktorý spĺňa funkciu antivbakteriálneho komíponenta. Počas intenzívneho miešania sa pridá .polysacharid získaný kwltiváciou mikroorganizrnov rodu Xamrtthołmomtans alebo jeho vodný nozliok,...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249865

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicídny, prípravok, kombinovaný

Text:

...v ktorom polyoxypropylénový reťazec tvori hydrofóbnu a polyoxyetylénový reťazec hydroiilnú časť .molekuly. Ďalej sa .pridá 0,1 až 1,0 hm. nei-onového emulgátora, napr. Slovanik M 640, ktorý je vyrobený -oxyetyláciou vyšších mastných alko 4holov. Do finalizujúceho prípravku sa pridá 5 až 10 0/0 hm. etylenglykolu, ktorý zabezpečuje jeh-o stabilizáciu pri teplotách nižších ako 5 °C. Ďalej sa do finalizujúceho prípravku pridá za miešania...